Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-114/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Prepoznavanje pacijenata sa intolerancijom laktoze; Diferencijaciju različitih kliničkih oblika intolerancije laktoze; Korišćenje različitih mogućnosti dijagnostike primarne intolerancije laktoze; Diferenciranje uzroka sekundarne intolerancije laktoze; Izradu adekvatne eliminacione dijete i adjuvantne terapije intolerancije; Sprečavanje komplikacija restriktivne eliminacione dijete suplementacijom vitamina i minerala.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-114/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Enzim laktaza pripada grupi β-galaktozidaza, a nalazi se na luminalnoj površini ćelija suzokože tankog creva u mikrovilusima, a ima ulogu u hidrolizi laktozne β-1-4 glikosilne veze uz oslobađanje glukoze i galaktoze, koje se aktivnim transportom absorbuju u tankom crevu. Ukoliko je aktivnost laktaze smanjena (ispod 50%), odnosno ukoliko unos veće količine laktoze prevazilazi individualnu aktivnost enzima, nerazgrađena laktoza osmotskim efektom izaziva izlazak vode u lumen creva, što povećava brži prelazak sadržaja u debelo crevo, gde se pod dejstvom bakterija debelog creva fermentiše na masne kiseline kratkih lanaca, vodonik, ugljen dioksid i druge gasove. Ovi efekti smanjene aktivnosti laktaze javljaju se nekoliko sati posle konzumiranja mleka, a klinički se manifestuju grčevima u stomaku, nadimanjem, pretakanjem, gasovima i dijarejom.
   Kongenitalna intolerancija laktoze (alaktazija) je retka, nasledna bolest koja nastaje usled genskog defekta laktaze-florizin hidrolaze, koji se prenosi autozomno recesivno, a klinički se ispoljava pojavom dijareja, dehidracije i nenapredovanja u težini od rođenja. Hipolaktazija je stanje smanjene aktivnosti laktaze koja neomogućava adekvatno hidrolizovanje laktoze, dok se pod terminom intolerancije laktoze podrazumeva prisustvo hipolaktazije i gastrointenstinalnih simptoma usled poremećaja varenja laktoze. Primarna deficijencija laktaze (adultni tip hipolaktazije) razvija od 2-5. godine života (zbog smanjenja aktivnosti laktaze zavisno od etičke pripadnosti), ali se intolerancija laktoze najčešće klinički dijagnostikuje u uzrastu od 20-40 godina. Sekundarna intolerancija laktoze nastaje usled oštećenja sluzokože tankog creva različite etiologije kao što su: infektivni gastroenteritis, parazitoze, hronične inflamatorne bolesti creva, dugotrajna primena antibiotika ili stanja posle primenjene hemioterapije ili zračenja.
   Gastrointenstinalni simptomi kod pacijenata koji su intolerantni na laktozu su bol u stomaku, nadimanje, krčanje creva i gasovi (100%), mučnina i povraćanje (78%), dijareja (70%), konstipacija (30%); a ekstra-intenstinalni simptomi su glavobolja (86%), gubitak koncentracije (82%),  bolovi u zglobovima i mišićima (71%), umor (63%) ulceracije u ustima (30%). Klinička ispitivanja, koja se sprovode u cilju potvrde dijagnoze, utvrđivanja aktivnosti laktaze ili uzroka koji je doveo do intolerancije laktoze, su: izdisajni test kojim se meri porast vrednosti vodonika u izdahnutom vazduhu ≥20 ppm unutar tri sata od uzimanja laktoze, PCR detekcija polimorfizma gena za laktaza-florizin hidrolazu 13910S>T, porasta glikemije posle uzetog rastvora laktoze, dok se biopsijom tankog creva se može utvrditi aktivnost enzima laktaze u bioptatu (smanjena aktivnost je <17-20 IU/g), ali se ova procedura sprovodi obično u cilju isključivanja celijakije. Ukoliko su simptomi intolerancije udruženi sa atopijskom bolešću, naročito kod dece, sprovodi se i testiranje alergije na kravlje mleko.  
   Tretman intolerancije laktoze podrazumeva redukciju unosa namirnica koje sadrže laktozu, kao što su: kravlje, ovčje i kozije mleko, sir, surutka, sladoled, šlag i puter, proizvodi koji sadrže mleko i/ili laktozu u malim količinama (sosevi, majonez, biskviti, čokolade, kolači, instant supe itd). Laktoza se često dodaje kao aditiv u hrani, pa se može naći u mesu, zamrznutom povrću i gotovim jelima. Adjuvantni tretman intolerancije laktoze podrazumeva primenu probiotika koji sadrže sojeve bakterija koje imaju veliku β-galaktozidaznu enzimsku aktivnost, kao i preparata sa laktazom u vidu kapi, tableta i kapsula, čijim se uzimanjem neposredno pre jela (5-30 minuta pre jela) omogućava uzimanje mleka i mlečnih proizvoda bez simptoma intolerancije.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Intolerancija laktoze", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Fassio F, Facioni MS, Guagnini F. Lactose Maldigestion, Malabsorption, and Intolerance: A Comprehensive Review with a Focus on Current Management and Future Perspectives. Nutrients 2018;10(11); 2. Silberman ES, Jin J. Lactose Intolerance. JAMA. 2019;322(16):1620; 3. Micic D, Rao VL, Rubin DT. Clinical Approach to Lactose Intolerance. JAMA. 2019; 4. Labrie V, Buske OJ, Oh E, et al. Lactase nonpersistence is directed by DNA-variationdependent epigenetic aging. Nat Struct Mol Biol. 2016;23(6):566-573; 5. Asfari MM, Sarmini MT, Kendrick K, Sridhar S, Sifuentes H. The Association Between Inflammatory Bowel Disease and Lactose Intolerance. American Journal of Gastroenterology 2019; 114: p S457.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-114/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-114/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-114/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      173.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Intolerancija laktoze", autorizovano predavanje. Datoteka
      4.3MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Savremeni principi dijagnostike i tretmana intolerancije laktoze
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.