ELEKTRONSKI TESTOVI ZA LEKARE

Ove programe mogu koristiti svi lekari - članovi Lekarske komore Srbije, nezavisno od specijalnosti i radnog mesta (vrste ustanove u kojoj rade).


Ukoliko testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

"U toku jednog dana polaznici mogu prisustvovati na najviše dva testa"
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike, član 9, tačka đ, Službeni glasnik RS, 3/2016)NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe 5 A-1-1514/17
Fiziološke promene osoba starijeg životnog doba 5 A-1-1509/17
Povrede kod osoba u starijem životnom dobu 5 A-1-1513/17
Fiziološke promene u trudnoći 5 A-1-1510/17
Trauma u trudnoći 5 A-1-1511/17
Stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite 5 A-1-1508/17
Standardi životne sredine za akreditaciju zdravstvenih ustanova 5 A-1-1507/17
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu 5 A-1-1512/17
Kanulacija perifernih i centralnih vena 5 A-1-1746/17
Hitna stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman 5 A-1-1745/17
Infuzioni rastvori - Principi primene u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-1750/17
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje 5 A-1-1755/17
Kineziterapija u prevenciji i tretmanu lumbalnog sindroma 5 A-1-1748/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 4 A-1-1747/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 4 A-1-1756/17
Osnovi komunikacije - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 4 A-1-1751/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom? 4 A-1-1749/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima? 4 A-1-1752/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji? 4 A-1-1753/17
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite 5 A-1-1754/17
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi - studija slučaja 5 A-1-2608/17
Nega i lečenje dece sa inflamatornim dermatozama 5 A-1-2612/17
Prevencija srčanog zastoja - Skorovi ranog upozorenja 3 A-1-2600/17
Osnovni principi primene transfuzione terapije kod hirurških pacijenata 5 A-1-2601/17
Upravljanje interakcijama lekova - Studija slučaja 5 A-1-2598/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (1) 5 A-1-2596/17
Interakcije lekova od značaja za praksu (2) 5 A-1-2597/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (1) 5 A-1-2593/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (2) 5 A-1-2594/17
Šta zdravstveni radnik treba da zna o antimikrobnim lekovima (3) 4 A-1-2595/17
Kućni ljubimci - Zdravstveni rizici i mere prevencije 5 A-1-2611/17
Toksoplazmoza i trudnoća - Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2607/17
Prezentacija i skrining perinatalnih mentalnih oboljenja 5 A-1-2605/17
Perinatalna mentalna oboljenja - Studije slučaja 3 A-1-2606/17
Hronična bolest bubrega - Biohemijska dijagnostika 5 A-1-2609/17
Kardiopulmonarna reanimacija 5 A-1-2599/17
Prehospitalno zbrinjavanje traume 5 A-1-2604/17
Akutni moždani udar - Šta zdravstveni radnik treba da zna? 5 A-1-850/18
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-861/18
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-855/18
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-857/18
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (2) 5 A-1-853/18
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije 5 A-1-854/18
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-844/18
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-846/18
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-848/18
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 A-1-843/18
SAMO ZA ČLANOVE AKADEMIJE BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Uloga ksilometazolina i rastvora morske vode u očuvanju zdravlja nosa i grla 4 A-1-1516/17
Pneumonije - Dijagnostika i lečenje 4 A-1-1757/17
Kako savetovati pacijenta sa digestivnim tegobama 5 A-1-1759/17
Egzacerbacija hronične opstruktivne bolesti pluća - Dijagnostika i lečenje 2 A-1-1758/17
Beta blokatori u arterijskoj hipertenziji 3 A-1-1760/17
U PRIPREMI ZA AKREDITACIJU 22. MAJA 2018. BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Maksilofacijalne povrede (1)
Maksilofacijalne povrede (2)
Fiziološke promene osoba starijeg životnog doba
Povrede kod osoba starijeg životnog doba
Trauma u trudnoći
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna?
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija
Uzročnici respiratornih zaraznih bolesti od značaja za primarnu zdravstvenu zaštitu
Implantologija u stomatološkoj praksi
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi
Urgentna stanja u dečjem uzrastu koja nastaju dejstvom fizičkih faktora - Dijagnostika, terapija, nega
Konvulzivne krize u dečjem uzrastu
Menopauza i osteoporoza
Urgentni nefrološki problemi u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1)
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2)
Urgentna kardiovaskularna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
Urgentna respiratorna stanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
Savremene metode planiranja porodice
Urgentni hematološki problemi u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
Redukcija lipidskog rizika u prevenciji kardiovaskularne bolesti
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1)
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2)
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti
Lečenje bola u dečjem uzrastu
Akutna trovanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega
Otrovi iz duvanskog dima

Preporučite prijateljimaOstavite komentar

Otvorite korisnički nalog

Poslednja izmena: ponedeljak, 12. mart 2018., 14:27