ELEKTRONSKI TESTOVI ZA LEKARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 A-1-610/19
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-617/19
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-614/19
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-616/19
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1) 5 A-1-613/19
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-615/19
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite 5 A-1-609/19
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (1) 5 A-1-611/19
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (2) 5 A-1-612/19
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi 5 A-1-618/19
Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-619/19
Spontana subarahnoidna hemoragija 4 A-1-1320/19
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi 5 A-1-1321/19
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija 4 A-1-1322/19
Intrakranijalne aneurizme 5 A-1-1323/19
Primarna intracerebralna hemoragija 3 A-1-1324/19
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5 A-1-1325/19
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparata 5 A-1-1327/19
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5 A-1-1328/19
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1329/19
Maksilofacijalne povrede (1) 5 A-1-1330/19
Maksilofacijalne povrede (2) 5 A-1-1331/19
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1332/19
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1333/19
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5 A-1-1334/19
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5 A-1-1335/19
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5 A-1-1336/19
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece 5 A-1-1337/19
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5 A-1-1338/19
Uloga poremećaja lipida u proceni rizika za razvoj kardivaskularne bolesti 5 A-1-1339/19
Akutni poremećaji srčanog ritma 5 A-1-1340/19
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe 5 A-1-1341/19
Inicijalni tretman edema pluća 5 A-1-1342/19
Plućna embolija - Dijagnostika, inicijalni tretman i prognoza 5 A-1-1343/19
Inicijalni tretman akutnog pogoršanja bronihijalne astme 5 A-1-1345/19
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šoka 5 A-1-1346/19
Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi 5 A-1-1347/19
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5 A-1-1348/19
Inicijalni tretman akutnog moždanog udara - Aspekti intenzivne dijagnoze i terapije 5 A-1-1349/19
Menopauza i osteoporoza 5 A-1-1350/19
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenje 5 A-1-1351/19
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2 A-1-1352/19
Nova saznanja o ulozi vitamina D u zdravlju i bolesti 5 A-1-1353/19
Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretman 5 A-1-1354/19
Hitna stanja u otorinolaringologiji vezana za opstrukciju disajnog puta 5 A-1-1355/19
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 4 A-1-1356/19
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5 A-1-1357/19
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5 A-1-1361/19
Diferencijalna dijagnoza koma i inicijalni tretman 5 A-1-1363/19
Urgentni tretman epileptičnog napada 5 A-1-1364/19
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5 A-1-1366/19
Ishrana i maligne bolesti 5 A-1-1370/19
Konvulzivne krize u dečjem uzrastu 5 A-1-1371/19
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1317/19-II
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5 A-1-1326/19
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-2165/19
Faktori rizika i mogućnosti prevencije astme kod dece 5 A-1-2184/19
Hormonska kontracepcija - Savremene metode i principi primene 5 A-1-2172/19
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-2178/19
Klimatske promene - Uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-2183/19
Nedostupnost hrane, glad i pothranjenost 5 A-1-2171/19
Onkogeneza 5 A-1-2168/19
Perkutana transluminalna koronarna angioplastika i stent u lečenju ishemijske bolesti srca 5 A-1-2164/19
Pothranjenost kod dece 5 A-1-2170/19
Prevencija i kontrola hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-2177/19
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (1) 5 A-1-2173/19
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu (2) 5 A-1-2179/19
Radiološka dijagnostika srca i velikih krvnih sudova 5 A-1-2174/19
Reakcije preosetljivosti na hranu 5 A-1-2176/19
Savremeni principi lečenja hipertenzivne krize 5 A-1-2182/19
Savremeni pristup u lečenju inflamatornih dermatoza 5 A-1-2175/19
Utvrđivanje gestacione zrelosti novorođenčeta 5 A-1-2167/19
AKREDITOVANI PROGRAMI 19. NOVEMBRA 2019. GODINE
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni pristup u rehabilitaciji mišićnoskeletnih povreda 5 A-1-2502/19
Kardiopulmonalna reanimacija 5 A-1-2503/19
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2504/19
Pravilna primena analgetika u lečenju hroničnih bolnih stanja kod pacijenata sa komorbiditetima 5 A-1-2505/19
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2506/19
Savremeni pristup u rehabilitaciji reumatskih oboljenja 5 A-1-2507/19
Prva pomoć kod povreda zglobova i kostiju 5 A-1-2509/19
Interakcije lekova od značaja za praksu 5 A-1-2522/19
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (1)? 5 A-1-2523/19
Savremeni principi nege zdrave i bolesne kože 5 A-1-2531/19
Nega kože sklone aknama i terapija akni 5 A-1-2532/19
Dijagnostika i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece i odraslih 5 A-1-2533/19
Perinatalna mentalna oboljenja: Prezentacija i skrining 5 A-1-2548/19
Savremeni koncept biološke bezbednosti u laboratorijama 5 A-1-2552/19
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučaja 3 A-1-2563/19
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijama 5 A-1-2566/19
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2567/19
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda ramena 5 A-1-2568/19
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda kolena i potkolenice 5 A-1-2569/19
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju respiratornih infekcija 5 A-1-2570/19
Racionalna upotreba antibiotika u lečenju urinarnih infekcija 5 A-1-2571/19
Racionalna upotreba antibiotika - Osnovni postulati 5 A-1-2572/19
Neželjena dejstva antibiotika 5 A-1-2573/19
Antimikotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 4 A-1-2575/19
Savremeni pristup u tretmanu sportskih povreda podlaktice, šake i ručnog zgloba 5 A-1-2609/19
Mere zaštite i biološka bezbednost u laboratorijama 5 A-1-2610/19
Hronična bolest bubrega - Metode vizuelizacije 2 A-1-2611/19
Antibiotici - Šta zdravstveni radnik treba da zna (2)? 5 A-1-2614/19
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostika 5 A-1-2627/19
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2628/19
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-2647/19
Kanulacija perifernih i centralnih vena 5 A-1-2648/19
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-2649/19
Zdravstveni rizici i mere prevencije bolesti koje prenose kućni ljubimci 5 A-1-2650/19
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje 5 A-1-2651/19
Osnovni principi primene transfuzione terapije 5 A-1-2652/19
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman 5 A-1-2653/19
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šoka 5 A-1-2654/19
Toksoplazmoza - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2655/19
Prevencija i adekvatno zbrinjavanje traume u trudnoći 5 A-1-2656/19
Sartani u kardiovaskularnom kontinuumu 5 A-1-2657/19
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja 3 A-1-2658/19
Uzročnici zaraznih bolesti respiratornog trakta 5 A-1-2659/19
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 А-1-2574/19

Preporučite prijateljima

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: četvrtak, 28. novembar 2019., 15:12