Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-91/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Prepoznavanje pacijenata sa sindromom iritabilnog creva na osnovu efekata fermentabilnih ugljenih hidrata koji igraju ulogu u nastanku ovog sindroma; Pravovremenu dijagnozu sindroma iritabilnog creva na osnovu postavljenih kriterijuma; Utvrđivanje namirnica koje dovode do ispoljavanja simptoma i izradu adekvatne eliminacione dijete.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Dr Sci med Nevenka Ilić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-91/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Sindrom iritabilnog creva (IBS - iritabile bowel disease) je funkcionalni poremećaj koji se karakteriše osećajem nelagodnosti u stomaku, uz nadutost i pojačane gasove koji su praćeni dijarejom (IBS-D), konstipacijom (IBS-C) ili prisustvom oba simptoma (IBS-M). Prevalenca sindroma iritabilnog creva na globalnom nivou je 8,2-11,2%, dok se u Evropi i SAD kreće od 5 do 10%.
   Neposredni okidači ispoljavanja sindroma iritabilnog creva su narušavanje integriteta sluzokože creva kao barijere usled infekcija, primene antibiotika, nesteroidnih antiinflamatornih lekova i psihološki stres, ali je učestalost intoleranije hrane značajno veća kod osoba sa ovim sindromom u odnosu na opštu populaciju. Naime, 84% pacijenata sa sindromom iritabilnog creva ima intoleranciju na jednu ili više namirnica. Kod pacijenata sa sindromom iritabilnog creva najčešće je prisutna intolerancija hrane koja je bogata oligo-, di-, mono-saharidima i poliolima, ali može biti i prisutna reakcija na hranu koja sadrži biogene amine, kao što je histamin. Fermentabilni ugljenohidrati (fruktosaharidi, oligo-, di- i monosaharidi i polioli - FODMAPs) su krupa ugljenih hidrata kratkih lanaca koji se loše absorbuju u tankom crevu, brzo fermentišu pod dejstvom bakterija iz debelog creva i imaju veliku osmotsku aktivnost. Osmotski efekat neabsorbovanih kratkih lanaca ugljenih hidrata u tankom crevu dovodi do izlaska vode i njihov brz prelazak u debelo crevo, gde pod dejstvom bakterija, dolazi do njihove fermentacije što rezultuje u pojačanom stvaranju gasova, nadimanja i promenama motiliteta creva kod osoba sa visceralnom senzitivnošću. Osim namirnica sa fermentabilnim ugljenim hidratima, sindrom iritabilnog creva izazivaju i alkohol, masti, kafa, ljuta hrana i mleko.
   Kriterijumi za dijagnozu sindroma iritabilnog creva su - rekurentni bol u stomaku najmanje jedan dan u nedelji u poslednja tri meseca i pozitivna dva od tri kriterijuma da je bol u stomaku povezan sa: defekcijom koja povećava ili smanjuje bol, promenom u broju stolica ili promenom u konzistenciji stolice, a uz odsustvo znakova i simptoma koji ukazuju na organski uzrok tegoba. Kriterijumi za postavljanje dijagnoze sindroma iritabilnog creva su potpuno ispunjeni ukoliko su se prvi simptomi pojavili pre najmanje 6 meseci. Sindrom iritabilnog creva osim dijareje i/ili zatvora udružen je i sa drugim intenstinalnim simptomima kao što su: funkcionala dispepsija, mučnina, gorušica, simptomi GERB-a, bol u maloj karlici, kao i sa ekstra-intenstinalnim simptomima (sindrom hroničnog umora, fibromijalgija, disfunkcija temporo-mandibularnog zgloba, hronični bol u maloj karlici, seksualna disfunkcija, hronični prostatitis, izražen predmenstrualni sindrom) i psihijatrijskim poremećajima (depresijom, ansioznošću i psihosomatskim manifestacijama).
   Tretman sindroma iritabilnog kolona podrazumeva promenu stilova života i načina ishrane sa konzumiranjem regularnih obroka i izbegavanjem namirnice koja je sumnjivi triger. Tek ukoliko nema poboljšanja simptoma savetuje se eliminaciona dijeta (druga linija tretmana)  u kojoj se isključuju iz ishrane namirnice koje sadrže rizične fermentabilne ugljene hidrate u toku 2-8 nedelja, a zatim se u slučaju poboljšanja simptoma sprovodi proba hranom i to sa pojedinčnim namirnicama. Kada se utvrdi koja od namirnica izaziva sindrom iritabilnog kolona ona se dugoročno isključuje iz ishrane pacijenta.
  • Obavezna literatura: 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva", autorsko predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Tuck CJ, Biesiekierski JR, Schmid-Grendelmeier P, Pohl D. Food Intolerances. Nutrients 2019 22;11(7); 2. Enck P, Aziz Q, Barbara G, Farmer AD, Fukudo S, Mayer EA, Niesler B, Quigley EM, Rajilić-Stojanović M, Schemann M, Schwille-Kiuntke J, Simren M, Zipfel S, Spiller RC. Irritable bowel syndrome. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16014; 3. Palsson OS, Whitehead WE, van Tilburg MA, et al. Rome IV diagnostic questionnaires and tables for investigators and clinicians. Gastroenterology 2016;150:6:1481–91.Staudacher HM, Whelan K. The low FODMAP diet: Recent advances in understanding its mechanisms and efficacy in IBS. Gut 2017; 66, 1517–1527; 4. Singh R, Salem A, Nanavati J, Mullin GE. The Role of Diet in the Treatment of Irritable Bowel Syndrome: A Systematic Review. Gastroenterol Clin North Am 2018;47(1):107-137; 5. Harvie R, Chisholm A, Bisanz J, Burton  J, Herbison P, Schultz K, Schultz M. Long-term irritable bowel syndrome symptom control with reintroduction of selected FODMAPs. World J. Gastroenterol. 2017,23, 4632–4643.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-91/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-91/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-91/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      128.8Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • 1. Dr Sci med Nevenka Ilić "Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva", autorsko predavanje. Datoteka
      4MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.