spisak_akme.png

programstatusvrstaautoribodovaakreditacijadatumakreditovan za
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparataAktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Prof.dr Milica Prostran5A-1-1327/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacijeAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1325/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, sestre u službi kućnog lečenja i službi urgentne medicine), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, medicinske laboratorijske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste)
Spontana subarahnoidna hemoragijaAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković4A-1-1320/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Primarna intracerebralna hemoragijaAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković3A-1-1324/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, dečja neurologija, radiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, gerijatrija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Intrakranijalne aneurizmeAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković5A-1-1323/1921.05.2019.Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, dečje neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapijaAktivanElektronski testProf.dr Tihomir Vejnović4A-1-1322/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare, farmaceutske tehničare)
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksiAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1321/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za pićeAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1328/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (pedijatrijske sestre, patronažne sestre, zdravstveno vaspitanje, medicinske sestre opšteg smera), zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laborante, farmaceutske tehničare)
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske deceAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1329/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija), farmaceute, biohemičare
Bezbednost topikalne primene mometazon furoataAktivanStručni sastanak prve kategorijeDoc dr sci.med. Dušan Škiljević, Dr sci. med. Jelena Perić2A-1-621/194.03.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Akne u dečjem uzrastuAktivanStručni sastanak prve kategorijeDoc.dr Mirjana Gajić Veljić2A-1-620/194.03.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regijeAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-610/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničare)
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-617/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničare)
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-614/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-616/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1)AktivanElektronski testProf.dr Nevenka Žarkić Joksimović, Prof.dr Dragoljub Đokić5A-1-613/194.03.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-330/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-325/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-268/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o komunikaciji?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-319/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-328/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-327/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-615/194.03.2019.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštiteAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić5A-1-609/194.03.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (2)AktivanElektronski testProf.dr Ivan Butković5A-1-612/194.03.2019.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcijeAktivanElektronski testMr Ph Mirjana Živković, Dr Sci Mirjana Marinković5D-1-267/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i povišen arterijski pritisakAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Snežana Ralić Maričić5D-1-329/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i poremećaji duševnog zdravljaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Snežana Ralić Maričić5D-1-326/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i dijabetes melitusAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Snežana Ralić Maričić5D-1-318/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Bolnička higijenaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Dr Sci Mirjana Marinković5D-1-320/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksiAktivanElektronski testMr Ph Mirjana Živković, Dr Gordana Petrović Tešić, Dr Marija Lazarević5A-1-618/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija), farmaceute, biohemičare
Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultatAktivanElektronski testDoc.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-619/194.03.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute)
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobovaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2543/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kardiopulmonalna reanimacijaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2553/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Perinatalna mentalna oboljenja (1)AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec5A-1-2539/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre
Perinatalna mentalna oboljenja (2)AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec3A-1-2540/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: psihijatrije, ginekologije, pedijatrije, opšte medicine, medicine rada)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanjeAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2563/1819.11.2018.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstvaAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2562/1819.11.2018.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštiteAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2565/1819.11.2018.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Osnovni principi i normativni okvirAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2564/1819.11.2018.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Najčešća zapaljenjska oboljenja kože kod dece i odraslihAktivanElektronski testDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-2537/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubregaAktivanElektronski testProf.dr Steva Plješa5A-1-2547/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni principiAktivanElektronski testAsist.dr sci Srđan Tanasilović5A-1-2538/1819.11.2018.Farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Fizioterapijski tretman zdravstvenih problema izazvanih lošim držanjem tela kod deceAktivanElektronski testSofija Vukobrat4D-1-1159/1819.11.2018.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Prevencija dislokacije nakon ugradnje endoproteze kukaAktivanElektronski testSofija Vukobrat4D-1-1163/1819.11.2018.Medicinske sestre (patronažne sestre), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Vitamini B grupeAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1161/1819.11.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre)
Osnovi tradicionalne medicine (1)AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1160/1819.11.2018.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
MagnezijumAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1165/1819.11.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice,  patronažne sestre, strukovne patronažne sestre, pedijatrijske sestre)
GihtAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1162/1819.11.2018.Medicinske sestre (strukovne patronažne sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste-dijetetičare, farmaceutske tehničare)
CelijakijaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1164/1819.11.2018.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Sportske povrede ramena - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacijaAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović4A-1-2558/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacijaAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović5A-1-2556/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Sportske povrede kolena i potkolenice - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacijaAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović5A-1-2557/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Primena transfuzione terapije kod hirurških pacijenata - Osnovni principiAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2530/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre-tehničare), zdravstvene tehničare
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastojaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić3A-1-2552/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nega i lečenje inflamatornih dermatoza kod deceAktivanElektronski testProf.dr Miloš Nikolić5A-1-2536/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Interakcije lekovaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2528/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antimikrobni lekovi (3)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2533/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antimikrobni lekovi (2)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2532/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antimikrobni lekovi (1)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2531/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antibiotici u terapiji infekcija urinarnog traktaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2548/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: urologija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada, medicinska mikrobiologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare)
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog traktaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2550/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare)
Toksoplazmoza i trudnoća: Zdravstveni rizici i prevencijaAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-2560/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Kućni ljubimci: Zdravstveni rizici i mere prevencijeAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2527/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Uzročnici respiratornih zaraznih bolestiAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2549/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, otorinolaringologija, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Lečenje bolnih stanja u primarnoj zaštitiAktivanElektronski testAsist.dr sci med Ivica Jeremić5A-1-2529/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, ginekologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija sa traumatologijom, interna medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Sartani - Karakteristike, indikacije i terapijski efekatAktivanElektronski testNS Prim.dr Ivana Burazor5A-1-2555/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (1)AktivanElektronski testProf.dr Ivan Butković5A-1-611/194.03.2019.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statinaAktivanElektronski testProf.dr Igor Mrdović5A-1-2554/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare
Osnovi rehabilitacije kod reumatoloških bolesnikaAktivanElektronski testProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-2561/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Osnovi rehabilitacije kod bolesnika sa mišićno-skeletnim povredamaAktivanElektronski testProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-2559/1819.11.2018.Lekare (spoecijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (2)AktivanElektronski testDoc.dr Dejan Orlić5A-1-2535/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (1)AktivanElektronski testDoc.dr Dejan Orlić5A-1-2534/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Značaj pravilne nege kože u terapiji atopijskog dermatitisaAktivanStručni sastanak prve kategorijeDr.sci.med Jelena Perić2A-1-2194/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Značaj emolijensa kod atopijskog dermatitisaAktivanStručni sastanak prve kategorijePrim.dr Verica Svilar2A-1-2192/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Sistemska terapija i adekvatna nega kože kod teških formi akniAktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Željko Mijušković2A-1-2193/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Metode vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubregaAktivanElektronski testProf.dr Steva Plješa2A-1-2182/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: interna medicina, nefrologija, urologija, radiologija, nuklearna medicina), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe)
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povredaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2545/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije speciifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod poremećaja stanja svestiAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2544/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetomAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2546/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod krvarenja i ranaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2542/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dentalni strah i fobije u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović, Dr sci med Vesna Tomić5V-1245/18-II19.11.2018.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre)
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šokaAktivanElektronski testAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-2176/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina, klinička biohemija, medicinska biohemija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanjeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2188/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta, abdominalna, grudna, vaskularna, plastična, rekonstruktivna i estetska, maksilofacijalna i dečja hirurgija, otrtopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, neurohirurgija, urologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe
Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanciAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2191/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta, abdominalna, grudna, vaskularna, plastična, rekonstruktivna i estetska, maksilofacijalna i dečja hirurgija, otrtopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, neurohirurgija, urologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe
Kanulacija perifernih i centralnih venaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2179/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanjaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2178/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta, abdominalna, grudna, vaskularna, plastična, rekonstruktivna i estetska, maksilofacijalna i dečja hirurgija, otrtopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, neurohirurgija, urologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolestiAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2541/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenjeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1053/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinska sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, ginekološko - akušerske sestre - babice, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, laboratorijske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Zdravstvene potrebe starih u vezi sa ishranom i fizičkim aktivnostimaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1028/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre – tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare, fizioterapeute)
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza - Savremeni pristupAktivanElektronski testDoc.dr Mirjana Gajić Veljić5A-1-2175/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, imunologija, medicinska mikrobiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Anafilaksa - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1057/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestra, ginekološko akušerske sestre - babice, patronažne sestre, strukovne patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, radiološkie tehničare, strukovne medicinske radiologe, laboratorijske tehničare, strukovne medicinske tehnologe, dijetetičare - nutricioniste)
Opstrukcija disajnog puta - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1054/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, patronažne sestre, strukovne patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći), anestetičare, dijetetičare - nutricioniste
Pravilno držanje i primena zaštitnih položaja i pokretaAktivanElektronski testMilica Ivetić5D-1-1056/1821.08.2018.Zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1059/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, pedijatrijske sestre, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (anestetičare, perfuzioniste, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći)
Kanulacija perifernih i centralnih vena - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1029/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, pedijatrijske sestre, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (anestetičare, perfuzioniste, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći)
Infuzioni rastvori u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1055/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, ginekološko akušerska sestra - babica, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra - tehničar), zdravstvene tehničare (anestetičare, perfuzioniste, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći), biohemičare
Hitna stanja povezana sa alkoholom i/ili psihoaktivnim supstancama - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1060/1821.08.2018.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutni koronarni sindrom - Dijagnoza i lečenjeAktivanElektronski testAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-2551/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Fiziološke promene u starosti - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nada Popović, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1058/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, patronažne sestre, gerontološke sestre, sestre u službi urgentne medicine i službi kućnog lečenja, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, strukovne medicinske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Povrede kod starih - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nada Popović, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1052/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre, strukovne patronažne sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, medicinske sestre - vaspitačice, stomatološke sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, fizioterapeutske tehničare, laboratorijske tehničare, strukovne laboratorijske tehnologe, radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe, nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Trauma u trudnoćiAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-2183/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, laboratorijske tehničare)
Implantologija u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1227/18-II21.08.2018.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1225/18-II21.08.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, mikrobiologija), stomatologe, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare, laboratorijske tehničare)
Savremene metode planiranja porodiceAktivanElektronski testProf.dr Ana Mitrović Jovanović5A-1-2184/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: ginekologija, internista medicina - endokrinologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Vaskularne malformacije mozgaAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković5A-1-2177/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5V-1226/18-II21.08.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijsle tehničare, rendgen tehničare)
Ukupan broj zapisa: 107
Izveštaj je kreiran za: 0.076 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program status vrsta autori bodova akreditacija datum akreditovan za
497

Preuzmi izveštaj: ods ODS xls XLS