Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-284/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Razumevanje važnosti blagovremenog i efikasnog lečenja infekcija urotrakta za zdravlje i kvalitet života ljudi. Usvajanje savremenog pristupa u dijagnostici i lečenju infekcija urinarnog trakta.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Steva Plješa
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, nefrologija, urologija, infektologija, medicinska mikrobiologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-284/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Urinarne infekcije imaju značajno učešće u strukturi morbiditeta opšte populacije, ali je njihov glavni efekat uticaj na kvalitet života obolelih. Mogu se javiti kao osnovna bolest ili kao komplikacija opšteg stanja (imunodeficijencija, trudnoća, starost), druge osnovne bolesti (dijabetes) ili situacionog rizika (seksualni odnosi). U ovom programu kontinuirane medicinske edukacije obrađuju se infekcije urinarnog trakta u opštoj populaciji i kod grupa sa povišenim rizikom (žene, stari, dijabetičari). Korisnici testa steći će znanja o vrstama infekcija urotrakta (akutne nekomplikovane infekcije, infekcije donjeg i gornjeg urotrakta), njihovim uzročnicima, simptomima bolesti, adekvatnim dijagnostičkim metodama, adekvatnom tretmanu prema preporukama poslednjeg Nacionalnog vodiča za urinarne infekcije (2004.) i adekvatnoj kontroli. U testu su obrađeni negonokokni uretritis (najčešći uzročnici, kliničke karakteristike, način postavljanja dijagnoze, povezanosti infekcija sa seksualnim kontaktima), cistitis (kliničke karakteristike, makrohematurija u nalazu, odgovarajući testovi za postavljanje dijagnoze, značaj urinokulture, specifičnosti cistitisa kod žena, adekvatna terapija), akutni pijelonefritis (uzročnici, razvoj simptoma, karakteristike urina, adekvatno lečenje, izbor antibiotika, praćenje bolesnika, postupku u odnosu na klinički nalaz posle upotrebe terapije, indikacije za bolničko lečenje), dizurični sindrom, bakterinurija. U testu su takođe obrađene specifičnosti ovih bolesti kod populacija pod povećanim rizikom: bakterinurija i urinarne infekcije u trudnoći (rizik, antibiotska terapija, tretman), urinarne infekcije kod dijabetičara (rizik, specifičnosti tretmana), asimpptomatska bakterinurija i urinarne infekcije kod starih (karakteristike, rizik, tretman). Posebna pažnja posvećuje se specifičnom situacionom riziku za nastanak infekcije urotrakta (seksualni odnosi), koji se obrađuje sa stanovišta načina na koji seksualni odnosi povećavaju rizik za nastanak infekcije, adekvatne preventivno - higijenske i profilaktičke mere koje treba primeniti, adekvatno lečenje osoba sa povećanim rizikom u tim situacijama). Test je namenjen zdravstvenim radnicima primarne zaštite - lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima, laborantima - koji se sa urinarnim infekcijama svakodnevno susreću.
  • Obavezna literatura: 1. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije "INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA", Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
  • Dopunska literatura: 1. Ashraf MS, Gaur S, Bushen OY, van Buul LW, Jump RLP et al. Diagnosis, Treatment, and Prevention of Urinary Tract Infections in Post-Acute and Long-Term Care Settings: A Consensus Statement From AMDA's Infection Advisory Subcommittee. JAMDA, 2020; 21(1): P12-24; 2. Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF et al. Clinical Practice Guideline for the Management of Asymptomatic Bacteriuria: 2019 update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis, 2019; 68: e83-e110; 3. Chu CM, Lowder JL. Diagnosis and treatment of urinary tract infections across age groups, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2018; 219(1): 40-51; 4. Caterino JM, Leininger R, Kline DM et al. Accuracy of current diagnostic criteria for acute bacterial infection in older emergency department patients. J Am Geriatr Soc, 2017; 65: 1802-9; 5. Tan CW, Chlebicki MP. Urinary tract infections in adults. Singapore Med J. 2016; 57(9): 485-90.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-284/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-284/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-284/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      136.1Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča u kliničkoj praksi. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije "INFEKCIJE URINARNOG TRAKTA", Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Datoteka
      118.5Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Dijagnostika i lečenje infekcija urinarnog trakta
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.