ELEKTRONSKI TESTOVI ZA STOMATOLOGE

Ukoliko testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

"U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa"
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, tačka đ, Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Vađenje zuba u stomatološkoj praksi 5 V-1031/17-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1028/17-II
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3 V-1027/17-II
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1029/17-II
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1030/17-II
Implantologija u stomatološkoj praksi 5 V-1026/17-II
Stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite 5 A-1-1508/17
Standardi životne sredine za akreditaciju zdravstvenih ustanova 5 A-1-1507/17
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu 5 A-1-1512/17
Kanulacija perifernih i centralnih vena 5 A-1-1746/17
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman 5 A-1-1745/17
Infuzioni rastvori - Principi primene u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-1750/17
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje 5 A-1-1755/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 4 A-1-1747/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 4 A-1-1756/17
Osnovi komunikacije - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 4 A-1-1751/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom? 4 A-1-1749/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima? 4 A-1-1752/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji? 4 A-1-1753/17
Dentalni strah i fobije u stomatologiji 5 V-1069/17-II
Osnovni principi primene transfuzione terapije kod hirurških pacijenata 5 A-1-2601/17
Upravljanje interakcijama lekova - Studija slučaja 5 A-1-2598/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (1) 5 A-1-2596/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (2) 5 A-1-2597/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (1) 5 A-1-2593/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (2) 5 A-1-2594/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (3) 4 A-1-2595/17
Kardiopulmonarna reanimacija 5 A-1-2599/17
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-857/18
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-844/18
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-846/18
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-848/18
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 A-1-843/18
Istine i zablude o ibuprofenu 3 A-1-860/18
Bolnička higijena 5 A-1-859/18
SAMO ZA ČLANOVE AKADEMIJE BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Kako savetovati pacijenta sa digestivnim tegobama? 5 A-1-1759/17
U PRIPREMI ZA AKREDITACIJU 22. MAJA 2018. BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Maksilofacijalne povrede (1)
Maksilofacijalne povrede (2)
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna?
Vađenje zuba u stomatološkoj praksi
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi
Uzročnici respiratornih zaraznih bolesti od značaja za primarnu zdravstvenu zaštitu
Implantologija u stomatološkoj praksi
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi
Ciste vilica u stomatološkoj praksi
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi
Urgentni hematološki problemi u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1)
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2)
Otrovi iz duvanskog dima

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: ponedeljak, 16. april 2018., 14:59