gastroenterologija

Programi označeno sa "gastroenterologija": 1

Cilj programa je: Podizanje nivoa znanja korisnika o hereditarnoj amiloidnoj transtiretinskoj polineuropatiji. Osposobljavanje korisnika za pravovremenu dijagnostiku hereditarne amiloidne transtiretinske polineuropatije. Usvajanje savremenog pristupa u terapiji hereditarne amiloidne transtiretinske polineuropatije.

Kategorija: Aktivan

Korisnici označeno sa "gastroenterologija": 1

  • Slika Marjan Stanković
    Marjan Stanković