Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-122/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Prepoznavanje pacijenata sa necelijačnom preosetljivošću na gluten/pšenicu; Razlikovanje različitih mehanizama nastanka necelijačne preosetljivosti na gluten/pšenicu; Diferencijalnu dijagnozu necelijačne preosetljivosti na gluten/pšenicu; Adekvatni tretman necelijačne preosetljivosti na gluten/pšenicu; Prognozu necelijačne preosetljivosti na gluten/pšenicu.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-122/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Necelijačna preosetljivost na gluten/pšenicu se karakteriše intenstinalnim i ekstraintenstinalnim simptomima, koji nastaju od nekoliko sati do nekoliko dana posle uzimanja glutena ili pšenice, kod pacijenata koji nemaju celijakiju, niti alergiju na pšenicu. U anketnim istraživanjima samoprocenjene necelijačne preosetljivosti na pšenicu/gluten prevalenca se kreće do 15%, ali je u studijama sa duplo-slepom probom hranom utvrđena stvarna necelijačna preosetljivost na gluten/pšenicu kod samo 5-14% ovih osoba.
   Opisani neimunološki mehanizmi oštećenja sluzokože creva usled efekta pšenice/glutena još uvek se ispituju, a povezuju se sa: direktnim efektom na povećanje permeabilnosti creva, narušavanjem homeostaze crevne sluzokože, promenama u crevnoj mikroflori, neuromuskularnim efektima i fermentacijom ugljenih hidrata. Imunološki mehanizmi necelijačne preosetljivosti na gluten/pšenicu su aktivacija urođenog i stečenog imuniteta, ali bez postojanja celijakije (negativan histološki nalaz duodenalne sluzokože u smislu postojanja enteropatije i negativni serološki testovi za celijakiju), niti IgE-vezane alergije na pšenicu (negativna specifična IgE, skin prick ili in vitro testom). Međutim, prisustvo HLA DQ2/DQ8 kod pacijanta sa dijarejom posle uzimanja glutena (naročito uz pozitivna anti-glijadin antitela, a negativna antitela prema tkivnoj transglutaminazi) može biti marker potencijalne celijakije, naročito ukoliko dođe do gubitka simptoma na dijeti bez glutena.
   Klinička slika necelijačne preosetljivosti na pšenicu/gluten podrazumeva ispoljavanje: 1) gastrointenstinalnih simptoma (bol u stomaku, nadimanje i poremećaji pražnjenja (konstipacija ili dijareja)) koji nestaju posle nekoliko sati ili dana od početka eliminacione dijete koja ne sardži pšenicu/gluten i 2) ekstraintenstinalnih simptoma kao što su: „maglovit um“, glavobolja, umor, depresija, bol i ukočenost zglobova, bol u mišićima ruku i nogu i različite dermatološke manifestacije kao što su ekcem, osip i psorijaza, ali i anemija. Klinički entiteti koji se povezuju sa necelijačnom preosetljivošću na pšenicu/gluten su sindrom iritabilnog creva, funkcionalna dispepsija, eozinofilni ezofagitis i hronične inflamatorne bolesti creva.
   Nema validnih biomarkera koji bi potvrdili dijagnozu necelijačne preosetljivosti na pšenicu/gluten, a pokazatelji da se radi o ovoj dijagnozi su: smanjivanje simptoma u toku eliminacione dijete, odnosno isključenja pšenice iz ishrane; pojavljivanje simptoma pri probi hranom ili kada se pšenica vraća u ishranu; uz isključivanje dijagnoze celijakije i alergije na pšenicu. Biopsija duodenuma pokazuje da je u 60% pacijenata prisutna normalna intenstinalna mukoza sa manje od 25 intraepitelnih limfocita (gradus 0 po Marsh-Oberhuber-ovoj klasifikaciji), dok se u preostalih 40% može naći blaga infiltracija ovim ćelijama (gradus 1), ali atrofija vilusa nije prisutna, za razliku od celijakije kod koje je ovaj nalaz karakterističan. Duplo-slepa proba hranom kod pacijenata sa suspektnom necelijačnom preosetljivošću na gluten/pšenicu koji su imali poboljšanje posle isključenja pšenice iz ishrane, u različitim studijama, pokazala je potvrdu dijagnoze u prosečno 22,2%.
   Poboljšanje gastrointenstinalnih simptoma u necelijačnoj preosetljivosti na gluten/pšenicu češće nastaje ukoliko se primeni eliminacija ugljenih hidrata (FODMAP dijeta) u odnosu na bezglutensku ishranu, ali su ekstaintenstinalni simptomi kao što su anksioznost i depresija manji na bezglutenskoj ishrani. Za razliku od celijakije koja je trajno stanje i zahteva doživotnu bezglutensku ishranu, necelijačna preosetljivost se smatra više tranzitornim stanjem zbog čega se savetuje reindukcije glutena na godinu dana uz kliničku evaluaciju.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu", autorsko predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Volta U, Caio G, Karunaratne TB, Alaedini A, De Giorgio R. Non-coeliac gluten/wheat sensitivity: advances in knowledge and relevant questions. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2017;11(1):9-18; 2. Potter MDE, Walker MM, Keely S, Talley NJ. What's in a name? 'Non-coeliac gluten or wheat sensitivity':controversies and mechanisms related to wheat and gluten causing gastrointestinal symptoms or disease. Gut 2018;67(12):2073-7; 3. Catassi C, Alaedini A, Bojarski C, Bonaz B, Bouma G, Carroccio A, Castillejo G, De Magistris L, Dieterich W, Di Liberto D, Elli L, Fasano A, Hadjivassiliou M, Kurien M, Lionetti E, Mulder CJ, Rostami K, Sapone A, Scherf K, Schuppan D, Trott N, Volta U, Zevallos V, Zopf Y, Sanders DS.The Overlapping Area of Non-Celiac Gluten Sensitivity (NCGS) and Wheat-Sensitive Irritable Bowel Syndrome (IBS): An Update. Nutrients. 2017;9(11); 4. Uhde M, Ajamian M, Caio G, De Giorgio R, Indart A, Green PH, Verna EC, Volta U, Alaedini A. Intestinal cell damage and systemic immune activation in individuals reporting sensitivity to wheat in the absence of coeliac disease. Gut 2016, 65, 1930–1937; 5. Skodje GI, Sarna VK, Minelle IH, Rolfsen KL, Muir JG, Gibson PR, Veierod MB, Henriksen C, Lundin KEA. Fructan, Rather Than Gluten, Induces Symptoms in Patients With Self-Reported Non-Celiac Gluten Sensitivity. Gastroenterology 2018; 154: 529–539.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-122/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-122/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-122/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      136.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu", autorsko predavanje. Datoteka
      4.6MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Savremeni principi dijagnostike i tretmana necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.