Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-97/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Upoznavanje rendgenografskih karakteristika hemodinamskih poremećaja koji pretežno pogađaju desno srce, u čijoj osnovi leži plućna hipertenzija; Sticanje znanja o uzrocima koji dovode do promena sudovne plućne šare i razumevanje načina na koji se to događa; Upoznavanje sličnosti i razlika od značaja za diferencijalnu dijagnozu i osposobljoavanje za blagovremeno postavljanje dijagnoze akutnog, subakutnog i hroničnog plućnog srca.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Dragan Sagić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-97/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Poznavanje rendgenografskih karakteristika različitih poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu ima izvanredan praktičan značaj za blagovremeno i adekvatno lečenje bolesti koje ih prouzrokuju. Imajući to u vidu, autori su pripremili interaktivan test kontinuirane edukacije koji će pospešiti upamćivanje najznačajnijih činjenica o poremećajima u plućnom vaskularnom sisteumu.
   U ovom (drugom) delu testa, koji čini jedinstvenu celinu sa prvim, obrađene su rendgenografske karakteristike normalnog nalaza vaskularne peteljke,  prikazan je način na koji se određuje njena širina, analizirani su uzroci njenog variranja (konstitucija, položaj pri snimanju, krvarenja u medijastinumu). U testu su obrađene rendgenografske karakteristike pleuralnih izliva, difuzne intersticijske fibroze pluća koja nastaje na temelju ponavljanog ili hroničnog intersticijskog edema, kao i njenih varijeteta (plućne hemosideroze, plućne osifikacije). Značajan deo testa posvećen je hemodinamskim poremećajima koji pretežno pogađaju desno srce, u čijoj osnovi leži plućna hipertenzija. Ovi poremećaji razvijaju se akutno, subakutno ili hronično, imaju različite uzroke i karakteristike kojima se manifestuju i mogu se diferencirati na osnovu rendgenografskog nalaza.
   Akutno plućno srce obrađen je kroz prikaz rendgenografskih karakteristika, generalno i u odnosu na bolest koja ga uzrokuje (akutna masivna tromboembolija pluća krvnim embolusom ili masnim kapima, astmatični status, ventilni pneumotoraks, opsežna resekcija pluća sa emfizemom preostalog dela, akutna insuficijencija leve pretkomore i komore - plućni edem). Na sličan način prikazane su i karakteristike subakutnog plućnog srca, koje prati milijarnu tuberkulozu, milijarnu karcinozu, Lymphangitis carcinomatosa, ekstenzivnu opstruktivnu atelektazu, koje daju specifičan radiografski nalaz. Testom su obrađene i karakteriustike hroničnog plućnog srca, koje se javlja kao posledica hronične opstruktivne bolesti pluća (bronhijalna astma, hronični opstruktivni bronhitis, i emfizem pluća dovode do toga u 80-90% slučajeva), zatim hronične restrikivne bolesti pluća (hronične intersticijske i granulomske bolesti pluća, resekcije pluća, deformacije grudnog koša, neuromišne bolesti i sl.) ili vaskularnih bolesti pluća (primarne bolesti arterija i trombotična oboljenja).
   Korisnici testa će se rešavajući test osposobiti za prepoznavanje znakova ovih poremećaja, koristeći se velikim brojem rendgenografskih slika koje čine osnovu većeg broja pitanja. To bi trebalo da unapredi dijagnostiku i lečenje stanja koja čine veliki deo patologije sa kojom se susreću lekari svih specijalnosti.
  • Obavezna literatura: 1. Goldner B. "Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Hur DJ, Sugeng L. Non-invasive Multimodality Cardiovascular Imaging of the Right Heart and Pulmonary Circulation in Pulmonary Hypertension, Front. Cardiovasc. Med., 2019; 2. Wells JM, Iyer AS, Rahaghi FN, Bhatt SP, Gupta H, Denney TS et al. Pulmonary Artery Enlargement Is Associated With Right Ventricular Dysfunction and Loss of Blood Volume in Small Pulmonary Vessels in Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Circulation: Cardiovascular Imaging. 2015; 8; 3. Crowe T, Jayasekera G, Peacock AJ. Non-invasive imaging of global and regional cardiac function in pulmonary hypertension. Pulmonary Ciurculation, 2018; 8 (1); 4. Lau IWW, Liu D, Xu L, Fan Z, Sun Z. Clinical value of patient-specific three-dimensional printing of congenital heart disease: Quantitative and qualitative assessments. PLoS ONE, 2018 13(3); 5. Weir-McCall JR, Kamalasanan A, Cassidy DB et al.Assessment of proximal pulmonary arterial stiffness using magnetic resonance imaging: effects of technique, age and exercise. BMJ Open Respiratory Research 2016;3
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-97/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-97/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-97/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      2.6MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Goldner B. "Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu", autorizovano predavanje URL adresa
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Rendgenografske karakteristike poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.