spisak_akme.png

programstatusvrstaautoribodovaakreditacijadatumakreditovan za
Kako savetovati pacijenta sa digestivnim tegobama?AktivanElektronski testProf.dr Tomica Milosavljević5A-1-1759/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: interna medicina, hirurgija, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Klinička nega bolesnika sa akutnim infarktom miokardaAktivanElektronski testDipl.med. spec. kliničke nege Dejan Živanović5D-1-850/1719.08.2017.Medicinske sestre (jedinice intezivnog lečenja, sestre u službi urgentne medicine, službe hitne medicinske pomoći)
Infuzioni rastvori - Principi primene u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanjaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1750/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kanulacija perifernih i centralnih venaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1746/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanjeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1755/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretmanAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1745/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kineziterapija u prevenciji i lečenju lumbalnog sindromaAktivanElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-1748/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, fizijatrija, neurologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Dijagnostika i terapija lumbalnog sindromaAktivanElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-2008/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija diskriminacije i razvoj tolerancije kod učenikaProsvetni radniciSeminarDr.sci med Vesna Tomić, Jelena Blažević, Ivana Lukić, Ilinka Miletić17A881220-8 / 570-81-/201618.04.2016.Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnikeu školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnike u školi za obrazovanje odraslih, vaspitače u predškolskoj ustanovi, vaspitače u domu učenika
Seksualna higijena - Osnova reproduktivnog zdravljaProsvetni radniciSeminarProf.dr Goran Belojević, Dr Mila Vučić Janković, Spec.dr Vesna Andrejević32A881220-13 / 570-216/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika, nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola
Kako razviti otpornost učenika na socijalne pritiske vršnjakaProsvetni radniciSeminarDr.sci med Vesna Tomić, Dr Snežana Alčaz, Jelena Blažević, Ivana Lukić17A881220-10 / 570-68/201618.04.2016.Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnike stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Motivacija školske dece kao faktor prevencije pušenja - Uloge i zadaci nastavnikaProsvetni radniciSeminarPrim.dr Petar Borović, Prof.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Tatjana Ilić Marković28A881220-7 / 570-222/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Rano otkrivanje zavisnosti od droga kod školske dece - Obuka nastavnika za rad sa roditeljimaProsvetni radniciSeminarProf.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Spec.dr Vesna Andrejević, Jelena Blažević28A881220-6 / 570-221/201618.04.2016.Nastavnike stručnih predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
Prevencija HIV infekcije u adolescenciji i uloga nastavnikaProsvetni radniciSeminarProf.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Prim.dr Mila Vučić Janković, Spec.dr Vesna Andrejević26A881220-5 / 570-220/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - gimnazija, vaspitače u domu učenika, nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, stručne saradnike u predškolskoj ustanovi
Trovanje hranom: Uloga nastavnika u prepoznavanju rizika, prevenciji i edukaciji učenika i roditeljaProsvetni radniciSeminarPrim.dr Mila Vučić Janković, Prof.dr sci med Goran Belojević, Ilinka Miletić, Ana Janković14A8811220-4 / 570-219/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - gimnazija, vaspitače u domu učenika, nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, stručne saradnike u predškolskoj ustanovi
Zaštita reproduktivnog zdravlja učenika od polno prenosivih bolesti - Uloga nastavnika u edukacijiProsvetni radniciSeminarPrim.dr Mila Vučić Janković, Prof.dr Goran Belojević, Spec.dr Vesna Andrejević, Ilinka Miletić17A881220-3 / 570-218/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Zaštita učenika od zaraznih bolesti tokom rekreativne nastave i ekskurzija - Uloga i odgovornost nastavnikaProsvetni radniciSeminarPrim.dr Mila Vučić Janković, Prof.dr Dragoljub Đokić, Prof.dr Goran Belojević, Marija Miletić23A881220-2 / 570-217/201618.04.2016.Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Zaštitite svoje dete od droga - Obuka nastavnika za rad sa roditeljima školske deceProsvetni radniciSeminarProf.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Spec.dr Vesna Andrejević, Jelena Blažević21A881220-1 / 570-215/201618.04.2016.Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnike stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2)AktivanElektronski testProf.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović5A-1-1527/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1)AktivanElektronski testProf.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović5A-1-1523/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
Tinitus kao javnozdravstveni problemAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević2A-1-1546/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, audiologija, opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, dečja i adolescentna psihijatrija, bolesti zavisnosti, higijena, oralna hirurgija), stomatologe
Maksilofacijalne povrede (2)AktivanElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević, Prof.dr Nada Popović5A-1-1535/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe
Maksilofacijalne povrede (1)AktivanElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević, Prof.dr Nada Popović5A-1-1560/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe
Vađenje zuba u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1195/18-II21.05.2018.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapijaAktivanElektronski testProf.dr Tihomir Vejnović4A-1-1533/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija)
Ciste vilica u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović3V-1196/18-II21.05.2018.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstene tehničare (zubne tehničare)
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1199/18-II21.05.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2)AktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1500/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (u vozilu hitne pomoći)
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1)AktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1511/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (u vozilu hitne pomoći)
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1513/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina - kardiologija, urgentna medicina), medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći)
Ishrana i fizička aktivnost u trudnoćiAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-482/1813.04.2018.Medicinske sestre (patronažna sestra, sestra kućne nege i lečenja, ginekološko-akušerska sestra, babica, medicinska sestra - vaspitačica), zdravstvene tehničare (fizioterapeut, farmaceutski tehničar, sanitarni tehničar, nutricionista/dijetetičar)
Školska užina - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-629/1821.05.2018.Medicinske sestre (pedijatrijski i opšti smer, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (nutricionisti, farmaceutski tehničari)
Glavobolje - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-501/1813.04.2018.Medicinske sestre (pedijatrijski i opšti smer, patronažne sestre, urgentna medicine i kućna nega i lečenje), zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari, nutricionisti)
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regijeAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-843/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, hirurgija, internistIčka onkologija, radiologija, patologija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-848/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična hirurgija, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-846/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumomAktivanElektronski testProf.dr Nada Popović5A-1-861/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, plastična hirurgija, abdominalna hirurgija, grudna hirurgija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, klinička biohemija), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (sestre iz jedinica intenzivne nege, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-844/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična hirurgija, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcijeAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Mr Ph Mirjana Živković5A-1-854/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Istine i zablude o ibuprofenuAktivanElektronski testProf.dr Goran Tulić5A-1-860/1813.04.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - reumatologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, otorinolaringologija, sportstka medicina, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, stomatološke sestre, sestre u službi kućnog lečenja, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, farmaceutske tehničare)
Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna?AktivanElektronski testDr spec Jelena Ralić5A-1-850/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, neurologija, radiologija, neurohirurgija, sudska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološki tehničari, fizioterapeuti, radni terapeuti)
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2)AktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-853/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, vazduhoplovna medicina, higijena, klinička biohemija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, pedijatrijske sestre, ginekološko-akušerske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Ishrana i povišen arterijski pritisakAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-857/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera); zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, anestetičare)
Ishrana i poremećaji duševnog zdravljaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-855/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, psihijatrija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, pedijatrijske sestre, medicinske sestre u službi kućnog lečenja i nege, patronažne sestre); zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Ishrana i maligne bolestiAktivanElektronski testProf. dr Goran Belojević5A-1-1502/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: higijena, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, interna medicina, internička onkologija), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, pedijatrijske sestre, službe kućnog lečenja i nege, patronažne sestre); zdravstvene tehničare (dijetetičari - nutricionisti, farmaceutski tehničari)
Bolnička higijenaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-859/1813.04.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, pedijatrijske sestre,ginekološko akušerske sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (sanitarni tehničari, mikrobiološki tehničari, laboranti)
Prehospitalno zbrinjavanje traumeAktivanElektronski testDoc.dr Dušica Stamenković5A-1-2604/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina)
Kardiopulmonalna reanimacijaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2599/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobovaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2602/1718.11.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radiološke tehničare)
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostikaAktivanElektronski testProf.dr Steva Plješa5А-1-2609/1718.11.2017.Lekare, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučajaAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec3A-1-2606/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Prezentacija i skrining perinatalnih mentalnih oboljenjaAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec5A-1-2605/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Toksoplazmoza i trudnoća - Zdravstveni rizici i prevencijaAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-2607/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, ginekologija, medicina rada, infektologija, epidemiologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencijeAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2611/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, infektologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (3)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2595/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (2)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2594/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (1)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2593/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prevencija dislokacije posle ugradnje endoproteze kukaAktivanElektronski testSofija Vukobrat4D-1-1418/1718.11.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Interakcije lekova od značaja za praksu (2)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2597/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Interakcije lekova od značaja za praksu (1)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2596/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Upravljanje interakcijama lekova - Studija slučajaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran, Mr ph Mirjana Živković5A-1-2598/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi - Studija slučajaAktivanElektronski testMr ph Mirjana Živković, Dr Gordana Petrović Tešić, Dr Marija Lazarević5A-1-2608/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, hematologija, endokrinologija), farmaceute
Osnovni principi primene transfuzione terapije kod hirurških pacijenataAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2601/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija, ginekologija, ortopedija, transfuziologija, urgentna medicina, interna medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenjaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić3A-1-2600/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Giht - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1325/1718.11.2017.Medicinske sestre (patronažne sestre, služba kućne nege i lečenja), zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste)
Vitamini B grupe - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1322/1718.11.2017.Medicinske sestre (zdravstveno vaspitanje, patronažne sestre, kućno lečenje i nega, opšta medicina), zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Osnovi tradicionalne medicineAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1324/1718.11.2017.Medicinske sestre (zdravstveno vaspitanje, patronažne sestre, kućno lečenje i nega, opšta medicina), zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Magnezijum - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1323/1718.11.2017.Medicinske sestre (zdravstveno vaspitanje, patronažne sestre, kućno lečenje i nega, opšta medicina), zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
CelijakijaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1326/1718.11.2017.Medicinske sestre (opšta medicina, pedijatrijske sestre, gastroenterologija, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (radne terapeute, farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare)
Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju najčešćih inflamatornih dermatozaAktivanElektronski testDoc.dr Mirjana Gajić Veljić5A-1-2603/1718.11.2017.Farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Nega i lečenje dece sa inflamatornim dermatozamaAktivanElektronski testProf.dr Miloš Nikolić5A-1-2612/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: dermatovenerolog, pedijatar, opšta medicina), farmaceute
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu?AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić4A-1-1747/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji?AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić4A-1-1756/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Osnovi komunikacije - Šta zdravstveni radnik treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić4A-1-1751/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom?AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić4A-1-1749/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima?AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić4A-1-1752/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji?AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić4A-1-1753/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, zdravstvene saradnike
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštiteAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić5A-1-1754/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (ginekološko-akušerska sestra, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, laboratorijske tehničare)
Dentalni strah i fobije u stomatologijiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović, Dr sci med Vesna Tomić5V-1069/17-II19.08.2017.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod termičkih i povreda elektricitetomAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2006/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod poremećaja stanja svestiAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2004/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod krvarenja i ranaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2009/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolestiAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2007/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povredaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2005/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Opis pravilnog držanja i primena zaštitnih položaja i pokretaAktivanElektronski testMilica Ivetić5D-1-1063/1719.08.2017.Zdravstvene tehničare (fizioterapeuti, radni terapeuti)
Zdravstvene potrebe starih u vezi sa ishranom i fizičkim aktivnostimaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-849/1719.08.2017.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, gerontološke sestre, patronažne sestre)
Pneumonije - Dijagnostika i lečenjeAktivanElektronski testProf.dr Tatjana Pejčić4A-1-1757/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektivne bolesti, epidemiologija, anesteziologija sa reanimatologijom, mikrobiologija), farmaceute
Egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća - Dijagnostika i lečenjeAktivanElektronski testProf.dr Tatjana Pejčić2A-1-1758/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, infektivne bolesti, epidemiologija, anesteziologija sa reanimatologijom, mikrobiologija), farmaceute
Beta blokatori u arterijskoj hipertenzijiAktivanElektronski testProf.dr Goran Koraćević3A-1-1760/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, pulmologija, medicina rada, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Ukupan broj zapisa: 89
Izveštaj je kreiran za: 0.129 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program status vrsta autori bodova akreditacija datum akreditovan za
593

Preuzmi izveštaj: ods ODS xls XLS