Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-117/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Razumevanje mehanizma nastanka povreda lateralnih ligemenata skočnog zgloba i hronične nestabilnosti skočnog zgloba. Sticanje znanja o karakteristikama (predisponirajućim faktorima, epidemiološkim i kliničkim karakteristikama, mogućnostima dijagnostike i lečenja) povreda lateralnog ligamenta skočnog zgloba. Osposobljavanje za savremenu dijagnostiku, pružanje inicijalne pomoći i lečenje ovih povreda.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Ivan Butković
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-117/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Stopalo je, od većine lekara, pa čak i ortopeda, observirano kao statički dodatak koji čoveku služi isključivo kao potpora, mada je ono kompleksna anatomsko-dinamična karika u biomehanici donjih ekstremiteta, koja je podložna afekcijama sistemnih oboljenja, kao i kongenitalnim malformacijama, neurološkim, vaskularnim, degenerativnim oboljenjima, promenama koje prate dijabetes i traumatskim oštećenjima. U prilog tome govore i statistički podaci, koji pokazuju da svaki peti pacijent koji se obraća ortopedu za pomoć dolazi zbog oboljenja ili povrede ovog segmenta tela. S druge strane neblagovremeno prepoznavanje i neadekvatni tretman ovih povreda ima nesagledive posledice po uspeh daljeg lečenja, a kasnije i na kvalitet života obolelog/ povređenog. Oboljenjima i povredama skočnog zgloba i stopala mora se posvetiti dužna pažnja, pre svega onim koji čine najznačajniji deo ove patologije.
   Ovaj test kontinuirane edukacije bavi se mekotkivnim povredama skočnog zgloba. Mekotkivne povrede skočnog zgloba uključuju: povrede lateralnih ligamenata, povrede medijalnih (deltoidnog) ligamenata, povrede ligamenata u nivou sindesmoze, suptalarne povrede, povrede Ahilove tetive i subluksaciju / luksaciju peronealnih tetiva. U fokusu ovog testa su entiteti koje čine veći deo ove patologije: povrede lateralnih ligemenata skočnog zgloba, kao i hronična nestabilnost skočnog zgloba. Olako prelaženje preko ovih entiteta u praksi nastaje uglavnom zbog nedovoljnog poznavanja njihove kliničke slike i dijagnostičkih metoda vezanih za ovu patologiju, kao i nedovoljnog iskustva u inicijalnom i definitivnom (hirurškom) lečenju. Imajući sve gore navedeno u vidu autor ovog testa pokušao je da zdravstvenim radnicima koji se sa ovim problemima sreću u praksi pojasni relevantne karakteristike problema, kako bi na toj osnovi obezbedio bolje razumevanje mehanizma njihovog nastanka i osposobio ih za blagovremeno i tačno prepoznavanje, osnovnu dijagnostiku, pružanje inicijalne pomoći i lečenje ovih povreda.
   Korisnik testa steći će znanja o epidemiologiji ovih povreda, anatomskim karakteristikama koje predisponiraju povređivanje, mehanizmima povređivanja, karakteristikama kliničkog pregleda i kliničkoj proceni, klasifikaciji ovih povreda, radiografskoj proceni, Otawa pravilima koja se primenjuju na skočni zglob, diferencijalnoj dijagnozi, inicijalnoj terapiji i lečenju lateralnog uganuća kod sportista i nesportista, operativnom lečenju. Svi opisani klinički entiteti su prikazani preko sličnog obrasca koji obuhvata kratku epidemiologiju, patologiju, simptomatologiju, klinički nalaz, dijagnostiku i osnovne principe lečenja.
   Test je namenjen lekarima (pre svega specijalistima ortopedije sa traumatologijom, fizikalne medicine i rehabilitacije, sportske medicine, urgentne medicine, radiologije, opšte medicine, medicine rada, ali i medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima (u vozilu hitne pomoći, radiološkim tehničarima), koji su deo timova koji zbrinjavaju ove povrede na terenu ili u zdravstvenoj ustanovi.
  • Obavezna literatura: 1. Butković I. Mekotkivne povrede skočnog zgloba. U: Butković I. Povrede i oboljenja stopala i skočnog zgloba. Beograd: Naučna Knjiga KMD, 2015. 162-200.
  • Dopunska literatura: 1. Gribble PA, Bleakley CM, Caulfield BM, Docherty CL, Fourchet F, Fong DT et al. 2016 consensus statement of the International Ankle Consortium: prevalence, impact and long-term consequences of lateral ankle sprains. Br J Sports Med. 2016; 50(24): 1493; 2. Vuurberg G, Hoorntje A, Wink LM, van der Doelen BFW, van den Bekerom MP, Dekker R et al. Diagnosis, treatment and prevention of ankle sprains: update of an evidence-based clinical guideline. Br J Sports Med. 2018; 52(15): 956; 3. Salat P, Le V, Veljkovic A, Cresswell ME. Imaging in Foot and Ankle Instability. Foot Ankle Clin. 2018; 23(4): 499-522. e28. doi: 10.1016/j.fcl.2018.07.011; 4. Beckenkamp PR, Lin CC, Macaskill P, Michaleff ZA, Maher CG, Moseley AM. Diagnostic accuracy of the Ottawa Ankle and Midfoot Rules: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med. 2017; 51(6): 504.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-117/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-117/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-117/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      447Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Butković I. Mekotkivne povrede skočnog zgloba. U: Butković I. Povrede i oboljenja stopala i skočnog zgloba. Beograd: Naučna Knjiga KMD, 2015. 162-200. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Mekotkivne povrede skočnog zgloba (1)
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.