ELEKTRONSKI TESTOVI ZA STOMATOLOGE


Ove programe mogu koristiti svi stomatolozi - članovi Stomatološke komore Srbije, nezavisno od specijalnosti i radnog mesta (vrste ustanove u kojoj rade).


Ukoliko testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

"U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa"
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, tačka đ, Službeni glasnik RS, 3/2016)NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 А-1-862/17
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 А-1-865/17
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 А-1-866/17
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 А-1-868/17
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi 5 А-1-861/17
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 А-1-867/17
Vađenje zuba u stomatološkoj praksi 5 V-1031/17-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1028/17-II
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3 V-1027/17-II
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1029/17-II
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1030/17-II
Implantologija u stomatološkoj praksi 5 V-1026/17-II
Stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite 5 A-1-1508/17
Standardi životne sredine za akreditaciju zdravstvenih ustanova 5 A-1-1507/17
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu 5 A-1-1512/17
Kanulacija perifernih i centralnih vena 5 A-1-1746/17
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman 5 A-1-1745/17
Infuzioni rastvori - Principi primene u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-1750/17
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje 5 A-1-1755/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 4 A-1-1747/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 4 A-1-1756/17
Osnovi komunikacije - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 4 A-1-1751/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom? 4 A-1-1749/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima? 4 A-1-1752/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji? 4 A-1-1753/17
Dentalni strah i fobije u stomatologiji 5 V-1069/17-II
PROGRAMI AKREDITOVANI 18. NOVEMBRA 2017. BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Osnovni principi primene transfuzione terapije kod hirurških pacijenata 5 A-1-2601/17
Upravljanje interakcijama lekova - Studija slučaja 5 A-1-2598/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (1) 5 A-1-2596/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (2) 5 A-1-2597/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (1) 5 A-1-2593/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (2) 5 A-1-2594/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (3) 4 A-1-2595/17
Kardiopulmonarna reanimacija 5 A-1-2599/17

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: ponedeljak, 15. januar 2018., 16:23