Obaveštenje o E-learning programima


Poštovani članovi Ljekarske komore Crne Gore,

U saradnji sa Akademijom za kontinuiranu medicinsku edukaciju iz Beograda, Ljekarska Komora Crne Gore obezbedila je veći broj e-learning programa kontinuirane edukacije koje možete koristiti besplatno, radi obezbeđenja bodova za produženje vaših licenci.

U skladu sa Pravilnikom, na ovaj način možete sakupiti do 25 bodova za licencni period ( od 7 godina ). U ovom trenutku, na raspolaganju su vam elektronski testovi. Izbor će uskoro biti proširen novim vrstama e-learning programa. Svi testovi akreditovani su odlukom Komisije za kontinuiranu edukaciju Ljekarske komore Crne Gore.

Više o organizaciji čije ćemo testove koristiti možete naći klikom na link ovdje.

Testovi se nalaze na početnoj strani sajta Akademije, koji se nalazi na internet adresi www.akademijazakme.edu.rs. Možete ih pogledati klikom na tab: „CRNA GORA“ u glavnom meniju ovde.

OTVARANJE KORISNIČKOG NALOGA

Da biste rešavali testove neophodno je da otvorite svoj korisnički nalog. Otvaranje korisničkog naloga treba da uradite sami, klikom na tab: „Otvorite korisnički nalog“ koji se nalazi u gornjem desnom uglu početne stranice sajta Akademije.

Procedura otvaranja korisničkog naloga opisana je u tutorijalu: UPUTSTVO ZA OTVARANJE NALOGA koje Vam dostavljamo kao elektronsku knjigu i kao video.

Molimo da ove instrukcije proučite.

RJEŠAVANJE TESTOVA

Kada otvorite korisnički nalog, neophodno je da Vaš username i password budu isto označeni brojem licence (npr: C – 000). Da biste rešavali testove neophodno je da imate personalni računar, laptop, tablet ili mobilni telefon sa android platformom i da budete povezani na internet. Testove možete rešavati bez ograničenja, u pogledu broja testova, kao i vremena ili mjesta sa koga pristupate sajtu Akademije.

Procedura rješavanja testa sastoji se iz nekoliko koraka:

I - je upoznavanje sa pitanjima koja će biti postavljena,

II - upoznavanje s literaturom koja se nalazi na stranici svakog testa ponaosob,

III – neposredno rešavanje testa,

IV - popunjavanje evaluacionog upitnika,

V - generisanje ( i štampanje ) sertifikata ( potvrde o uspješno položenom testu ).

Detaljnije instrukcije možete pogledati u video tutorijalu Uputstvo za rJešavanje testova Akademije. Molimo da ove instrukcije proučite.

Ukoliko imate bilo kakav problem ili pitanje u vezi s ovim, kontaktirajte dežurnog administratora Akademije, koji Vam stoji na raspolaganju 7 dana nedeljno, od 8 do 22 časa.

Akademija je za potrebe Ljekarske komore Crne Gore odredila kao dežurne administratore Oliveru Rančić, kontakt telefon 060 148 55 13 i Gorana Vučića, kontakt telefon 060 61 31 626. Možete ih kontaktirati koristeći aplikaciju Viber ili WhatsApp.

Sigurni smo da će korišćenje novostvorene mogućnosti olakšati prikupljanje bodova i inspirisati vas da i sami postanete autor programa e-learning edukacije.

Želimo Vam uspješnu edukaciju!

Ljekarska komora Crne Gore

Poslednja izmena: petak, 7. avgust 2020, 12:18