spisak_akme.png

programstatusvrstaautoribodovaakreditacijadatumakreditovan za
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje*IstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1755/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretmanIstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1745/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Fiziološke promene osoba starijeg životnog doba*IstekaoElektronski testProf.dr Nada Popović5A-1-1509/1719.05.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, gerontologija, urgentna medicina, Interna medicina, kardiologija, nefrologija, pulmologija, gastroenterologija, reumatologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, medicinske tehničare)
Nedostatak vitamina i mikroelemenata kod deceIstekaoElektronski testMr sci med Nevenka Ilić10D-1-1871/1316.08.2013.Lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare, drugo (romske medijatore, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, visoke strukovne sestre, dijetetičare-nutricioniste, laborante)
Efikasno lečenje najčešćih infekcija u primarnoj zdravstvenoj zaštitiIstekaoElektronski testProf.dr Milica Prostran, Prof.dr Đorđe Považan, Prof.dr Vuk Sekulić, Prof.dr Budimka Novaković5А-1-685/1703.03.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Redukcija lipidskog rizika u prevenciji kardiovaskularne bolesti*IstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Prof.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović4А-1-860/173.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (visoko strukovne laboratorijske tehnologe, laboratorijske tehničare)
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti*IstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević, Prof.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović5А-1-864/173.03.2017.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (visoko strukovne laboratorijske tehnologe, laboratorijske tehničare)
Dijagnostika i terapija lumbalnog sindromaIstekaoElektronski testPrim.mr sci med Željko Kanjuh5A-1-2008/1719.08.2017.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Medicinska nutritivna terapija kod obolelih od dijabetes melitusIstekaoElektronski testProf.dr Goran Belojević5А-1-3151/1517.11.2015.Lekare, farmaceute
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju infekcija urogenitalnog traktaIstekaoElektronski testProf.dr Mijomir Pelemiš5A-1-2208/1518.08.2015.Farmaceute
Savremeni principi lečenja hipertenzivne krizeAktivanElektronski testAsist.dr Marina Stojanović5A-1-2182/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Reakcije preosetljivosti na hranuAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2176/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, dermatovenerologija, pulmologija, gastroenterohepatologija, pulmologija, opšta medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Radiološka dijagnostika srca i velikih krvnih sudovaAktivanElektronski testProf.dr Dragan Sagić5A-1-2174/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, opšta medicina, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika i stent u lečenju ishemijske bolesti srcaAktivanElektronski testProf.dr Dragan Sagić5A-1-2164/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: radiologija (interventna radiologija), kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina (kardiologija, pulmologija), opšta i medicina rada), zdravstvene tehničare (strukovne medicinske radiologe, radiološke  tehničare)
Primena principa ergonomije u prevenciji oštećenja zdravljaAktivanElektronski testMilica Ivetić5D-1-913/1919.08.2019.Zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Gerijatrijska trauma - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-916/1919.08.2019.Medicinske sestre (ginekološko-akušerske sestre - babice, patronažne sestre, stomatološke sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, fizioterapeutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare, farmaceutske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčetaAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2167/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, dečja neurologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neonatologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute)
Starenje - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-917/1919.08.2019.Medicinske sestre (ginekološko-akušerske sestre - babice, patronažne sestre, stomatološke sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, fizioterapeutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare, farmaceutske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolestiAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2177/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pothranjenost kod deceAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2170/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nedostupnost hrane, glad i pothranjenostAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2171/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promenaAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2178/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremeni pristup u lečenju inflamatornih dermatozaAktivanElektronski testDoc.dr Mirjana Gajić Veljić5A-1-2175/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, imunologija, medicinska mikrobiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
OnkogenezaAktivanElektronski testDr sci med Nevenka Ilić5A-1-2168/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano)
Opstrukcija disajnog puta - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-915/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, dijetetičare - nutricioniste)
Kanulacija vena - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-911/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, ginekološko akušerske sestre - babice, pedijatrijske sestre, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre - tehničare), zdravstvene tehničare (anestetičare, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, perfuzioniste)
Disajni put i disanje - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-914/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničari, ginekološko akušerske sestre - babice, pedijatrijske sestre, patronažne sestre - tehničari), zdravstvene tehničare (anestetičare, perfuzioniste, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći)
Deficit vitamina i mikroelemenata kod deceAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2165/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare-nutricioniste, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Infuzioni rastvori - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-918/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, ginekološko akušerska sestra - babica, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra - tehničar), zdravstvene tehničare (anestetičare, perfuzioniste, zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći), biohemičare
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (2)AktivanElektronski testProf.dr Dragan Sagić5A-1-2179/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (1)AktivanElektronski testProf.dr Dragan Sagić5A-1-2173/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: radiologija, kardiohirurgija, vaskularna hirurgija, interna medicina, kardiologija, pulmologija, medicina rada), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Inicijalni tretman anafilakse - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-919/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestra, ginekološko akušerske sestre - babice, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, radiološkie tehničare, laboratorijske tehničare, dijetetičare - nutricioniste)
Perioperativni menadžment bolesnika pod dejstvom alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testDr.sci Mirjana Marinković5D-1-910/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, ginekološko-akušerska sestra - babica, patronažna sestra), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, laboratorijske tehničare, perfuzioniste)
Perioperativni menadžment bolesnika koji boluju od dijabetesa - Uloga i zadaci medicinske sestreAktivanElektronski testDr Sci med Mirjana Marinković5D-1-912/1919.08.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestre, ginekološko - akušerske sestre - babice, patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, laboratorijske tehničare, dijetetičare nutricioniste) 
Klimatske promene - Uticaj na zdravlje ljudiAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2183/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod deceAktivanElektronski testDr Sci med Nevenka Ilić5A-1-2184/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, klinička imunologija, pulmologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Hormonska kontracepcija - Savremene metode i principi primeneAktivanElektronski testProf.dr Ana Mitrović Jovanović5A-1-2172/1919.08.2019.Lekare (specijalnost: ginegologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre (ginekološko akušerske sestre - babice, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretmanAktivanElektronski testProf.dr Goran Tulić5A-1-1354/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziolozi sa reanimatologijom, opšta medicina, medicina rada, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, radiologija, opšta hirurgija, sportska medicina, sudska medicina, patologija, fizijatrija)
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1336/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, interna medicina - kardiologija, urgentna medicina), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih uslugaAktivanElektronski testProf.dr Saša Veljković, Prof.dr Milica Prostran, Prof.dr Dragoljub Đokić, Dr Snežana Manić5A-1-1326/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparataAktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Prof.dr Milica Prostran5A-1-1327/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Maksilofacijalne povrede (2)AktivanElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević, Prof.dr Nada Popović5A-1-1331/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Maksilofacijalne povrede (1)AktivanElektronski testProf.dr Milovan Dimitrijević5A-1-1330/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, oralna hirurgije, otorinolaringologija, neurohirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, radiologija, urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Ciste vilica u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović3V-1321/19-II20.05.2019.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstene tehničare (zubne tehničare)
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović4V-1317/19-II20.05.2019.Lekare (specijalnost: maksilofacijalna hirurgija, radiologija, opšta medicina, medicina rada), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari, radiološki tehničari)
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1322/19-II20.05.2019.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Vađenje zuba u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1318/19-II20.05.2019.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre, zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović5V-1319/19-II20.05.2019.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (zubni tehničari)
Ishrana i fizička aktivnost porodiljaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-529/1920.05.2019.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre, ginekološko akušerske sestre, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Školska užina - Šta medicinska sestra treba da zna?AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-527/1920.05.2019.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Osnovi tradicionalne medicineAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-512/1920.05.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Poremećaji ishraneAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-528/1920.05.2019.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre, ginekološko akušerske sestre, patronažne sestre, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
OpstipacijaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-524/1920.05.2019.Medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, ginekološko akušerske sestre, pedijatrijske sestre, gerontološke sestre, medicinske sestre u službi kućnog lečenja i nege, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, dijetetičare-nutricioniste, radiološke tehničare, sanitarne tehničare, laborante, fizioterapeute)
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1)AktivanElektronski testPrim.dr Petar Borović5A-1-1357/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Pravilna ishrana u adolescencijiAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-525/1920.05.2019.Medicinske sestre (pedijatrijske sestre - tehničare, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricionisti - dijetetičari, farmaceutske tehničare)
Nova saznanja o ulozi vitamina D u zdravlju i bolestiAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Mr ph Mirjana Živković5A-1-1353/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1)AktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1334/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2)AktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1335/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, internista, endokrinologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Konvulzivne krize u dečjem uzrastuAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1371/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: psihijatrija, neurologija, pedijatrija, urgentna medicina, opšta hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, infektivne bolesti)
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaAktivanElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović4A-1-1356/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, neurologija, infektivne bolesti, urgentna medicina, anesteziologija i reanimatologija, mikrobiologija, epidemiologija, patologija, sudska medicina)
Tinitus kao javnozdravstveni problemAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević2A-1-1352/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta medicina, medicina rada, psihijatrija, higijena), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Menopauza i osteoporozaAktivanElektronski testProf.dr Artur Bjelica5A-1-1350/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, interna medicina, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, opšta medicina, medicina rada, radiologija, fizijatrija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare, radiološke tehničare)
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1)AktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-1361/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, higijena, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (dijetetičare - nutricioniste, farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Ishrana i maligne bolestiAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević5A-1-1370/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: higijena, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, interna medicina, onkologija)
Urgentni tretman epileptičnog napadaAktivanElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1364/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, psihijatrija, neurologija, opšta hirurgija, neurohirurgija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, patologija, sudska medicina)
Plućna embolija - Dijagnostika, inicijalni tretman i prognozaAktivanElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1343/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, patologija, sudska medicina)
Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdiAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1347/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - endokrinologija, patologija, sudska medicina, medicinska biohemija), biohemičare
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2)AktivanElektronski testProf.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović5A-1-1333/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (medicinske tehničare)
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1)AktivanElektronski testProf.dr Milenko Stojković, Prof.dr Gordana Vlajković, Prof.dr Nada Popović5A-1-1332/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, oftalmologija, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, opšta hirurgija, pedijatrija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (medicinske tehničare)
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacijeAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Ljubić5A-1-1325/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, interna medicina - kardiologija, nefrologija, endokrinologija, pulmologija, reumatologija, pedijatrija, klinička imunologija, anesteziologija sa reanimatologijom, hirurgija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (babice, patronažne sestre, pedijatrijske sestre, sestre u službi kućnog lečenja i službi urgentne medicine), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, medicinske laboratorijske tehnologe, dijetetičare, nutricioniste)
Spontana subarahnoidna hemoragijaAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković4A-1-1320/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Primarna intracerebralna hemoragijaAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković3A-1-1324/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: neurohirurgija, neurologija, dečja neurologija, radiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta medicina, interna medicina, gerijatrija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Intrakranijalne aneurizmeAktivanElektronski testProf.dr Zoran Milenković5A-1-1323/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: neurohirurgije, neurologije, dečje neurologije, radiologije, urgentne medicine, anesteziologije sa reanimatologijom, opšte medicine, interne medicine, gerijatrije), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (radiološke tehničare)
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapijaAktivanElektronski testProf.dr Tihomir Vejnović4A-1-1322/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare, farmaceutske tehničare)
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksiAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1321/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za pićeAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1328/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: pedijatrija, infektivne bolesti, epidemiologija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (pedijatrijske sestre, patronažne sestre, zdravstveno vaspitanje, medicinske sestre opšteg smera), zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laborante, farmaceutske tehničare)
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske deceAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-1329/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, pedijatrija, infektologija, epidemiologija, mikrobiologija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare, farmaceutske tehničare)
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapijeAktivanElektronski testProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1348/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod deceAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Pavlović5A-1-1337/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre. zdravstvene tehničare
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacijaAktivanElektronski testProf.dr Aleksandar Pavlović5A-1-1338/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre. zdravstvene tehničare
Inicijalni tretman akutnog moždanog udara - Aspekti intenzivne dijagnoze i terapijeAktivanElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1349/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, neurohirurgija, opšta hirurgija, kardiohirurgija, neurologija, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija, transfuziologija, radiologija, patologija, sudska medicina)
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrheAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1341/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, neurohirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, neurologija, pedijatrija, infektologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutni poremećaji srčanog ritmaAktivanElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1340/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, opšta medicina, medicina rada, interna medicina - kardiologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom)
Inicijalni tretman sepse i septičnog šokaAktivanElektronski testAsist.dr Branislava Stefanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1366/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: interna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, infektologija, imunologija, transfuziologija), biohemičare
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šokaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Asist.dr Branislava Stefanović5A-1-1346/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, kardiohirurgija, otorinolaringologija, opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, transfuziologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Hitna stanja u otorinolaringologiji vezana za opstrukciju disajnog putaAktivanElektronski testDr Tjaša Ivošević, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1355/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, pedijatrija, anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta medicina, opšta hirurgija, neurohirurgija, interna medicina - pulmologija, radiologija, patologija, sudska medicina), stomatologe, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenjeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1351/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - endokrinologija, kardiologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, medicinska biohemija), biohemičare
Diferencijalna dijagnoza koma i inicijalni tretmanAktivanElektronski testAsist.dr Tijana Nastasović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1363/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, neurologija, neurohirurgija, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, interna medicina, infektologija, patologija, sudska medicina)
Inicijalni tretman edema plućaAktivanElektronski testDr Željko Bradić, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1342/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, ortopedska hirurgija sa traumatologijom, ginekologija i akušerstvo, interna medicina - pulmologija, opšta medicina, pedijatrija, infektologija)
Inicijalni tretman akutnog pogoršanja bronihijalne astmeAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-1345/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - pulmologija, alergologija i klinička medicina, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, imunologija)
Uloga poremećaja lipida u proceni rizika za razvoj kardivaskularne bolestiAktivanElektronski testProf.dr Mirka Ilić, Prof.dr Tomislav Stojanović, Prof.dr Goran Belojević5A-1-1339/1920.05.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, kardiologija, endokrinologija, anesteziologija sa reanimatologijom), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijski tehničari)
Nesteroidni antiinflamatorni lekovi - Kako odabrati pravi?AktivanStručni sastanak prve kategorijeProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović2A-1-622/194.03.2019.Lekare (specijalnost: fizijatar, fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeut)
Bezbednost topikalne primene mometazon furoataAktivanStručni sastanak prve kategorijeDoc dr sci.med. Dušan Škiljević, Dr sci. med. Jelena Perić2A-1-621/194.03.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Akne u dečjem uzrastuAktivanStručni sastanak prve kategorijeDoc.dr Mirjana Gajić Veljić2A-1-620/194.03.2019.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regijeAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-610/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničare)
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-617/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laboranti, rentgen tehničare)
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-614/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-616/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hiirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1)AktivanElektronski testProf.dr Nevenka Žarkić Joksimović, Prof.dr Dragoljub Đokić5A-1-613/194.03.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-330/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-325/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-268/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o komunikaciji?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-319/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-328/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji?AktivanElektronski testDr sci med Vesna Tomić, Snežana Ralić Maričić4D-1-327/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognozaAktivanElektronski testProf.dr Milan Knežević5A-1-615/194.03.2019.Lekare (specijalnost: otorinolaringologija, maksilofacijalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta hirurgija, internistička onkologija, radiologija, patologija, oralna hirurgija, oralna hirurgija), stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (laborante, rentgen tehničare)
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštiteAktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić5A-1-609/194.03.2019.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (2)AktivanElektronski testProf.dr Ivan Butković5A-1-612/194.03.2019.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcijeAktivanElektronski testMr Ph Mirjana Živković, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-267/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i povišen arterijski pritisakAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Snežana Ralić Maričić5D-1-329/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i poremećaji duševnog zdravljaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Snežana Ralić Maričić5D-1-326/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Ishrana i dijabetes melitusAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Snežana Ralić Maričić5D-1-318/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Bolnička higijenaAktivanElektronski testProf.dr Goran Belojević, Dr Sci Mirjana Marinković5D-1-320/194.03.2019.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksiAktivanElektronski testMr Ph Mirjana Živković, Dr Gordana Petrović Tešić, Dr Marija Lazarević5A-1-618/194.03.2019.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, fizikalna medicina i rehabilitacija), farmaceute, biohemičare
Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultatAktivanElektronski testProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-619/194.03.2019.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute)
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobovaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2543/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Kardiopulmonalna reanimacijaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2553/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Perinatalna mentalna oboljenja (1)AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec5A-1-2539/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: psihijatrija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre
Perinatalna mentalna oboljenja (2)AktivanElektronski testProf.dr Vesna Pirec3A-1-2540/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: psihijatrije, ginekologije, pedijatrije, opšte medicine, medicine rada)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanjeAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2563/1819.11.2018.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstvaAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2562/1819.11.2018.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštiteAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2565/1819.11.2018.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Biološka bezbednost u laboratorijama - Osnovni principi i normativni okvirAktivanElektronski testProf.dr Valentina Arsić-Arsenijević5A-1-2564/1819.11.2018.Lekare (medicinska mikrobiologija, patologija, imunologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Najčešća zapaljenjska oboljenja kože kod dece i odraslihAktivanElektronski testDoc.dr Svetlana Popadić5A-1-2537/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, imunologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubregaAktivanElektronski testProf.dr Steva Plješa5A-1-2547/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare)
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni principiAktivanElektronski testAsist.dr sci Srđan Tanasilović5A-1-2538/1819.11.2018.Farmaceute, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Fizioterapijski tretman zdravstvenih problema izazvanih lošim držanjem tela kod deceAktivanElektronski testSofija Vukobrat4D-1-1159/1819.11.2018.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Prevencija dislokacije nakon ugradnje endoproteze kukaAktivanElektronski testSofija Vukobrat4D-1-1163/1819.11.2018.Medicinske sestre (patronažne sestre), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute)
Vitamini B grupeAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1161/1819.11.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice, strukovne patronažne sestre, patronažne sestre)
Osnovi tradicionalne medicine (1)AktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1160/1819.11.2018.Medicinske sestre, zdravstvene tehničare
MagnezijumAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1165/1819.11.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, medicinske sestre - vaspitačice,  patronažne sestre, strukovne patronažne sestre, pedijatrijske sestre)
GihtAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1162/1819.11.2018.Medicinske sestre (strukovne patronažne sestre, patronažne sestre, medicinske sestre - vaspitačice), zdravstvene tehničare (nutricioniste-dijetetičare, farmaceutske tehničare)
CelijakijaAktivanElektronski testSnežana Ralić Maričić5D-1-1164/1819.11.2018.Medicinske sestre (medicinska sestra - tehničar, pedijatrijska sestra, strukovna patronažna sestra, patronažna sestra, medicinska sestra - vaspitačica)
Sportske povrede ramena - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacijaAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović4A-1-2558/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacijaAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović5A-1-2556/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Sportske povrede kolena i potkolenice - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacijaAktivanElektronski testNS Dr Rade Babović5A-1-2557/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska medicina, medicina rada, opšta medicina, urgentna medicina, radiologija), zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Primena transfuzione terapije kod hirurških pacijenata - Osnovni principiAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić5A-1-2530/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija, transfuziologija, hirurgija, ginekologija, ortopedija, otorinolaringologija, urgentna medicina), biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre-tehničare), zdravstvene tehničare
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastojaAktivanElektronski testProf.dr Nevena Kalezić3A-1-2552/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Nega i lečenje inflamatornih dermatoza kod deceAktivanElektronski testProf.dr Miloš Nikolić5A-1-2536/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: dermatovenerologija, pedijatrija, medicinska mikrobiologija, opšta medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Interakcije lekovaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2528/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antimikrobni lekovi (3)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2533/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antimikrobni lekovi (2)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2532/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antimikrobni lekovi (1)AktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2531/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Antibiotici u terapiji infekcija urinarnog traktaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran4A-1-2548/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: urologija, ginekologija, pedijatrija, opšta medicina, medicina rada, medicinska mikrobiologija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare)
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog traktaAktivanElektronski testProf.dr Milica Prostran5A-1-2550/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: sve specijalnosti), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, laboratorijske tehničare)
Toksoplazmoza i trudnoća: Zdravstveni rizici i prevencijaAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković4A-1-2560/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: ginekologija i akušerstvo, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija, opšta medicina, medicina rada), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Kućni ljubimci: Zdravstveni rizici i mere prevencijeAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2527/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, infektivne bolesti, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (laboratorijske tehničare, sanitarne tehničare)
Uzročnici respiratornih zaraznih bolestiAktivanElektronski testPrim.dr Mila Vučić Janković5A-1-2549/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina, pedijatrija, otorinolaringologija, infektologija, medicinska mikrobiologija, epidemiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (sanitarne tehničare, laboratorijske tehničare)
Lečenje bolnih stanja u primarnoj zaštitiAktivanElektronski testAsist.dr sci med Ivica Jeremić5A-1-2529/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, ginekologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortopedija sa traumatologijom, interna medicina), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Sartani - Karakteristike, indikacije i terapijski efekatAktivanElektronski testNS Prim.dr Ivana Burazor5A-1-2555/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (1)AktivanElektronski testProf.dr Ivan Butković5A-1-611/194.03.2019.Lekare (specijalnost: ortopedija sa traumatologijom, fizikalna medicinea i rehabilitacija, sportska medicina, urgentna medicina, radiologija, opšta medicina, medicina rada), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, radiološke tehničare)
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statinaAktivanElektronski testProf.dr Igor Mrdović5A-1-2554/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija, hirurgija, anesteziologija sa reanimatologijom), biohemičare
Osnovi rehabilitacije kod reumatoloških bolesnikaAktivanElektronski testProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-2561/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Osnovi rehabilitacije kod bolesnika sa mišićno-skeletnim povredamaAktivanElektronski testProf.dr Emilija Dubljanin Raspopović5A-1-2559/1819.11.2018.Lekare (spoecijalnost: fizikalna medicina i rehabilitacija, opšta medicina, medicina rada, sportska medicina, radiologija), medicinske sestre, zdravstvene tehničare (fizioterapeute, radne terapeute, radiološke tehničare)
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (2)AktivanElektronski testDoc.dr Dejan Orlić5A-1-2535/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (1)AktivanElektronski testDoc.dr Dejan Orlić5A-1-2534/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: interna medicina, opšta medicina, medicina rada), farmaceute
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povredaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2545/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije speciifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod poremećaja stanja svestiAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2544/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetomAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2546/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod krvarenja i ranaAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2542/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Dentalni strah i fobije u stomatološkoj praksiAktivanElektronski testProf.dr Vlastimir Petrović, Dr sci med Vesna Tomić5V-1245/18-II19.11.2018.Stomatologe, medicinske sestre (stomatološke sestre)
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šokaIstekaoElektronski testAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-2176/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: anesteziologija sa reanimatologijom, urgentna medicina, opšta hirurgija, plastična i rekonstruktivna hirurgija, otorinolaringologija, ginekologija i akušerstvo, dermatovenerologija, opšta medicina, medicina rada, patologija, sudska medicina, klinička biohemija, medicinska biohemija, klinička farmacija, farmakoterapija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolestiAktivanElektronski testDr Zlatko Veža5A-1-2541/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Anafilaksa - Šta medicinska sestra treba da zna?IstekaoElektronski testProf.dr Nevena Kalezić, Dr.sci Mirjana Marinković5D-1-1057/1821.08.2018.Medicinske sestre (medicinske sestre - tehničare, pedijatrijske sestra, ginekološko akušerske sestre - babice, patronažne sestre, strukovne patronažne sestre), zdravstvene tehničare (zdravstvene tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare, radiološkie tehničare, strukovne medicinske radiologe, laboratorijske tehničare, strukovne medicinske tehnologe, dijetetičare - nutricioniste)
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije*IstekaoElektronski testProf.dr Slađana Trpković, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-1525/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: opšta medicina, medicina rada, interna medicina - alergologija i klinička medicina, pulmologija, reumatologija, imunologija, neurologija, psihijatrija, radiologija, nuklearna medicina, infektologija, otorinolaringologija, oftalmologija, dermatovenerologija, urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, opšta hirurgija, ginekologija i akušerstvo, pedijatrija), stomatologe, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, sestre u službi urgentne medicine, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, anestetičare)
Akutni koronarni sindrom - Dijagnoza i lečenjeAktivanElektronski testAsist.dr Marina Stojanović, Prof.dr Nevena Kalezić5A-1-2551/1819.11.2018.Lekare (specijalnost: urgentna medicina, anesteziologija sa reanimatologijom, interna medicina, opšta medicina, medicina rada, opšta hirurgija, patologija, sudska medicina), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Savremene metode planiranja porodiceIstekaoElektronski testProf.dr Ana Mitrović Jovanović5A-1-2184/1821.08.2018.Lekare (specijalnost: ginekologija, internista medicina - endokrinologija, opšta medicina, medicina rada, pedijatrija), farmaceute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare)
Akutna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, negaIstekaoElektronski testDr sci med Dragoslav Maksimović5A-1-1512/1821.05.2018.Lekare (specijalnost: pedijatrija, urgentna medicina, toksikologija, medicina rada, anesteziologija i reanimatologija, patologija, sudska medicina, toksikološka hemija), farmaceute, biohemičare, medicinske sestre (medicinske sestre opšteg smera, pedijatrijske sestre), zdravstvene tehničare (tehničare u vozilu hitne pomoći, laboratorijske tehničare)
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite**IstekaoElektronski testProf.dr Vesna Pirec, Dr sci med Vesna Tomić5A-1-1754/1719.08.2017.Lekare (specijalnost: nije specifikovano), stomatologe, farmaceute, medicinske sestre (ginekološko-akušerska sestra, stomatološke sestre), zdravstvene tehničare (farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radne terapeute, laboratorijske tehničare)
Ukupan broj zapisa: 169
Izveštaj je kreiran za: 0.061 (sekundi)UKUPAN BROJ BODOVA

program status vrsta autori bodova akreditacija datum akreditovan za
813