Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-109/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Unapređenje razumevanja značaja ranog otkrivanja tumora usne duplje; Osposobljavanje za diferencijalnu dijagnozu tumora usne duplje; Usvajanje pristupa u tretmanu koji obezbeđuje blagovremeno i adekvatno lečenje obolelog i bolji ishod lečenja; Osposobljavanja za pružanje savetodavne pomoći i podrške pacijentu.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Milan Knežević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-109/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Rak usne šupljine je veoma čest tip raka u Evropi i svetu. Povezuje se sa ekscesivnim upotrebom alkohola i pušenjem. Pojava i razvoj karcinoma usne duplje dovodi se u vezu i sa povećanom ekspozicijom ultraljubičastom zračenju, sa uticajem određenih hemijskih agensa koji se koriste u industriji, kao i sa delovanjem pojedinih tipova virusa (humani papiloma virusi). Osobe pod uticajem pomenutih faktora rizika imaju znatno veći verovatnoću da razviju tumor u ustima. Razvoj ovog maligniteta počinje u sluzokoži koja pokriva gornji aerodigestivni trakt uključujući usne, usnu šupljinu, ždrelo, grkljan i paranazalne sinuse. Rak usne duplje je biološki agresivan. Regionalno se širi u vratne limfne čvorove. To je često prvi (a ponekad i jedini) znak bolesti kada se rak dijagnostikuje. Simptomi i znaci raka usne duplje su: uporan bol u ustima, pojava čvorova na vratu, uporna krvarenja iz usta, teškoće i bol pri žvakanju i gutanju, gubitak na težini, loš zadah, bol koji iradira ka uvu, poremećaj senzibiliteta dela lica, pojava netipičnih crvenih ili belih mrlja u ustima,
rane u ustima i na koži glave i vrata. Osobe koje imaju navedene znake / simptome preporučuju se specijalistički pregledi glave i vrata, jer pomenuti simptomi mogu biti indikativni za pojavu raka usne duplje. Ukoliko se tumori otkriju u ranoj fazi, stope izlečenja (preživljavanja) su visoke. Rak usne duplje oobičajeno se leči hirurškom intervencijom. U određenim slučajevima terapija zračenjem ima važnu ulogu. Lečenje citostaticime (hemioterapija) se ređe primenjuje.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije namenjen je lekarima koji rade u ustanovama sekundarne (odeljenjima opšte hirurgije, otorinolariongologije, službama radiološke dijagnostike i terapije, službama patološke dijagnostike) i tercijarne zaštite (maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, oralna hirurgija, internistička onkologija), stomatolozima, medicinskim / stomatološkim sestrama koje učestvuju u negi bolesnika, laborantima angažovanim u službama patohistološke dijagnostike i rentgen tehničarima. Program ima nekoliko edukativnih ciljeva. Najpre to je sticanje znanja o tumorima usne duplje (etiologija, epidemiološke i kliničke karakteristike, način lečenja, prognoza), radi razumevanja značaja ranog otkrivanja, osposobljavanja za diferencijalnu dijagnozu tumora i blagovremeno i adekvatno lečenje istog. Usvajanje ovih znanja doprinosi takođe i osposobljavanju lekara i drugih učesnika zdravstvene zaštite za pružanje savetodavne pomoći i podrške pacijentu.
   Program se realizuje u formi elektronskokog testa, koji sadrži 50 pitanja sa 2 do 5 odgovora od kojih je samo jedan tačan (multiple choice questionnaire). Na svaki ta-čan ili netačan odgovor korisnik će dobiti povratnu informaciju i stručno obja-šnjenje zašto je odgovor tačan ili netačan. Na ovaj način stvorene su pretpostavke da korisnik uči efikasnije, čak i na sopstvenim greškama. Elektronski test tako postaje sredstvo za sticanje, a ne samo za proveru znanja korisnika.
  • Obavezna literatura: 1. Knežević M. Part IV: Tumors of the oral cavity. In: Head and Neck Surgery. Knežević M Ed. Las Palmas: South European Union for Combating Cancer Head and Neck Oncologic Society, 2016. Available at: www.seucc.com
  • Dopunska literatura: 1. Elkashty OA, Ashry R, Trana SD. Head and neck cancer management and cancer stem cells implication. The Saudi Dental Journal, 2019; 31(4): 395-416; 2. Dulguerov P, Broglie MA, Henke G, Siano M, Putora PM, Simon C et al. A Review of Controversial Issues in the Management of Head and Neck Cancer: A Swiss Multidisciplinary and Multi-Institutional Patterns of Care Study—Part 1 (Head and Neck Surgery). Front. Oncol, 2019; 3. Bindhu J, Rekha VK, Champaka G, Shenoy A, Sabitha KS, Lokesh V et al. Biological tailoring of adjuvant radiotherapy in head and neck and oral malignancies – The potential role of p53 and eIF4E as predictive parameters. Indian Journal of Cancer, 2019; 56(4): 330-4; 4. O'Sullivan B, Huang SH, Su J, et al. Development and validation of a staging system for HPV-related oropharyngeal cancer by the International Collaboration on Oropharyngeal cancer Network for Staging (ICON-S): a multicentre cohort study. Lancet Oncol 2016; 17:440.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-109/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-109/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-109/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      166.2Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Knežević M. Part IV: Tumors of the oral cavity. In: Head and Neck Surgery. Knežević M Ed. Las Palmas: South European Union for Combating Cancer Head and Neck Oncologic Society, 2016. Available at: www.seucc.com Datoteka
      153.9Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.