spisak_akme.png

programstatusvrstaautoribodovaakreditacijadatumakreditovan za
Prevencija diskriminacije i razvoj tolerancije kod učenikaProsvetni radniciSeminarDr.sci med Vesna Tomić, Jelena Blažević, Ivana Lukić, Ilinka Miletić17A881220-8 / 570-81-/201618.04.2016.Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnikeu školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnike u školi za obrazovanje odraslih, vaspitače u predškolskoj ustanovi, vaspitače u domu učenika
Seksualna higijena - Osnova reproduktivnog zdravljaProsvetni radniciSeminarProf.dr Goran Belojević, Dr Mila Vučić Janković, Spec.dr Vesna Andrejević32A881220-13 / 570-216/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika, nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola
Kako razviti otpornost učenika na socijalne pritiske vršnjakaProsvetni radniciSeminarDr.sci med Vesna Tomić, Dr Snežana Alčaz, Jelena Blažević, Ivana Lukić17A881220-10 / 570-68/201618.04.2016.Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnike stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Motivacija školske dece kao faktor prevencije pušenja - Uloge i zadaci nastavnikaProsvetni radniciSeminarPrim.dr Petar Borović, Prof.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Tatjana Ilić Marković28A881220-7 / 570-222/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Rano otkrivanje zavisnosti od droga kod školske dece - Obuka nastavnika za rad sa roditeljimaProsvetni radniciSeminarProf.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Spec.dr Vesna Andrejević, Jelena Blažević28A881220-6 / 570-221/201618.04.2016.Nastavnike stručnih predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
Prevencija HIV infekcije u adolescenciji i uloga nastavnikaProsvetni radniciSeminarProf.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Prim.dr Mila Vučić Janković, Spec.dr Vesna Andrejević26A881220-5 / 570-220/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - gimnazija, vaspitače u domu učenika, nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, stručne saradnike u predškolskoj ustanovi
Trovanje hranom: Uloga nastavnika u prepoznavanju rizika, prevenciji i edukaciji učenika i roditeljaProsvetni radniciSeminarPrim.dr Mila Vučić Janković, Prof.dr sci med Goran Belojević, Ilinka Miletić, Ana Janković14A8811220-4 / 570-219/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - gimnazija, vaspitače u domu učenika, nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, stručne saradnike u predškolskoj ustanovi
Zaštita reproduktivnog zdravlja učenika od polno prenosivih bolesti - Uloga nastavnika u edukacijiProsvetni radniciSeminarPrim.dr Mila Vučić Janković, Prof.dr Goran Belojević, Spec.dr Vesna Andrejević, Ilinka Miletić17A881220-3 / 570-218/201618.04.2016.Nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Zaštita učenika od zaraznih bolesti tokom rekreativne nastave i ekskurzija - Uloga i odgovornost nastavnikaProsvetni radniciSeminarPrim.dr Mila Vučić Janković, Prof.dr Dragoljub Đokić, Prof.dr Goran Belojević, Marija Miletić23A881220-2 / 570-217/201618.04.2016.Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Zaštitite svoje dete od droga - Obuka nastavnika za rad sa roditeljima školske deceProsvetni radniciSeminarProf.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Alčaz, Spec.dr Vesna Andrejević, Jelena Blažević21A881220-1 / 570-215/201618.04.2016.Nastavnike razredne nastave, nastavnike predmetne nastave - osnovna škola, nastavnike predmetne nastave - gimnazija, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike stručnih predmeta - srednja stručna škola, nastavnike opšteobrazovnih predmeta - u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnike stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitače u predškolskoj ustanovi, medicinske sestre - vaspitače, vaspitače u domu učenika
Značaj pravilne nege kože u terapiji atopijskog dermatitisaAktivanStručni sastanak prve kategorijeDr.sci.med Jelena Perić2A-1-2194/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Značaj emolijensa kod atopijskog dermatitisaAktivanStručni sastanak prve kategorijePrim.dr Verica Svilar2A-1-2192/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Sistemska terapija i adekvatna nega kože kod teških formi akniAktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Željko Mijušković2A-1-2193/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Metode vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubregaAktivanElektronski testProf.dr Steva Plješa2A-1-2182/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: interna medicina, nefrologija, urologija, radiologija, nuklearna medicina), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe)
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šokaAktivanElektronski testAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-2176/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina, klinička biohemija, medicinska biohemija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanjeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2188/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta, abdominalna, grudna, vaskularna, plastična, rekonstruktivna i estetska, maksilofacijalna i dečja hirurgija, otrtopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, neurohirurgija, urologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe
Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanciAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2191/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta, abdominalna, grudna, vaskularna, plastična, rekonstruktivna i estetska, maksilofacijalna i dečja hirurgija, otrtopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, neurohirurgija, urologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe
Kanulacija perifernih i centralnih venaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2179/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanjaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2178/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta, abdominalna, grudna, vaskularna, plastična, rekonstruktivna i estetska, maksilofacijalna i dečja hirurgija, otrtopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, neurohirurgija, urologija, ginekologija i akušerstvo, infektologija), stomatologe
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenjeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1053/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinska sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, ginekološko - akušerske sestre - babice, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, laboratorijske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Zdravstvene potrebe starih u vezi sa ishranom i fizičkim aktivnostimaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1028/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre – tehničare, strukovne patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare, sanitarne tehničare, fizioterapeute)
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza - Savremeni pristupAktivanElektronski testDoc.dr Mirjana Gajić Veljić5A-1-2175/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, imunologija, medicinska mikrobiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Anafilaksa - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1057/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestra, ginekološko akušerske sestre - babice, patronažne sestre, strukovne patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, radiološkie tehničare, strukovne medicinske radiologe, laboratorijske tehničare, strukovne medicinske tehnologe, dijetetičare - nutricioniste)
Opstrukcija disajnog puta - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1054/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, patronažne sestre, strukovne patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći), anestetičare, dijetetičare - nutricioniste
Pravilno držanje i primena zaštitnih položaja i pokretaAktivanElektronski testMilica Ivetić5D-1-1056/1821.08.2018.Zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1059/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, pedijatrijske sestre, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (anestetičare, perfuzioniste, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći)
Kanulacija perifernih i centralnih vena - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1029/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, pedijatrijske sestre, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (anestetičare, perfuzioniste, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći)
Infuzioni rastvori u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1055/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, ginekološko akušerska sestra - babica, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra - tehničar), zdravstvene tehničare (anestetičare, perfuzioniste, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći), biohemičare
Hitna stanja povezana sa alkoholom i/ili psihoaktivnim supstancama - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1060/1821.08.2018.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Primarna intracerebralna hemoragijaAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković3A-1-1550/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, dečja neurologija, radiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, gerijatrija)
Intrakranijalne aneurizmeAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković5A-1-1548/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, dečje neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije)
Inicijalni tretman akutnog moždanog udaraAktivanElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1545/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, opšta hirurgija, kardiohirurgija, neurologija, dečja neurologija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuziologija, klinička biohemija, radiologija, patologija, sudska medicina, medicinska biohemija), biohemičare
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapijeAktivanElektronski testProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1525/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - alergologija i klinička medicina, pulmologija, reumatologija, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrheAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1518/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, abdominalna hirurgija, grudna hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, dečja hirurgija, neurohirurgija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina – pulmologija, kardiologija, gerijatrija, neurologija, pedijatrija, infektologija, medicina sporta, baro medicina), medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, medicinske sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
Inicijalna dijagnostika i lečenje hitnih stanja u endokrinologijiAktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Nevena Kalezić2A-1-1576/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, medicinska biohemija), biohemičare
Sepsa - Savremeni koncept dijagnostike i lečenjaAktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Branislava Stefanović2A-1-1577/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektologija, alergologija i imunologija, transfuzijska medicina, epidemiologija, medicinska biohemija), biohemičare
Hemoragijski šok - Savremeni koncept inicijalnog zbrinjavanjaAktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Branislava Stefanović2A-1-1579/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, otorinolaringologija, interna medicina, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada, transfuzijska medicina), stomatologe
Inicijalni tretman akutnih poremećaja srčanog ritmaAktivanStručni sastanak prve kategorijeDr Tjaša Ivošević, Dr Željko Bradić2A-1-1566/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, interna medicina, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada)
Inicijalni tretman opstrukcije disajnog putaAktivanStručni sastanak prve kategorijeDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić2A-1-1567/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, interna medicina, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalna dijagnostika i tretman plućne embolijeAktivanStručni sastanak prve kategorijeDr Tjaša Ivošević, Dr Željko Bradić2A-1-1569/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, neurohirurgija, interna medicina, radiologija)
Edem pluća - Savremeni koncept dijagnostike i lečenjaAktivanStručni sastanak prve kategorijeDr Željko Bradić, Prof.dr Nevena Kalezić2 A-1-1571/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, radiologija, medicinska biohemija), biohemičare
Epileptični napad - Savremeni koncept dijagnostike i lečenjaAktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Tijana Nastasović2A-1-1564/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, sudska medicina, patologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutni moždani udar - Savremeni koncept dijagnostike i lečenjaAktivanStručni sastanak prve kategorijeAsist.dr Tijana Nastasović2A-1-1570/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, neurologija, psihijatrija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, sudska medicina, transfuzijska medicina, radiologija)
Savremeni koncept dijagnostike i lečenja opekotinske bolestiAktivanStručni sastanak prve kategorijeAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić2A-1-1565/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, plastična, estetska i rekonstruktivna hirurgija, opšta hirurgija, abdominalna hirurgija, grudna hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, dečja hirurgija, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina), farmaceute
Hitna hipertenzivna stanja - Savremeni koncept dijagnostike i lečenjaAktivanStručni sastanak prve kategorijeAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić2А-1-1573/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, patologija, ortopedska hirurgija i traumatologija, sudska medicina)
Savremeni koncept dijagnostike i lečenja akutnog koronarnog sindromaAktivanStručni sastanak prve kategorijeAsist.dr Marina Stojanović, Dr Tjaša Ivošević2A-1-1581/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina)
Savremeni koncept dijagnostike i lečenja akutnih komplikacija dijabetes melitusaAktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Nevena Kalezić2A-1-1574/1821.05.20187.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, patologija, medicinska biohemija), biohemičare
Inicijalna dijagnostika i lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astme - Savremeni koncept AktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Nevena Kalezić2A-1-1568/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, alergologija i imunologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija)
Najnovije preporuke za kardiopulmonalnu reanimaciju u posebnim stanjimaAktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Aleksandar Pavlović2A-1-1572/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute. stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Inicijalna dijagnostika i terapija anafilakse - Savremeni principiAktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić2A-1-1575/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, interna medicina, medicina rada, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, anesteziologija sa reanimatologijom, pedijatrija)
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanjaAktivanStručni sastanak prve kategorijeProf. dr Nevena Kalezić2A-1-1578/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, neurohirurgija, ortopedska hirurgija i traumatologija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, neurologija, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Najnovije preporuke za kardiocerebralnu i pulmonalnu reanimaciju kod deceAktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Aleksandar Pavlović2A-1-1580/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina), farmaceute, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Najnovije preporuke za kardiocerebralnu i pulmonalnu reanimaciju kod odraslihAktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Aleksandar Pavlović2А-1-1563/1821.05.2017.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, psihijatrija, pedijatrija, opšta medicina), farmaceute, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Spontana subarahnoidna hemoragijaAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković4A-1-1537/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije)
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2)AktivanElektronski testProf.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović5A-1-1527/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1)AktivanElektronski testProf.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović5A-1-1523/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdiAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1522/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, abdominalna hirurgija, grudna hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, dečja hirurgija, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina – endokrinologija, kardiologija, opšta medicina, medicina rada, klinička biohemija, klinička farmakologija, patologija, sudska medicina, medicinska biohemija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretmanAktivanElektronski testProf.dr Goran Tulić5A-1-1519/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicine rada, urgentna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta hirurgija, dečja hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, fizikalna medicina, medicina sporta, patologija, sudska medicina), medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, medicinske sestre u službi urgentne medicine, medicinske sestre gerontološke sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare) 
Plućna embolija – Dijagnostika, inicijalni tretman i prognozaAktivanElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1520/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, abdominalna hirurgija, grudna hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, dečja hirurgija, neurohirurgija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, kardiologija, opšta medicina, medicina rada, radiologija, patologija, sudska medicina)
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenjeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1544/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, klinička biohemija),
Hitna stanja u otorinolaringologiji vezana za opstrukciju disajnog putaAktivanElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1543/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, grudna hirurgija, dečja hirurgija, neurohirurgija, interna medicina – pulmologija, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe
Inicijalni tretman hitnih hipertenzivnih stanjaAktivanElektronski testAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1517/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - kardiologija, pulmologija, medicinska biohemija), farmaceute
Akutni poremećaji srčanog ritmaAktivanElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1528/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šokaAktivanElektronski testAsist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1529/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, grudna hirurgija, dečja hirurgija, neurohirurgija, kardiohirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, transfuziologija, patologija, sudska medicina), stomatologe
Inicijalni tretman edema plućaAktivanElektronski testDr Željko Bradić, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1530/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, abdominalna hirurgija, grudna hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, dečja hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, kardiologija, opšta medicina, medicina rada, radiologija, klinička biohemija)
Diferencijalna dijagnoza koma i inicijalni tretmanAktivanElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1531/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neurologija, dečja neurologija, neurohirurgija, dečja hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, klinička biohemija, medicinska biohemija, patologija, sudska medicina), biohemičare
Urgentni tretman epileptičnog napadaAktivanElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1504/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, dečja i adolescentna psihijatrija, dečja neurologija, opšta hirurgija, dečja hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina), medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
Inicijalni tretman akutnog pogoršanja bronihijalne astmeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1541/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina – pulmologija, alergologija i klinička medicina, reumatologija, endokrinologija, kardiologija, imunologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija), biohemičare
Inicijalna dijagnostika i lečenje poremećaja funkcije hormona hipofizeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1521/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija), biohemičare
OpstipacijaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-676/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, ginekološko akušerske sestre, pedijatrijske sestre, gerontološke sestre, medicinske sestre u službi kućnog lečenja i nege, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, dijetetičare-nutricioniste, radiološke tehničare, sanitarne tehničare, laborante, fizioterapeute)
Poremećaji ishraneAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-677/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (pedijatrijske sestre, medicinske sestre opšteg smera, ginekološko akušerske sestre, patronažne sestre, sestre zaposlene na psihijatrijskim odeljenjima za decu i odrasle), zdravstvene tehničare (nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Savremeni pristup i smernice za dijagnostiku i lečenje bolesti zavisnostiAktivanElektronski testProf.dr Ivan Dimitrijević5A-1-1539/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: psihijatrija - bolesti zavisnosti, opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, klinička biohemija, medicinska biohemija, klinička farmacija, farmakoterapija), stomatologe, farmaceute, biohemičare
Tinitus kao javnozdravstveni problemAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević2A-1-1546/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, audiologija, opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, dečja i adolescentna psihijatrija, bolesti zavisnosti, higijena, oralna hirurgija), stomatologe
Inicijalni tretman sepse i septičnog šokaAktivanElektronski testAsist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1503/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija, klinička biohemija, medicinska biohemija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
Maksilofacijalne povrede (2)AktivanElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević, Prof.dr Nada Popović5A-1-1535/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe
Maksilofacijalne povrede (1)AktivanElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević, Prof.dr Nada Popović5A-1-1560/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe
Pravilna ishrana u adolescencijiAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-747/1821.05.2018.Medicinske sestre (patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari)
Fiziološke promene u starosti - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nada Popović, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1058/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, patronažne sestre, gerontološke sestre, sestre u službi urgentne medicine i službi kućnog lečenja, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, strukovne medicinske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Povrede kod starih - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Nada Popović, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1052/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, patronažne sestre, strukovne patronažne sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, medicinske sestre - vaspitačice, stomatološke sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, fizioterapeutske tehničare, laboratorijske tehničare, strukovne laboratorijske tehnologe, radiološke tehničare, strukovne medicinske radiologe, nutricioniste - dijetetičare, farmaceutske tehničare)
Trauma u trudnoćiAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-2183/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare, laboratorijske tehničare)
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacijeAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1534/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, sestre u službi kućnog lečenja i službi urgentne medicine), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, medicinske laboratorijske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste)
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjimaAktivanElektronski testProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1505/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, pulmologija, socijalne medicine, psihijatrije), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, babice, patronažne sestre, sestre - vaspitačice, kućno lečenje i nega), zdravstvene tehničare ((farmaceutski tehničari)
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za pićeAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1526/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (pedijatrijske sestre, patronažne sestre, zdravstveno vaspitanje, medicinske sestre opšteg smera), zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laborante, farmaceutske tehničare)
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod deceAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar P. Pavlović5A-1-1547/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, pulmologija, socijalne medicine, psihijatrije), stomatologe, farmaceute, biohemičare
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacijaAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar P. Pavlović5A-1-1532/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, pulmologija, socijalne medicine, psihijatrije), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, babice, patronažne sestre, sestre - vaspitačice, kućno lečenje i nega), zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Ishrana i fizička aktivnost porodiljaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-748/1821.05.2018.Medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (dijetetičari, nutricionisti, farmaceutski tehničari)
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksiAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1536/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, biohemičare, farmaceute
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske deceAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1556/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija), farmaceute, biohemičare
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna?AktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Mr ph Mirjana Živković5A-1-1524/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Vađenje zuba u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1195/18-II21.05.2018.Stomatologe
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović4V-1198/18-II21.05.2018.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari, radiološki tehničari)
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1197/18-II21.05.2018.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapijaAktivanElektronski testProf.dr Tihomir Vejnović4A-1-1533/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija)
Implantologija u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1227/18-II21.08.2018.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare)
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1225/18-II21.08.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, mikrobiologija), stomatologe, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubne tehničare, laboratorijske tehničare)
Ciste vilica u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović3V-1196/18-II21.05.2018.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstene tehničare (zubne tehničare)
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1199/18-II21.05.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović4A-1-1514/1821.05.2018.Lekari (specijalnost: pedijatrija, neurologija, dečja neurologija, infektivne bolesti, urgentna medicina, anesteziologija i reanimatologija, mikrobiologija, patologija, sudska medicina), medicinske sestre (pedijatrijske sestre, opšti smer, sestre u službi kućnog lečenja i nege), zdravstvene tehničare (u vozilu hitne pomoći)
Urgentna stanja u dečjem uzrastu koja nastaju dejstvom fizičkih faktora - Dijagnostika, terapija, negaAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1510/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, urgentna medicina, anesteziologija i reanimatologija, infektivne bolesti, patologija, sudska medicina), medicinske sestre (pedijatrijske sestre, opšti smer, sestre u službi kućnog lečenja i nege), zdravstvene tehničare (u vozilu hitne pomoći)
Konvulzivne krize u dečjem uzrastuAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1509/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, dečja neurologija, dečja i adolescentna psihijatrija, urgentna medicina, dečja hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, infektivne bolesti), medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (u vozilu hitne pomoći)
Menopauza i osteoporozaAktivanElektronski testProf.dr Artur Bjelica5A-1-1508/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, interna medicina, endokrinologija, fizijatrija, ortopedija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, medicinske sestre (opšti smer, babica), zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari, ginekološko-akušerski tehničari)
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2)AktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1500/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (u vozilu hitne pomoći)
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1)AktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1511/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, zdravstvene tehničare (u vozilu hitne pomoći)
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1513/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina - kardiologija, urgentna medicina), medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći)
Savremene metode planiranja porodiceAktivanElektronski testProf.dr Ana Mitrović Jovanović5A-1-2184/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: ginekologija, internista medicina - endokrinologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2)AktivanElektronski testPrim.dr Petar Borović5A-1-1501/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, pulmologija, socijalne medicine, psihijatrije), stomatologe, biohemičare, farmaceute, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, babice, patronažne sestre, sestre - vaspitačice, kućno lečenje i nega), zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1)AktivanElektronski testPrim.dr Petar Borović5A-1-1515/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, medicina rada, interna medicina, pulmologija, socijalne medicine, psihijatrije), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšti smer, pedijatrijske sestre, babice, patronažne sestre, sestre - vaspitačice, kućno lečenje i nega), zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolestiAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Prof.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović5A-1-1506/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (visoko strukovni laboratorijski tehnolozi, laboratorijski tehničari)
Lečenje bola u dečjem uzrastuAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović4A-1-1540/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, neurologija, dečjia neurologija, dečija adolescentna psihijatrija, urgentna medicina, interna medicina), farmaceute, stomatologe
Akutna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1512/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, urgentna medicina, toksikologija, medicina rada, anesteziologija i reanimatologija, patologija, sudska medicina, toksikološka hemija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, laboratorijske tehničare)
Otrovi iz duvanskog dimaAktivanElektronski testPrim.dr Petar Borović5A-1-1507/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i fizička aktivnost u trudnoćiAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-482/1813.04.2018.Medicinske sestre (patronažna sestra, sestra kućne nege i lečenja, ginekološko-akušerska sestra, babica, medicinska sestra - vaspitačica), zdravstvene tehničare (fizioterapeut, farmaceutski tehničar, sanitarni tehničar, nutricionista/dijetetičar)
Školska užina - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-629/1821.05.2018.Medicinske sestre (pedijatrijski i opšti smer, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (nutricionisti, farmaceutski tehničari)
Osnovi tradicionalne medicine (2)AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-625/1821.05.2018.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Glavobolje - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-501/1813.04.2018.Medicinske sestre (pedijatrijski i opšti smer, patronažne sestre, urgentna medicine i kućna nega i lečenje), zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari, nutricionisti)
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regijeAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-843/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, hirurgija, internistIčka onkologija, radiologija, patologija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-848/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična hirurgija, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-846/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumomAktivanElektronski testProf.dr Nada Popović5A-1-861/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, plastična hirurgija, abdominalna hirurgija, grudna hirurgija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, klinička biohemija), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (sestre iz jedinica intenzivne nege, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Vaskularne malformacije mozgaAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković5A-1-2177/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-844/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična hirurgija, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcijeAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Mr Ph Mirjana Živković5A-1-854/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutski tehničari)
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5V-1226/18-II21.08.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijsle tehničare, rendgen tehničare)
Istine i zablude o ibuprofenuAktivanElektronski testProf.dr Goran Tulić5A-1-860/1813.04.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - reumatologija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, fizikalna medicina i rehabilitacija, otorinolaringologija, sportstka medicina, pedijatrija, ginekologija i akušerstvo), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, stomatološke sestre, sestre u službi kućnog lečenja, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, farmaceutske tehničare)
Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna?AktivanElektronski testDr spec Jelena Ralić5A-1-850/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, neurologija, radiologija, neurohirurgija, sudska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološki tehničari, fizioterapeuti, radni terapeuti)
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2)AktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-853/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, vazduhoplovna medicina, higijena, klinička biohemija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, pedijatrijske sestre, ginekološko-akušerske sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1)AktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-1538/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, vazduhoplovna medicina, higijena, klinička biohemija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, anesteziologija, reanimatologija i intezivna terapija), farmaceute, biohemičare
Ishrana i povišen arterijski pritisakAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-857/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera); zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, anestetičare)
Ishrana i poremećaji duševnog zdravljaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-855/1806.03.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, psihijatrija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, pedijatrijske sestre, medicinske sestre u službi kućnog lečenja i nege, patronažne sestre); zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Ishrana i maligne bolestiAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-1502/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: higijena, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, interna medicina, internička onkologija), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, pedijatrijske sestre, službe kućnog lečenja i nege, patronažne sestre); zdravstvene tehničare (dijetetičari - nutricionisti, farmaceutski tehničari)
Ishrana i bolesti usta i zubaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević4A-1-1516/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, pedijatrijske sestre, službe kućnog lečenja i nege, patronažne sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (dijetetičari - nutricionisti, farmaceutski tehničari, zubni tehničari)
Bolnička higijenaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-859/1813.04.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (opšteg smera, pedijatrijske sestre,ginekološko akušerske sestre, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (sanitarni tehničari, mikrobiološki tehničari, laboranti)
Prehospitalno zbrinjavanje traumeAktivanElektronski testDoc.dr Dušica Stamenković5A-1-2604/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina)
Kardiopulmonalna reanimacijaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2599/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobovaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2602/1718.11.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radiološke tehničare)
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostikaAktivanElektronski testProf.dr Steva Plješa5А-1-2609/1718.11.2017.Lekare, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučajaAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec3A-1-2606/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Prezentacija i skrining perinatalnih mentalnih oboljenjaAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec5A-1-2605/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Toksoplazmoza i trudnoća - Zdravstveni rizici i prevencijaAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-2607/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, ginekologija, medicina rada, infektologija, epidemiologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencijeAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2611/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, infektologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (3)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2595/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (2)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2594/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (1)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2593/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prevencija dislokacije posle ugradnje endoproteze kukaAktivanElektronski testSofija Vukobrat4D-1-1418/1718.11.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Interakcije lekova od značaja za praksu (2)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2597/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Interakcije lekova od značaja za praksu (1)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2596/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Upravljanje interakcijama lekova - Studija slučajaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran, Mr ph Mirjana Živković5A-1-2598/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi - Studija slučajaAktivanElektronski testMr ph Mirjana Živković, Dr Gordana Petrović Tešić, Dr Marija Lazarević5A-1-2608/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, hematologija, endokrinologija), farmaceute
Osnovni principi primene transfuzione terapije kod hirurških pacijenataAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2601/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija, ginekologija, ortopedija, transfuziologija, urgentna medicina, interna medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenjaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić3A-1-2600/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Giht - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1325/1718.11.2017.Medicinske sestre (patronažne sestre, služba kućne nege i lečenja), zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste)
Vitamini B grupe - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1322/1718.11.2017.Medicinske sestre (zdravstveno vaspitanje, patronažne sestre, kućno lečenje i nega, opšta medicina), zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Osnovi tradicionalne medicineAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1324/1718.11.2017.Medicinske sestre (zdravstveno vaspitanje, patronažne sestre, kućno lečenje i nega, opšta medicina), zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
Magnezijum - Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1323/1718.11.2017.Medicinske sestre (zdravstveno vaspitanje, patronažne sestre, kućno lečenje i nega, opšta medicina), zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare)
CelijakijaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1326/1718.11.2017.Medicinske sestre (opšta medicina, pedijatrijske sestre, gastroenterologija, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (radne terapeute, farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare)
Savremeni pristup u dijagnostici i lečenju najčešćih inflamatornih dermatozaAktivanElektronski testDoc.dr Mirjana Gajić Veljić5A-1-2603/1718.11.2017.Farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Nega i lečenje dece sa inflamatornim dermatozamaAktivanElektronski testProf.dr Miloš Nikolić5A-1-2612/1718.11.2017.Lekare (specijalnost: dermatovenerolog, pedijatar, opšta medicina), farmaceute
Ukupan broj zapisa: 157
Izveštaj je kreiran za: 0.093 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program status vrsta autori bodova akreditacija datum akreditovan za
869

Preuzmi izveštaj: ods ODS xls XLS