ELEKTRONSKI TESTOVI ZA STOMATOLOGE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov blagovremene i adekvatne dijagnoze 5 A-1-778/20
Dentalni plak u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1433/20-II
Značaj i uloga akcesornih faktora u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1428/20-II
Savremene smernice za medikamentozno lečenje parodontopatije 5 V-1429/20-II
Klinička slika - Osnov za izradu plana lečenja i prognozu parodontopatije 5 V-1434/20-II
Interakcije kardiovaskularnih lekova (1) 5 A-1-773/20
Dijagnostika i lečenje lumbalnog sindroma 5 A-1-788/20
Pravilna upotreba ibuprofena u kliničkoj praksi 5 A-1-785/20
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1426/20-II
Kako odabrati pravi analgetik? 5 A-1-780/20
Tumori pljuvačnih žlezda - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1424/20-II
Tumori maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1427/20-II
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1425/20-II
Tumori kože lica i vrata - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1430/20-II
Rak usne duplje - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1431/20-II
Implantologija u stomatološkoj praksi 5 V-1432/20-II
AKREDITOVANI PROGRAMI 21. MAJA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni pristup inicijalnom zbrinjavanju hemoragijskog šoka 5 A-1-1114/20
Neželjeni efekti primene lekova kod starih 4 A-1-1118/20
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod dece 5 A-1-1127/20
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima 5 A-1-1128/20
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslih 5 A-1-1137/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu opstrukcije disajnog puta 5 A-1-1141/20
Savremeni principi inicijalnog tretmana anafilakse 5 A-1-1142/20
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1143/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1460/20-II
Mogućnosti i ograničenja primene implantologije u praksi 5 V-1461/20-II
Savremeni pristup u tretmanu oroantralnih komunikacija 5 V-1462/20-II
Specifičnoti lokalne anestezije u stomatološkoj praksi 5 V-1463/20-II
Vađenje zuba - Principi i tehnike 5 V-1464/20-II
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju cista vilica 3 V-1465/20-II
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. NOVEMBRA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Antimicrobial stewardship najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-2039/20
Crevne zarazne bolesti kod dece 5 A-1-2060/20
Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od psihoaktivnih supstanci 5 A-1-2046/20
Interakcije lekova od kliničkog značaja 5 A-1-2040/20
Marketing kao instrument za stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-2078/20
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2043/20
Primena infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-2091/20
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2105/20
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2099/20
Racionalna upotreba antibiotika: Respiratorne infekcije 5 A-1-2107/20
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2 A-1-2079/20
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja 5 A-1-2096/20
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2098/20
Antibiotici: Klasifikacija, mehanizam dejstva, karakteristike 5 A-1-2088/20
Racionalna upotreba antibiotika: Osnovni postulati 5 A-1-2087/20
Racionalna upotreba antimikotika 4 A-1-2086/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda oka 5 A-1-2094/20
Prelomi maksile 5 A-1-2062/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda maksilofacijalne regije 5 A-1-2049/20
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2093/20
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2104/20
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-2090/20
Jatrogene povrede oka 5 A-1-2095/20
Psihijatrijska neželjena dejstva odabranih grupa lekova 5 A-1-2103/20
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih puteva 5 A-1-2106/20

Preporučite prijateljima

Poslednja izmena: ponedeljak, 1. februar 2021., 07:57