Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-124/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o mehanizmu dejstva, interakcijama i neželjenim dejstvima nesteroidnih antiinflamatornih lekova; Osposobljavanje za primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova u različitim kliničkim situacijama.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-124/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) su najčešće propisivani lekovi  u medicini. Oko 35 miliona ljudi u svetu koristi ih na dnevnom nivou.
   Nesteroidni antiinflamatorni lekovi pripadaju grupi lekova sa analgetskim i antiinflamatornim dejstvom. Terapijsko dejstvo ovih lekova u značajnoj meri zasniva se na inhibiciji COX 2 enzima, a njihova neželjena gastrointestinalna dejstva u vezi su sa inhibicijom COX 1 enzima. FDA ih je ocenila kao najčešći uzrok neželjenih reakcija na lekove. Oni su takođe najčešći uzrok letalne toksičnosti uzrokovane lekovima, kao što je gastrointestinalna hemoragija. NSAIL koji selektivno inhibiraju COX 2 razvijeni su 1990-ih godina sa ciljem smanjenja neželjenih gastrointestinalnih dejstava u kliničkoj praksi. Međutim, postoje mnogi nepovoljni aspekti koji su u vezi sa upotrebom ove grupe lekova, na prvom mestu povećan kardiovaskularni rizik sa kojim su u vezi.
   Izbor pravog NSAIL u kliničkoj praksi je od izuzetnog značaja. Pitanje kako izabrati određeni NSAIL kada svi imaju slični farmakološki profil postaje od sve većeg značaja za lekare i farmaceute. Na žalost, u najvećem broju situacija izbor NSAIL u različitim terapijskim situacijama od strane lekara zasniva se na empirijskoj odluci.  Nekoliko principa mogu pomoći kliničarima pri izboru. Jasno raspoznavanje indikacija zbog koje se uzima NSAIL, poznavanje efikasnosti različitih NSAIL, kao i rizika za nastanak neželjenih dejstava pojedinih NSAIL predstavlja deo kliničke strategije za izbor optimalne farmakološke terapije. Izbor same formulacije leka takođe igra ulogu. Brzodelujuće formulacije brže se apsorbuju, ostvaraju brže inicijalno smanjenje bola, kao i dobru i dugotrajniju analgeziju, Brzo inicijalno smanjenje intenziteta bola je takođe u vezi sa smanjenom potrebom za remedikacijom. Sa druge strane mora se voditi računa o starosnoj dobi pacijenta, njegovim komorbiditetima i drugim lekovima koje uzima i koji potencijalno mogu stupiti u interakciju sa NSAIL.
   Ovaj test treba da omogući sticanje znanja o mehanizmu dejstva nesteroidnih antiinflamatornih lekova (NSAIL), o njihovim interakcijama i neželjenim dejstvima, te da osposobi korisnike za primenu nesteroidnih antiinflamatornih lekova u različitim kliničkim situacijama. Korisnici ovog testa steći će znanja o načinu na koji se procenjuje gastrointestinalni i kardiovaskularni rizik pacijenta. Osposobiće se za izbor optimalnog NSAIL, izbor optimalnog NSAIL u odnosu na komorbidetete pacijente i doziranje kod dece i starih. Korisnici će dobiti relevantne informacije o mogućnosti istovremene primene NSAIL i antikoagulanasa, kao i prednostima i razlikama OTC preparata NSAIL u odnosu na lekove NSAIL. Test je namenjen lekarima (opšte prakse i specijalistima opšte medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, medicine rada, sportske medicine i drugim koji propisuju), stomatolozima, farmaceutima i farmaceutskim tehničarima koji izdaju NSAIL na recept ili ga prodaju u apoteci, medicinskim sestrama i zdravstvenim tehničarima (fizioterapeutima).
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović, "Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultat", prezentacija predavanja
  • Dopunska literatura: 1. Wongrakpanich S, Wongrakpanich A, Melhado K, Rangaswami J. A Comprehensive Review of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug Use in The Elderly. Aging Dis. 2018; 9(1): 143-50; 2. Wehling M. Non-steroidal anti-inflammatory drug use in chronic pain conditions with special emphasis on the elderly and patients with relevant comorbidities: management and mitigation of risks and adverse effects. Eur J Clin Pharmacol. 2014; 70(10): 1159-72; 3. Moore RA, Wiffen PJ, Derry S, Maguire T, Roy YM, Tyrrell L. Non-prescription (OTC) oral analgesics for acute pain - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015; (11); 4. Angiolillo DJ, Weisman SM.Clinical Pharmacology and Cardiovascular Safety of Naproxen.Am J Cardiovasc Drugs. 2017; 17(2): 97-107; 5. Moore RA, Derry S, Straube S, Ireson-Paine J, Wiffen PJ. Faster, higher, stronger? Evidence for formulation and efficacy for ibuprofen in acute pain.Pain. 2014; 155(1): 14-21.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa.
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-124/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-124/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-124/21

    • Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Emilija Dubljanin Raspopović, "Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultat", prezentacija predavanja Datoteka
      7.5MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Analgetska gastronomija: Pravi lek - dobar rezultat
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.