spisak_akme.png

programstatusvrstaautoribodovaakreditacijadatumakreditovan za
Kako savetovati pacijenta sa digestivnim tegobama?FondacijaElektronski testProf.dr Tomica Milosavljević5A-1-1759/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: interna medicina, hirurgija, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Klinička nega bolesnika sa akutnim infarktom miokardaAktivanElektronski testdipl.med. spec. kliničke nege Dejan Živanović5D-1-850/1719.08.2017.Medicinske sestre (koronarne jedinice, jedinice intenzivne nege, službe urgentne medicine i hitne medicinske pomoći)
Infuzioni rastvori - Principi primene u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanjaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1750/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kanulacija perifernih i centralnih venaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1746/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanjeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1755/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretmanAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1745/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Implantologija u stomatološkoj praksi*AktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1026/17-II19.05.2017.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi*AktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović4V-1029/17-II19.05.2017.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Vađenje zuba u stomatološkoj praksi*AktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1031/17-II19.05.2017.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi*AktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1030/17-II19.05.2017.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1028/17-II19.05.2017.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Ciste vilica u stomatološkoj praksi*AktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović3V-1027/17-II19.05.2017.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrheAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1514/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: anesteziologija, urgentna medicina, opšta i dečja hirurgija), medicinske sestre (hitna medicinska pomoć, urgentna medicina, intenzivna nega), zdravstvene tehničare (anestetičare)
Arteficijelna ventilacija pluća*AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić4A-1-1515/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: anesteziologija, urgentna medicina, opšta i dečja hirurgija), medicinske sestre (službe hitne medicinske pomoći, urgentna medicina, intenzivna nega), zdravstvene tehničare (anestetičare)
Fiziološke promene osoba starijeg životnog doba*AktivanElektronski testProf.dr Nada Popović5A-1-1509/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, gerontologija, urgenta medicina, Interna medicina, kardiologija, nefrologija, pulmologija, gastroenterologija, reumatologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, medicinske tehničare)
Povrede kod osoba u starijem životnom dobuAktivanElektronski testProf.dr Nada Popović5A-1-1513/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, gerontologija, urgentna medicina, interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), medicinske sestre (sestre opšteg smera, patronažne i gerontološke sestre, sestre u službi urgentne medicine i kućnog lečenja), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Fiziološke promene u trudnoćiAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1510/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, kućno lečenje, urgentne medicine), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, medicinske laboratorijske tehnologe)
Trauma u trudnoći*AktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1511/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, kućno lečenje i služba urgentne medicine), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, medicinske laboratorijske tehnologe)
Porodilje: Ishrana i fizička aktivnostAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-718/1719.05.2017.Medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Pisanje završnog izveštaja u procesu akreditacijeAZUSOstali nacionalni kursevi/seminariProf.dr Dragoljub Đokić, Prof.dr Marko Folić, Dipl.ing Aleksandar Labus, Prof. Nebojša Mitrović4А-1-1502/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Neklinički standardi za akreditaciju zdravstvenih ustanovaAZUSOstali nacionalni kursevi/seminariProf.dr Dragoljub Đokić, Prof.dr Ljiljana Marković Denić, Dr Vlado Davkovski, Svetlana Drča VSS4A-1-1503/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Standardi kliničke podrške za akreditaciju zdravstvenih ustanovaAZUSOstali nacionalni kursevi/seminariProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Velibor Canić, Mr.ph Jovana Franeta, Marija Mitić VSS4A-1-1506/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Klinički standardi za akreditaciju zdravstvenih ustanovaAZUSNacionalni kurs/seminar prve kategorijeProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Zvonimir Veselinović, Dr Vlado Davkovski, Svetlana Drča VSS6А-1-1505/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Akreditacija zdravstvenih ustanova i uloga spoljašnjih ocenjivačaAZUSOstali nacionalni kursevi/seminariProf.dr Dragoljub Đokić, Dipl.oecc Vladimir Arsenović, Marija Mitić VSS, Svetlana Drča VSS4А-1-1504/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Mogućnosti neoperativnog lečenja osteoartritisaFondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Goran Tulić2A-1-1519/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: ortopedija, fizikalna medicina, interna medicina - reumatologija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicine)
Mesto moksifloksacina u lečenju pelvične inflamatorne bolestiFondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Saša Kadija2A-1-1520/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, anesteziologija, pedijatrija - neonatologija)
Farmakološka terapija osteoartroze (osteoartritisa): Hijaluronska kiselinaFondacijaStručni sastanak prve kategorijeAss.dr spec Vladan Stevanović2A-1-1526/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: ortopedija, fizikalna medicina, interna medicina - reumatologija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicine), farmaceute
Lečenje pneumonija i akutne egzacerbacije HOBPFondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Aleksandra Dudvarski Ilić2A-1-1525/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina  medicina rada, interna medicina, pulmologija), farmaceute
Značaj brenda za uspešno poslovanje apotekeFondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Saša Veljković, Prof.dr Dragoljub Đokić2A-1-1527/1719.05.2017.Lekare, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničarii)
Primena moksifloksacina u terapiji vanbolnički stečene pneumonije i akutnoj egzacerbaciji hroničnog bronhitisaFondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Radmila Veličković Radovanović2A-1-1518/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - pulmologija, gerijatrija, infektivne bolesti, mikrobiologija, hirurgija, anesteziologija, urgentna medicina, klinička farmakologija, farmakoterapija, klinička farmacija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Savremeni principi dijagnostike i lečenja periferne arterijske bolestiFondacijaStručni sastanak prve kategorijeDr spec Nenad Ilić2A-1-1524/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, vaskularna hirurgija)
Medikamentozna potpora i antioksidantna suplementacija tokom procesa odvikavanja od pušenja duvanaFondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Milica Prostran, Prim.dr sci Predrag Vukomanović2A-1-1517/1719.05.2017.Lekare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničarii)
Kvalitet u kolonoskopiji - Kako proceniti i unaprediti?FondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Srđan Đuranović2A-1-1521/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: hirurgija, interna medicina - gastroenterologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Funkcionalna dispepsija - Od dijagnoze do terapijeFondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Srđan Đuranović2A-1-1523/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: Lekare (specijalnost: hirurgija, interna medicina - gastroenterologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Funkcionalni pristup u farmaceutskom savetovanju i ciljana komunikacijaFondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Milica Prostran, Mr Ph Katarina Panić2A-1-1522/1719.05.2017.Lekare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari, nutricionisti-dijetetičari)
Uloga ksilometazolina i rastvora morske vode u očuvanju zdravlja nosa i grlaFondacijaElektronski testDr spec. Goran Vukomanović4A-1-1516/1719.05.2017.Lekarе (specijalnost: opšta medicina, pedijatri, otorinolaringolozi, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Standardi životne sredine za akreditaciju zdravstvenih ustanovaAZUSElektronski testProf.dr Ljiljana Marković Denić5A-1-1507/1719.05.2017.Lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike (ekonomiste, pravnike)
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemuAZUSElektronski testProf.dr Nevenka Žarkić Joksimović, Prof.dr Ljiljana Marković Denić, Prof.dr Dragoljub Đokić5A-1-1512/1719.05.2017.Lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike (ekonomiste, pravnike)
Stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštiteAZUSElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić5A-1-1508/1719.05.2017.Lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike (ekonomiste, pravnike)
Trudnoća: Ishrana i fizička aktivnostIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-484/173.03.2017.Medicinske sestre (patronažna sestra, kućna nega i lečenje, ginekološko-akušerske sestre, babice, medicinska sestra - vaspitačica), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare, nutricioniste, dijetetičare)
Efikasno lečenje najčešćih infekcija u primarnoj zdravstvenoj zaštitiIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran, Prof.dr Đorđe Považan, Prof.dr Vuk Sekulić, Prof.dr Budimka Novaković5А-1-685/1703.03.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza*IstekaoElektronski testProf.dr Milan Knežević5А-1-867/173.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rendgen tehničare)
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije*IstekaoElektronski testProf.dr Milan Knežević5А-1-868/173.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rendgen tehničare)
Redukcija lipidskog rizika u prevenciji kardiovaskularne bolesti*IstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Prof.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović4А-1-860/173.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (visoko strukovne laboratorijske tehnologe, laboratorijske tehničare)
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti*IstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Prof.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović5А-1-864/173.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (visoko strukovne laboratorijske tehnologe, laboratorijske tehničare)
Lipidne frakcije - Klinički značaj, metode određivanja i referentne vrednostiIstekaoElektronski testProf.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović, Prof.dr Goran Belojević5А-1-869/173.03.2017.Lekare (specijalnost: klinička biohemija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (visoko strukovne laboratorijske tehnologe, laboratorijske tehničare)
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza*IstekaoElektronski testProf.dr Milan Knežević5А-1-866/173.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (stomatološke sestre, laborante, rendgen tehničare)
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza*IstekaoElektronski testProf.dr Milan Knežević5А-1-862/173.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, hirurgija, internista, radiologija, patologija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rendgen tehničare)
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza*IstekaoElektronski testProf.dr Milan Knežević5А-1-865/173.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rendgen tehničare)
Kineziterapija u prevenciji i lečenju lumbalnog sindromaAktivanElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-1748/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, fizijatrija, neurologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Kineziterapija u postoperativnom lečenju bola u leđimaIstekaoElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5А-1-859/1703.03.2017.Medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Kviz - Veliki javnozdravstveni problemi: Polno prenosive bolestiKvizoviKvizPrim.dr Mila Vučić JankovićNije akreditovanoNEISPRAVAN DATUM!NEMA PODATKA Akreditovan za!
Kviz - Mobing - Šta zdravstveni radnik treba da zna?KvizoviKvizDr sci med Vesna TomićNije akreditovanoNEISPRAVAN DATUM!NEMA PODATKA Akreditovan za!
Kviz - GihtKvizoviKvizSnežana Ralić MaričićNije akreditovanoNEISPRAVAN DATUM!NEMA PODATKA Akreditovan za!
Kviz - Povrede oka (1)KvizoviKvizProf.dr Nada Popović, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Milenko StojkovićNije akreditovanoNEISPRAVAN DATUM!NEMA PODATKA Akreditovan za!
Kviz - Bolnička higijenaKvizoviKvizProf.dr Goran BelojevićNije akreditovanoNEISPRAVAN DATUM!NEMA PODATKA Akreditovan za!
Kviz - Otrovi iz duvanskog dimaKvizoviKvizPrim.dr Petar BorovićNije akreditovanoNEISPRAVAN DATUM!NEMA PODATKA Akreditovan za!
Kviz - Bioterorizam i druge vanredne situacije: Uloga preventivne medicineKvizoviKvizProf.dr Goran BelojevićNije akreditovanoNEISPRAVAN DATUM!NEMA PODATKA Akreditovan za!
Kviz - Veliki javnozdravstveni problemi: Zavisnost od drogaKvizoviKvizProf.dr Dragoljub ĐokićNije akreditovanoNEISPRAVAN DATUM!NEMA PODATKA Akreditovan za!
Kviz - Medicinska nutritivna terapija bolesti usta i zubaKvizoviKvizProf.dr Goran BelojevićNije akreditovanoNEISPRAVAN DATUM!NEMA PODATKA Akreditovan za!
Dijagnostika i terapija lumbalnog sindromaAktivanElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-2008/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kviz - Racionalna upotreba antibiotika u lečenju respiratornih infekcija u primarnoj zdravstvenoj zaštitiKvizoviKvizProf.dr Milica Prostran, Prof.dr Đorđe Považan, Prof.dr Vesna Škodrić TrifunovićNije akreditovanoNEISPRAVAN DATUM!NEMA PODATKA Akreditovan za!
Kalijum: Uloga, metabolizam i interakcijeIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Mr Ph Mirjana Živković5А-1-863/173.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, hirurgija, Internista, pedijatar, anesteziolog sa reanimatologijom), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Zašto je cink mikroelement budućnosti?IstekaoStručni sastanak prve kategorijeMr sci dr Nevena Jovičić2A-1-2777/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Nova terapija okluzivne bolestiIstekaoOstali nacionalni kursevi/seminariAkademik Prof.dr Đorđe Radak, Prof.dr Nenad Ilijevski4A-1-2778/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, internista, kardiologija, endokrinologija, hirurgija, vaskularna hirurgija, ortopedija, neurologija, dermatovenerologija, infektologija), farmaceute
Simptomi i kvalitet života bolesnika sa benignom hiperplazijom prostateIstekaoStručni sastanak prve kategorijeDoc.dr Miodrag Aćimović2A-1-2765/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urologija, neurologija), medicinske sestre
Značaj probiotskih bakterija za suzbijanje respiratornih infekcija i alergijskih bolesti kod deceIstekaoStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Anđelka Stojković Anđelković2A-1-2775/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urologija, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Značaj nazalne dekongestije u terapiji respiratornih infekcija i alergijskih bolesti kod deceIstekaoStručni sastanak prve kategorijeDr spec. Goran Vukomanović2A-1-2772/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, otorinolaringologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Uticaj BPH-LUTS na kvalitet života muškaraca IstekaoStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Dragoslav Bašić2A-1-2776/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urologija), medicinske sestre
Najčešće infekcije i njihova terapija u primarnoj zdravstvenoj zaštitiIstekaoNacionalni kurs/seminar prve kategorijeProf.dr Milica Prostran, Prof.dr Aleksandar Vuksanović, Prof.dr Vesna Škodrić Trifunović, Dr spec. Goran Vukomanović6A-1-2781/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, internista, pedijatrija, ginekologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, infektologija, klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija u primarnoj zdravstvenoj zaštitiIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran, Prof.dr Vuk Sekulić, Prof.dr Aleksandar Vuksanović5A-1-2793/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute
Terapijski pristup infekcijama urinarnog traktaIstekaoStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Aleksandar Vuksanović2A-1-2769/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urologija), medicinske sestre, zdravstveni tehničari
Pravilan izbor antibiotika u terapiji upale sluznice ždrela i krajnikaIstekaoStručni sastanak prve kategorijeDr spec Katarina Stanković2A-1-2771/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, pedijatrija,  klinička farmacija, farmaceutska tehnologija, farmakoterapija, ispitivanje i kontrola lekova, kontrola i primena lekovitih biljaka), stomatologe, farmaceute
Novine i preporuke za dijagnozu i tretman akutnog otitisaIstekaoStručni sastanak prve kategorijePrim. Dr Vladan Šubarević2A-1-2773/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, otorinolaringologija), farmaceute, stomatologe
Primena antibiotika u terapiji infekcija urinarnog trakta i značaj prevencijeIstekaoStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Zoran Džamić2A-1-2774/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Urinarna inkontinencija IstekaoStručni sastanak prve kategorijeDr spec Dejan Đorđević2A-1-2766/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: urologija, neurologija, ginekologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kombinovana terapija benigne hiperplazije prostateIstekaoStručni sastanak prve kategorijeAss.dr sci med Tomislav Pejčić2A-1-2767/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urologija, neurologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ksilometazolin u savremenim formulacijama sprejeva za nosIstekaoStručni sastanak prve kategorijeAss.dr Jelena Sotirović2A-1-2770/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, urologija, otorinolaringologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Metabolički sindromIstekaoNacionalni kurs/seminar prve kategorijeProf.dr Jadranka Dejanović, Prof.dr Edita Stokić, Prof.dr Igor Ivanov6A-1-2779/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, internista, kardiologija, endokrinologija, neurologija, nefrologija, pedijatrija), farmaceute
Febrilna stanja i terapijske mogućnosti u dečjem uzrastuIstekaoStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Zorica Živković2A-1-2768/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urologija, pedijatrija, neonatologija, urgentna medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup u tretmanu metaboličkog sindromaIstekaoNacionalni kurs/seminar prve kategorijeProf.dr Biljana Obrenović-Kirćanski, Prof.dr Igor B. Mrdović, Dr spec. Srđan Raspopović6A-1-2780/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, nefrologija, medicine rada, neurologija, pedijatrija, klinička farmacija, farmaceutska tehnologija, farmakokoterapija,  ispitivanja i kontrola lekova, kontrola i primena lekovitih biljaka), farmaceute
Savremene preporuke za prevenciju i tretman najčešćih uroloških oboljenja IstekaoStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Zoran Džamić2A-1-2764/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubregaIstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa5A-1-2783/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Povrede oka (2)IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Milenko Stojković5A-1-2808/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, urgentna medicina, opšta medicina, radiologija)
Povrede oka (1)IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Milenko Stojković5A-1-2809/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, urgentna medicina, opšta medicina, radiologija)
Vitamini B grupe: Šta medicinska sestra treba da zna?IstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1342/1621.11.2016.Medicinske sestre koje rade u primarnoj zdravstevnoj zaštiti (zdravstvene tehničare, dijetetičare, nutricioniste, farmaceutske tehničare)
AntimikoticiIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2803/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Magnezijum: Šta medicinska sestra treba da zna?IstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1343/1621.11.2016.Medicinske sestre koje rade u primarnoj zdravstevnoj zaštiti (zdravstvene tehničare, nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Upravljanje interakcijama lekova u primarnoj zdravstvenoj zaštitiIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran, Mr Ph Mirjana Živković5A-1-2791/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), farmaceute
Racionalna upotreba antibiotika u primarnoj zdravstvenoj zaštitiIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2799/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog traktaIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2802/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Interakcije lekova (2)IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2797/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Interakcije lekova (1)IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5А-1-2795/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Antibiotici (2)IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2804/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Antibiotici (1)IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2790/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Antibiotici u terapiji infekcija urinarnog traktaIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2796/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), farmaceute
Klinički značaj interakcije lekova: Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna?IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran, Mr Ph Mirjana Živković5A-1-2786/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Medicinska nutritivna terapija poremećaja duševnog zdravljaIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-2800/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Medicinska nutritivna terapija kod obolelih od hipertenzijeIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-2794/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kliničko zbrinjavanje pacijenata sa teškom traumomIstekaoElektronski testProf.dr Željko Laušević, Prof.dr Nada Popović5A-1-2798/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina), medicinske sestre
Prehospitalno zbrinjavanje traume i transport povređenihIstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Doc.dr Dušica Stamenković5A-1-2801/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina), medicinske sestre
Medicinska nutritivna terapija obolelih od dijabetes melitusa IstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-2817/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (nutricioniste, dijetetičare, stomatološke sestre, stomatološke tehničare)
Medicinska nutritivna terapija bolesti usta i zubaIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević4A-1-2818/1617.11.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (nutricioniste, dijetetičare,  stomatološke sestre, stomatološke tehničare)
Deficit gvožđa i sideropenijska anemijaIstekaoElektronski testPrim.dr sci Dragica Vučelić4A-1-2807/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: transfuziologija, internista, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, hirurgija, ginekologija), biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Greške u zbrinjavanju pacijenata sa traumomIstekaoElektronski testProf.dr Željko Laušević4A-1-2805/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: hirurgija, neurologija, ortopedija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, radiologija), medicinske sestre
Perinatalna mentalna oboljenja: Prezentacija i skriningIstekaoElektronski testProf.dr Vesna Pirec5A-1-2789/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Menadžment pacijentom sa perinatalnim mentalnim oboljenjemIstekaoElektronski testProf.dr Vesna Pirec3A-1-2806/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: psihijatrija, psihologija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom*IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović5A-1-2787/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Veliki javnozdravstveni problemi: Zavisnost od drogaIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić5A-1-2814/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi*IstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5А-1-861/1703.03.2017.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare, laboratorijske tehničare)
Toksoplazmoza i trudnoća: Zdravstveni rizici i prevencija*IstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-2813/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, ginekologija, medicina rada, infektologija, epidemiologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre
Kućni ljubimci: Zdravstveni rizici i mere prevencijeIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2811/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatarija, infektologija, epidemiologija), medicinske sestre
Bolnička higijena***IstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-2816/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija zavisnosti od droga i uloga zdravstvenih radnikaIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić5A-1-2812/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Organizacija zajednice u prevenciji zavisnosti od drogaIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić5A-1-2815/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu: Dijagnostika i tretmanIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović4A-1-1755/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, neurologija, infektologija, urgentna medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Urgentna stanja u dečjem uzrastu koja nastaju dejstvom fizičkih faktoraIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1756/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, urgentna medicina, infektologija), medicinske sestre, zdrastvene tehničare
Pušenje u adolescenciji: Efekti na fizički izgled i funkcionisanjeIstekaoElektronski testPrim.dr Petar Borović5A-1-2222/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Urgentna respiratorna stanja u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1752/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, urgentna medicina, pulmologija, anesteziologija sa reanimatologijom), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Urgentni nefrološki problemi u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1760/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, nefrologija, urgentna medicina, urologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Otrovi iz duvanskog dima*IstekaoElektronski testPrim.dr Petar Borović5A-1-2214/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pušenje u adolescenciji: Razvoj zavisnosti, efekti na kognitivne funkcije, mogućnost intervencijeIstekaoElektronski testPrim.dr Petar Borović5A-1-2212/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Bioterorizam i druge vanredne situacije: Uloga preventivne medicineIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-2219/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Veliki javnozdravstveni problemi: Polno prenosive bolestiIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2217/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: ginekologija, dermatovenerologija, urologija, infektologija, pedijatrija, epidemiologija, mikrobiologija, virusologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Konvulzivne krize u dečjem uzrastu*IstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1747/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, neurologija, psihijatrija, urgentna medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga medicinske sestre u otorinolaringologijiIstekaoElektronski testTanja ErdeljanovićD-1-1127/1618.08.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga medicinske sestre u prevenciji najčešćih deficita vitaminaIstekaoElektronski testTanja Erdeljanović4D-1-1123/1618.08.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Uloga medicinske sestre u lečenju vrtoglaviceIstekaoElektronski testTanja Erdeljanović2D-1-1078/1618.08.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne tarapeute)
Savremene metode planiranja porodice*IstekaoElektronski testProf.dr Ana Mitrović Jovanović5A-1-2213/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: ginekologija, internista, endokrinologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5А-1-1763/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina - kardiologija, urgentna medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Urgentni hematološki problemi u dečjem uzrastu*IstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5А-1-1762/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina - hematologija, urgentna medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu (II)IstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1759/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgenta medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu (I)IstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5А-1-1751/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutna trovanja u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5А-1-1750/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, urgentna medicina, toksikologija, medicina rada, anesteziologija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Lečenje bola u dečjem uzrastu*IstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović4А-1-1753/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, neurologija, dečjia neurologija, dečija adolescentna psihijatrija, urgentna medicina, interna medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika u tretmanu respiratornih infekcijaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš4А-1-1748/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, internista, pulmologija, infektologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika u tretmanu urinarnih infekcijaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš4А-1-1754/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, ginekologe, urologe)
Racionalna upotreba antibiotika u tretmanu genitalnih infekcija ženaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš3А-1-1757/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: ginekologija, dermatovenerologija, infektologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatarija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika u tretmanu genitalnih infekcija muškaracaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš4А-1-1758/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, urologija, dermatovenerologija, infektologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika u tretmanu infekcija okaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš3А-1-1749/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, opšta medicina, medicina rada, infektologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, oftalmologe)
Racionalna upotreba antibiotika u otorinolaringologijiIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš4А-1-1761/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, otorinolaringologe)
Menopauza i osteoporoza*IstekaoElektronski testProf.dr Artur Bjelica5А-1-2218/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: ginekologija, internista, endokrinologija, fizijatrija, ortopedija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
GihtIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1133/1618.08.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare, nutricioniste, patronažne sestre - kućna nega i lečenje)
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece*IstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5А-1-2221/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna?*IstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Mr Ph Mirjana Živković5А-1-2216/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Maksilofacijalne povrede (2)*IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Prof.dr Milovan Dimitrijević5A-1-2220/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: hirurgija, otorinolaringologija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe
Maksilofacijalne povrede (1)*IstekaoElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević, Prof.dr Nada Popović5A-1-2215/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: hirurgija, otorinolaringologija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgenta medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe
Prevencija diskriminacije i razvoj tolerancije kod učenikaNastavniciSeminarDr.sci med Vesna Tomić, Jelena Blažević, Ivana Lukić, Ilinka Miletić17A881220-8 / 570-81-/201618.04.2016.Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnikeu školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnike u školi za obrazovanje odraslih, vaspitače u predškolskoj ustanovi, vaspitače u domu učenika
Dijagnostika i tretman odabranih otorinolaringoloških problema kod deceIstekaoElektronski testProf.dr Branimir Nestorović2А-1-1365/1619.05.2016.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, opšta medicina, urgentna medicina)
Terapijski principi lečenja respiratornih infekcija kod deceIstekaoElektronski testProf.dr Branimir Nestorović5А-1-1549/1619.05.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, alergologija, pulmologija)
Anatomija i fiziologija respiratornog sistemaIstekaoElektronski testProf.dr Branimir Nestorović2А-1-1352/1618.05.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, pneumoftiziologija, alergologija)
Vađenje zuba*IstekaoElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-895/16-II19.05.2016.Stomatologe
Povrede zuba i alveoralnog grebena - dijagnostika i lečenje IstekaoElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović4V-894/16-II19.05.2016.Stomatologe
Oroantralne komunikacije - dijagnostika i lečenjeIstekaoElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-893/16-II19.05.2016.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Šta stomatolog treba da zna o implantologiji?IstekaoElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-898/16-II19.05.2016.Stomatologe
Dentogene infekcije - dijagnostika i lečenjeIstekaoElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-897/16-II19.05.2016.Stomatologe
Ciste vilica - Dijagnostika i lečenjeIstekaoElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović3V-892/16-II19.05.2016.Stomatologe
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi*IstekaoElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-896/16-II19.05.2016.Stomatologe
Ishrana u adolescencijiIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-774/1619.05.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Sadržaj zdravstveno vaspitnog rada medicinske sestre: VodaIstekaoElektronski testŽaklina Romih Veljković4D-1-770/1619.05.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Karakteristike dobrog zdravstvenog edukatoraIstekaoElektronski testŽaklina Romih Veljković4D-1-843/1619.05.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i tretman osoba sa pokazateljima oštećenja bubregaIstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa, Božica Stupar2A-1-1350/1619.05.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, internista, medicina rada), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laborante, laboratorijske tehničare, medicinsko-laboratorijske tehnologe)
Gojaznost u adolescencijiIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-845/1619.05.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Otitis kod dece – Dijagnostika i tretmanIstekaoElektronski testProf.dr Branimir Nestorović5A-1-1554/1619.05.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Indikatori oštećenja bubrežne funkcijeIstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa2D-1-764/1619.05.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Laboratorijska dijagnostika oštećenja bubrežne funkcijeIstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa, Božica Stupar2А-1-1349/1619.05.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laborante, laboratorijske tehničare, medicinsko-laboratorijske tehnologe)
Hronična bolest bubregaIstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa, Božica Stupar2D-1-842/1619.05.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Seksualna higijena - Osnova reproduktivnog zdravljaNastavniciSeminarProf.dr Goran Belojević, Dr Mila Vučić Janković, Spec.dr Vesna Andrejević32A881220-13 / 570-216/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika, nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola
Kako razviti otpornost učenika na socijalne pritiske vršnjakaNastavniciSeminarDr.sci med Vesna Tomić, Dr Snežana Alčaz, Jelena Blažević, Ivana Lukić17A881220-10 / 570-68/201618.04.2016.Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnike stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Motivacija školske dece kao faktor prevencije pušenja - Uloge i zadaci nastavnikaNastavniciSeminarPrim.dr Petar Borović, Prof.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Tatjana Ilić Marković28A881220-7 / 570-222/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Rano otkrivanje zavisnosti od droga kod školske dece - Obuka nastavnika za rad sa roditeljimaNastavniciSeminarProf.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Spec.dr Vesna Andrejević, Jelena Blažević28A881220-6 / 570-221/201618.04.2016.Nastavnike stručnih predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
Prevencija HIV infekcije u adolescenciji i uloga nastavnikaNastavniciSeminarProf.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Prim.dr Mila Vučić Janković, Spec.dr Vesna Andrejević26A881220-5 / 570-220/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - gimnazija, vaspitače u domu učenika, nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, stručne saradnike u predškolskoj ustanovi
Trovanje hranom: Uloga nastavnika u prepoznavanju rizika, prevenciji i edukaciji učenika i roditeljaNastavniciSeminarPrim.dr Mila Vučić Janković, Prof.dr sci med Goran Belojević, Ilinka Miletić, Ana Janković14A8811220-4 / 570-219/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - gimnazija, vaspitače u domu učenika, nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, stručne saradnike u predškolskoj ustanovi
Zaštita reproduktivnog zdravlja učenika od polno prenosivih bolesti - Uloga nastavnika u edukacijiNastavniciSeminarPrim.dr Mila Vučić Janković, Prof.dr Goran Belojević, Spec.dr Vesna Andrejević, Ilinka Miletić17A881220-3 / 570-218/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Veliki javnozdravstveni problemi - Rak dojkeIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković, Snežana Ralić Maričić5D-1-395/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Anketno istraživanje u evaluaciji zadovoljstva korisnika i davalaca zdravstvenih uslugaIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić10D-1-489/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Vodeći zdravstveni rizici - Povišen krvni pritisakIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Snežana Ralić Maričić7D-1-400/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Zaštita učenika od zaraznih bolesti tokom rekreativne nastave i ekskurzija - Uloga i odgovornost nastavnikaNastavniciSeminarPrim.dr Mila Vučić Janković, Prof.dr Dragoljub Đokić, Prof.dr Goran Belojević, Marija Miletić23A881220-2 / 570-217/201618.04.2016.Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Vodeći zdravstveni rizici - Povišen nivo šećera u krviIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Snežana Ralić Maričić7D-1-485/1603.03.2016.Biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Vodeći zdravstveni rizici - GojaznostIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Snežana Ralić Maričić5D-1-478/1603.03.2016.Farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Vodeći zdravstveni rizici - Povišen nivo holesterola u krviIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Snežana Ralić Maričić5D-1-399/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Test studije slučaja: Degenerativni artritis kolena - medikamentozni tretmanIstekaoElektronski testProf.dr Goran Tulić, Doc dr Emilija Dubljanin Raspopović, Dr Sanja Tomanović Vujadinović4A-1-832/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretmanIstekaoElektronski testProf.dr Goran Tulić6А-1-831/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Test studije slučaja - Medikamentozni tretman akutnog lumbalnog bolaIstekaoElektronski testProf.dr Goran Tulić, Doc dr Emilija Dubljanin Raspopović, Dr Sanja Tomanović Vujadinović4A-1-833/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
Medikamentozno lečenje bola u vratuIstekaoElektronski testProf.dr Goran Tulić, Doc dr Emilija Dubljanin Raspopović, Dr Sanja Tomanović Vujadinović4A-1-829/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute
Značaj i upotreba Upitnika procene rizika za obolevanje od dijabetesa tipa 2 IstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-486/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Veliki javnozdravstveni problemi - Rak prostateIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković, Snežana Ralić Maričić10D-1-488/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Veliki javno zdravstveni problemi - Rak grlića matericeIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković, Snežana Ralić Maričić6D-1-440/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Emocionalna inteligencija u medicinskoj praksiIstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić5A-1-835/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Konflikti i upravljanje konfliktima u zdravstvenoj ustanovi**IstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić5A-1-830/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike (psihologe, socijalne radnike, pedagoge, defektologe)
Osnovi komunikacije - Šta zdravstveni radnik treba da zna?*IstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić5A-1-842/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Mobing - Šta zdravstveni radnik treba da zna?IstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić5A-1-836/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike (psihologe, socijalne radnike, pedagoge, defektologe)
Prehospitalni tretman povreda kičmenog stubaIstekaoElektronski testDr sci med Slaviša Zagorac6A-1-841/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom)
Neoperativno i operativno lečenje povreda kičmeIstekaoElektronski testDr sci med Slaviša Zagorac4A-1-839/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija, fizikalna medicina i rehabilitacija)
Para i kvadriparezaIstekaoElektronski testDr sci med Slaviša Zagorac3A-1-840/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija, fizikalna medicina i rehabilitacija)
Motivacija - Šta zdravstveni radnik treba da zna?IstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić5A-1-838/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Upravljanje stresom - Šta zdravstveni radnik treba da zna?IstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić5A-1-837/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Karakteristike farmakološkog tretmana osteoporozeIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran, Prof.dr Aleksandar Lešić5A-1-843/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, klinička farmakologija), farmaceute
Osteoporoza - definicija, etiologija, klinička slika, dijagnostika i tretmanIstekaoElektronski testProf.dr Aleksandar Lešić5A-1-834/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, radiologija, fizikalna medicina i rehabilitacija)
Maligne neoplazme digestivnog trakta - faktori rizika i mere prevencijeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Snežana Ralić Maričić5D-1-483/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Maligne neoplazme reproduktivnih organa žena - Faktori rizika i mere prevencijeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Snežana Ralić Maričić5D-1-396/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Maligne neoplazme muškaraca - Faktori rizika i mere prevencijeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Snežana Ralić Maričić5D-1-484/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Maligne neoplazme - Faktori rizika i mere prevencijeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Snežana Ralić Maričić10D-1-441/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Zaštitite svoje dete od droga - Obuka nastavnika za rad sa roditeljima školske deceNastavniciSeminarProf.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Spec.dr Vesna Andrejević, Jelena Blažević21A881220-1 / 570-215/201618.04.2016.Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnike stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Neuroradiološka dijagnostika intrakranijalnih aneurizmiIstekaoElektronski testProf.dr Zoran Milenković, Đorđe Ružičić8D-1-2126/1517.11.2015.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (radiološke tehničare, visoko-strukovne radiologe)
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolestiIstekaoElektronski testProf.dr Mirka Ilić4A-1-814/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: klinička biohemija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina), biohemičare
Metode i referentne vrednosti lipidskih frakcijaIstekaoElektronski testProf.dr Mirka Ilić4А-1-3159/1517.11.2015.Lekare (specijaliste kliničke biohemije, opšte medicine, medicine rada, interne medicine), biohemičare
Šta zdravstveni radnik primarne zdravstvene zaštite treba da zna o klinički značajnim interakcijama lekova?IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran, Mr Ph Mirjana Živković5А-1-3153/1517.11.2015.Lekare, farmaceute
Upravljanje interakcijama lekovaIstekaoElektronski testMr Ph Mirjana Živković6А-1-3157/1517.11.2015.Lekare, farmaceute
Lumbalni bol - dijagnostika i terapijaIstekaoElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5А-1-3155/1517.11.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, urgentne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije)
Prevencija bola u leđimaIstekaoElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh3А-1-3154/1517.11.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, urgentne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije)
Lumbalni sindromIstekaoElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh, Anđelka Pjanović10D-1-2134/1517.11.2015.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (fizioterapeute, radne terapeute)
Kineziterapija u konzervativnom tretmanu bola u leđimaIstekaoElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh, Anđelka Pjanović10D-1-2127/1517.11.2015.Medicinske sestre (patronažna služba, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute)
Prevencija lumbalnog sindromaIstekaoElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh, Anđelka Pjanović6D-1-2129/1517.11.2015.Medicinske sestre i zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, patronažne sestre)
Deficit gvožđa i sideropenijska anemija**IstekaoElektronski testPrim.dr sci Dragica Vučelić5А-1-3145/1517.11.2015.Lekare (specijaliste transfuzijske medicine, opšte hirurgije, specijaliste urgentne i opšte medicine)
Intrakranijalne aneurizme*IstekaoElektronski testProf.dr Zoran Milenković5А-1-3148/1517.11.2015.Lekare (specijaliste neurohirurgije, neurologije, radiologije, specijaliste urgentne i opšte medicine)
Interakcije lekova (2)**IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5А-1-3156/1517.11.2015.Lekare, stomatologe, farmaceute
Interakcije lekova (1)**IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5А-1-3146/1517.11.2015.Lekare, stomatologe, farmaceute
Antimikrobna terapija odabranih infekcija respiratornog traktaIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5А-1-3158/1517.11.2015.Lekare, farmaceute
Antimikrobna terapija infekcija urinarnog traktaIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran4А-1-3147/1517.11.2015.Lekare, farmaceute
Racionalna upotreba antibiotikaIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran10А-1-3160/1517.11.2015.Lekare, stomatologe, farmaceute
Antimikotici**IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran4А-1-3144/1517.11.2015.Lekare
Antibiotici (2)**IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran4А-1-3142/1517.11.2015.Lekare, stomatologe, farmaceute
Antibiotici (1)**IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran4А-1-3143/1517.11.2015.Lekare, stomatologe, farmaceute
Specifičnost ishrane kod obolelih od hipertenzijeIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Aleksandra Lišanin10D-1-2130/1517.11.2015.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (nutricioniste-dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Medicinska nutritivna terapija kod obolelih od hipertenzije**IstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5А-1-3152/1517.11.2015.Lekare, farmaceute
Specifičnost ishrane obolelih od dijabetes melitusaIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Aleksandra Lišanin10D-1-2128/1517.11.2015.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (nutricioniste-dijetetičare, patronažne sestre)
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zubaIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Aleksandra Lišanin6D-1-2125/1517.11.2015.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (nutricioniste-dijetetičare, stomatološke sestre,  patronažne sestre, zubne tehničare, pedijatrijske sestre)
Ishrana kao faktor prevencije poremećaja mentalnog zdravljaIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Aleksandra Lišanin7D-1-2111/1517.11.2015.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (nutricioniste-dijetetičare, patronažne sestre)
Ishrana kod poremećaja duševnog zdravljaIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević4А-1-3150/1517.11.2015.Lekare, farmaceute
Ishrana za oralno i dentalno zdravljeIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević3А-1-3141/1517.11.2015.Lekare, stomatologe
Bolnička higijena**IstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5А-1-3149/1517.11.2015.Lekare, stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Medicinska nutritivna terapija kod obolelih od dijabetes melitusIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5А-1-3151/1517.11.2015.Lekare, farmaceute
Šta stomatolog treba da zna o uzročnicima bolesti koji se prenose putem krvi?IstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5V-794/15-II18.08.2015.Stomatologe
Povrede maksilofacijalne regijeIstekaoElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević, Prof.dr Nada Popović8V-802/15-II18.08.2015.Stomatologe
Prelomi maksileIstekaoElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević8V-801/15-II18.08.2015.Stomatologe
Racionalna upotreba antibiotika u primarnoj zaštiti - osnovni principiIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš2B-216/1518.08.2015.Farmaceute
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju infekcija urogenitalnog traktaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš5A-1-2208/1518.08.2015.Farmaceute
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju genitalnih infekcija ženaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš5A-1-2209/1518.08.2015.Lekare (specijaliste ginekologije, opšte medicine, medicine rada, infektologije)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju genitalnih infekcija muškaracaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš5A-1-2204/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, urologije, dermatovenerologije, infektologije)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcijaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš5A-1-2205/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, ginekologije, urologije, infektologije)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju respiratornih infekcijaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš5A-1-2206/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, ginekologije, pedijatrije, otorinolaringologije, interne medicine - pulmologije, infektologije)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju infekcija uha, grla i nosaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš5A-1-2207/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, otorinolaringologije, infektologije)
Principi racionalne upotrebe antibiotika u primarnoj zaštitiIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš2A-1-2210/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, ginekologije, otorinolaringologije, oftalmologije, urologije)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju infekcija okaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš8A-1-2211/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, oftalmologije, infektologije)
Duvanski dim - mehanizam delovanja i efekti na fizičku aktivnostIstekaoElektronski testPrim.dr Petar Borović4A-1-2092/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, pedijatrije, medicine rada, socijalne medicine, psihijatrije)
Duvanski dim - mehanizam delovanja i efekti na kognitivne proceseIstekaoElektronski testPrim.dr Petar Borović6A-1-1986/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, pedijatrije, medicine rada, socijalne medicine, psihijatrije)
Duvanski dim - otrovi, mehanizam delovanja i efekti na zdravljeIstekaoElektronski testPrim.dr Petar Borović5A-1-2083/1518.08.2015.Lekare
Pušenje - Razvoj zavisnosti i mogućnosti prevencijeIstekaoElektronski testPrim.dr Petar Borović2A-1-2084/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, pedijatrije, medicine rada, socijalne medicine, psihijatrije)
Prevencija faktora rizika za kardiovaskularne bolestiIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2085/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine)
Karcinom dojke - faktori rizika i mere prevencijeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2086/1518.08.2015.Lekare (specijaliste ginekologije, opšte hirurgije, opšte medicine, onkologije, radiologije)
Maligne neoplazme muškaraca - faktori rizika i mere prevencijeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2087/1518.08.2015.Lekare (specijaliste urologije, opšte hirurgije, opšte medicine, onkologije, radiologije)
Maligne neoplazme reproduktivnih organa žena - faktori rizika i mere prevencijeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1954/1518.08.2015.Lekare (specijaliste ginekologije, opšte medicine, onkologije, radiologije)
Maligne neoplazme digestivnog trakta - Faktori rizika i mere prevencijeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1924/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine, opšte hirurgije, radiologije, onkologije)
Maligne neoplazme - faktori rizika i mere prevencijeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1965/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, onkologije, radiologije)
Maligne neoplazme kože - faktori rizika i mere prevencije IstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković7A-1-1967/1518.08.2015.Lekare (specijaliste dermatologije, opšte medicine)
Uzročnici respiratornih zaraznih bolestiIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1960/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine, pedijatrije, otorinolaringologije, infektivnih bolesti)
Menadžment pacijentom sa perinatalnim mentalnim oboljenjem**IstekaoElektronski testVesna Pirec6A-1-2091/1518.08.2015.Lekare (specijaliste psihijatrije, ginekologije, pedijatrije, opšte medicine, medicine rada)
Perinatalna mentalna oboljenja - prezentacija i skriningIstekaoElektronski testVesna Pirec10A-1-1973/1518.08.2015.Lekare (specijaliste psihijatrije, ginekologije, pedijatrije, opšte medicine)
Biohemijske analize za pacijente sa traumomIstekaoElektronski testProf.dr Mirka Ilić, Prof.dr Nada Popović5A-1-1943/1518.08.2015.Lekare (specijaliste hirurgije, anesteziologije, urgentne i opšte medicine, kliničke biohemije)
Hiperlipoproteinemije - Etiologija, klasifikacija, karakteristike, klinički značajIstekaoElektronski testProf.dr Mirka Ilić5A-1-1940/1518.08.2015.Lekare (specijaliste kliničke biohemije, opšte i interne medicine, medicine rada)
Rezultati fizičko-hemijske analize urina kao pokazatelji bolesti stanjaIstekaoElektronski testProf.dr Mirka Ilić4A-1-1963/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, interne medicine, urgentne medicine, infektologije, onkologije, anesteziologije, kliničke biohemije)
Disajni put i arteficijalna ventilacija plućaIstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1930/1518.08.2015.Lekare (specijaliste anesteziologije, urgentne medicine, opšte i dečje hirurgije)
Analiza sedimenta urinaIstekaoElektronski testProf.dr Nataša Lalić4G-51/1518.08.2015.Biohemičare
Značaj fizičko-hemijske analize urinaIstekaoElektronski testProf.dr Mirka Ilić3G-49/1518.08.2015.Biohemičare
Kliničko-biohemijski značaj određivanja bilirubina u krvi i urinuIstekaoElektronski testProf.dr Tomislav Stojanović2G-55/1518.08.2015.Biohemičare
CRP - Indikator inflamacije u biohemijskoj praksiIstekaoElektronski testProf.dr Tomislav Stojanović1G-54/1518.08.2015.Biohemičare
Hiperlipoproteinemije*IstekaoElektronski testProf.dr Mirka Ilić3G-53/1518.08.2015.Biohemičare
Maksilofacijalne povrede (2)**IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Prof.dr Milovan Dimitrijević10A-1-2215/1518.08.2015.Lekare (specijaliste maksilofacijalne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, anesteziologije, otorinolaringologije, urgentne medicine, opšte medicine i medicine rada, radiologije)
Povrede oka (2)**IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Milenko Stojković5A-1-2203/1518.08.2015.Lekare (specijaliste oftalmologije, anesteziologije, urgentne i opšte medicine, radiologije)
Povrede oka (1)**IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Milenko Stojković10A-1-2212/1518.08.2015.Lekare (specijaliste oftalmologije, anesteziologije, urgentne i opšte medicine, radiologije)
Maksilofacijalne povrede (1)**IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Prof.dr Milovan Dimitrijević10A-1-2213/1518.08.2015.Lekare (specijaliste maksilofacijalne hirurgije, plastične i rekonstruktivne hirurgije, otorinolaringologije, anesteziologije, radiologije, urgentne i opšte medicine, medicine rada)
Transfuziona terapija u traumiIstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Prim.dr sci Dragica Vučelić5A-1-1926/1518.08.2015.Lekare (specijaliste anesteziologije, transfuzijske medicine, opšte hirurgije, ortopedije, urgentne i opšte medicine)
Greške u zbrinjavanju pacijenata sa traumom**IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Prof.dr Željko Laušević4A-1-1959/1518.08.2015.Lekare (specijaliste hirurgije, anesteziologije, urgentne medicine)
Kliničko zbrinjavanje pacijenata sa teškom traumom**IstekaoElektronski testProf.dr Željko Laušević, Prof.dr Nada Popović10A-1-2214/1518.08.2015.Lekare (specijaliste hirurgije, anesteziogije, urgentne medicine, radiologije)
Koagulopatija i hemoragija u traumiIstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Prim.dr sci Dragica Vučelić8A-1-1912/1518.08.2015.Lekare (specijaliste anesteziologije, transfuziologije, hirurgije, urgentne i opšte medicine)
Prehospitalno zbrinjavanje traume i transport povređenih**IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Doc.dr Dušica Stamenković5A-1-2088/1518.08.2015.Lekare (specijaliste urgentne i opšte medicine, anesteziologije)
Trauma - definicija, klasifikacija, javnozdravstveni značaj, mogućnosti prevencijeIstekaoElektronski testProf.dr Željko Laušević, Prof.dr Nada Popović5A-1-1951/1518.08.2015.Lekare
Šta babica treba da zna o vulvovaginitisu?IstekaoElektronski testProf.dr Tihomir Vejnović2D-1-1546/1525.09.2015.Medicinske sestre, drugo (babice)
Priprema pacijenata i uzoraka za fizičko-hemijsku analizu urinaIstekaoOnlajn-testProf.dr Mirka Ilić2D-1-1584/1525.09.2015Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (laboratorijske tehničare, strukovno medicinsko-laboratorijske tehnologe)
CRP - Laboratorijski parametar inflamacijeIstekaoElektronski testProf.dr Tomislav Stojanović2D-1-1543/1525.09.2015Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (laboratorijski tehničari, strukovno medicinsko-laboratorijski tehnolozi)
ORL pacijent i uloga medicinske sestreIstekaoElektronski testTanja Erdeljanović3D-1-1580/1518.08.2015.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Uloga medicinske sestre u lečenju vrtoglavice**IstekaoElektronski testTanja Erdeljanović6D-1-1548/1518.08.2015.Medicinske sestre, drugo (fizioterapeute, radne terapeute)
Ishrana u prevenciji i lečenju kardiovaskularnih bolestiIstekaoElektronski testAleksandra Lišanin10D-1-1556/1518.08.2015.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (farmaceutske tehničare, dijetetičare-nutricioniste, radiološke tehničare, fizioterapeute, zubne tehničare)
Urgentna biohemijska laboratorija - Šta treba da zna laboratorijski tehničar?IstekaoElektronski testProf.dr Mirka Ilić2D-1-1545/1525.09.2015.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (laboratorijske tehničare)
Transport povređenihIstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Doc.dr Dušica Stamenković2D-1-1549/1525.09.2015.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija dislokacije nakon ugradnje endoproteze kukaIstekaoElektronski testSofija Vukobrat8D-1-1554/1518.08.2015.Medicinske sestre, drugo (fizioterapeute, radne terapeute)
Zdravstveni problemi izazvani lošim držanjem tela kod dece - Fizioterapeutski tretmanIstekaoElektronski testSofija Vukobrat10D-1-1583/1518.08.2015.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (fizioterapeute, radne terapeute)
Bezbedna zdravstvena usluga u stomatološkoj praksiIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković3D-1-1579/1525.09.2015.Stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (stomatološke tehničare)
Neuroradiološka dijagnostika spontane subarahnoidne hemoragijeIstekaoElektronski testProf.dr Zoran Milenković2D-1-1562/1525.09.2015.Medicinske sestre i zdravstvene tehničare (radiološki tehničari, visoko strukovni radiolozi)
Neuroradiološka dijagnostika primarne intracerebralne hemoragijeIstekaoElektronski testProf.dr Zoran Milenković2D-1-1553/1525.09.2015.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (radiološki tehničari, visoko strukovni radiolozi)
CRP - marker zapaljenskog sindroma u kliničkoj praksiIstekaoElektronski testProf.dr Tomislav Stojanović2A-1-1925/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, interne medicine, anesteziologije, infektologije, kliničke biohemije)
HPV - značaj i mere prevencijeIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković6A-1-915/1518.08.2015.Lekare
Hepatitis A - značaj i mere prevencije*IstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-1922/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, pedijatrije, medicinske mikrobiologije - virusologije, infektivnih bolesti, epidemiologije)
Uzročnici crevnih zaraznih bolestiIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2089/1518.08.2015.Lekare (specijaliste medicinske mikrobiologije, opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, infektologije, epidemiologije)
Crevne zarazne bolesti - rizici i mere prevencijeIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2090/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, infektologije, epidemiologije, higijene)
Toksoplazmoza i trudnoća - zdravstveni rizici i mere prevencijeIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-2082/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, ginekologije, medicine rada, infektologije, epidemiologije)
Kućni ljubimci - zdravstveni rizici i mere prevencije*IstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2093/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, infektologije, epidemiologije)
Veliki kašalj - PertussisIstekaoElektronski testDr Mirjana Vignjević Krastavčević8A-1-1909/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine, pedijatrije, infektivnih bolesti, epidemiologije, mikrobiologije)
Akutna reumatska groznica - rasprostranjenost, dijagnostika i terapijaIstekaoElektronski testDr sci med Zorica Dimitrijević3A-1-1962/1518.08.2015.Lekare (specijalnost: pedijatar, opšta medicina, infektivnie bolesti, mikrobiologija, epidemiologija)
Krvavi moždani udar - neuroradiološka dijagnostikaIstekaoElektronski testProf.dr Zoran Milenković5A-1-1956/1518.08.2015.Lekare (specijaliste radiologije, neurohirurgije, neurologije, urgentne i opšte medicine)
Spontana subarahnoidna hemoragijaIstekaoElektronski testProf.dr Zoran Milenković5A-1-1949/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i urgentne medicine, neurologije, neurohirurgije, radiologije)
Primarna intracerebralna hemoragija*IstekaoElektronski testProf.dr Zoran Milenković4A-1-1950/1518.08.2015.Lekare (specijaliste neurohirurgije, neurologije, radiologije, urgentne i opšte medicine)
Vodeći zdravstveni rizici - Povišen krvni pritisakIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić4A-1-1964/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine - kardiologije, pedijatrije, medicine rada, higijene, epidemiologije)
Vodeći zdravstveni rizici - GojaznostIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić4A-1-1957/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine - endokrinologije, kardiologije, specijaliste medicine rada, pedijatrije, higijene)
Vodeći zdravstveni rizici - Povišen nivo holesterola u krviIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić3A-1-1958/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine, medicine rada, pedijatrije, kliničke biohemije)
Vodeći zdravstveni rizici - PušenjeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić3A-1-1955/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine, medicine rada, pedijatrije, socijalne medicine, higijene, epidemiologije)
Vodeći zdravstveni rizici - Diabetes mellitusIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić3A-1-1905/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine - endokrinologije, epidemiologije)
Najveći javnozdravstveni problemi - rak dojkeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić3A-1-1953/1518.08.2015.Lekare (specijaliste socijalne medicine, epidemiologije, interne medicine, internističke onkologije, medicine rada, opšte i abdominalne hirurgije, radiologije)
Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti*IstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić5A-1-1952/1518.08.2015.Lekare (specijaliste socijalne medicine, opšte i interne medicine - kardiologije, medicine rada, higijene, epidemiologije)
Najveći javnozdravstveni problemi - kolorektalni karcinomIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić6A-1-1906/1518.08.2015.Lekare (specijaliste socijalne medicine, epidemiologije, opšte i interne medicine - onkologije, internističke onkologije, medicine rada, opšte i abdominalne hirurgije, radiologije)
Najveći javnozdravstveni problemi - rak grlića matericeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić4A-1-1907/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, ginekologije, radiologije, kliničke biohemije,epidemiologije)
Najveći javnozdravstveni problemi - rak prostateIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić6A-1-1908/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte medicine, urologije, epidemiologije)
Menadžment bolesnika sa pokazateljima oštećenja bubregaIstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa10A-1-1920/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine - nefrologije)
Primena metoda vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubregaIstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa2A-1-1948/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine - nefrologije, urologije, radiologije)
Prevencija hronične bubrežne slabosti*IstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa4A-1-1918/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine - nefrologije, urologije)
Hronična bolest bubrega - faktori rizika, etiopatogeneza i klinička slikaIstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa4A-1-1919/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine - nefrologije, urologije)
Dijagnostika i tretman infekcija urotraktaIstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa9A-1-1911/1518.08.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine - nefrologije, urologije, infektologije, medicinske mikrobiologije)
Anemije u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1917/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, urgentne medicine, opšte i interne medicine - hematologije)
Anafilaktički šok u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1910/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, urgentne i opšte medicine)
Urgentni tretman astme u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1921/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, interne medicine - subspecijaliste pulmologije i alergologije)
Bronhiolitis u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović1A-1-1941/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, interne medicine - pulmologije, specijaliste urgentne medicine, infektologije, epidemiologije)
Dehidracija u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1942/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, interne medicine - endokrinologije, specijaliste urgentne medicine, anesteziologije)
Hemoragijski sindrom u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1928/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, interne medicine - hematologije, specijaliste urgentne medicine, anesteziologije)
Krvavljenja iz gastrointestinalnog trakta u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1927/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, interne medicine - hematologije, gastroenterohepatologije, specijaliste urgentne medicine)
Pneumonija u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1945/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, interne medicine - pulmologije, infektologije)
Stres ulcus u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1946/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, interne medicine - hematologije, gastroenterohepatologije, urgentne medicine)
Dijabetesna ketoacidoza u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1944/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, interne medicine - endokrinologije, urgentne medicine, anesteziologije, kliničke biohemije)
Hiperkalijemije u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1947/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, interne medicine, urgentne medicine, anesteziologije, kliničke biohemije)
Hiponatremije u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović4A-1-1914/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, interne medicine, anesteziologije, urgentne medicine)
Hipernatremije u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1923/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, opšte i interne medicine - endokrinologije, urgentne medicine, anesteziologije, neurologije i dečje neurologije, kliničke biohemije)
Adrenalna kriza u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1934/1518.08.2015.Lekare (specijalnost: pedijatar, interna medicina - endokrinologa, urgentna medicina)
Akutna trovanja u dečjem uzrastu-dijagnostika i tretmanIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1936/1518.08.2015.Lekare
Urgentni tretman kod ujeda zmijeIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1937/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, urgentne medicine)
Tretman meningitisa u pedijatrijskoj praksiIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović3A-1-1935/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, dečje neurologije, urgentne medicine, infektologije, epidemiologije)
Urgentni tretman opekotina u pedijatrijiIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović2A-1-1939/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, anesteziologije, urgentne medicine)
Tretman komatoznih stanja u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović3A-1-1961/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, dečje neurologije, urgentne medicine)
Lečenje bola u dečjem uzrastu**IstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović4A-1-1966/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, anesteziologije, dečje neurologije)
Tretman urgentnih kardiovaskularnih stanja u pedijatrijiIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1938/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, interne medicine - kardiologe, urgentne medicine)
Urgentni tretman multipne traume u pedijatrijiIstekaoElektronskki testDr sci med Dragoslav Maksimović1A-1-1931/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, anesteziologije, urgentne medicine, dečje hirurgije)
Hemolitičko-uremični sindrom u pedijatrijskoj praksiIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović1A-1-1933/1518.08.2015.Lekare (specijaliste pedijatije, opšte i interne medicine - nefrologije, hematologije, urgentne medicine, kliničke biohemije)
Anatomija i biomehanika zgloba kolenaIstekaoElektronski testPrim.dr sci med Aleksandar Pavlović4A-1-1932/1518.08.2015.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina, urgentna i opšta medicina, ortoped, radiolog)
Dijagnostika i lečenje povreda zgloba kolenaIstekaoElektronski testPrim.dr sci med Aleksandar Pavlović4A-1-1929/1518.08.2015.Lekare (specijaliste fizikalne medicine, urgentne i opšte medicine, ortopede, radiologe)
Povrede mekih struktura zgloba kolenaIstekaoElektronski testPrim.dr sci med Aleksandar Pavlović6A-1-1913/1518.08.2015.Lekare (specijaliste fizikalne medicine, urgentne i opšte medicine, ortopede)
Savremeni aspekti imunizacije protiv difterije, tetanusa i velikog kašljaIstekaoElektronski testMr sci med dr Tatjana Plješa5A-1-790/1503.03.2015.Lekare (specijaliste pedijatrije, opšte i interne medicine - pulmologije, infektivnih bolesti, imunologije, mikrobiologije - bakteriologije, epidemiologije)
Infekcije urotrakta - dijagnostika i tretmanIstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa5D-1-262/1516.03.2015.Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Studija slučaja: Gubitak posla kao stresor IstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić4D-1-259/1516.03.2015Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Studija slučaja - Psihološko maltretiranje na radnom mestuIstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić4D-1-269/1516.03.2015.Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Zapaljenski procesi - glavni okidači Alchajmerove bolestiIstekaoElektronski testDr Dimitrije Krstić1A-1-791/1503.03.2015.Lekare (specijaliste opšte i interne medicine - gerijatrije, neurologije, psihijatrije, imunologije, kliničke biohemije)
HiperlipoproteinemijeIstekaoElektronski testMr sci med dr Dragana Popović5D-1-668/1516.03.2015.Lekare, biohemičare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Povišen krvni pritisak - javnozdravstveni aspektiIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić4D-1-351/1516.03.2015.Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Pušenje i lepotaIstekaoElektronski testPrim.dr Petar Borović4D-1-304/1516.03.2015.Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Pušenje u adolescenciji - razvoj zavisnosti i mogućnosti intervencijeIstekaoElektronski testPrim.dr Petar Borović2D-1-268/1516.03.2015.Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Kolorektalni karcinom - javnozdravstveni aspektiIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić3D-1-356/1516.03.2015.Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Ispitivanje i lečenje osoba sa pokazateljima oštećenja bubregaIstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa5D-1-270/1516.03.2015.Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Motivacija za timski radIstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić1D-1-263/1516.03.2015.Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Studija slučaja: Interakcija profesionalac - građaninIstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić2D-1-1564/1418.08.2014.Lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (psihologe, socijalne radnike, pedagoge, defektologe)
Uticaj klimatskih promena na zdravlje ljudiIstekaoElektronski testMr sci med Nevenka Ilić, Prof.dr Dragoljub Đokić5A-1-1425/1419.05.2014.Lekare
Vodeći zdravstveni rizici: Poremećaji životne sredineIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković10D-1-1383/1419.05.2014.Lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Medicinski otpad - rizici od zaraznih bolesti i mere prevencijeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1429/1419.05.2014.Lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare)
Maligne neoplazme plućaIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1364/1419.05.2014.Lekare
Maligne neoplazme muškaracaIstekaoElektronski estProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1363/1419.05.2014.Lekare
Maligne neoplazmeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković519.05.2014.Lekare
Maligne neoplazme kožeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Prim.dr Mila Vučić Janković319.05.2014.Lekare
Rano otkrivanje zavisnosti od droga - uloge i zadaci roditeljaIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić5D-1-359/1516.03.2015.Medicinske sestre i zdravstvene tehničare
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regijeAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-843/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, hirurgija, internistIčka onkologija, radiologija, patologija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničari)
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-848/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničari)
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-846/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničari)
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumomAktivanElektronski testProf.dr Nada Popović5A-1-861/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, plastična hirurgija, abdominalna i grudna hirurgija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom i intenzivnom terapijom, urgentna i opšta medicina, klinička biohemijea), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (sestre iz jedinica intenzivne nege, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijski tehničari)
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-844/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničari)
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcijeAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Mr Ph Mirjana Živković5A-1-854/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna?AktivanElektronski testDr spec Jelena Ralić5A-1-850/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, neurologija, radiologija, neurohirurgija, sudska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološki tehničari, fizioterapeuti, radni terapeuti)
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2)AktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-853/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, vazduhoplovna medicina, higijena, klinička biohemija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija, reanimatologija i intezivna terapija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, pedijatrijske sestre, ginekološko akušerske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (dijetetičare, nutricioniste, farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, sanitarne tehničare, laborante)
Ishrana i povišen arterijski pritisakAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-857/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera); zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, anestetičare)
Ishrana i poremećaji duševnog zdravljaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-855/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, psihijatrija), farmaceute, biohemičare, Medicinske sestre (opšteg smera, pedijatrijske sestre, službe kućnog lečenja i nege, patronažne sestre); zdravstvene tehničare (dijetetičari - nutricionisti, farmaceutski tehničari)
ProbaNije akreditovanoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić16.03.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari, laboratorijski tehničari, radiološki tehničari, zubni tehničari)
Prehospitalno zbrinjavanje traumeAktivanElektronski testDoc.dr Dušica Stamenković5A-1-2604/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina)
Kardiopulmonalna reanimacijaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2599/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobovaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2602/1718.11.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeuti, rendgen tehničari, radiološki tehničari)
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostikaAktivanElektronski testProf.dr Steva Plješa5А-1-2609/1718.11.2017.Lekare, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučajaAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec3A-1-2606/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Prezentacija i skrining perinatalnih mentalnih oboljenjaAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec5A-1-2605/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Toksoplazmoza i trudnoća - Zdravstveni rizici i prevencijaAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-2607/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, ginekologija, medicina rada, infektologija, epidemiologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, lanborante)
Kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencijeAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2611/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, infektologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (3)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2595/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (2)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2594/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (1)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2593/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prevencija dislokacije posle ugradnje endoproteze kukaAktivanElektronski testSofija Vukobrat4D-1-1418/1718.11.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Interakcije lekova od značaja za praksu (2)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2597/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Interakcije lekova od značaja za praksu (1)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2596/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Upravljanje interakcijama lekova - Studija slučajaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran, Mr ph Mirjana Živković5A-1-2598/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi - Studija slučajaAktivanElektronski testMr ph Mirjana Živković, Dr Gordana Petrović Tešić, Dr Marija Lazarević5A-1-2608/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, hematologija, endokrinologija), farmaceute
Osnovni principi primene transfuzione terapije kod hirurških pacijenataAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2601/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija, ginekologija, ortopedija, transfuziologija, urgentna medicina, interna medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenjaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić3A-1-2600/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Giht - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1325/1718.11.2017.Medicinske sestre (patronažna služba, služba kućne nege i lečenja), zdravstvene tehničare (dijetetičare, nutricioniste)
Vitamini B grupe - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1322/1718.11.2017.Medicinske sestre (zdravstveno vaspitanje, patronažna služba, kućno lečenje i nega, opšta medicina), zdravstvene tehničare (dijetetičare, nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Osnovi tradicionalne medicineAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1324/1718.11.2017.Medicinske sestre (zdravstveno vaspitanje, patronažna služba, kućno lečenje i nega, opšta medicina), zdravstvene tehničare (dijetetičare, nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Magnezijum - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1323/1718.11.2017.Medicinske sestre (zdravstveno vaspitanje, patronažna služba, kućno lečenje i nega, opšta medicina), zdravstvene tehničare (dijetetičare, nutricioniste, farmaceutske tehničare)
CelijakijaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1326/1718.11.2017.Medicinske sestre (opšta medicina, pedijatrija, gastroenterologija, patronažna služba), Zdravstvene tehničare (radni terapeuti, farmaceutski tehničari, laboratorijski tehničari)
Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju najčešćih inflamatornih dermatozaAktivanElektronski testDoc.dr Mirjana Gajić Veljić5A-1-2603/1718.11.2017.Farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Nega i lečenje dece sa inflamatornim dermatozamaAktivanElektronski testProf.dr Miloš Nikolić5A-1-2612/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: dermatovenerolog, pedijatar, opšta medicina), farmaceute
Mesto levocetirizina u terapiji alergijskog rinitisa kod deceFondacijaStručni sastanak prve kategorijeDoc.dr Marina Atanasković-Marković2A-1-2012/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: pedijatrija, otorinolaringologija, interna medicina, pulmologija, alergologija, gastroenterologija), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Imunomodulatorna svojstva crevne flore i uticaj probiotika i cinkaFondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Branimir Nestorović2A-1-2013/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: pedijatrija, otorinolaringologija, interna medicina, pulmologija, alergologija, gastroenterologija), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Mesto i uloga rastvora morske vode i ksilometazolina u prevenciji i terapiji oboljenja gornjih disajnih puteva kod deceFondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Ljiljana Vlaški2A-1-2010/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: pedijatrija, otorinolaringologija, interna medicina, pulmologija, alergologija, gastroenterologija), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Probiotici: Terapijsko oblikovanje crevne floreFondacijaStručni sastanak prve kategorijeDr Mirjana Stojšić2A-1-2015/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: pedijatrija, otorinolaringologija, interna medicina, pulmologija, alergologija, gastroenterologija), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Sunčevo zračenje i koža - Šta je novo?FondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Danijela Dobrosavljević Vukojević2A-1-2011/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, dermatologija, hirurgija), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu?AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić4A-1-1747/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji?AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić4A-1-1756/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Osnovi komunikacije - Šta zdravstveni radnik treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić4A-1-1751/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom?AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić4A-1-1749/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima?AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić4A-1-1752/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji?AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić4A-1-1753/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštiteAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić5A-1-1754/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (babice, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, laborante)
Dentalni strah i fobije u stomatologijiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović, Dr sci med Vesna Tomić5V-1069/17-II19.08.2017.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod termičkih i povreda elektricitetomAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2006/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod poremećaja stanja svestiAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2004/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod krvarenja i ranaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2009/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolestiAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2007/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povredaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2005/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Opis pravilnog držanja i primena zaštitnih položaja i pokretaAktivanElektronski testMilica Ivetić5D-1-1063/1719.08.2017.Zdravstvene tehničare (fizioterapeuti, radni terapeuti)
Zdravstvene potrebe starih u vezi sa ishranom i fizičkim aktivnostimaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-849/1719.08.2017.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u gerijatrijskim centrima, patronažne sestre)
Pneumonije - Dijagnostika i lečenjeFondacijaElektronski testProf.dr Tatjana Pejčić4A-1-1757/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektivne bolesti, epidemiologija, anesteziologija sa reanimatologijom, mikrobiologija), farmaceute
Egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća - Dijagnostika i lečenjeFondacijaElektronski testProf.dr Tatjana Pejčić2A-1-1758/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektivne bolesti, epidemiologija, anesteziologija sa reanimatologijom, mikrobiologija), farmaceute
Levocetirizin u terapiji bolesti kožeFondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Miloš Nikolić2A-1-1762/1719.08.2017.Lekar (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pulmologija, alergologija, otorinolaringologija, dermatologija, pedijatrija), farmaceute
Da li smo sve rekli o levocetirizinu?FondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Vesna Tomić Spirić2A-1-2014/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pulmologija, otorinolaringologija, alergologija), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Alergijski rinitis - Gde smo sada?FondacijaStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Mirjana Bogić2A-1-1761/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pulmologija, endokrinologija), farmaceute
Okrugli sto: Dijabetes u fokusuOkrugli stoNEMA PODATKA VRSTA PROGRAMA!NEMA PODATKA (klikni na ime)!NEMA PODATKA Bodovi za slušaoca!Okrugli stoNEISPRAVAN DATUM!NEMA PODATKA Akreditovan za!
Beta blokatori u arterijskoj hipertenzijiFondacijaElektronski testProf.dr Goran Koraćević3A-1-1760/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: interna medicina, kardiologija, endokrinologija, pulmologija, opšta medicina, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom, urgenta medicina), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Ukupan broj zapisa: 428
Izveštaj je kreiran za: 0.732 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program status vrsta autori bodova akreditacija datum akreditovan za
2034

Preuzmi izveštaj: ods ODS xls XLS