Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE A-1-95/21

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Razumevanje mehanizama koji dovode do promena u veličini srca; Upoznavanje karakteristika srčano sudovne senke koje ukazuju na uzrok i pomažu u diferencijalnoj dijagnozi različitih bolesti; Osposobljavanje korisnika da prepoz-naju srčano sudovnu senku tipičnu za određenu bolest.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Dragan Sagić
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, opšta medicina, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-95/21
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Obolelo srce, perikard ili veliki krvni sudovi srca menjaju veličinu, oblik i položaj srčanosudovne senke. Promena u veličini srca je jedan od glavnih radioloških znakova njegovog oboljenja ili promena u perikardu. Svako smanjenje ili povećanje srčane senke makar i jednog njenog dela dovodi do promene njegovog oblika. Izmenjen položaj srca nije isključiv znak za bolesno srce, jer može da se nađe i kod zdravog srca. Promene u širini, obliku i položaju sudovne senke srca bilo da su jednostrane ili obostrane imaju određen dijagnostički značaj pa je radiološki nalaz od nesumnjive pomoći u donošenju konačnog zaključka.
   Velika (bovina) srca su uvek patološki nalaz. Senka srca se povećava na račun dilatacije svojih šupljina, hipertrofije mišićne mase ili, najčešće, kombinacijom oba procesa, kao i zbog nakupljanja tečnosti u perikardnom prostoru. Patofiziološki, povećanje srca je posledica rada sa povećanim otporom, velikog priliva krvi u srce, nedovoljne sistolne mišićne snaga srca i nakupljanja tečnosti u perikardnom prostoru. Korisnik testa steći će uvid u patofoziološke mehanizme tonogene (kompenzatorne) i miogene (nekompenzatorne) dilatacije srca i rendgenografske karakteristike koje ih diferenciraju. Posebna pažnja posvećena je radiološkim znacima povećanja leve i desne komore, odnosno, leve i desne pretkomore i uzrocima koji do dilatacije dovode.  
   Mala i omanja srca nisu uvek nesumnjiv znak oboljenja srca. Ova srca mogu da se razvrstaju u tri kategorije: relativno mala srca (sva mala srca u normalno razvijenom toraksu - vertikalna srca, kuglasta srca), konstitucionalno mala srca (koja se nalaze u neproporcionalno razvijenom grudnom košu - astenično srce, kapljasto srce, viseće srce), kao i patološki mala srca (koja se nalaze u nekim akutnim patološkim stanjima i hroničnim bolestima).
   Bez obzira da li je zahvaćen endokard, miokard ili perikard, obolelo srce menja konfiguraciju svojih lukova ili dobija nove, zbog čega poprima tipičan oblik manje ili više karakterističan za određenu bolest. Oblik asimetrične, deformisane kruške, poznat kao mitralna konfiguracija srca, ukazuje na oboljenje mitralnog ušća. "Patkast" oblik srca ili aortnu konfiguraciju poprima srce sa obolelim aortnim zaliscima. Koarktacija aorte i hronična sistemska hipertenzija, formiraju "cor hypertensivum" sa zaobljenom levom iv.com i kuglastim vrhom srca. Srce kod tetralogije Fallot zadobija tipičnu konfiguraciju sa oblikom koji podseća na holandsku drvenu klompu. Hronična plućna hipertenzija menja oblik srčanosudovne senke u prepoznatljivu formu za "cor pulmonale chronicum", dok hiperdinamski arterijski plućni sindrom kakav se viđa kod tireotoksikoze daje srčanosudovnoj senci oblik "šunke" ("ham shaped heart") Oboljenja miokarda daju srcu trouglasti oblik katakterističan za "miopatsku konfiguraciju", u kojoj se nalaze i određeni izmenjeni oblici  (kod dilatacionog tipa, npr. srce poprima oblik "lopte za ragbi"). Perikardni izliv menja oblik srčanosudovne senke i u zavisnosti od količine nakupljene tečnosti u perikardnom prostoru stvara se: kod malih izliva trouglasto srce oblika "ravnokrakog trougla", kod većih ili srednjih izliva koji izbočuju rubove srca oblik "tikve" ili "duvankese", a kod velikih izliva srce poprima oblik "pljosnate boce" ili "staklenog balona".
   Korisnici testa saznaće više o radiološkim karakteristikama i uzrocima promene položaja srca koje ukazuju na bolesti kao uzroke stanja (urođena stanja, dekstrokardija, stečena stanja).
  • Obavezna literatura: 1. Prof.dr Dragan Sagić, "Radiološka dijagnostika srca i velikih krvnih sudova", autorizovano predavanje.
  • Dopunska literatura: 1. Desjardins B. Imaging for cardiac electrophysiology. S Afr J Rad. 2016;20(2); 2. Shaw LJ, Blankstein R, Jacobs JE, Leipsic JA, Kwong RY, Taqueti VR et al. Defining Quality in Cardiovascular Imaging A Scientific Statement From the American Heart Association. Circ Cardiovasc Imaging. 2017; 10(12); 3. Zahabpour F, Rajabioun M, Sedigh HS, Azizzadeh M. Radiographic Evaluation of Normal Heart Size in Native Dog of Khorasan Province Using VHS Method. 2017; 6(11: 2-25): 39-42; 4. Tailor TD, Kicska GA, Jacobs JE, Pampaloni MH, Litmanovich DE, Reddy GP. Imaging of Heart Disease in Women. Radiology, 2016; 282(1).
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    A-1-95/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: A-1-95/21 / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: A-1-95/21

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      2.8MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Prof.dr Dragan Sagić, "Radiološka dijagnostika srca i velikih krvnih sudova", autorizovano predavanje URL adresa
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Radiološka dijagnostika poremećaja koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.