OTVORENI POZIV ZA PREDAVAČE


AKADEMIJA ZA KONTINUIRANU MEDICINSKU EDUKACIJU
Južni bulevar 55, Beograd
Telefon i faks: 011 618 49 98
Ponedeljak - petak od 08:00 do 16:00

Akademija za kontinuiranu medicinsku edukaciju organizuje stručne sastanke u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Potrebni su nam predavači – eksperti iz svih oblasti medicine, stomatologije, farmacije, biohemije, javnog zdravlja i sestrinstva koji su nastanjeni i žive na teritoriji Srbije.

Ovo je poziv za uspostavljanje poslovne saradnje na tom planu.

Sastanci se izvode na terenu - u zdravstvenim ustanovama, u zakazanom terminu, koji će biti usaglašen sa obavezama predavača i potrebama zaposlenih u zdravstvenim ustanovama. Standardno, ovi sastanci traju 2 sata (1 sat predavanja + 1 sat diskusije nakon održanog predavanja) i honorišu se. Sa predavačem se zaključuje ugovor o autorskom delu, na osnovu koga se isplaćuje ugovoreni honorar, najkasnije dan pre održavanja stručnog sastanka. Po pravilu, organizuju se najmanje dva stručna sastanka u istom danu, u istoj ili drugoj ustanovi na istom području. Organizator sastanka - Akademija - organizuje prevoz predavača u oba smera.

Predavač je u obavezi da pripremi prezentaciju (20 do 70 slajdova), literaturu (poglavlje iz knjige, objavljen naučni rad), kao i test za proveru znanja (5 do 50 pitanja, sa 3-5 ponudjenih odgovora na svako postavljeno pitanje i povratnim informacijama - obrazloženjima tačnog i/ili netačnih odgovora).

Pozivamo vas da nam se pridružite. Molimo Vas da popunite upitnik u prilogu, (kliknite OVDE), i isti nam pošaljete elektronskom poštom (info@akademijazakme.edu.rs), kako bismo mogli da pristupimo planiranju sastanaka. Na bazi plana koji ćemo naknadno usaglasiti sa vama, izvršićemo akreditaciju ovih programa, organizovaćemo sve što je potrebno za njihovo održavanje i pripremićemo ugovor o autorskom delu.

Ukoliko su Vam potrebne dodatne informacije, ne oklevajte da nas kontaktirate.

S poštovanjem,

U Beogradu, 27.07.2015.godine

Predsednik UO Akademije

Prof.dr Dragoljub Đokić

Poslednja izmena: petak, 20. avgust 2021, 10:59