ELEKTRONSKI TESTOVI ZA STOMATOLOGE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov blagovremene i adekvatne dijagnoze 5 A-1-778/20
Dentalni plak u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1433/20-II
Značaj i uloga akcesornih faktora u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1428/20-II
Savremene smernice za medikamentozno lečenje parodontopatije 5 V-1429/20-II
Klinička slika - Osnov za izradu plana lečenja i prognozu parodontopatije 5 V-1434/20-II
Interakcije kardiovaskularnih lekova (1) 5 A-1-773/20
Dijagnostika i lečenje lumbalnog sindroma 5 A-1-788/20
Pravilna upotreba ibuprofena u kliničkoj praksi 5 A-1-785/20
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1426/20-II
Kako odabrati pravi analgetik? 5 A-1-780/20
Tumori pljuvačnih žlezda - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1424/20-II
Tumori maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1427/20-II
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1425/20-II
Tumori kože lica i vrata - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1430/20-II
Rak usne duplje - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1431/20-II
Implantologija u stomatološkoj praksi 5 V-1432/20-II
AKREDITOVANI PROGRAMI 21. MAJA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni pristup inicijalnom zbrinjavanju hemoragijskog šoka 5 A-1-1114/20
Neželjeni efekti primene lekova kod starih 4 A-1-1118/20
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod dece 5 A-1-1127/20
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima 5 A-1-1128/20
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslih 5 A-1-1137/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu opstrukcije disajnog puta 5 A-1-1141/20
Savremeni principi inicijalnog tretmana anafilakse 5 A-1-1142/20
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1143/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1460/20-II
Mogućnosti i ograničenja primene implantologije u praksi 5 V-1461/20-II
Savremeni pristup u tretmanu oroantralnih komunikacija 5 V-1462/20-II
Specifičnoti lokalne anestezije u stomatološkoj praksi 5 V-1463/20-II
Vađenje zuba - Principi i tehnike 5 V-1464/20-II
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju cista vilica 3 V-1465/20-II

Preporučite prijateljima

Poslednja izmena: četvrtak, 19. novembar 2020., 15:21