Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-110/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o tumorima pljuvačnih žlezda (vrste tumora, etiologija, epidemiološke i kliničke  karakteristike, način lečenja, prognoza); Razumevanje značaja ranog otkrivanja; Osposobljavanje za diferencijalnu dijagnozu tumora pljuvačnih žlezda; Obuka za pružanje pomoći pacijentu.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milan Knežević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-110/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Rak pljuvačnih žlezda je relativno čest tip raka glave i vrata (2/3 svih kancera glave i vrata anatomski je locirano u usnoj duplji i larinksu). U Srbiji od ove vrste kancera oboljeva oko 1.000 ljudi godišnje. On obuhvata grupu malignih bolesti koje se najčešće razvijaju kako u velikim i malim pljuvačnim žlezdama. Karcinomi pljuvačnih žlezda se, kao i drugi karcionomi glave i vrata, regionalno šire u vratne limfne čvorove. Pojava i razvoj karcinoma snažno su povezani sa određenim faktorima rizika kao što su pušenje, prekomerna konzumacija alkohola, povećana ekspozicija ultraljubičastom zračenju, zatim sa uticajem određenih hemijskih agensa koji se koriste u industriji, kao i sa delovanjem pojedinih tipova virusa (humani papiloma virusi). Tumori ove vrste su biološki agresivni. Osobe pod uticajem pomenutih faktora imaju znatno veći rizik za razvoj karcinoma u području glave i vrata generalno. Simptomi i znaci tumora pljuvačnih žlezda su: čvorić u velikim pljuvačnim žlezdama (parotidnoj, submandibularnoj i sublingvalnoj), zatim pojava čvorića na vratu, gubitak na težini, bol koji iradira ka uvu, poremećaj senzibiliteta dela lica, hiposalivacija i pareza facijalnog nerva. Osobama koje imaju navedene simptome i znake preporučuju se specijalistički pregledi glave i vrata jer oni mogu biti indikativni za pojavu karcinoma.
   Tumori ove vrste su biološki agresivni. Ukoliko se tumori otkriju u ranoj fazi, stope izlečenja (preživljavanja) su visoke. Uobičajeno je lečenje hirurškom intervencijom. Lečenje citostaticima (hemioterapija) se ređe primenjuje.
   Edukativni cilj ovog programa kontinuirane medicinske edukacije je sticanje znanja o tumorima pljuvačnih žlezda radi razumevanja značaja ranog otkrivanja, osposobljavanja korisnika za diferencijalnu dijagnozu tumora, blagovremeno i adekvatno lečenje i pružanje odgovarajuće savetodavne pomoći i podrške paci-jentu. Znanja koja će korisnici steći odnose se na različite vrste tumora pljuvačnih žlezda, etiologiju, epidemiološke i kliničke karakteristike, način lečenja, prognozu bolesti. Program je namenjen lekarima koji rade u primarnoj (opšta medicina i medicina rada), sekundarnoj (opšta hirurgija, otorinolaringologija, radiologija, patologija) i tercijarnoj zaštiti (maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, oralna hirurgija, internistička onkologija), stomatolozima i njihovim saradnicima (medicinskim / stomatološkim sestrama, koje učestvuju u negi bolesnika i zdravstvenim tehničarima, koji su angažovani u patohistološkim laboratorijama ili rentgen dijagnostici).
   Program se realizuje u formi elektronskskog testa, koji sadrži 50 pitanja sa 2 do 5 odgovora od kojih je samo jedan tačan (multiple choice questionnaire). Na svaki ta-čan ili netačan odgovor korisnik će dobiti povratnu informaciju i stručno ob-jašnjenje zašto je odgovor tačan ili netačan. Na ovaj način stvorene su pretpos-tavke da korisnik uči efikasnije, čak i na sopstvenim greškama. Elektronski test tako postaje sredstvo za sticanje, a ne samo za proveru znanja  korisnika.
  • Obavezna literatura: 1. Knežević M. Part I. General considerations in management of patients with head and neck tumors. In: Head and Neck Surgery. Knežević M Ed. Las Palmas: South European Union for Combating Cancer Head and Neck Oncologic Society, 2016. Available at: www.seucc.com.
  • Dopunska literatura: 1. Knežević M. Part VII. Salivary Glands Tumours. In: Head and Neck Surgery. Knežević M Ed. Las Palmas: South European Union for Combating Cancer Head and Neck Oncologic Society, 2016. Available at: www.seucc.com; 2. Ho K, Lin H, Ann DK, Chu PG, Yen Y. An overview of the rare parotid gland cancer. Head Neck Oncol, 2014. 3: 40; 3. Olsen MP, Mitchell AO, Miles  EF. Postoperative Radiation Therapy for Parotid Mucoepidermoid Carcinoma. Case Rep Oncol Med, 2014. 2014; 4. Vidhyadharan S, Augustine I, Kudpaje AS, Iyer S, Thankappan K. Site-wise Differences in Adequacy of the Surgical resection Margins in Head and Neck Cancers. Indian J Surg Oncol, 2014. 5(3): 227–31.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-110/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-110/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-110/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      137.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Knežević M. Part I. General considerations in management of patients with head and neck tumors. In: Head and Neck Surgery. Knežević M Ed. Las Palmas: South European Union for Combating Cancer Head and Neck Oncologic Society, 2016. Available at: www.seu Datoteka
      153.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.