Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-119/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o kineziterapijskom programu za lečenje bolesnika sa bolom u leđima koje se primenjuju u ranom i kasnom postoperativnom periodu; Osposobljavanje korisnika za: prepoznavanje adekvatnog zaštitnog položaja iz koga se izvode vežbe; izbor indikacija i prepoznavanje kontraindikacija za primenu određenih vežbi; razlikovanje ispravnog i neispravnog izvođenja vežbi.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prim.mr sci med Željko Kanjuh
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-119/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Kineziterapijski tretman kod pacijenata operisanog zbog lumbalne diskus hernije zavisi od više faktora: od postoperativne faze (rani i kasni postoperativni period), od opšteg stanja pacijenta i od pre i postoperativnih komplikacija (neurološki ispadi motorike, oštećenost kontrole mokrenja i stolice...). Terapijski program se sastoji od funkcionalne procene, izbora početnog položaja, izbora tehnike, veštine, opterećenja i pomagala koja će se koristiti. Izbor vežbi zavisi od funkcionalnog statusa pacijenta. Iz podataka dobijenih individualnom procenom, slede terapijski zadaci: relaksacija, vežbe disanja, obuka za usvajanje i automatizaciju novog posturalnog obrasca, zaštitnih položaja i pokreta u svakodnevnim aktivnostima, vežbe elastičnosti, vežbe za očuvanje i povećanje mišićne mase trupa i ekstremiteta, vežbe za mobilizaciju ekstremiteta, vežbe mobilizacije karlice i vežbe snage za mišiće karličnog dna (perinealnih mišića). Autori zastupaju individualni pristup.
   Kineziterapijske vežbe koje se primenjuju u postoperativnom tretmanu ove vrste bolesti, obrađuju se u ovom testu sa aspekta ciljeva vežbi, sa aspekta indikacija i kontraindikacija za njihovo izvođenje, načina na koji se izvode (trajanje vežbe, broj ponavljanja u seriji, pauze između vežbi i varijetetima izvođenja u različitim zaštitnim položajima), kao i sa aspekta efekata koji se mogu očekivati kao rezultat pravilnog izvođenja vežbi. Test fokusira:
   - rani postoperativni period (prve dve nedelje) u kome treba savladati zaštitne položaje u postelji, vežbe disanja, vežbe za mobilizaciju ekstremiteta, okretanje u krevetu, ustajanje iz kreveta i vežbe u stojećem položaju;
   - kasni postoperativni period (dve do osam nedelja), kada se kineziterapijski program proširuje uvežbavanjem zaštitnih pokreta položaja do automatizacije, vežbama snage svih mišića sa posebnim akcentom na stabilizatore kičmenog stuba (mišićni mider trupa), vežbama elastičnosti i vežbama za korekciju držanja i hoda, u položaju na leđima, ležećem položaju na trbuhu i četvoronožnom položaju, kao i vežbama u čučnju
   - vežbe mobilizacije karlice i
   - vežbe za perinalnu muskulaturu.
   Test je koncipiran tako da korisnik treba da prepozna tačan odgovor na slici (da identifikuje vežbu, zaštitni položaj ili pravilan položaj delova tela), između tri ponuđene alternative. U tom smislu, on je koristan za sticanje i testiranje pasivnog znanja.
   Test je namenjen fizioterapeutima, kao i drugim zdravstvenim radnicima koji rade sa ljudima koji imaju bol u leđima (sestre na neurohirurškim odeljenjima, patronažne sestre, sestre u kućnoj i palijativnoj nezi).
  • Obavezna literatura: 1. Kanjuh Ž, Pavićević Lj, Mitić Lj, Švirtlih L. Bol u leđima. Beograd: Klinika za rehabilitaciju "Miroslav Zotović". 2013. 1-105; 2. Lumbalni sindrom. Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zaštiti. Beograd: Ministarstvo zdravlja Srbije. 1-37.
  • Dopunska literatura: 1. Madera M, Brady J, Deily S, McGinty T, Moroz L, Singh D et al. The role of physical therapy and rehabilitation after lumbar fusion surgery for degenerative disease: a systematic review. Journal of Neurosurgery, 2017; 26 (6): 694–704; 2. Pourahmadi MR, Taghipour M, Ebrahimi Takamjani I et al. Motor control exercise for symptomatic lumbar disc herniation: protocol for a systematic review and meta-analysis. BMJ Open 2016; 3. Green A, Gilbert P, Scott-Young M, Abbott A. Physiotherapeutic Rehabilitation Following Lumbar Total Disc Replacement: A Retrospective Study. Physiother Res Int, 2016; 21(3): 155-63; 4. Oosterhuis T, Ostelo RW, van Dongen JM, Peulde WC, de Boer MR, Bosman JE et al. Early rehabilitation after lumbar disc surgery is not effective or cost-effective compared to no referral: a randomised trial and economic evaluation. Journal of Physiotherapy, 2017; 63(3): 144-53; 5. Banerjee G, Briggs M, Johnson MI. Kinesiology taping as an adjunct for pain management: A review of literature and evidence. Indian J Pain 2016; 30:151-7.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati kao Viber, WhatsApp ili MMS poruku na tel: 060 6131626). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-119/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-119/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-119/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      2.5MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Kanjuh Ž, Pavićević Lj, Mitić Lj, Švirtlih L. Bol u leđima. Beograd: Klinika za rehabilitaciju "Miroslav Zotović". 2013. 1-105 Datoteka
      23.4MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 2. Lumbalni sindrom. Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zaštiti. Beograd: Ministarstvo zdravlja Srbije. 1-37 Datoteka
      151.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Principi postoperativne primene kineziterapije u lečenju lumbalnog sindroma
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.