ELEKTRONSKI TESTOVI ZA LEKARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov blagovremene i adekvatne dijagnoze 5 A-1-778/20
Interakcije kardiovaskularnih lekova (1) 5 A-1-773/20
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-782/20
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu 5 A-1-783/20
Savremeni principi prevencije i lečenja IgE vezanih alergija na hranu 5 A-1-784/20
Intolerancija laktoze 5 A-1-790/20
Vitamin A - Dnevne potrebe, funkcija, posledice deficita i hipervitaminoze kod dece 5 A-1-794/20
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih 5 A-1-787/20
Kineziterapija u prevenciji i lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-779/20
Kineziterapija u postoperativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-781/20
Dijagnostika i lečenje lumbalnog sindroma 5 A-1-788/20
Inicijalni tretman akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-789/20
Pravilna upotreba ibuprofena u kliničkoj praksi 5 A-1-785/20
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1426/20-II
Kako odabrati pravi analgetik? 5 A-1-780/20
Bol u leđima - Etiologija, patogeneza, klinička slika 5 A-1-774/20
Dijagnostika i lečenje povreda mekih tkiva skočnog zgloba 5 A-1-776/20
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-792/20
Tumori maksilofacijalne regije - Šta stomatolog treba da zna? 5 V-1427/20-II
Medicinska nutritivna terapija dijabetes melitusa 5 A-1-791/20
Medicinska nutritivna terapija povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-793/20
Medicinska nutritivna terapija poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-795/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 21. MAJA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni pristup inicijalnom zbrinjavanju hemoragijskog šoka 5 A-1-1114/20
Koma - Diferencijalna dijagnoza i inicijalni tretman 5 A-1-1115/20
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškarca - Osnov ranog otkrivanja 5 A-1-1116/20
Savremeni principi inicijalnog tretmana plućne embolije 5 A-1-1117/20
Neželjeni efekti primene lekova kod starih 4 A-1-1118/20
Dete rođeno malo za gestaciono doba 3 A-1-1120/20
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-1121/20
Poremećaj rasta kod dece 3 A-1-1123/20
Inicijalna dijagnostika i lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusa 5 A-1-1124/20
Poremećaji funkcije hormona hipofize - Inicijalni tretman 5 A-1-1125/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu sepse i septičnog šoka 5 A-1-1126/20
Savremeni principi kardio-pulmonalne reanimacije kod dece 5 A-1-1127/20
Specifičnosti kardiopulmonalne reanimacije u posebnim stanjima 5 A-1-1128/20
Inicijalno zvrinjavanje epileptičnog napada 5 A-1-1129/20
Akromegalija - dijagnoza i lečenje 4 A-1-1130/20
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statina 5 A-1-1132/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog pogoršanja bronhijalne astme 5 A-1-1135/20
Savremeni principi kardio-pulmonalno-cerebralne reanimacije kod odraslih 5 A-1-1137/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu akutnog moždanog udara 5 A-1-1139/20
Savremeni pristup inicijalnom tretmanu opstrukcije disajnog puta 5 A-1-1141/20
Savremeni principi inicijalnog tretmana anafilakse 5 A-1-1142/20
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1143/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1460/20-II
AKREDITOVANI PROGRAMI 1. JULA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Diferencijalna dijagnoza hepatomegalije kod dece s osvrtom na urođene bolesti metabolizma i bolesti lizozoma 3 A-1-1122/20
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 3 C-1-35/20
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emotivnoj inteligenciji? 3 C-1-36/20
Motivisanje pacijenata za lečenje kroz komunikaciju u procesu zaštite 3 C-1-37/20
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 3 C-1-38/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 17. AVGUSTA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni pristup u tretmanu srčane insuficijencije 4 A-1-1656/20
Principi perioperativnog lečenja ishemije miokarda 4 A-1-1657/20
Principi perioperativnog lečenja arterijske hipertenzije 3 A-1-1658/20
Fiziologija kardiovaskularnog sistema - Regulacioni mehanizmi 3 A-1-1659/20
Savremeni principi primene antiaritmijskih lekova u atrijalnoj fibrilaciji 4 A-1-1655/20
AKREDITOVANI PROGRAMI 16. NOVEMBRA 2020. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Antimicrobial stewardship najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-2039/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Konceptualni okvir 5 A-1-2069/20
Bolesti koje prenose kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i prevencija 5 A-1-2076/20
Crevne zarazne bolesti kod dece 5 A-1-2060/20
D-dimer: Uloga u hemostaznom sistemu i primena u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja 5 A-1-2073/20
Inflamatorne dermatoze - Dijagnostika i lečenje 5 A-1-2051/20
Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od psihoaktivnih supstanci 5 A-1-2046/20
Inicijalni tretman opekotinske bolesti 5 A-1-2108/20
Interakcije lekova od kliničkog značaja 5 A-1-2040/20
Lipidski rizik za razvoj kardiovaskularne bolesti 5 A-1-2054/20
Marketing kao instrument za stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-2078/20
Metode vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubrega 2 A-1-2066/20
Nega zdrave i bolesne kože - Principi i smernice 5 A-1-2061/20
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2043/20
Otitis kod dece - Dijagnostika i lečenje 5 A-1-2074/20
Prevencija osteoporoze u menopauzi 5 A-1-2080/20
Primarna intracerebralna hemoragija 3 A-1-2047/20
Primena infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-2091/20
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2100/20
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2105/20
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2099/20
Racionalna primena antibiotika u lečenju infekcija oka 5 A-1-2050/20
Racionalna upotreba antibiotika: Respiratorne infekcije 5 A-1-2107/20
Rehabilitacija mišićnoskeletnih povreda - Savremeni pristup 5 A-1-2064/20
Rehabilitacija reumatskih oboljenja - Savremeni pristup 5 A-1-2048/20
Rehabilitacija sportskih povreda kolena i potkolenice 5 A-1-2041/20
Rehabilitacija sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zgloba 5 A-1-2053/20
Rehabilitacija sportskih povreda ramena 5 A-1-2081/20
Savremeni principi inicijalnog zbrinjavanja traume u trudnoći 5 A-1-2072/20
Srčani zastoj - Skorovi ranog upozorenja 5 A-1-2109/20
Tendinopatije - Od razumevanja do efikasnog lečenja 3 A-1-2101/20
Terapija i nega kože sklone aknama 5 A-1-2065/20
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2 A-1-2079/20
Toksoplazmoza u trudnoći - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2052/20
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja disajnog puta i disanja 5 A-1-2096/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2059/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Radno okruženje 5 A-1-2063/20
Savremeni aspekti dijagnostike, praćenja i lečenja glaukomne bolesti 3 A-1-2045/20
Savremeni principi primene transfuzione terapije 5 A-1-2089/20
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2098/20
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučaja 3 A-1-2058/20
Savremeni pristup u lečenju najčešćih oboljenja kože tokom letnjih meseci 3 A-1-2075/20
Antibiotici: Klasifikacija, mehanizam dejstva, karakteristike 5 A-1-2088/20
Racionalna upotreba antibiotika: Urinarne infekcije 4 A-1-2082/20
Racionalna upotreba antibiotika: Osnovni postulati 5 A-1-2087/20
Racionalna upotreba antimikotika 4 A-1-2086/20
Perinatalna mentalna oboljenja: Prezentacija i skrining 5 A-1-2056/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda oka 5 A-1-2094/20
Savremeni principi lečenja respiratornih infekcija kod dece 5 A-1-2057/20
Prelomi maksile 5 A-1-2062/20
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju povreda maksilofacijalne regije 5 A-1-2049/20
Intrakranijalne aneurizme 5 A-1-2083/20
Spontana subarahnoidna hemoragija 4 A-1-2085/20
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2093/20
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2104/20
Inicijalno lečenje akutnog koronarnog sindroma - Savremeni principi 5 A-1-2092/20
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-2077/20
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega 5 A-1-2068/20
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5 A-1-2070/20
Savremeni principi i preporuke za ishranu sportista 5 A-1-2084/20
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-2090/20
Jatrogene povrede oka 5 A-1-2095/20
Hronični lumbalni bol 5 A-1-2044/20
Embrionalni razvoj pluća - Osnov zdravlja i bolesti 3 A-1-2071/20
Preoperativna procena, priprema, intraoperativno i postoperativno lečenje gerijatrijskih pacijenata 5 A-1-2055/20
Savremeni principi farmakoterapije psihičkih poremećaja povezanih sa stresom 3 A-1-2102/20
Savremeni principi dijagnostike i lečenja okluzivne bolesti perifernih arterija 5 A-1-2097/20
Psihijatrijska neželjena dejstva odabranih grupa lekova 5 A-1-2103/20
Savremeni principi uspostavljanja i održavanja venskih puteva 5 A-1-2106/20
Lečenje i greške u tretmanu demencije u opštoj praksi 4 A-1-2038/20
Rano otkrivanje i dijagnostika demencije u opštoj praksi 4 A-1-2067/20

Preporučite prijateljima

Poslednja izmena: ponedeljak, 1. februar 2021., 07:56