spisak_akme.png

programstatusvrstaautoribodovaakreditacijadatumakreditovan za
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje*IstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1755/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Fiziološke promene osoba starijeg životnog doba*IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović5A-1-1509/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, gerontologija, urgentna medicina, Interna medicina, kardiologija, nefrologija, pulmologija, gastroenterologija, reumatologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, medicinske tehničare)
Porodilje: Ishrana i fizička aktivnostIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-718/1719.05.2017.Medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje infekcija donjeg respiratornog traktaIstekaoElektronski testProf.dr Tatjana Pejčić5А-1-684/1703.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektivne bolesti, epidemiologija, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute
Efikasno lečenje najčešćih infekcija u primarnoj zdravstvenoj zaštitiIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran, Prof.dr Đorđe Považan, Prof.dr Vuk Sekulić, Prof.dr Budimka Novaković5А-1-685/1703.03.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dijagnostika i terapija lumbalnog sindromaIstekaoElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-2008/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Antibiotici (2)IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2804/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Antibiotici (1)IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2790/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Bioterorizam i druge vanredne situacije: Uloga preventivne medicineIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-2219/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Mobing - Šta zdravstveni radnik treba da zna?IstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić5A-1-836/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike (psihologe, socijalne radnike, pedagoge, defektologe)
Interakcije lekova (2)**IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5А-1-3156/1517.11.2015.Lekare, stomatologe, farmaceute
Interakcije lekova (1)**IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5А-1-3146/1517.11.2015.Lekare, stomatologe, farmaceute
Šta treba da zna pacijent sa endoprotezom kuka?AktivanElektronski testSofija Vukobrat4D-1-1155/1926.12.2019.Medicinske sestre (patronažne sestre), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Uzročnici zaraznih bolesti respiratornog traktaAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2659/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, otorinolaringologija, infektologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Interakcije lekova od značaja za praksuAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2522/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Neželjena dejstva antibiotikaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2573/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika - Osnovni postulatiAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2572/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcijaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2571/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Perinatalna mentalna oboljenja: Prezentacija i skriningAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec5A-1-2548/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučajaAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec3A-1-2563/1919.11.2019.Lekare (spacijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, psihijatrija, ginekologija i akušerstvo), medicinske sestre
Osnovni principi primene transfuzione terapijeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2652/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre-tehničare), zdravstvene tehničare
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastojaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić3A-1-2658/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanjaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2647/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šokaAktivanElektronski testAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-2654/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina), biohemičare
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretmanAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2653/1919.11.2019.Lekare (specijalnosti: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe (preventivna i dečja stomatologija, bolesti zuba i endodoncija, stomatološka protetika, paradontologija i oralna medicina, ortopedija vilica)
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanjeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2651/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju respiratornih infekcijaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2570/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, urgenta medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina), zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radne terapeute, radiološke tehničare)
Antimikotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2575/1919.11.2019.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (2)?AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2614/1919.11.2019.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (1)?AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2523/1919.11.2019.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Toksoplazmoza - Zdravstveni rizici i prevencijaAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-2655/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Hronična bolest bubrega - Metode vizuelizacijeAktivanElektronski testProf.dr Steva Plješa2A-1-2611/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: interna medicina, nefrologija, urologija, radiologija, nuklearna medicina), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostikaAktivanElektronski testProf.dr Steva Plješa5A-1-2627/1919.11.2019.Lekare (specijalnosti: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindromaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Marina Stojanović5A-1-2649/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kanulacija perifernih i centralnih venaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2648/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe
Sartani u kardiovaskularnom kontinuumuAktivanElektronski testNS Prim.dr Ivana Burazor5A-1-2657/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, klinička farmakologija, farmakoterapija, klinička farmacija), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Zdravstveni rizici i mere prevencije bolesti koje prenose kućni ljubimciAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2650/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Prva pomoć kod povreda zglobova i kostijuAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2509/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kardiopulmonalna reanimacijaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2503/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetomAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2506/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod poremećaja stanja svestiAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2504/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolestiAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5А-1-2574/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povredaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2628/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni principi nege zdrave i bolesne kožeAktivanElektronski testAsist.dr sci Srđan Tanasilović5A-1-2531/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni pristup u rehabilitaciji reumatskih oboljenjaAktivanElektronski testProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-2507/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Savremeni pristup u rehabilitaciji mišićnoskeletnih povredaAktivanElektronski testProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-2502/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina, opšta hirurgija), medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radiološke tehničare)
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda ramenaAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović4A-1-2568/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija i traumatologija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zglobaAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović5A-1-2609/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda kolena i potkoleniceAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović5A-1-2569/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanjeAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2567/1919.11.2019.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijamaAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2566/1919.11.2019.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Mere zaštite i biološka bezbednost u laboratorijamaAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2610/1919.11.2019.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Savremeni koncept biološke bezbednosti u laboratorijamaAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2552/1919.11.2019.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Prevencija i adekvatno zbrinjavanje traume u trudnoćiAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-2656/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, laboratorijske tehničare)
Principi pravilne ishrane starihAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1157/1926.12.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre – tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare, fizioterapeute)
Magnezijum i njegov značaj za zdravlje ljudiAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1153/1916.12.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice,  patronažne sestre, strukovne patronažne sestre, pedijatrijske sestre)
Vitamini B grupe i njihov značaj za zdravlje ljudiAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1156/1926.12.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre)
Principi pravilne ishrane obolelih od gihtaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1154/1926.12.2019.Medicinske sestre (strukovne patronažne sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste-dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Principi pravilne ishrane obolelih od celijakijеAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1159/1926.12.2019.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Pravilna primena analgetika u lečenju hroničnih bolnih stanja kod pacijenata sa komorbiditetimaAktivanElektronski testAsist.dr sci med Ivica Jeremić5A-1-2505/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija sa traumatologijom, opšta medicina,  medicina rada, interna medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece i odraslihAktivanElektronski testDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-2533/1919.11.2019.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Nega kože sklone aknama i terapija akniAktivanElektronski testDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-2532/1919.11.2019.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni principi lečenja hipertenzivne krizeAktivanElektronski testAsist.dr Marina Stojanović5A-1-2182/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Reakcije preosetljivosti na hranuAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2176/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, dermatovenerologija, pulmologija, gastroenterohepatologija, pulmologija, opšta medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Radiološka dijagnostika srca i velikih krvnih sudovaAktivanElektronski testProf.dr Dragan Sagić5A-1-2174/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, opšta medicina, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika i stent u lečenju ishemijske bolesti srcaAktivanElektronski testProf.dr Dragan Sagić5A-1-2164/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: radiologija (interventna radiologija), kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina (kardiologija, pulmologija), opšta i medicina rada), zdravstvene tehničare (strukovne medicinske radiologe, radiološke  tehničare)
Primena principa ergonomije u prevenciji oštećenja zdravljaAktivanElektronski testMilica Ivetić5D-1-913/1919.08.2019.Zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Gerijatrijska trauma - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-916/1919.08.2019.Medicinske sestre (ginekološko-akušerske sestre - babice, patronažne sestre, stomatološke sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, fizioterapeutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare, farmaceutske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčetaAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2167/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, dečja neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neonatologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute)
Starenje - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-917/1919.08.2019.Medicinske sestre (ginekološko-akušerske sestre - babice, patronažne sestre, stomatološke sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, fizioterapeutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare, farmaceutske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolestiAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2177/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pothranjenost kod deceAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2170/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nedostupnost hrane, glad i pothranjenostAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2171/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promenaAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2178/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup u lečenju inflamatornih dermatozaAktivanElektronski testDoc.dr Mirjana Gajić Veljić5A-1-2175/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, imunologija, medicinska mikrobiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
OnkogenezaAktivanElektronski testDr sci med Nevenka Ilić5A-1-2168/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Opstrukcija disajnog puta - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-915/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, dijetetičare - nutricioniste)
Kanulacija vena - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-911/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, pedijatrijske sestre, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (anestetičare, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, perfuzioniste)
Disajni put i disanje - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-914/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničari, ginekološko akušerske sestre - babice, pedijatrijske sestre, patronažne sestre - tehničari), zdravstvene tehničare (anestetičare, perfuzioniste, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći)
Deficit vitamina i mikroelemenata kod deceAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2165/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Infuzioni rastvori - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-918/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, ginekološko akušerska sestra - babica, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra - tehničar), zdravstvene tehničare (anestetičare, perfuzioniste, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći), biohemičare
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (2)AktivanElektronski testProf.dr Dragan Sagić5A-1-2179/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (1)AktivanElektronski testProf.dr Dragan Sagić5A-1-2173/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Inicijalni tretman anafilakse - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-919/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestra, ginekološko akušerske sestre - babice, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, radiološkie tehničare, laboratorijske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Perioperativni menadžment bolesnika pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-910/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, ginekološko-akušerska sestra - babica, patronažna sestra), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, laboratorijske tehničare, perfuzioniste)
Perioperativni menadžment bolesnika koji boluju od dijabetesa - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testDr Sci med Mirjana Marinković5D-1-912/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, ginekološko - akušerske sestre - babice, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, laboratorijske tehničare, dijetetičare nutricioniste) 
Klimatske promene - Uticaj na zdravlje ljudiAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2183/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod deceAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2184/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, pulmologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Hormonska kontracepcija - Savremene metode i principi primeneAktivanElektronski testProf.dr Ana Mitrović Jovanović5A-1-2172/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: ginegologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre (ginekološko akušerske sestre - babice, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretmanAktivanElektronski testProf.dr Goran Tulić5A-1-1354/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta medicina, medicina rada, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija, opšta hirurgija, sportska medicina, sudska medicina, patologija, fizijatrija)
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1336/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina - kardiologija, urgentna medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih uslugaAktivanElektronski testProf.dr Saša Veljković, Prof.dr Milica Prostran, Prof.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Manić5A-1-1326/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparataAktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Prof.dr Milica Prostran5A-1-1327/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Maksilofacijalne povrede (2)AktivanElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević, Prof.dr Nada Popović5A-1-1331/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Maksilofacijalne povrede (1)AktivanElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević5A-1-1330/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Ciste vilica u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović3V-1321/19-II20.05.2019.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstene tehničare (zubne tehničare)
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović4V-1317/19-II20.05.2019.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari, radiološki tehničari)
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1322/19-II20.05.2019.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Vađenje zuba u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1318/19-II20.05.2019.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1319/19-II20.05.2019.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Ishrana i fizička aktivnost porodiljaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-529/1920.05.2019.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre, ginekološko akušerske sestre, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Školska užina - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-527/1920.05.2019.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Osnovi tradicionalne medicineAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-512/1920.05.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Poremećaji ishraneAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-528/1920.05.2019.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre, ginekološko akušerske sestre, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
OpstipacijaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-524/1920.05.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, ginekološko akušerske sestre, pedijatrijske sestre, gerontološke sestre, medicinske sestre u službi kućnog lečenja i nege, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, dijetetičare-nutricioniste, radiološke tehničare, sanitarne tehničare, laborante, fizioterapeute)
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1)AktivanElektronski testPrim.dr Petar Borović5A-1-1357/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pravilna ishrana u adolescencijiAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-525/1920.05.2019.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Nova saznanja o ulozi vitamina D u zdravlju i bolestiAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Mr ph Mirjana Živković5A-1-1353/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1)AktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1334/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2)AktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1335/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Konvulzivne krize u dečjem uzrastuAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1371/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: psihijatrija, neurologija, pedijatrija, urgentna medicina, opšta hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, infektivne bolesti)
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović4A-1-1356/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, neurologija, infektivne bolesti, urgentna medicina, anesteziologija i reanimatologija, mikrobiologija, epidemiologija, patologija, sudska medicina)
Tinitus kao javnozdravstveni problemAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević2A-1-1352/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, higijena), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Menopauza i osteoporozaAktivanElektronski testProf.dr Artur Bjelica5A-1-1350/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1)AktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-1361/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, higijena, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Ishrana i maligne bolestiAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-1370/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: higijena, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, interna medicina, onkologija)
Urgentni tretman epileptičnog napadaAktivanElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1364/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina)
Plućna embolija - Dijagnostika, inicijalni tretman i prognozaAktivanElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1343/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, patologija, sudska medicina)
Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdiAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1347/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, patologija, sudska medicina, medicinska biohemija), biohemičare
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2)AktivanElektronski testProf.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović5A-1-1333/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (medicinske tehničare)
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1)AktivanElektronski testProf.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović5A-1-1332/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (medicinske tehničare)
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacijeAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1325/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, sestre u službi kućnog lečenja i službi urgentne medicine), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, medicinske laboratorijske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste)
Spontana subarahnoidna hemoragijaAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković4A-1-1320/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Primarna intracerebralna hemoragijaAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković3A-1-1324/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, dečja neurologija, radiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, gerijatrija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Intrakranijalne aneurizmeAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković5A-1-1323/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, dečje neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapijaAktivanElektronski testProf.dr Tihomir Vejnović4A-1-1322/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare, farmaceutske tehničare)
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksiAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1321/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za pićeAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1328/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (pedijatrijske sestre, patronažne sestre, zdravstveno vaspitanje, medicinske sestre opšteg smera), zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laborante, farmaceutske tehničare)
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske deceAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1329/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapijeAktivanElektronski testProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1348/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod deceAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Pavlović5A-1-1337/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre. zdravstvene tehničare
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacijaAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Pavlović5A-1-1338/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre. zdravstvene tehničare
Inicijalni tretman akutnog moždanog udara - Aspekti intenzivne dijagnoze i terapijeAktivanElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1349/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, kardiohirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuziologija, radiologija, patologija, sudska medicina)
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrheAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1341/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, neurologija, pedijatrija, infektologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutni poremećaji srčanog ritmaAktivanElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1340/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Inicijalni tretman sepse i septičnog šokaAktivanElektronski testAsist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1366/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija), biohemičare
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šokaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Branislava Stefanović5A-1-1346/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, kardiohirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, transfuziologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hitna stanja u otorinolaringologiji vezana za opstrukciju disajnog putaAktivanElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1355/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, interna medicina - pulmologija, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenjeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1351/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, medicinska biohemija), biohemičare
Diferencijalna dijagnoza koma i inicijalni tretmanAktivanElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1363/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neurologija, neurohirurgija, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, patologija, sudska medicina)
Inicijalni tretman edema plućaAktivanElektronski testDr Željko Bradić, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1342/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, opšta medicina, pedijatrija, infektologija)
Inicijalni tretman akutnog pogoršanja bronihijalne astmeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1345/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - pulmologija, alergologija i klinička medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, imunologija)
Uloga poremećaja lipida u proceni rizika za razvoj kardivaskularne bolestiAktivanElektronski testProf.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović, Prof.dr Goran Belojević5A-1-1339/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijski tehničari)
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi - Kako odabrati pravi?AktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović2A-1-622/194.03.2019.Lekare (specijalnost: fizijatar, fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeut)
Bezbednost topikalne primene mometazon furoataAktivanStručni sastanak prve kategorijeDoc dr sci.med. Dušan Škiljević, Dr sci. med. Jelena Perić2A-1-621/194.03.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Akne u dečjem uzrastuAktivanStručni sastanak prve kategorijeDoc.dr Mirjana Gajić Veljić2A-1-620/194.03.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regijeAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-610/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničare)
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-617/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničare)
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-614/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-616/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1)AktivanElektronski testProf.dr Nevenka Žarkić Joksimović, Prof.dr Dragoljub Đokić5A-1-613/194.03.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-330/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-325/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-268/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o komunikaciji?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-319/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-328/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-327/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-615/194.03.2019.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštiteAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić5A-1-609/194.03.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (2)AktivanElektronski testProf.dr Ivan Butković5A-1-612/194.03.2019.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcijeAktivanElektronski testMr Ph Mirjana Živković, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-267/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i povišen arterijski pritisakAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Snežana Ralić Maričić5D-1-329/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i poremećaji duševnog zdravljaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Snežana Ralić Maričić5D-1-326/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i dijabetes melitusAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Snežana Ralić Maričić5D-1-318/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Bolnička higijenaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Dr Sci Mirjana Marinković5D-1-320/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksiAktivanElektronski testMr Ph Mirjana Živković, Dr Gordana Petrović Tešić, Dr Marija Lazarević5A-1-618/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija), farmaceute, biohemičare
Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultatAktivanElektronski testProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-619/194.03.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute)
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (1)AktivanElektronski testProf.dr Ivan Butković5A-1-611/194.03.2019.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece*IstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1556/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija), farmaceute, biohemičare
Akutna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1512/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, urgentna medicina, toksikologija, medicina rada, anesteziologija i reanimatologija, patologija, sudska medicina, toksikološka hemija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, laboratorijske tehničare)
Ishrana i fizička aktivnost u trudnoćiIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-482/1813.04.2018.Medicinske sestre (patronažna sestra, sestra kućne nege i lečenja, ginekološko-akušerska sestra, babica, medicinska sestra - vaspitačica), zdravstvene tehničare (fizioterapeut, farmaceutski tehničar, sanitarni tehničar, nutricionista/dijetetičar)
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumomIstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović5A-1-861/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, plastična hirurgija, abdominalna hirurgija, grudna hirurgija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, klinička biohemija), biohemičare, stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna?IstekaoElektronski testDr spec Jelena Ralić5A-1-850/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, neurologija, radiologija, neurohirurgija, sudska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološki tehničari, fizioterapeuti, radni terapeuti)
Bolnička higijenaIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-859/1813.04.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, pedijatrijske sestre,ginekološko akušerske sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (sanitarni tehničari, mikrobiološki tehničari, laboranti)
Celijakija**IstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1326/1718.11.2017.Medicinske sestre (opšta medicina, pedijatrijske sestre, gastroenterologija, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (radne terapeute, farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare)
Ukupan broj zapisa: 175
Izveštaj je kreiran za: 0.066 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program status vrsta autori bodova akreditacija datum akreditovan za
837