Sekcija

 • O PROGRAMU

  Akademija za KME
  Resavska 84/9
  11000 Beograd
  Telefon 011 265 83 64
  BROJ AKREDITACIJE V-1523/21-II

  BROJ ODLUKE 153-01-00071/2021-01

  Cilj programa je: Sticanje znanja o lokalnim i opštim akcesornim faktorima; Razumevanje njihove uloge u etiopatogenezi parodontopatije; Razumevanje važnosti suzbijanja akcesornih faktora za prevenciju bolesti i lečenje bolesnika.

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autor (klikni na ime): Prof.dr Božidar Dimitrijević
  • Organizator: Strukovno udruženje Akademija javnog zdravlja
  • Akreditovan za: Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: V-1523/21-II
  • Broj odluke: 153-01-00071/2021-01
  • Akreditovan dana: ponedeljak, 1. mart 2021.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Istraživanja etiologije parodontopatija potvrđuju da su određeni mikroorganiz-mi dentalnog plaka (parodontopatogeni) glavni etiološki faktori u nastanku oboljenja parodoncijuma. Međutim, poznato je da nastanku parodontopatije doprinose i akcesorni etiološki faktori.
   Ovaj program kontinuirane medicinske edukacije ima za cilj da korisnicima učini razumljivom ulogu akcesornih faktora u nastanku oboljenja parodoncijuma, zasebno, i u sinergizmu sa glavnim etiološkim faktorom, da time unapredi razumevanje značaja koje suzbijanje ovih faktora ima za prevenciju bolesti i lečenje bolesnika.
   Akcesorni etiološki faktori u nastanku parodontopatije mogu biti lokalni i opšti.
   Lokalni akcesorni etiološki faktori olakšavaju i ubrzavaju formiranje, retenciju i akumulaciju dentalnog plaka, a istovremeno otežavaju ili onemogućavaju njegovo uklanjanje u toku održavanja oralne higijene. Na taj način ovi faktori deluju indirektno. U ove faktore ubrajaju se: druge naslage na zubima, jatrogeni faktori, impakcija hrane, loše navike, morfološka i anatomska odstupanja mekih i koštanog tkiva i ostali lokalni faktori.
   Opšti akcesorni etiološki faktori utiču na smanjenje otpornosti parodoncijuma prema delovanju mikroorganizama dentalnog plaka. Na taj način olakšavaju delovanje produkata dentalnog plaka i pojavu inflamacije u parodoncijumu, utičući istovremeno i na tok parodontopatije. U opšte akcesorne etiološke faktore ubrajaju se: nutritivni faktori, endokrine bolesti, krvne bolesti, imunološki poremećaji i drugi opšti faktori.
   U etiopatogenezi parodontopatija od značaja je ispoljavanje fenomena sinergizma delovanja glavnog i akcesornih etioloških faktora. Tako na parodoncijum mogu da deluju mikroorganizmi zajedno sa lokalnim i opštim akcesornim faktorima. To udruženo delovanje mikroorganizama i nekih lokalnih faktora (npr., jatrogeni faktori i morfološka odstupanja u razvoju alveolarne kosti) i opštih faktora (imunološki poremećaji, npr., AIDS) usloviće brzi razvoj bolesti uz pojavu obimnih i teških destrukcija u  parodoncijumu sa lošom prognozom.
   Korisnici testa steći će znanja i upoznati se sa značajem drugih naslaga na zubima (zubni kamenac i subgingivalni konkrementi, materia alba, naslage od ostataka hrane, pigmentacije na zubima). Dobiće informacije o značaju jatrogenih faktora (njihovim direktnim i indirektnim uticajem na parodoncijum), upoznaće se sa ulogom impakcije hrane u etiologiji parodontopatije, loših navika u etiologiji parodontopatije (unilateralno žvakanje, disanje na usta, parafunkcije, korišćenje meke hrane, morfološka odstupanja u mekim i koštanim tkivima - anomalije gingive i mukogingivalne anomalije, anomalije frenuluma i plika, anomalije u razvoju alveolarne kosti, razvojne mukogingivalne anomalije). Korisnici testa dobiće informacije o tome kako malpozicija zuba i ostali lokalni faktori (karijes zuba, mehanička i hemijska oštećenja, oštećenja zračenjem, ekstrahovan a nenadoknađen zub) utiču na razvoj parodontopatija. Pored navedenih, jedan od značajnih lokalnih akcesornih etioloških faktora je i traumatska okluzija. Sa aspekta etiologije parodontopatije, traumatska okluzija se može smatrati specifičnim etiološkim faktorom. Ona nije u stanju da izazove inflamatorni patološki proces u parodoncijumu, ali utiče na razvoj i težinu patoloških promena u  njemu.
   Rešavajući test, korisnici će naučiti i bolje razumeti etiopatogenetski značaj sistemskih oboljenja (nutritivni poremećaji, krvne bolesti, endokrina bolesti, imunološki poremećaji) i drugih opštih faktora (medikamenti, toksične materije, psihosomatski poremećaji, nasleđe, starenje) za nastanak i razvoj parodontopatije.
   Stičići znanja i unapređujući razumevanje važnosti koji lokalni i opšti akcesorni faktori, samostalno i u sinergiji sa glavnim etiološkim faktorom, imaju za nastanak i razvoj parodontopatije, stomatolozi će unaprediti svoju efikasnost u prevenciji bolesti i lečenju bolesnika.
  • Obavezna literatura: 1. Dimitrijević B. 11. Etiologija parodontopatije. U: Klinička parodontologija (Dimitrijević B Ed.). Udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike. 2019. 159-206.
  • Dopunska literatura: 1. Buia FQ, Almeida-da-Silva CLC, Huynh B, Trinh A, Liua J, Woodward J et al. Association between periodontal pathogens and systemic disease. Biomedical Journal, 2019; 42(1): 27-35; 2. Baiju RM, Peter E, Nayar BR, Varughese JM, Varghese NO. Prevalence and predictors of early periodontal disease among adolescents. J Indian Soc Periodontol 2019; 23:356-61; 3. Teeuw WJ, Kosho MXF, Poland DCW et al. Periodontitis as a possible early sign of diabetes mellitus. BMJ Open Diabetes Research and Care, 2017; 5:e000326; 4. Jepsen S et al. Prevention and control of dental caries and periodontal diseases at individual and population level: consensus report of group 3 of joint EFP/ORCA workshop on the boundaries between caries and periodontal diseases. J Clin Periodontol 2017; 44: S85–S93.
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.500 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

  • Instrukcije: Klikom na sekciju otvarate sekciju.

  • koraci

   Izvršite uplatu kotizacije ili uplatite članarinu

   Ukoliko želite da budete upisani na test ili u članstvo odmah, obavestite nas o uplati koju ste izvršili (putem elektronske pošte na adresu info@akademijazakme.edu.rs ili slanjem uplatnice na faks 011 2658364; uplatnicu takođe možete fotografisati i poslati na Viber ili WhatsApp). Time ubrzavate proces upisa na željeni program. Ukoliko to ne učinite, bićete upisani tek kada Vaša uplata bude registrovana.

   koraci

   Upoznajte se sa testom

   Ovde možete da vidite sadržaj testa - pitanja koja će vam biti postavljena na testu i ponuđene odgovore, između kojih ćete birati jedan tačan odgovor.

   Ovaj test treba da vam pokaže šta autori očekuju da znate, odnosno, šta treba da naučite i predstavlja svojevrstan vodič za učenje (proučavanje literature).

   koraci

   Upoznajte se sa literaturom

   Ovde ćete naći priloge koje su autori pripremili za sticanje potrebnih znanja.

   U njima se nalaze svi potrebni odgovori na pitanja iz testa. Priloge ćete otvoriti klikom na link. Dok proučavate literaturu, potrudite se da nađete tačne odgovore na pitanja koja će vam biti postavljena.

   koraci

   Pristupite rešavanju testa

   Test koji polažete aktivirajte klikom na link. Za rešavanje testa imate na raspolaganju vreme koje će biti naznačeno pre nego što pristupite rešavanju testa. Kada završite sa davanjem odgovora na pitanje, morate proveriti da li ste tačno odgovorili na pitanje pritiskom na dugme "Proveri", koje se nalazi ispod serije ponuđenih odgovora. Klikom na navedeno dugme, potvrđujete dati odgovor. U suprotnom vaš odgovor neće biti evidentiran. Na sledeće pitanje možete preći tek kada ste pronašli tačan odgovor na prethodno. Svi vaši odgovori biće bodovani, pozitivno (kada odgovorite tačno) ili negativno (kada odgovorite netačno). Konačan broj poena koje ste osvojili na pitanju koje rešavate, predstavlja sumu vaših pokušaja da nađete tačan odgovor. Kada završite sa rešavanjem poslednjeg pitanja, platforma će vas odmah obavestiti koji rezultat ste postigli. Ukoliko broj osvojenih poena na testu bude manji od 60% maksimalnog broja poena, moći ćete da ponovite rešavanje testa.

   koraci

   Popunite evaluacioni upitnik

   Ukoliko je broj poena veći od 60% maksimalnog broja, na ekranu vašeg kompjutera pojaviće se obaveštenje "Položili ste test! Čestitamo!". U nastavku ove poruke, članovima udruženja i korisnicima koji su uplatili kotizaciju biće omogućen pristup evaluacionom upitniku, čije popunjavanje je obavezno i predstavlja poslednji preduslov za preuzimanje potvrde o uspešno položenom testu. Otvorite ga klikom na link "Upitnik za evaluaciju programa" i popunite. Pošaljite ga klikom na dugme "Pošalji svoje odgovore".

   koraci

   Preuzmite potvrdu

   Kada pošaljete evaluacioni upitnik, kliknite na dugme "Nastavak". Platforma će vam omogućiti pristup potvrdi o položenom testu u PDF formatu. Kada preuzmete potvrdu možete je odštampati odmah ili naknadno. Ovim je procedura polaganja onlajn-testa završena. U toku jednog dana polaznici mogu rešavati najviše dva testa (Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, Službeni glasnik RS, 3/2016).

   • Ukoliko niste član Udruženja, uplatite kotizaciju prema sledećim instrukcijama:

    Za uplate iz Srbije

    1.500,00
    160-371643-65
    V-1523/21-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Primalac: SU Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju, Resavska 84/9, Beograd
    Svrha uplate: Kotizacija
    Iznos: 1.500,00
    Broj računa: 160-371643-65
    Poziv na broj: V-1523/21-II / BROJ VAŠE LICENCE

    Za uplate izvan Srbije

    Cena: 15 €

    Account with institution:

    SWIFT CODE: DBDBRSBG
    BANCA INTESA AD, BEOGRAD
    Milentija Popovica 7b
    Beograd,
    Republika Srbija

    Beneficiary:

    IBAN: /RS35160005400000501393
    Akademija za kont.medicinsku edukaciju
    Resavska 84
    Beograd
    Republic of Serbia

    Remittance information: V-1523/21-II

     • Pogledajte pitanja Datoteka
      2.8MB PDF dokument
      Nije dostupno, osim ako niste Upisani na kurs
     • 1. Dimitrijević B. 11. Etiologija parodontopatije. U: Klinička parodontologija (Dimitrijević B Ed.). Udžbenik. Beograd: Zavod za udžbenike. 2019. 159-206. URL adresa
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
     • TEST: Akcesorni faktori u etiopatogenezi parodontopatije
      Nije dostupno, osim ako Niste član AKME ili niste uplatili kotizaciju.
    • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.