Sekcija

 • O PROGRAMU

  Cilj programa je: Osposobljavanje korisnika za adekvatno postavljanje dijagnoze lumbalnog sindroma; sticanje znanja relevantnih za klasifikaciju lumbalnog bola; osposobljavanje za vođenje tretmana lumbalnog sindroma u skladu sa kategorizacijom lumbalnog bola.

  Dodatne informacije

  • Vrsta programa: Elektronski test
  • Autori (klikni na ime): Prim.mr sci med Željko Kanjuh
  • Organizator: Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju
  • Akreditovan za: Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
  • Bodovi za korisnika: 5
  • Bodovi za autora: 7
  • Broj akreditacije: A-1-2008/17
  • Broj odluke: 153-02-2179/2017-01
  • Akreditovan dana: subota, 19. avgust 2017.
  • Akreditacija važi još:
  • Kratak sadržaj: Lumbalni bol doživi skoro 80% ljudi tokom svog života. Podjednako je čest kod osoba oba pola i ima osobinu da recidivira. U 85% slučajeva uzrok bola je nepoznat i nakon kompletne dijagnostike. Najvažniji faktori rizika su podizanje tereta, savijanje i uvijanje trupa i izloženost vibracijama, kao i sedalni stil života zbog oslabljenog tonusa mišića podupirača kičmenog stuba. Bolest ima veliki javnozdravstveni značaj: po troškovima lečenja u Americi lumbalni bol je na trećem mestu, iza malignih tumora i oboljenja srca.
   Klasifikuje se po dužini trajanja simptoma na: akutni lumbalni bol (< 6 nedelja), subakutni lumbalni bol (6-12 nedelja) i hronični lumbalni bol (>12 nedelja) i po toku (težini) bolesti: nespecifični lumbalni bol (više od 95%) - bol u krstima od donjih rebara do glutealne linije, sindrom išijasa (ispod 5%) - bol se širi najčešće duž jedne noge, što ukazuje na iritaciju/kompresiju nervnih korenova i ozbiljnu spinalnu patologiju (manje od 2%).
   U skladu sa navedenim klasifikacijama vodi se dijagnostički postupak i tretman bolesnika. Dijagnostika lumbalnog bola uključuje standardne elemente kliničkog pregleda (anamnezu, fizikalni pregled), kao i posebne testove kojima se potvrđuje dijagnoza. Terapija varira u zavisnosti od trajanja simptoma i težine bolesti, a uključuje medikamentozni i fizikalni tretman, kao i promenu načina života bolesnika.
   U testu su obrađeni svi elementi bitni za adekvatno postavljanje dijagnoze kod različitih kategorija lumbalnog bola, kao i različiti modaliteti tretmana u zavisnosti od kategorizacije lumbalnog bola. Edukativni cilj testa je osposobljavanje korisnika za adekvatno postavljanje dijagnoze, klasifikaciju lumbalnog bola i vođenje tretmana ovog veoma čestog zdravstvenog problema.
   Test sadrži 50 pitanja, urađen je po tipu multiple choice questionnaire, a administrira se na platformi za virtuelnu edukaciju Organizatora. Test je interaktivan. Svaki ponuđeni odgovor ima povratnu informaciju (stručno objašnjenje zašto je odgovor tačan ili netačan), čime su stvoreni uslovi da korisnici testa uče čak i na sopstvenim greškama.
   Test je namenjen lekarima primarne zaštite, kao i specijalistima (opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, neurologija, dečje neurologija, urgentna medicina, radiologija), farmaceutima (klinička farmacija, farmakoterapija), kao i zdravstvenim tehničarima (fizioterapeuti, radni terapeuti).
  • Obavezna literatura: 1. Kanjuh Ž, Pavićević Lj, Mitić Lj, Švirtlih L. Bol u leđima. Beograd: Klinika za rehabilitaciju "Miroslav Zotović". 2013. 1-105; 2. Lumbalni sindrom. Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zaštiti. Beograd: Ministarstvo zdravlja Srbije.2004. 1-37...
  • Dopunska literatura: -
  • Raspoloživo vreme: 3 sata za učenje, 2 sata za rešavanje testa
  • Broj pitanja u testu: 50
  • Cena: Za članove udruženja besplatno, ostali 1.000 RSD

  Preporučite prijateljima  Ostavite komentar

  Otvorite korisnički nalog

   • Pogledajte pitanja Datoteka
    159.5Kb PDF dokument
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
   • 1. Kanjuh Ž, Pavićević Lj, Mitić Lj, Švirtlih L. Bol u leđima. Beograd: Klinika za rehabilitaciju "Miroslav Zotović". 2013. 1-105 Datoteka
    23.4MB PDF dokument
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
   • 2. Lumbalni sindrom. Nacionalni vodič za lekare u primarnoj zaštiti. Beograd: Ministarstvo zdravlja Srbije.2004. 1-37 Datoteka
    151.5Kb PDF dokument
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate bilo kojoj grupi
   • TEST: Dijagnostika i terapija lumbalnog sindroma
    Nije dostupno, osim ako: Pripadate grupi Upisani na kurs
  • Kliknite na link da biste dobili potvrdu u PDF formatu.