neuropsihijatrija

Programi označeno sa "neuropsihijatrija": 1

Cilj programa je: Upoznavanje karakteristika psihičkih poremećaja povezanih sa stresom. Upoznavanje i razumevanje savremenih principa farmakoterapije psihičkih poremećaja povezanih sa stresom.

Kategorija: Aktivan

Korisnici označeno sa "neuropsihijatrija": 1

  • Slika Vera  Petrović
    Vera Petrović