Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE D-1-72/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Pojmom „akutnog koronarnog sindroma“ (AKS). Začajem biomarkera u dijagnozi i lečenju bolesnika sa AKS. Značajem biomarkera u dijagnozi srčane insuficijencije. Značajem markera nekroze miocita u dijagnozi akutnog infarkta miokarda. Markerima inflamacije u akutnom koronarnom sindromu. Markerima srčane funkcije.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Vladan Jerinić, Mirjana Gajić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autore: 14
  • Broj akreditacije: D-1-72/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Kardiovaskularne bolesti (KVB) su vodeći uzrok letalnog ishoda u industrijskim zemljama i zemljama u razvoju. Akutni koronarni sindrom (AKS) je najčešći razlog hitne hospitalizacije i uzrok smrti kardiovaskularnih bolesnika u svetu.
   AKS predstavlja širok spektar kliničkih manifestacija koje nastaju kao posledica akutne ishemije i/ili nekroze miokarda čiji je uzrok najčešće akutna koronarna lezija, nastala rupturom nestabilnog aterosklerotičnog plaka u koronarnoj atreriji sa pratećom trombozom, inflamacijom, sa ili bez vazokonstrikcije i sa distalnom mikroembolizacijom. Glavni simptom koji inicira dijagnozu je bol u grudima ishemijskog tipa ili ekvivalenti anginoznog bola, ali se klasifikacija bolesnika zasniva na elektrokardiogramu (EKG).
   Biomarkeri su “alat” za bolju identifikaciju visoko-rizičnih bolesnika, za tačno i pravovremeno postavljanje dijagnoze, za efikasnu prognozu i lečenje bolesnika sa određenim oboljenjem. Glavne klase kardijačnih biomarkera su: markeri nekroze miokarda, markeri inflamacije i markeri srčane funkcije.
   Srčani biomarkeri se mogu podeliti u dijagnostičke biomarkere kojima se prepoznaje preklinička ili klinička bolest, kao što je ruptura plaka ili akutna ishemijska bolest srca, i prognostičke. Od šezdesetih godina prošlog veka do danas svedoci smo ogromne transformacije u primeni biohemijskih markera za utvrđivanje nekroze miokarda. Prvi korišćeni marker bio je enzim aspartat aminotransferaza (AST), a zatim su usledile laktatdehidrogenaze (LDH) i kreatin kinaza (CK). Prava revolucija na polju srčanih markera beleži se početkom devedesetih godina prošlog veka, sa otkrićem troponina. Srčani troponin (cTn) je u odnosu na sve poznate markere, biomarker izbora za dijagnozu nekroze miokarda zbog velike osetljivosti i specifičnosti ovog biohemijskog markera za oštećenje/nekrozu miokarda.
   Inflamacija, sistemska i lokalna, igra važnu ulogu u nastanku akutnog koronarnog sindroma. Zapaljenjski proces determiniše stabilnost ili nestabilnost plaka. Zbog toga se postavlja pitanje da li markeri inflamacije mogu da pomognu u stratifikaciji rizika i identifikaciji bolesnika, koji samim tim mogu da imaju korist od određene vrste terapijskih procedura.
   Pored poznate uloge troponina T i troponina I u dijagnostici infarkta, sve više se pridaje značaj markerima inflamacije i preopterećenja miokarda leve komore.
   Od kada je 2001. godine ušao u preporuke za dijagnozu srčane slabosti, moždani natriuretski peptid (BNP) i njegov N-terminlani prohormon (NT-pro BNP) su u stalnom fokusu kardiologa.
   Danas se sve više akutni koronarni sindromi sagledavaju kroz prizmu multimarkerskog pristupa radi što bolje stratifikacije rizika. Samim tim i bolje dijagnoze, lečenja i prognoze.
   Ovaj test namenjen je medicinskim sestrama koje rade u stacionarnim ustanovama koje zbrinjavaju pacijente i zdravstvenim (laboratorijskim) tehničarima koji učestvuju u dijagnostici AKS. Napravljen je sa ciljem da se njegovi korisnici upoznaju s pojmom „akutnog koronarnog sindroma“, sa značajem biomarkera u dijagnozi i lečenju bolesnika sa AKS, značajem biomarkera u dijagnozi srčane insuficijencije, značajem markera nekroze miocita u dijagnozi akutnog infarkta miokarda, markerima inflamacije u akutnom koronarnom sindromu i markerima srčane funkcije. Korisnici će steći znanja o tome koji biomarkeri se koriste za dijagnozu i lečenje pacijenata sa AKS, koje metode se koriste za određivanje markera nekroze miocita, koje metode se koriste za određivanje markera srčane insuficijencije, koje metode se koriste za određivanje markera srčane funkcije i šta podrazumeva pravilno uzimanje uzorka.
  • Obavezna literatura: 1. Vladan Jerinić, "LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA AKS", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Sardeli AV, Tomeleri CM, Cyrino ES, Fernhall B, Cavaglieri CR, Chacon-Mikahil MPT. Effect of resistance training on inflammatory markers of older adults: A meta-analysis. Experimental Gerontology, 2018.111: 188-96; 2. Roffi M, Valgimigli M, Bax JJ, Borger MA, Gencer B, Germany UL et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation. Eur Heart J. 2015;(32):2999–3054; 3. Danese E, Montagnana M. An historical approach to the diagnostic biomarkers of acute coronary syndrome. Ann Transl Med. 2016; 4(10): 194; 4. Stožinić S, Borzanović M. Ishemijska bolest srca - rano otkrivanje i lečenje. Beograd: Obeležja plus, 2016; 5. Grupa autora. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje ishemijske bolesti srca. Nacionalni vodič kliničke prakse. Beograd: Ministarstvo zdravlja Srbije, 2012.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    D-1-72/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: D-1-72/21- / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: D-1-72/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      159Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Mirjana Gajić, "LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA AKS", autorizovano predavanje Datoteka
      643.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • TEST: Laboratorijska dijagnostika akutnog koronarnog sindroma
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.