spisak_akme.png

programvrstastatusautoribodovaakreditacijadatumakreditovan za
Prevencija i lečenje IgE vezanih alergija na hranu - Savremeni principi kopiranje 1Elektronski testJanuar 2021.Dr Sci med Nevenka Ilić51.03.2021.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih putevaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2106/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pravilna ishrana - Osnova dobrog zdravlja starihElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-764/2016.11.2020.Medicinske sestre (medicinska sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare: nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Deformiteti kičmenog stuba kod dece - Fizioterapijski tretmanElektronski testAktivanSofija Vukobrat4D-1-763/2016.11.2020.Medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Laboratorijska dijagnostika anemijaElektronski testAktivanMirjana Gajić SLT, Vladan Jerinić5D-1-757/2016.11.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, strukovne medicinsko-laboratorijske tehnologe)
Psihijatrijska neželjena dejstva odabranih grupa lekovaElektronski testAktivanDr Nikola Lalović5A-1-2103/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektologija, psihijatrija, pedijatrija), stomatologe, farmaceute
Savremeni principi farmakoterapije psihičkih poremećaja povezanih sa stresomElektronski testAktivanProf.dr Željko Špirić3A-1-2102/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, neuropsihijatrija, dečja psihijatrija, urgentna medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni principi dijagnostike i lečenja okluzivne bolesti perifernih arterijaElektronski testAktivanProf.dr Nenad Ilijevski5A-1-2097/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: vaskularna hirurgija, kardiohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, anesteziologija sa reanimatologijom, neurologija, infektologija, dermatovenerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina)
Preoperativna procena, priprema, intraoperativno i postoperativno lečenje gerijatrijskih pacijenataElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2055/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, urgentna medicina, interna medicina)
Lečenje i greške u tretmanu demencije u opštoj praksiElektronski testAktivanDr Marija Lazarević4A-1-2038/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
Rano otkrivanje i dijagnostika demencije u opštoj praksiElektronski testAktivanDr Marija Lazarević4A-1-2067/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: medicina rada, opšta medicina)
Embrionalni razvoj pluća - Osnov zdravlja i bolestiElektronski testAktivanProf.dr Branimir Nestorović3A-1-2071/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina, pulmologija, alergologija i imunologija, infektologija)
Hronični lumbalni bolElektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-2044/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedijska hirurgija sa traumatologijom, sportska medicina, urgentna medicina, medicina rada, opšta medicina), farmaceute, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Savremeni aspekti dijagnostike, praćenja i lečenja glaukomne bolestiElektronski testAktivanDoc.dr Tatjana Šarenac Vulović3A-1-2045/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: oftalmologija)
Značaj i karakteristike pravilne ishrane u menopauziElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-760/2016.11.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Praktični saveti za prevenciju i lečenje gojaznosti odraslihElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-761/2016.11.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda okaElektronski testAktivanProf.dr Milenko Stojković5A-1-2094/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (medicinske tehničare)
Značaj vitamina B grupe za zdravlje ljudiElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-759/2016.11.2020.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre)
Savremeni pristup u lečenju najčešćih oboljenja kože tokom letnjih meseciElektronski testAktivanDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-2075/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Jatrogene povrede okaElektronski testAktivanProf.dr Milenko Stojković5A-1-2095/2016.11.2020.Lekare (specijalnosti: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Antimicrobial Stewardship najčešće korišćenih antibiotikaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-2039/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute
D-dimer: Uloga u hemostaznom sistemu i primena u dijagnozi i praćenju kliničkih stanjaElektronski testAktivanVNS Dr Mirjana Kovač5A-1-2073/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, ginekologija i akušerstvo, infektologija, opšta medicina, transfuziologija), farmaceute, biohemičare
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda maksilofacijalne regijeElektronski testAktivanProf.dr Milovan Dimitrijević5A-1-2049/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Savremeni principi i preporuke za ishranu sportistaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-2084/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, vazduhoplovna medicina, higijena, klinička biohemija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija, reanimatologija i intezivna terapija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Prelomi maksileElektronski testAktivanProf.dr Milovan Dimitrijević5A-1-2062/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgija, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (medicinske sestre i tehničare, stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Konceptualni okvirElektronski testAktivanProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2069/2016.11.2020.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Racionalna primena antibiotika u lečenju infekcija okaElektronski testAktivanProf.dr Miroslav Stamenković5A-1-2050/2016.11.2020.Lekare (specijaliste opšte medicine, medicine rada, pedijatrije, oftalmologije, infektologije), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Tendinopatije - Od razumevanja do efikasnog lečenjaElektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-2101/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedskahirurgija sa traumatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), farmaceute, zdravstvene tehničare (radniterapeuti, radiološki tehničari)
Savremeni principi lečenja respiratornih infekcija kod deceElektronski testAktivanProf.dr Branimir Nestorović5A-1-2057/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: interna medicina, pedijatrija, infektologija, alergologija i imunologija, pulmologija), farmaceute
Antibiotici: Klasifikacija, mehanizam dejstva, karakteristikeElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-2088/2016.11.2020.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute
Srčani zastoj - Skorovi ranog upozorenjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić3A-1-2109/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja traume u trudnoćiElektronski testAktivanProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-2072/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, laboratorijske tehničare)
Savremeni principi primene transfuzione terapijeElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2089/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre-tehničare), zdravstvene tehničare
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacijeElektronski testAktivanProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-2077/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, sestre u službi kućnog lečenja i službi urgentne medicine), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, medicinske laboratorijske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste)
Metode vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubregaElektronski testAktivanProf.dr Steva Plješa2A-1-2066/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: interna medicina, nefrologija, urologija, radiologija, nuklearna medicina), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe)
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubregaElektronski testAktivanProf.dr Steva Plješa5A-1-2068/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštiteElektronski testAktivanProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2070/2016.11.2020.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Inicijalni tretman opekotinske bolestiElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2108/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina), biohemičare, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolestiElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-2104/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Nega zdrave i bolesne kože - Principi i smerniceElektronski testAktivanAsist.dr sci Srđan Tanasilović5A-1-2061/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Rehabilitacija sportskih povreda kolena i potkoleniceElektronski testAktivanNS Dr Rade Babović5A-1-2041/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija, urgentna medicina, radiologija)
Ishrana i maligne bolestiElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-2090/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: pedijatar, interna medicina, pedijatrija, higijena, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetomElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-2098/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod poremećaja stanja svestiElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-2105/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2096/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, zdravstvene tehničare
Lipidski rizik za razvoj kardiovaskularne bolestiElektronski testAktivanProf.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović, Prof.dr Goran Belojević5A-1-2054/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (visoko strukovne laboratorijske tehnologe, laboratorijske tehničare)
Prva pomoć kod krvarenja i ranaElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-2100/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija osteoporoze u menopauziElektronski testAktivanProf.dr Artur Bjelica5A-1-2080/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Marketing kao instrument za stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih uslugaElektronski testAktivanProf.dr Saša Veljković, Prof.dr Milica Prostran, Prof.dr Dragoljub Đokić5A-1-2078/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
Tinitus kao javnozdravstveni problemElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević2A-1-2079/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, higijena), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Giht - Značaj i principi pravilne ishraneElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-758/2016.11.2020.Medicinske sestre (strukovne patronažne sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste-dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Celijakija - Značaj i principi pravilne ishraneElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-756/2016.11.2020.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Otitis kod dece - Dijagnostika i lečenjeElektronski testAktivanProf.dr Branimir Nestorović5A-1-2074/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: pedijatrija, otorinolaringologija, infektologija, urgentna medicina), farmaceute
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanjeElektronski testAktivanProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2059/2016.11.2020.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučajaElektronski testAktivanProf.dr Vesna Pirec3A-1-2058/2016.11.2020.Lekare (spacijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, psihijatrija, ginekologija i akušerstvo), medicinske sestre
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povredaElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-2093/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Radno okruženjeElektronski testAktivanProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2063/2016.11.2020.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Rehabilitacija reumatskih oboljenja - Savremeni pristupElektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-2048/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Značaj magnezijuma za zdravlje ljudiElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-765/2016.11.2020.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice,  patronažne sestre, strukovne patronažne sestre, pedijatrijske sestre)
Rehabilitacija mišićnoskeletnih povreda - Savremeni pristupElektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-2064/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina, opšta hirurgija), medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radiološke tehničare)
Rehabilitacija sportskih povreda ramenaElektronski testAktivanNS Dr Rade Babović4A-1-2081/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija i traumatologija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Rehabilitacija sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zglobaElektronski testAktivanNS Dr Rade Babović5A-1-2053/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Inflamatorne dermatoze - Dijagnostika i lečenjeElektronski testAktivanDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-2051/2016.11.2020.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Inicijalno lečenje akutnog koronarnog sindroma - Savremeni principiElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2092/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare
Crevne zarazne bolesti kod deceElektronski testAktivanPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2060/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija), farmaceute, stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Primena infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanjaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2091/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Primarna intracerebralna hemoragijaElektronski testAktivanProf.dr Zoran Milenković3A-1-2047/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, dečja neurologija, radiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, gerijatrija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Spontana subarahnoidna hemoragijaElektronski testAktivanProf.dr Zoran Milenković4A-1-2085/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od psihoaktivnih supstanciElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2046/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe, zdravstvene tehničare
Perinatalna mentalna oboljenja: Prezentacija i skriningElektronski testAktivanProf.dr Vesna Pirec5A-1-2056/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobovaElektronski testAktivanDr Zlatko Veža5A-1-2099/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Terapija i nega kože sklone aknamaElektronski testAktivanDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-2065/2016.11.2020.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prevencija dislokacije nakon ugradnje endoproteze kukaElektronski testAktivanSofija Vukobrat4D-1-762/2016.11.2020.Medicinske sestre (patronažne sestre), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Bolesti koje prenose kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i prevencijaElektronski testAktivanPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2076/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Toksoplazmoza u trudnoći - Zdravstveni rizici i prevencijaElektronski testAktivanPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-2052/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Interakcije lekova od kliničkog značajaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-2040/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antimikotikaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-2086/2016.11.2020.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute
Neželjena dejstva antibiotikaElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-2043/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute
Racionalna upotreba antibiotika: Osnovni postulatiElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-2087/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, stomatologe, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika: Urinarne infekcijeElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-2082/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika: Respiratorne infekcijeElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-2107/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, urgenta medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radne terapeute, radiološke tehničare)
Intrakranijalne aneurizmeElektronski testAktivanProf.dr Zoran Milenković5A-1-2083/2016.11.2020.Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, dečje neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Nutrijenti u ishrani odraslih osobaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-592/2017.08.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Medicinska nutritivna prevencija dijabetesaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-593/2017.08.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup u tretmanu srčane insuficijencijeElektronski testAktivanProf.dr Miomir Jović4A-1-1656/2017.08.2020.Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, interna medicina, kardiologija, vaskularna hirurgija, opšta medicina, medicina rada)
Principi perioperativnog lečenja ishemije miokardaElektronski testAktivanDr Dragana Unić Stojanović4A-1-1657/2017.08.2020.Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija)
Principi perioperativnog lečenja arterijske hipertenzijeElektronski testAktivanDr Dragana Unić Stojanović3A-1-1658/2017.08.2020.Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, opšta hirurgija)
Fiziologija kardiovaskularnog sistema - Regulacioni mehanizmiElektronski testAktivanProf.dr Miomir Jović3A-1-1659/2017.08.2020.Lekare (specijalnost: Anesteziologija sa reanimatologijom, kardiohirurgija, interna medicina, kardiologija, vaskularna hirurgija, opšta medicina, medicina rada)
Savremeni principi primene antiaritmijskih lekova u atrijalnoj fibrilacijiElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-1655/2017.08.2020.Lekare (specijalnost: interna medicina), farmaceute
Motivisanje pacijenata za lečenje kroz komunikaciju u procesu zaštiteElektronski testAktivanDr sci med Vesna Tomić3C-1-37/201.07.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emotivnoj inteligenciji?Elektronski testAktivanDr sci med Vesna Tomić2C-1-36/201.07.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji?Elektronski testAktivanDr sci med Vesna Tomić3C-1-35/201.07.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju cistа vilicaElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović3V-1465/20-II21.05.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstene tehničare (zubne tehničare)
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statinaElektronski testAktivanProf.dr Igor Mrdović5A-1-1132/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, farmaceute
Poremećaji ishrane u adolescencijiElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-462/2021.05.2020.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Principi i metode lečenja opstipacijeElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-466/2021.05.2020.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, ginekološko akušerske sestre, pedijatrijske sestre, gerontološke sestre, medicinske sestre u službi kućnog lečenja i nege, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, dijetetičare-nutricioniste, radiološke tehničare, sanitarne tehničare, laborante, fizioterapeute)
Principi pravilne ishrane i fizičke aktivnosti porodiljaElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-465/2021.05.2020.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre, ginekološko akušerske sestre, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Primena metoda tradicionalne medicine u rehabilitacijiElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-467/2021.05.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Primena metoda tradicionalne medicine u dijagnostici i lečenjuElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-471/2021.05.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Sadržaj i značaj školske užine za zdravlje adolescenataElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-461/2021.05.2020.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Specifičnosti lokalne anestezije u stomatološkoj praksiElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1463/20-II21.05.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Mogućnosti i ograničenja primene implantologije u praksiElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1461/20-II21.05.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Neželjeni efekti primene lekova kod starihElektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran4A-1-1118/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebenaElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović4V-1460/20-II21.05.2020.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari, radiološki tehničari)
Savremeni pristup u tretmanu oroantralnih komunikacijaElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1462/20-II21.05.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Vađenje zuba - Principi i tehnikeElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1464/20-II21.05.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Šta medicinska sestra treba da zna o parenteralnoj ishrani?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-470/2021.05.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Šta medicinska sestra treba da zna o enteralnoj ishrani?Elektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-468/2021.05.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Poremećaj rasta kod deceElektronski testAktivanDoc.dr Maja Ješić3A-1-1123/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Dete rođeno malo za gestaciono dobaElektronski testAktivanDr Slađana Todorović3A-1-1120/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: pedijatrija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Diferencijalna dijagnoza hepatomegalije kod dece s osvrtom na urođene bolesti metabolizma i bolesti lizozomaElektronski testAktivanDoc.dr Maja Đorđević Milošević3A-1-1122/201.07.2020.Lekare (specijalnost: pedijatrija)
Akromegalija - Dijagnoza i lečenjeElektronski testAktivanProf.dr Mirjana Doknić4A-1-1130/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: interna medicina, endokrinologija, kardiologija, reumatologija, opšta medicina, medicina rada)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu?Elektronski testAktivanDr sci med Vesna Tomić3C-1-38/201.07.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre
Koma - Diferencijalna dijagnoza i inicijalni tretmanElektronski testAktivanAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1115/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neurologija, neurohirurgija, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, patologija, sudska medicina)
Savremeni principi inicijalnog tretmana plućne embolijeElektronski testAktivanDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1117/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, patologija, sudska medicina)
Inicijalno zbrinjavanje epileptičnog napadaElektronski testAktivanAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1129/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina)
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjimaElektronski testAktivanProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1128/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, pulmologija, socijalne medicine, psihijatrije), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, babice, patronažne sestre, sestre - vaspitačice, kućno lečenje i nega), zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod deceElektronski testAktivanProf.dr Aleksandar Pavlović5A-1-1127/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre. zdravstvene tehničare
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslihElektronski testAktivanProf.dr Aleksandar Pavlović5A-1-1137/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre. zdravstvene tehničare
Savremeni principi inicijalnog tretmana anafilakseElektronski testAktivanProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1142/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja akutnih poremećaja srčanog ritmaElektronski testAktivanDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1121/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog moždanog udaraElektronski testAktivanAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1139/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, kardiohirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuziologija, radiologija, patologija, sudska medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu sepse i septičnog šokaElektronski testAktivanAsist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1126/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup inicijalnom zbrinjavanju hemoragijskog šokaElektronski testAktivanAsist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1114/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, kardiohirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, transfuziologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu opstrukcije disajnog putaElektronski testAktivanDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1141/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, interna medicina - pulmologija, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog pogoršanja bronhijalne astmeElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1135/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - pulmologija, alergologija i klinička medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, imunologija)
Inicijalna dijagnostika i lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1124/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, medicinska biohemija), biohemičare
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov blagovremene i adekvatne dijagnozeElektronski testAktivanDr sci med Milan Bjekić5A-1-778/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanjaElektronski testAktivanDr sci med Milan Bjekić5A-1-1116/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Dentalni plak u etiopatogenezi parodontopatijeElektronski testAktivanProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1433/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Značaj i uloga akcesornih faktora u etiopatogenezi parodontopatijeElektronski testAktivanProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1428/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Savremene smernice za medikamentozno lečenje parodontopatijeElektronski testAktivanProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1429/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Klinička slika - Osnov za izradu plana lečenja i prognozu parodontopatijeElektronski testAktivanProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1434/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Interakcije kardiovaskularnih lekova (1)Elektronski testAktivanProf.dr Milica Prostran5A-1-773/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog crevaElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-782/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicuElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-783/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi prevencije i lečenja IgE vezanih alergija na hranuElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-784/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Intolerancija laktozeElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-790/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslihElektronski testAktivanDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-787/202.03.2020.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Vitamin A - Dnevne potrebe, funkcija, posledice deficita i hipervitaminoze kod deceElektronski testAktivanDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-794/202.03.2020.Lekare (specijalnost: pedijatrija, oftalmologija), medicinske sestre (pedijatrijske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Kineziterapija u prevenciji i lečenju lumbalnog sindromaElektronski testAktivanPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-779/202.03.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Kineziterapija u postoperativnom lečenju lumbalnog sindromaElektronski testAktivanPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-781/2002.03.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Inicijalni tretman akutnog koronarnog sindromaElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-789/202.03.2020.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pravilna upotreba ibuprofena u kliničkoj praksiElektronski testAktivanProf.dr Goran Tulić3A-1-785/202.03.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - reumatologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, otorinolaringologija, sportstka medicina, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (opšteg smera, stomatološke sestre, sestre u službi kućnog lečenja, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, farmaceutske tehničare)
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksiElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1426/20-II2.03.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, mikrobiologija), stomatologe, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare, laboratorijske tehničare)
Kako odabrati pravi analgetik?Elektronski testAktivanProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-780/202.03.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute)
Dijagnostika i lečenje lumbalnog sindromaElektronski testAktivanPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-788/202.03.2020.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Bol u leđima - Etiologija, patogeneza, klinička slikaElektronski testAktivanPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-774/202.03.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radni terapeute)
Rak usne duplje - Šta stomatolog treba da zna?Elektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5V-1431/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna?Elektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5V-1425/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničare)
Tumori kože lica i vrata - Šta stomatolog treba da zna?Elektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5V-1430/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Dijagnostika i lečenje povreda mekih tkiva skočnog zglobaElektronski testAktivanProf.dr Ivan Butković5A-1-776/202.03.2020.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumomElektronski testAktivanProf.dr Nada Popović5A-1-792/202.03.2020.Lekare (specijalnost: ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Medicinska nutritivna terapija povišenog arterijskog pritiskaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-793/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Tumori pljuvačnih žlezda - Šta stomatolog treba da zna?Elektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5V-1424/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare
Tumori maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna?Elektronski testAktivanProf.dr Milan Knežević5V-1427/20-II2.03.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Medicinska nutritivna terapija dijabetes melitusaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-791/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Medicinska nutritivna terapija poremećaja duševnog zdravljaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević5A-1-795/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta treba da zna pacijent sa endoprotezom kuka?Elektronski testAktivanSofija Vukobrat4D-1-1155/1926.12.2019.Medicinske sestre (patronažne sestre), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Principi pravilne ishrane starihElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-1157/1926.12.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre – tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare, fizioterapeute)
Principi pravilne ishrane obolelih od celijakijеElektronski testAktivanSnežana Ralić Maričić5D-1-1159/1926.12.2019.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Implantologija u stomatološkoj praksiElektronski testAktivanProf.dr Vlastimir Petrović5V-1432/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zubaElektronski testAktivanProf.dr Goran Belojević4A-1-1143/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, pedijatrijske sestre, službe kućnog lečenja i nege, patronažne sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (dijetetičari - nutricionisti, farmaceutski tehničari, zubni tehničari)
Poremećaji funkcije hormona hipofize - Inicijalni tretmanElektronski testAktivanProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1125/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija), biohemičare
Mehanička ventilacija - Monitoring i zdravstvena nega pacijentaElektronski testAktivanNevena Simić3D-1-339/202.03.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dobutamin stres eho test - Uloga i zadaci medicinske sestreElektronski testAktivanLidija Milunović3D-1-338/202.03.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutni koronarni sindrom - Laboratorijska dijagnostikaElektronski testAktivanVladan Jerinić, Mirjana Gajić5D-1-340/202.03.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Operacioni blok - Šta instrumentar treba da zna?Elektronski testAktivanSnežana Medaković5D-1-337/202.03.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (instrumentare, anestetičare)
Pušenje i fizička aktivnostElektronski testAktivanPrim.dr Petar Borović, Prof.dr Dragoljub Đokić8D-1-2161/1315.11.2013.Lekare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, (patronažne sestre, visoko strukovne sestre, fizioterapeuti)
Ukupan broj zapisa: 169
Izveštaj je kreiran za: 0.116 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program vrsta status autori bodova akreditacija datum akreditovan za
786