Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-285/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Sticanje najsavremenijih znanja o metodama skrininga, blagovremenog i adekvatnog biohemijskog i radiološkog ispitivanja i lečenja hronične bubrežne bolesti (HBB) u svetlu preporuka nacionalnog vodiča dobre prakse.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Steva Plješa
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: opšta medicina, internista, medicina rada, nefrologija, urologija, infektologija, radiologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-285/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Neprepoznate i nelečene hronične bolesti bubrega (HBB) vode hroničnoj bubrežnoj slabosti (HBS) i terminalnoj bubrežnoj slabosti (TBS) čija incidencija raste. Osnovni razlog tome je što simptomi i znaci HBS razvijaju se postepeno (osete tek kada nivo JGF opadne na vrednosti ispod 15 ml/min) i nisu specifični. Većina bolesti bubrega protiče asimptomatski i ostaje neotkrivena do odmaklih stadijuma bolesti. Skrining studije su otkrile da oko 11% odraslih osoba ima neki pokazatelj bolesti bubrega, ali da samo petina njih zna da ima bolesne bubrege. Stoga je od ključnog značaja na vreme otkriti HBB, jer je to jedini način prevencije HBS. Mere rano otkrivanja i blagovremenog i adekvatnog lečenja imaju najveći značaj. Kod svih osoba koje se obrate zdravstvenoj službi treba proveriti da li postoji neki od rizika za HBB. Osobe pod rizikom treba da se podvrgnu daljem ispitivanju u kom će se proveriti prisustvo markera oštećenja bubrega. Provera obuhvata pregled urina test trakama, merenje JGF pomoću formula za izračunavanje JGF na osnovu koncentracije kreatinina u serumu i merenje krvnog pritiska. Ovakva redovna ispitivanje omogućavaju efikasno otkrivanje bolesti bubrega u ranim stadijumima i pravovremeno preduzimanje mera za usporavanje progresije bolesti i bubrežne slabosti. Kada je potrebno, treba izvršiti dodatna biohemijska ispitivanja albuminurije, proteinurije, sedimenta urina, kao i ispitivanje ekskretorne funkcije bubrega. Za ispitivanje promene izgleda i strukture bubrega neophodan je pregled bubrega metodama vizuelizacije. Ovaj pregled se ne primenjuje rutinski, već se preporučuje na osnovu skrininga samo kod određenih grupa bolesnika. Metode vizualizacije koriste se za proveru postojanja nenormalnosti bubrega ili mokraćnih puteva kod osoba sa infekcijama mokraćnih puteva u slučaju sumnje na nefrolitijazu, opstrukcije mokraćnih puteva, vezikoureteralni refluks, policistične bolesti bubrega. Ispitivanje treba najpre sprovesti ultrazvukom, a po potrebi, primenjuju se intravenska urografija, kompjuterizovana tomografija, magnetna rezonanca ili radioizotopske metode. Postupak lečenja je diferenciran u odnosu na nađena oštećenja. U nacionalnom vodiču dobre kliničke prakse koji je donet 2012., definisana su opšta pravila i posebni protokoli - preporuke za ispitivanje i lečenje bolesnika sa albuminurijom i/ili proteinurijom, normalnim nalazom sedimenta, a bez oštećenja JGF, preporuke za bolesnike kod kojih je otkrivena mikrohematurija sa ili bez proteinurije, kao i preporuke za ispitivanje i lečenje bolesnika sa različitim nivoom oštećenja JGF. Takođe su utvrđene preporuke za bolesnike koji se leče lekovima koji smanjuju sintezu angiotenzina, kao i preporuke za doziranje nefrotoksičnih lekova i radiografskih kontrasta koji sadrže jod. Utvrđene su i indikacije za hitno upućivanje bolesnika nefrologu. Definisanje standarda u tretmanu, koji obezbeđuje reorjentaciju na rano otkrivanje i sprečavanje napredovanja bolesti do stadijuma HBS predstavlja osnov za prevenciju HBS. Za primenu standarda u praksi neophodna je dodatna edukacija zdravstvenih radnika koji se sa ovim problemom svakodnevno susreću. Ovaj program kontinuirane edukacije namenjen je lekarima primarne zdravstvene zaštite koji upravljaju procesom ispitivanja, lečenja i kontrole - praćenja efekata tretmana i kontroli napredovanja bolesti. Korisnici programa steći će ili inovirati svoja osnovna znanja o metodama ispitivanja i lečenja HBB i prevencije HBS.
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Steva Plješa "Ispitivanje i lečenje osoba sa pokazateljima oštećenja bubrega2, prezentacija predavanja.
  • Dopunska literatura: 1. Chen TK, Knicely DH, Grams ME. Chronic Kidney Disease Diagnosis and Management: A Review. JAMA, 2019; 322(13): 1294–304; 2. Perez-Gomez MV, Bartsch LA, Castillo-Rodriguez E, Fernandez-Prado R, Fernandez-Fernandez B et al. Clarifying the concept of chronic kidney disease for non-nephrologists, Clinical Kidney Journal, 2019; 12(2): 258–61; 3. Weckmann GFC, Stracke S, Haase A et al. Diagnosis and management of non-dialysis chronic kidney disease in ambulatory care: a systematic review of clinical practice guidelines. BMC Nephrol, 2018; 19, 258; 4. Grill AK, Brimble S. Approach to the detection and management of chronic kidney disease: What primary care providers need to know. Can Fam Physician, 2018; 64(10): 728-35; 5. Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse. Nacionalni vodič dobre kliničke prakse HRONIČNA BOLEST BUBREGA. Klinički vodič 9/12. Republika Srbija Ministarstvo zdravlja: Beograd, 2013.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-285/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-285/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-285/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      163.4Kb PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Steva Plješa "Ispitivanje i lečenje osoba sa pokazateljima oštećenja bubrega2, prezentacija predavanja. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • TEST: Savremeni pristup bolesniku sa pokazateljima oštećenja bubrega
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.