ELEKTRONSKI TESTOVI ZA BIOHEMIČARE

Ukoliko testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

"U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa"
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, tačka đ, Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 4 A-1-1747/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 4 A-1-1756/17
Osnovi komunikacije - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 4 A-1-1751/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom? 4 A-1-1749/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima? 4 A-1-1752/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji? 4 A-1-1753/17
Osnovni principi primene transfuzione terapije kod hirurških pacijenata 5 A-1-2601/17
Toksoplazmoza i trudnoća - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2607/17
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostika 5 A-1-2609/17
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-861/18
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-855/18
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-857/18
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2) 5 A-1-853/18
Istine i zablude o ibuprofenu 5 A-1-860/18
Bolnička higijena 5 A-1-859/18
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1511/18
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1500/18
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-1502/18
U PRIPREMI ZA AKREDITACIJU 22. MAJA 2018. BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Fiziološke promene osoba starijeg životnog doba
Trauma u trudnoći
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna?
Uzročnici respiratornih zaraznih bolesti od značaja za primarnu zdravstvenu zaštitu
Urgentni nefrološki problemi u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
Redukcija lipidskog rizika u prevenciji kardiovaskularne bolesti
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti
Akutna trovanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
Otrovi iz duvanskog dima

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: utorak, 22. maj 2018., 15:35