ELEKTRONSKI TESTOVI ZA BIOHEMIČARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

SPISAK DOSTUPNIH ELEKTRONSKIH TESTOVA

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Trauma u trudnoći 5 A-1-2183/18
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šoka 5 A-1-2176/18
Infuzioni rastvori u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1055/18
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2543/18
Kardiopulmonalna reanimacija 5 A-1-2553/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstva 5 A-1-2562/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5 A-1-2565/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Osnovni principi i normativni okvir 5 A-1-2564/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2563/18
Lečenje bolnih stanja u primarnoj zaštiti 5 A-1-2529/18
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja 3 A-1-2552/18
Akutni koronarni sindrom - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2551/18
Toksoplazmoza i trudnoća: Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2560/18
Primena transfuzione terapije kod hirurških pacijenata - Osnovni principi 5 A-1-2530/18
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega 5 A-1-2547/18
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1) 5 A-1-613/19
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi 5 A-1-618/19
AKREDITOVANI PROGRAMI 20. MAJA 2019. GODINE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-1325/19
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5 A-1-1328/19
Poremećaji ishrane 5
Opstipacija 5
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna? 5
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5
Ishrana i maligne bolesti 5
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece 5
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5
Inicijalni tretman akutnog moždanog udara 5
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šoka 5
Diferencijalna dijagnoza koma i inicijalni tretman 5
Inicijalni tretman akutnog pogoršanja bronihijalne astme 5
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti 5

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: sreda, 22. maj 2019., 13:46