Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE V-1526/21-II

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o dentogenim infekcijama, relevantnim za dijagnozu i tretman ovih oboljenja. Usvajanje pravilnog pristupa u tretmanu dentogenih infekcija. Osposobljavanje korisnika za prevenciju komplikacija i posledica dentogenih infekcija.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Vlastimir Petrović
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: V-1526/21-II
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Dentogene infekcije nastaju kao posledica brojnih oboljenja zuba i parodontal-nih tkiva i razvijaju se, uglavnom, usled neblagovremenog ili neadekvatnog lečenja ovih oboljenja. Ove infekcije najčešće započinju kao blage forme zapaljenja, da bi veoma brzo dobile formu akutnih poremećaja lokalnih tkiva i opšteg stanja organizma. Zato zahtevaju ranu dijagnostiku i brzo i adekvatno lečenje. Uzroci nastanka dentogenih infekcija: mogu biti periapikalni, parodontalni ili perikoronarni. Širenje i lokalizacija infekcije zavisi od brojnih opštih i lokalnih faktora, kao što su zdravstveno stanje pacijenta, broj, vrsta i sastav mikroorganizama, anatomski faktori u predelu nastanka infekcije i drugo. U toku razvoja dentogenih infekcija može se razlikovati nekoliko faza: intraosealna, kada se infekcija nalazi u koštanom tkivu, subperiostalna, kada je infekcija dospela ispod periosta i submukozna (subkutana), kada se gnojna kolekcija nalazi ispod sluzokože
   Lokalizacija infekcije posle probijanja periosta zavisi i od dužine korenova zuba u odnosu na pripoje mišića na kost. Infekcija se može razviti intraoralno i ekstraoralno, dok se gnojna kolekcija može lokalizovati sa vestibularne ili oralne strane. Nelečene ili neadekvatno lečene infekcije poreklom od zuba donje vilice mogu biti uzrok nastanka generalizovane infekcije svih prostora poda usne duplje, kada se razvija klinička slika flegmone.
   Terapija akutnih dentogenih infekcija mora biti konzervativna i hirurška. Ova podela je samo didaktička, jer se ova dva načina lečenja često dopunjuju. Terapija se mora sprovoditi u najranijoj fazi razvoja infekcija, jer je u tim slučajevima najdelotvornija. Ukoliko je moguće lečenje treba da uključi i sanaciju uzroka (kauzalna terapija) infekcije što je kod dentogenih infekcija najčešće moguće.
   Konzervativna terapija obično se primenjuje u ranoj fazi infekcije, kada se utiče na formiranje apscesa, ili kao potpora hirurškoj terapiji. U tom slučaju moguće je primeniti i kauzalnu i simptomatsku (fizikalnu i medikamentoznu) terapiju.
   Hirurška terapija dentogenih infekcija je najefikasniji metod kojim se postiže brzo i potpuno izlečenje. Ona obuhvata vađenje zuba uzročnika i inciziju apscesa sa intraoralnim i ekstraoralnim pristupom. Po potrebi, oba zahvata se mogu kombinovati.
   Komplikacije dentogenih infekcija nastaju kao posledica izbegavanja lečenja, pogrešnog lečenja ili kasno otpočetog lečenja. Manifestuju se kao lokalne (gubitak većeg broja zuba, akutni ili hronični osteomijelitis, akutni sinuzitis, hronični supkutani apscesi) ili opšte (tromboza kavemoznog sinusa, bakterijski meningitis, apsces mozga). Lokalne komplikacije nastaju češće i ne ugrožavaju život pacijenta.
   Najteža posledica nelečenih dentogenih infekcija je osteomijelitis, difuzno zapaljenje kosti koje zahvata periost, korteks i spongiozu, koje se može javiti u akutnoj ili hroničnoj formi, kao supurativni i nesupurativni ili kao sklerozirajući i specifični.
   Hronične infekcije dentogenog porekla javljaju se mnogo ređe i nastaju ili od prethodno akutnih formi infekcija, ili od početka imaju hronični tok. Hronični apscesi lokalizovani su na koži kao jasno ograničeni otok okruglaste forme. Obično protiču bez opštih simptoma infekcije, koji se eventualno mogu pojaviti kod akutnih egzacerbacija. Terapija hroničnih dentogenih infekcija je hirurška i obuhvata vađenje zuba uzročnika i inciziju apscesa.
  • Obavezna literatura: 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. Poglavlje 6: Dentogene infekcije. Beograd: Data status, 2006. 75-86
  • Dopunska literatura: 1. Connors, W.J., Rabie, H.H., Figueiredo, R.L. et al. Acute dental infections managed in an outpatient parenteral antibiotic program setting: prospective analysis and public health implications. BMC Infect Dis 2017. 17: 202; 2. Maslamani M, Sedeqi F. Antibiotic and Analgesic Prescription Patterns among Dentists or Management of Dental Pain and Infection during Endodontic Treatment. Med Princ Pract 2018; 27:66–72; 3. Färkkilä, Esa & Rautemaa, Riina & Färkkilä, Anniina & Grönholm, Lotta & Lauhio, Anneli. Evaluation of risk factors for oral infection with potential for spread in a 1-year cohort study. Clinical Oral Investigations, 2018. 23; 4. Costa D, Girardot M, Bertaux J, Verdon J, Imbert C. Efficacy of dental unit waterlines disinfectants on a polymicrobial biofilm. Water Research, 2016. 91(15): 38-44.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    -------- / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: -------- / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: --------

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      260.6Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Petrović V. Atlas oralne hirurgije. Poglavlje 6: Dentogene infekcije. Beograd: Data status, 2006. 75-86 URL adresa
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • TEST: Savremeni pristup dijagnostici i lečenju dentogenih infekcija
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.