spisak_akme.png

programstatusvrstaautoribodovaakreditacijadatumakreditovan za
Kanulacija perifernih i centralnih venaIstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1746/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje*IstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1755/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretmanIstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1745/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Fiziološke promene osoba starijeg životnog doba*IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović5A-1-1509/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, gerontologija, urgentna medicina, Interna medicina, kardiologija, nefrologija, pulmologija, gastroenterologija, reumatologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, medicinske tehničare)
Fiziološke promene u trudnoćiIstekaoElektronski testProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1510/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (ginekološko-akušerske sestre, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, kućno lečenje i nega, sestre u službi urgentne medicine), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, medicinske laboratorijske tehnologe)
Porodilje: Ishrana i fizička aktivnostIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-718/1719.05.2017.Medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Trudnoća: Ishrana i fizička aktivnostIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-484/173.03.2017.Medicinske sestre (patronažna sestra, kućna nega i lečenje, ginekološko-akušerske sestre, babice, medicinska sestra - vaspitačica), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare, nutricioniste, dijetetičare)
Efikasno lečenje najčešćih infekcija u primarnoj zdravstvenoj zaštitiIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran, Prof.dr Đorđe Považan, Prof.dr Vuk Sekulić, Prof.dr Budimka Novaković5А-1-685/1703.03.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije*IstekaoElektronski testProf.dr Milan Knežević5А-1-868/173.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rendgen tehničare)
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza***IstekaoElektronski testProf.dr Milan Knežević5А-1-865/173.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rendgen tehničare)
Dijagnostika i terapija lumbalnog sindromaIstekaoElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-2008/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega*IstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa5A-1-2783/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog trakta*IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2802/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Antibiotici (2)IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2804/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Antibiotici (1)IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2790/1621.11.2016.Lekare (specijalnost: klinička farmakologija), stomatologe, farmaceute
Akutna trovanja u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5А-1-1750/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: pedijatrija, urgentna medicina, toksikologija, medicina rada, anesteziologija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Menopauza i osteoporoza**IstekaoElektronski testProf.dr Artur Bjelica5А-1-2218/1618.08.2016.Lekare (specijalnost: ginekologija, internista, endokrinologija, fizijatrija, ortopedija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Vodeći zdravstveni rizici - Povišen krvni pritisakIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Snežana Ralić Maričić7D-1-400/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Veliki javno zdravstveni problemi - Rak grlića matericeIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković, Snežana Ralić Maričić6D-1-440/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Emocionalna inteligencija u medicinskoj praksiIstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić5A-1-835/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Mobing - Šta zdravstveni radnik treba da zna?IstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić5A-1-836/1603.03.2016.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike (psihologe, socijalne radnike, pedagoge, defektologe)
Maligne neoplazme - Faktori rizika i mere prevencijeIstekaoElektronski testProf.dr Dragoljub Đokić, Snežana Ralić Maričić10D-1-441/1603.03.2016.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Racionalna upotreba antibiotikaIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran10А-1-3160/1517.11.2015.Lekare, stomatologe, farmaceute
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju infekcija urogenitalnog traktaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš5A-1-2208/1518.08.2015.Farmaceute
Motivisanje pacijenata za lečenje kroz komunikaciju u procesu zaštiteAktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić3C-1-37/201.07.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emotivnoj inteligenciji?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić3C-1-36/201.07.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić3C-1-35/201.07.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre
Akromegalija - Dijagnoza i lečenje (CG)AktivanElektronski testProf.dr Mirjana Doknić4A-1-1130/20 (CG)21.05.2020.Lekare (specijalnost: interna medicina, endokrinologija, kardiologija, reumatologija, opšta medicina, medicina rada)
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju cistа vilicaAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović3V-1465/20-II21.05.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstene tehničare (zubne tehničare)
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statinaAktivanElektronski testProf.dr Igor Mrdović5A-1-1132/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, farmaceute
Poremećaji ishrane u adolescencijiAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-462/2021.05.2020.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Principi i metode lečenja opstipacijeAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-466/2021.05.2020.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, ginekološko akušerske sestre, pedijatrijske sestre, gerontološke sestre, medicinske sestre u službi kućnog lečenja i nege, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, dijetetičare-nutricioniste, radiološke tehničare, sanitarne tehničare, laborante, fizioterapeute)
Principi pravilne ishrane i fizičke aktivnosti porodiljaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-465/2021.05.2020.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre, ginekološko akušerske sestre, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Primena metoda tradicionalne medicine u rehabilitacijiAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-467/2021.05.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Primena metoda tradicionalne medicine u dijagnostici i lečenjuAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-471/2021.05.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Sadržaj i značaj školske užine za zdravlje adolescenataAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-461/2021.05.2020.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Specifičnosti lokalne anestezije u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1463/20-II21.05.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Mogućnosti i ograničenja primene implantologije u praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1461/20-II21.05.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Neželjeni efekti primene lekova kod starihAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-1118/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebenaAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović4V-1460/20-II21.05.2020.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari, radiološki tehničari)
Savremeni pristup u tretmanu oroantralnih komunikacijaAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1462/20-II21.05.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Vađenje zuba - Principi i tehnikeAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1464/20-II21.05.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Šta medicinska sestra treba da zna o parenteralnoj ishrani?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-470/2021.05.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Šta medicinska sestra treba da zna o enteralnoj ishrani?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-468/2021.05.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare)
Poremećaj rasta kod deceAktivanElektronski testDoc.dr Maja Ješić3A-1-1123/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Diferencijalna dijagnoza hepatomegalije kod dece s osvrtom na urođene bolesti metabolizma i bolesti lizozomaAktivanElektronski testDoc.dr Maja Đorđević Milošević3A-1-1122/201.07.2020.Lekare (specijalnost: pedijatrija)
Akromegalija - Dijagnoza i lečenjeAktivanElektronski testProf.dr Mirjana Doknić4A-1-1130/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: interna medicina, endokrinologija, kardiologija, reumatologija, opšta medicina, medicina rada)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić3C-1-38/201.07.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre
Koma - Diferencijalna dijagnoza i inicijalni tretmanAktivanElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1115/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neurologija, neurohirurgija, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, patologija, sudska medicina)
Savremeni principi inicijalnog tretmana plućne embolijeAktivanElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1117/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, patologija, sudska medicina)
Inicijalno zbrinjavanje epileptičnog napadaAktivanElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1129/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina)
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjimaAktivanElektronski testProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1128/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, pulmologija, socijalne medicine, psihijatrije), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, babice, patronažne sestre, sestre - vaspitačice, kućno lečenje i nega), zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod deceAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Pavlović5A-1-1127/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre. zdravstvene tehničare
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslihAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Pavlović5A-1-1137/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre. zdravstvene tehničare
Savremeni principi inicijalnog tretmana anafilakseAktivanElektronski testProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1142/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja akutnih poremećaja srčanog ritmaAktivanElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1121/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog moždanog udaraAktivanElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1139/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, kardiohirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuziologija, radiologija, patologija, sudska medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu sepse i septičnog šokaAktivanElektronski testAsist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1126/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup inicijalnom zbrinjavanju hemoragijskog šokaAktivanElektronski testAsist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1114/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, kardiohirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, transfuziologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu opstrukcije disajnog putaAktivanElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1141/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, interna medicina - pulmologija, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog pogoršanja bronhijalne astmeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1135/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - pulmologija, alergologija i klinička medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, imunologija)
Inicijalna dijagnostika i lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1124/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, medicinska biohemija), biohemičare
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov blagovremene i adekvatne dijagnozeAktivanElektronski testDr sci med Milan Bjekić5A-1-778/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanjaAktivanElektronski testDr sci med Milan Bjekić5A-1-1116/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Dentalni plak u etiopatogenezi parodontopatijeAktivanElektronski testProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1433/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Značaj i uloga akcesornih faktora u etiopatogenezi parodontopatijeAktivanElektronski testProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1428/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Savremene smernice za medikamentozno lečenje parodontopatijeAktivanElektronski testProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1429/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Klinička slika - Osnov za izradu plana lečenja i prognozu parodontopatijeAktivanElektronski testProf.dr Božidar Dimitrijević5V-1434/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Interakcije kardiovaskularnih lekova (1)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-773/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog crevaAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-782/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicuAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-783/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi prevencije i lečenja IgE vezanih alergija na hranuAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-784/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Intolerancija laktozeAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-790/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslihAktivanElektronski testDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-787/202.03.2020.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Vitamin A - Dnevne potrebe, funkcija, posledice deficita i hipervitaminoze kod deceAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-794/202.03.2020.Lekare (specijalnost: pedijatrija, oftalmologija), medicinske sestre (pedijatrijske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Kineziterapija u prevenciji i lečenju lumbalnog sindromaAktivanElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-779/202.03.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Kineziterapija u postoperativnom lečenju lumbalnog sindromaAktivanElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-781/2002.03.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre (patronažna služba, kućno lečenje, palijativna nega), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Inicijalni tretman akutnog koronarnog sindromaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-789/202.03.2020.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pravilna upotreba ibuprofena u kliničkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Goran Tulić3A-1-785/202.03.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - reumatologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, otorinolaringologija, sportstka medicina, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (opšteg smera, stomatološke sestre, sestre u službi kućnog lečenja, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, farmaceutske tehničare)
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1426/20-II2.03.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, mikrobiologija), stomatologe, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare, laboratorijske tehničare)
Kako odabrati pravi analgetik?AktivanElektronski testProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-780/202.03.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute)
Dijagnostika i lečenje lumbalnog sindromaAktivanElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-788/202.03.2020.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Bol u leđima - Etiologija, patogeneza, klinička slikaAktivanElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-774/202.03.2020.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radni terapeute)
Rak usne duplje - Šta stomatolog treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5V-1431/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5V-1425/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničare)
Tumori kože lica i vrata - Šta stomatolog treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5V-1430/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Dijagnostika i lečenje povreda mekih tkiva skočnog zglobaAktivanElektronski testProf.dr Ivan Butković5A-1-776/202.03.2020.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumomAktivanElektronski testProf.dr Nada Popović5A-1-792/202.03.2020.Lekare (specijalnost: ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Medicinska nutritivna terapija povišenog arterijskog pritiskaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-793/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Tumori pljuvačnih žlezda - Šta stomatolog treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5V-1424/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare
Tumori maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5V-1427/20-II2.03.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Medicinska nutritivna terapija dijabetes melitusaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-791/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Medicinska nutritivna terapija poremećaja duševnog zdravljaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-795/202.03.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta treba da zna pacijent sa endoprotezom kuka?AktivanElektronski testSofija Vukobrat4D-1-1155/1926.12.2019.Medicinske sestre (patronažne sestre), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Uzročnici zaraznih bolesti respiratornog traktaAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2659/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, otorinolaringologija, infektologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Interakcije lekova od značaja za praksuAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2522/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Neželjena dejstva antibiotikaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2573/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika - Osnovni postulatiAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2572/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcijaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2571/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Perinatalna mentalna oboljenja: Prezentacija i skriningAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec5A-1-2548/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučajaAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec3A-1-2563/1919.11.2019.Lekare (spacijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, psihijatrija, ginekologija i akušerstvo), medicinske sestre
Osnovni principi primene transfuzione terapijeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2652/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre-tehničare), zdravstvene tehničare
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastojaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić3A-1-2658/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanjaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2647/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šokaAktivanElektronski testAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-2654/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina), biohemičare
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretmanAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2653/1919.11.2019.Lekare (specijalnosti: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe (preventivna i dečja stomatologija, bolesti zuba i endodoncija, stomatološka protetika, paradontologija i oralna medicina, ortopedija vilica)
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanjeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2651/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija)
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju respiratornih infekcijaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2570/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, urgenta medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina), zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radne terapeute, radiološke tehničare)
Antimikotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2575/1919.11.2019.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (2)?AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2614/1919.11.2019.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (1)?AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2523/1919.11.2019.Lekare (nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Toksoplazmoza - Zdravstveni rizici i prevencijaAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-2655/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Hronična bolest bubrega - Metode vizuelizacijeAktivanElektronski testProf.dr Steva Plješa2A-1-2611/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: interna medicina, nefrologija, urologija, radiologija, nuklearna medicina), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostikaAktivanElektronski testProf.dr Steva Plješa5A-1-2627/1919.11.2019.Lekare (specijalnosti: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindromaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Marina Stojanović5A-1-2649/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kanulacija perifernih i centralnih venaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2648/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe
Sartani u kardiovaskularnom kontinuumuAktivanElektronski testNS Prim.dr Ivana Burazor5A-1-2657/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, klinička farmakologija, farmakoterapija, klinička farmacija), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Zdravstveni rizici i mere prevencije bolesti koje prenose kućni ljubimciAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2650/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Prva pomoć kod povreda zglobova i kostijuAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2509/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kardiopulmonalna reanimacijaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2503/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetomAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2506/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod poremećaja stanja svestiAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2504/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolestiAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2574/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povredaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2628/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni principi nege zdrave i bolesne kožeAktivanElektronski testAsist.dr sci Srđan Tanasilović5A-1-2531/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni pristup u rehabilitaciji reumatskih oboljenjaAktivanElektronski testProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-2507/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Savremeni pristup u rehabilitaciji mišićnoskeletnih povredaAktivanElektronski testProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-2502/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina, opšta hirurgija), medicinske sestre (medicinske sestre - vaspitačice, ginekološko-akušerske sestre (babice), stomatološke sestre - tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (fizioterapeutske tehničare, radiološke tehničare)
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda ramenaAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović4A-1-2568/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija i traumatologija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zglobaAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović5A-1-2609/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda kolena i potkoleniceAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović5A-1-2569/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanjeAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2567/1919.11.2019.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijamaAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2566/1919.11.2019.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Mere zaštite i biološka bezbednost u laboratorijamaAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2610/1919.11.2019.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Savremeni koncept biološke bezbednosti u laboratorijamaAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2552/1919.11.2019.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Prevencija i adekvatno zbrinjavanje traume u trudnoćiAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-2656/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, laboratorijske tehničare)
Principi pravilne ishrane starihAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1157/1926.12.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre – tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare, fizioterapeute)
Magnezijum i njegov značaj za zdravlje ljudiAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1153/1916.12.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice,  patronažne sestre, strukovne patronažne sestre, pedijatrijske sestre)
Vitamini B grupe i njihov značaj za zdravlje ljudiAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1156/1926.12.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre)
Principi pravilne ishrane obolelih od gihtaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1154/1926.12.2019.Medicinske sestre (strukovne patronažne sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste-dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Principi pravilne ishrane obolelih od celijakijеAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1159/1926.12.2019.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Pravilna primena analgetika u lečenju hroničnih bolnih stanja kod pacijenata sa komorbiditetimaAktivanElektronski testAsist.dr sci med Ivica Jeremić5A-1-2505/1919.11.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija sa traumatologijom, opšta medicina,  medicina rada, interna medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Dijagnostika i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece i odraslihAktivanElektronski testDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-2533/1919.11.2019.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija, klinička farmakologija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Nega kože sklone aknama i terapija akniAktivanElektronski testDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-2532/1919.11.2019.Lekare (specijalnosti: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Savremeni principi lečenja hipertenzivne krizeAktivanElektronski testAsist.dr Marina Stojanović5A-1-2182/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Reakcije preosetljivosti na hranuAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2176/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, dermatovenerologija, pulmologija, gastroenterohepatologija, pulmologija, opšta medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Radiološka dijagnostika srca i velikih krvnih sudovaAktivanElektronski testProf.dr Dragan Sagić5A-1-2174/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, opšta medicina, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika i stent u lečenju ishemijske bolesti srcaAktivanElektronski testProf.dr Dragan Sagić5A-1-2164/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: radiologija (interventna radiologija), kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina (kardiologija, pulmologija), opšta i medicina rada), zdravstvene tehničare (strukovne medicinske radiologe, radiološke  tehničare)
Primena principa ergonomije u prevenciji oštećenja zdravljaAktivanElektronski testMilica Ivetić5D-1-913/1919.08.2019.Zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Gerijatrijska trauma - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-916/1919.08.2019.Medicinske sestre (ginekološko-akušerske sestre - babice, patronažne sestre, stomatološke sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, fizioterapeutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare, farmaceutske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčetaAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2167/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, dečja neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neonatologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute)
Starenje - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-917/1919.08.2019.Medicinske sestre (ginekološko-akušerske sestre - babice, patronažne sestre, stomatološke sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, fizioterapeutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare, farmaceutske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolestiAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2177/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pothranjenost kod deceAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2170/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nedostupnost hrane, glad i pothranjenostAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2171/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promenaAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2178/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup u lečenju inflamatornih dermatozaAktivanElektronski testDoc.dr Mirjana Gajić Veljić5A-1-2175/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, imunologija, medicinska mikrobiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Anatomija i biomehanika zgloba kolenaAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović5A-1-2166/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, urgentna medicina, radiologija, medicina rada, opšta medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
OnkogenezaAktivanElektronski testDr sci med Nevenka Ilić5A-1-2168/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Opstrukcija disajnog puta - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-915/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, dijetetičare - nutricioniste)
Kanulacija vena - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-911/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, pedijatrijske sestre, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (anestetičare, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, perfuzioniste)
Disajni put i disanje - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-914/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničari, ginekološko akušerske sestre - babice, pedijatrijske sestre, patronažne sestre - tehničari), zdravstvene tehničare (anestetičare, perfuzioniste, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći)
Deficit vitamina i mikroelemenata kod deceAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2165/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Infuzioni rastvori - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-918/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, ginekološko akušerska sestra - babica, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra - tehničar), zdravstvene tehničare (anestetičare, perfuzioniste, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći), biohemičare
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (2)AktivanElektronski testProf.dr Dragan Sagić5A-1-2179/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (1)AktivanElektronski testProf.dr Dragan Sagić5A-1-2173/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Inicijalni tretman anafilakse - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-919/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestra, ginekološko akušerske sestre - babice, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, radiološkie tehničare, laboratorijske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Perioperativni menadžment bolesnika pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-910/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, ginekološko-akušerska sestra - babica, patronažna sestra), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, laboratorijske tehničare, perfuzioniste)
Perioperativni menadžment bolesnika koji boluju od dijabetesa - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testDr Sci med Mirjana Marinković5D-1-912/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, ginekološko - akušerske sestre - babice, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, laboratorijske tehničare, dijetetičare nutricioniste) 
Klimatske promene - Uticaj na zdravlje ljudiAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2183/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod deceAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2184/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, pulmologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Hormonska kontracepcija - Savremene metode i principi primeneAktivanElektronski testProf.dr Ana Mitrović Jovanović5A-1-2172/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: ginegologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre (ginekološko akušerske sestre - babice, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretmanIstekaoElektronski testProf.dr Goran Tulić5A-1-1354/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta medicina, medicina rada, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija, opšta hirurgija, sportska medicina, sudska medicina, patologija, fizijatrija)
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1336/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina - kardiologija, urgentna medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih uslugaIstekaoElektronski testProf.dr Saša Veljković, Prof.dr Milica Prostran, Prof.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Manić5A-1-1326/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparataIstekaoElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Prof.dr Milica Prostran5A-1-1327/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Maksilofacijalne povrede (2)IstekaoElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević, Prof.dr Nada Popović5A-1-1331/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Maksilofacijalne povrede (1)IstekaoElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević5A-1-1330/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Implantologija u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1432/20-II2.03.2020.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Ciste vilica u stomatološkoj praksiIstekaoElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović3V-1321/19-II20.05.2019.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstene tehničare (zubne tehničare)
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksiIstekaoElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović4V-1317/19-II20.05.2019.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari, radiološki tehničari)
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksiIstekaoElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1322/19-II20.05.2019.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Vađenje zuba u stomatološkoj praksiIstekaoElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1318/19-II20.05.2019.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksiIstekaoElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1319/19-II20.05.2019.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Ishrana i fizička aktivnost porodiljaIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-529/1920.05.2019.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre, ginekološko akušerske sestre, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Školska užina - Šta medicinska sestra treba da zna?IstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-527/1920.05.2019.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Osnovi tradicionalne medicineIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-512/1920.05.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Poremećaji ishraneIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-528/1920.05.2019.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre, ginekološko akušerske sestre, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
OpstipacijaIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-524/1920.05.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, ginekološko akušerske sestre, pedijatrijske sestre, gerontološke sestre, medicinske sestre u službi kućnog lečenja i nege, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, dijetetičare-nutricioniste, radiološke tehničare, sanitarne tehničare, laborante, fizioterapeute)
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1)IstekaoElektronski testPrim.dr Petar Borović5A-1-1357/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pravilna ishrana u adolescencijiIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-525/1920.05.2019.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Nova saznanja o ulozi vitamina D u zdravlju i bolestiIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Mr ph Mirjana Živković5A-1-1353/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1)IstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1334/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2)IstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1335/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Konvulzivne krize u dečjem uzrastuIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1371/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: psihijatrija, neurologija, pedijatrija, urgentna medicina, opšta hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, infektivne bolesti)
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović4A-1-1356/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, neurologija, infektivne bolesti, urgentna medicina, anesteziologija i reanimatologija, mikrobiologija, epidemiologija, patologija, sudska medicina)
Tinitus kao javnozdravstveni problemIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević2A-1-1352/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, higijena), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Menopauza i osteoporozaIstekaoElektronski testProf.dr Artur Bjelica5A-1-1350/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1)IstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-1361/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, higijena, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zubaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević4A-1-1143/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, pedijatrijske sestre, službe kućnog lečenja i nege, patronažne sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (dijetetičari - nutricionisti, farmaceutski tehničari, zubni tehničari)
Ishrana i maligne bolestiIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-1370/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: higijena, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, interna medicina, onkologija)
Urgentni tretman epileptičnog napadaIstekaoElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1364/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina)
Plućna embolija - Dijagnostika, inicijalni tretman i prognozaIstekaoElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1343/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, patologija, sudska medicina)
Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdiIstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1347/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, patologija, sudska medicina, medicinska biohemija), biohemičare
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2)IstekaoElektronski testProf.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović5A-1-1333/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (medicinske tehničare)
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1)IstekaoElektronski testProf.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović5A-1-1332/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (medicinske tehničare)
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacijeIstekaoElektronski testProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1325/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, sestre u službi kućnog lečenja i službi urgentne medicine), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, medicinske laboratorijske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste)
Spontana subarahnoidna hemoragijaIstekaoElektronski testProf.dr Zoran Milenković4A-1-1320/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Primarna intracerebralna hemoragijaIstekaoElektronski testProf.dr Zoran Milenković3A-1-1324/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, dečja neurologija, radiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, gerijatrija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Intrakranijalne aneurizmeIstekaoElektronski testProf.dr Zoran Milenković5A-1-1323/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, dečje neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapijaIstekaoElektronski testProf.dr Tihomir Vejnović4A-1-1322/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare, farmaceutske tehničare)
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksiIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1321/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za pićeIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1328/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (pedijatrijske sestre, patronažne sestre, zdravstveno vaspitanje, medicinske sestre opšteg smera), zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laborante, farmaceutske tehničare)
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske deceIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1329/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapijeIstekaoElektronski testProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1348/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod deceIstekaoElektronski testProf.dr Aleksandar Pavlović5A-1-1337/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre. zdravstvene tehničare
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacijaIstekaoElektronski testProf.dr Aleksandar Pavlović5A-1-1338/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre. zdravstvene tehničare
Inicijalni tretman akutnog moždanog udara - Aspekti intenzivne dijagnoze i terapijeIstekaoElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1349/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, kardiohirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuziologija, radiologija, patologija, sudska medicina)
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrheIstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1341/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, neurologija, pedijatrija, infektologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutni poremećaji srčanog ritmaIstekaoElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1340/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Inicijalni tretman sepse i septičnog šokaIstekaoElektronski testAsist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1366/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija), biohemičare
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šokaIstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Branislava Stefanović5A-1-1346/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, kardiohirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, transfuziologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hitna stanja u otorinolaringologiji vezana za opstrukciju disajnog putaIstekaoElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1355/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, interna medicina - pulmologija, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenjeIstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1351/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, medicinska biohemija), biohemičare
Diferencijalna dijagnoza koma i inicijalni tretmanIstekaoElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1363/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neurologija, neurohirurgija, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, patologija, sudska medicina)
Inicijalni tretman edema plućaIstekaoElektronski testDr Željko Bradić, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1342/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, opšta medicina, pedijatrija, infektologija)
Poremećaji funkcije hormona hipofize - Inicijalni tretmanAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1125/2021.05.2020.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija), biohemičare
Inicijalni tretman akutnog pogoršanja bronihijalne astmeIstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1345/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - pulmologija, alergologija i klinička medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, imunologija)
Uloga poremećaja lipida u proceni rizika za razvoj kardiovaskularne bolestiIstekaoElektronski testProf.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović, Prof.dr Goran Belojević5A-1-1339/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijski tehničari)
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi - Kako odabrati pravi?AktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović2A-1-622/194.03.2019.Lekare (specijalnost: fizijatar, fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeut)
Bezbednost topikalne primene mometazon furoataIstekliStručni sastanak prve kategorijeDoc dr sci.med. Dušan Škiljević, Dr sci. med. Jelena Perić2A-1-621/194.03.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Mehanička ventilacija - Monitoring i zdravstvena nega pacijentaAktivanElektronski testNevena Simić3D-1-339/202.03.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dobutamin stres eho test - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testLidija Milunović3D-1-338/202.03.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutni koronarni sindrom - Laboratorijska dijagnostikaAktivanElektronski testVladan Jerinić, Mirjana Gajić5D-1-340/202.03.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Operacioni blok - Šta instrumentar treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Medaković5D-1-337/202.03.2020.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (instrumentare, anestetičare)
Bolnička higijenaIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Dr Sci Mirjana Marinković5D-1-320/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksiIstekaoElektronski testMr Ph Mirjana Živković, Dr Gordana Petrović Tešić, Dr Marija Lazarević5A-1-618/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija), farmaceute, biohemičare
Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultatIstekaoElektronski testProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-619/194.03.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstvaIstekaoElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2562/1819.11.2018.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštiteIstekaoElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2565/1819.11.2018.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubregaIstekaoElektronski testProf.dr Steva Plješa5A-1-2547/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
GihtIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1162/1819.11.2018.Medicinske sestre (strukovne patronažne sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste-dijetetičare, farmaceutske tehničare)
CelijakijaIstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1164/1819.11.2018.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Interakcije lekovaIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2528/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antimikrobni lekovi (3)IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2533/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antimikrobni lekovi (2)IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2532/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antimikrobni lekovi (1)IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2531/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog traktaIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2550/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare)
Kućni ljubimci: Zdravstveni rizici i mere prevencijeIstekaoElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2527/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenjeIstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1053/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinska sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, ginekološko - akušerske sestre - babice, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, laboratorijske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza - Savremeni pristupIstekaoElektronski testDoc.dr Mirjana Gajić Veljić5A-1-2175/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, imunologija, medicinska mikrobiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Anafilaksa - Šta medicinska sestra treba da zna?IstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1057/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestra, ginekološko akušerske sestre - babice, patronažne sestre, strukovne patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, radiološkie tehničare, strukovne medicinske radiologe, laboratorijske tehničare, strukovne medicinske tehnologe, dijetetičare - nutricioniste)
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije*IstekaoElektronski testProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1525/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - alergologija i klinička medicina, pulmologija, reumatologija, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi*IstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1522/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, abdominalna hirurgija, grudna hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, dečja hirurgija, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina – endokrinologija, kardiologija, opšta medicina, medicina rada, klinička biohemija, klinička farmakologija, patologija, sudska medicina, medicinska biohemija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenje*IstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1544/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, klinička biohemija),
Akutni koronarni sindrom - Dijagnoza i lečenjeIstekaoElektronski testAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-2551/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Fiziološke promene u starosti - Šta medicinska sestra treba da zna?IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1058/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, patronažne sestre, gerontološke sestre, sestre u službi urgentne medicine i službi kućnog lečenja, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, strukovne medicinske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Akutna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1512/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, urgentna medicina, toksikologija, medicina rada, anesteziologija i reanimatologija, patologija, sudska medicina, toksikološka hemija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, laboratorijske tehničare)
Glavobolje - Šta medicinska sestra treba da zna?IstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-501/1813.04.2018.Medicinske sestre (pedijatrijski i opšti smer, patronažne sestre, urgentna medicine i kućna nega i lečenje), zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari, nutricionisti)
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom**IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović5A-1-861/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, plastična hirurgija, abdominalna hirurgija, grudna hirurgija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, klinička biohemija), biohemičare, stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije**IstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Mr Ph Mirjana Živković5A-1-854/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Istine i zablude o ibuprofenuIstekaoElektronski testProf.dr Goran Tulić5A-1-860/1813.04.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - reumatologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, otorinolaringologija, sportstka medicina, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, stomatološke sestre, sestre u službi kućnog lečenja, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, farmaceutske tehničare)
Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna?IstekaoElektronski testDr spec Jelena Ralić5A-1-850/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, neurologija, radiologija, neurohirurgija, sudska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološki tehničari, fizioterapeuti, radni terapeuti)
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2)IstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-853/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, vazduhoplovna medicina, higijena, klinička biohemija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, pedijatrijske sestre, ginekološko-akušerske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Bolnička higijenaIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-859/1813.04.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, pedijatrijske sestre,ginekološko akušerske sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (sanitarni tehničari, mikrobiološki tehničari, laboranti)
Interakcije lekova od značaja za praksu (1)IstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2596/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Osnovni principi primene transfuzione terapije kod hirurških pacijenataIstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2601/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija, ginekologija, ortopedija, transfuziologija, urgentna medicina, interna medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Giht - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna?IstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1325/1718.11.2017.Medicinske sestre (patronažne sestre, služba kućne nege i lečenja), zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste)
Celijakija**IstekaoElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1326/1718.11.2017.Medicinske sestre (opšta medicina, pedijatrijske sestre, gastroenterologija, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (radne terapeute, farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare)
Ukupan broj zapisa: 268
Izveštaj je kreiran za: 0.174 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program status vrsta autori bodova akreditacija datum akreditovan za
1298