VIDEO PREDAVANJA

Dr sci. med. Goran Lončar

Covid i srce - 1. deo
Trajanje: 36:56
Covid i srce - 2. deo
Trajanje: 27:08

Dr Marija Lazarević

Demencija - Etiologija, klinička slika, dijagnoza i terapija
Trajanje: 42:02

Prof.dr Mirjana Doknić

Akromegalija - dijagnoza i lečenje
Trajanje: 30:16
Posledice nedostatka hormona rasta kod odraslih
Trajanje: 25:21

Prof.dr Goran Belojević

Polifenoli i zdravlje
Trajanje: 36:17
Dijetetski suplementi i sport
Trajanje: 39:13
Bolnička higijena
Trajanje: 52:19
Ishrana i maligne bolesti
Trajanje: 36:06
Ishrana i poremećaji mentalnog zdravlja
Trajanje: 22:28
Nutritivna terapija dijabetes melitusa
Trajanje: 01:38:33
Probiotici i zdravlje
Trajanje: 42:02
Ishrana i dentalno zdravlje
Trajanje: 45:34
Medicinska nutritivna terapija obolelih od hipertenzije
Trajanje: 47:13

Prof.dr Nevena Kalezić

Elektrolitni balans i disbalans - Dijagnoza i lečenje
Trajanje: 37:26
Akutne komplikacije dijabetesa melitusa
Trajanje: 39:23
Hirurško lečenje gojaznih osoba
Trajanje: 33:34
Hitna stanja povezana sa alkoholizmom i narkomanijom
Trajanje: 49:27
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika
Trajanje: 28:14
Perioperativno lečenje gerijatrijskih bolenika
Trajanje: 36:01
Bronhijalna astma
Trajanje: 36:37
Značaj disajnog puta i ventilacije pluća
Trajanje: 01:13:41
Opekotinska bolest: inicijalni tretman i reanimacija
Trajanje: 33:37
Anafilaksa
Trajanje: 32:06
Savremeni principi primene transfuzione terapije
Trajanje: 27:14
Deficit telesne vode i osnovni principi infuzione terapije
Trajanje: 35:24
Postoperativna mučnina i povraćanje (POMP)
Trajanje: 34:02

Dr Dragana Unić Stojanović

Principi farmakološkog lečenja insuficijencije srca u perioperativnom periodu
Trajanje: 36:14
Farmakologija kardiovaskularnih lekova - antiaritmici
Trajanje: 27:26

Prof.dr Predrag Miljić

Šta svaki lekar treba da zna o hemofiliji?
Trajanje: 40:48

Prof.dr Ana Jovanović

Medikamentozni prekid trudnoće
Trajanje: 37:34
Planiranje porodice savremenom kontracepcijom
Trajanje: 51:49

Dr Nikola Lalović

Psihijatrijska neželjena dejstva odabranih lekova
Trajanje: 30:11

Prof.dr Miomir Jović

Perspektiva akutne normovolemičke hemodilucije (ANH)
Trajanje: 45:50
Kardiovaskularni sistem regulacioni mehanizmi
Trajanje: 46:14
Strategija kliničke transfuzije krvi
Trajanje: 36:21

Dr sc. med. Mirjana Kovač

Antitrombozna terapija - Savremeni pristup u primeni
Trajanje: 35:36
D-dimer: Uloga u hemostaznom sistemu i primena u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja
Trajanje: 46:20

Prof.dr Petar Otašević

Rezistentna hipertenzija
Trajanje: 26:24

Prof.dr sci.med. Emilija Dubljanin Raspopović

Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultat
Trajanje: 33:26
Hronični lumbalni bol
Trajanje: 19:44
Principi lečenja Tendinopatija
Trajanje: 21:39

Prof.dr Nenad Ilijevski

Neinvazivna dijagnostika u vaskularnoj medicini
Trajanje: 43:38
Bolest proširenih vena u trudnoći
Trajanje: 33:08

Snežana Ralić Maričić

Značaj i karakteristike pravilne ishrane u menopauzi
Trajanje: 29:32
Celijakija
Trajanje: 16:13
Porodilje, ishrana i fizička aktivnost
Trajanje: 16:18
Giht
Trajanje: 18:49
Vitamini B grupe - Šta svaka medicinska sestra treba da zna?
Trajanje: 13:10
Praktični saveti za prevenciju i lečenje gojaznosti odraslih
Trajanje: 27:10
Medicinska nutritivna prevencija dijabetesa
Trajanje: 18:01
Poslednja izmena: utorak, 5. juli 2022, 12:56