POZDRAVNA PORUKA


Na ovoj platformi nalazi se najveća i najraznovrsnija baza programa namenjenih profesionalnom usavršavanju svih profila zdravstvenih i prosvetnih radnika.

Zdravstveni radnici naći će na ovoj platformi veliki broj onlajn-testova, stručnih sastanaka i seminara, akreditovanih kod Zdravstvenog saveta Srbije, koji se mogu koristiti za produžavanje i/ili obnavljanje licence. Programi su razvrstani po zanimanjima i vrstama programa. U podmeniju taba "PROGRAMI ZDRAVSTVO" izaberite stranicu sa programima koje želite da vidite. Više informacija o programu koji vas zanima i načinu na koji se on koristi možete dobiti klikom na naziv izabranog programa. "Pretraga programa" u podmeniju omogućiće vam da do željenih programa dođete upotrebom ključnih reči.

Prosvetni radnici na ovoj platformi naći če seminare koji su akreditovani kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja Srbije, a mogu se koristiti za profesionalno usavršavanje i prikupljanje bodova preko interneta. Spisak seminara nalazi se u podmeniju taba "PROGRAMI PROSVETA". Klikom na naziv izabranog seminara, dobićete više informacija o programu koji vas zanima i načinu na koji se on koristi.

Ukoliko želite da koristite programe koje ste odabrali, neophodno je da otvorite svoj KORISNIČKI NALOG na ovoj platformi. Otvaranje korisničkog naloga je besplatno.

Korišćenje / pohađanje programa i dobijanje potvrde o uspešno završenom programu (testu, sastanku ili seminaru) biće vam omogućeno posle uplate kotizacije za izabrani program. Instrukcije za uplatu kotizacije naći ćete na stranici programa koji ste odabrali, u delu "UPLATITE KOTIZACIJU". Ukoliko ste član Udruženja sve programe za vaš obrazovni profil na ovoj platformi možete koristiti besplatno. Detaljnije informacije o učlanjenju nalaze se na stranici "POSTANITE ČLAN".

Potvrdu o završenom programu (rešavanju testa, pohađanju sastanka ili seminara) u PDF formatu možete preuzeti sami, odmah pošto završite propisanu proceduru i popunite evaluacioni upitnik.

Ukoliko vam je potrebna dodatna pomoć ili informacija u vezi sa korišćenjem programa, pozovite korisnički servis koji radi svakog dana od 8:00 do 22:00. Brojeve telefona i sve druge informacije o radu korisničkog servisa dobićete klikom na tab "KONTAKT".

Želimo vam prijatan boravak na platformi!

S poštovanjem,
Prof.dr Dragoljub Đokić,
osnivač i predsednik UO AKME
Poslednja izmena: petak, 20. avgust 2021, 10:54