SPISAK PROGRAMA AKADEMIJE

POGLEDAJTE PROGRAME ZA LEKARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu pohađati na najviše dva elektronska testa
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1225/18-II
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 V-1226/18-II
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza - Savremeni pristup 5 A-1-2175/18
Vaskularne malformacije mozga 5 A-1-2177/18
Metode vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubrega 2 A-1-2182/18
Trauma u trudnoći 5 A-1-2183/18
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-2184/18
Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci 5 A-1-2191/18
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šoka 5 A-1-2176/18
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje 5 A-1-2188/18
Kanulacija perifernih i centralnih vena 5 A-1-2179/18
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-2178/18
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2543/18
Kardiopulmonalna reanimacija 5 A-1-2553/18
Perinatalna mentalna oboljenja (1) 5 A-1-2539/18
Perinatalna mentalna oboljenja (2) 3 A-1-2540/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstva 5 A-1-2562/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5 A-1-2565/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Osnovni principi i normativni okvir 5 A-1-2564/18
Najčešća zapaljenjska oboljenja kože kod dece i odraslih 5 A-1-2537/18
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni principi 5 A-1-2538/18
Sportske povrede ramena - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 4 A-1-2558/18
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 5 A-1-2556/18
Sportske povrede kolena i potkolenice - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 5 A-1-2557/18
Prevencija kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa akutnim koronarnim sindromom - Uloga statina 5 A-1-2554/18
Osnovi rehabilitacije kod reumatoloških bolesnika 5 A-1-2561/18
Osnovi rehabilitacije kod bolesnika sa mišićno-skeletnim povredama 5 A-1-2559/18
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (1) 5 A-1-2534/18
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (2) 5 A-1-2535/18
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2545/18
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2544/18
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2546/18
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2541/18
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2542/18
Nega i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece 5 A-1-2536/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2563/18
Kućni ljubimci: Zdravstveni rizici i mere prevencije 5 A-1-2527/18
Lečenje bolnih stanja u primarnoj zaštiti 5 A-1-2529/18
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja 3 A-1-2552/18
Akutni koronarni sindrom - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2551/18
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog trakta 5 A-1-2550/18
Toksoplazmoza i trudnoća: Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2560/18
Antimikrobni lekovi (1) 5 A-1-2531/18
Antimikrobni lekovi (2) 5 A-1-2532/18
Antimikrobni lekovi (3) 4 A-1-2533/18
Interakcije lekova 5 A-1-2528/18
Primena transfuzione terapije kod hirurških pacijenata - Osnovni principi 5 A-1-2530/18
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega 5 A-1-2547/18
Antibiotici u terapiji infekcija urinarnog trakta 4 A-1-2548/18
Uzročnici respiratornih zaraznih bolesti 5 A-1-2549/18
Sartani - Karakteristike, indikacije i terapijski efekat 5 A-1-2555/18
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 A-1-610/19
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-617/19
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-614/19
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-616/19
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1) 5 A-1-613/19
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-615/19
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite 5 A-1-609/19
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (1) 5 A-1-611/19
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (2) 5 A-1-612/19
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi 5 A-1-618/19
Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-619/19
AKREDITOVANi PROGRAMI 21. MAJA 2019. GODINE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparata 5
Maksilofacijalne povrede (2) 5
Maksilofacijalne povrede (1) 5
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5
Poremećaji ishrane 5
Opstipacija 5
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2) 5
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5
Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretman 5
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna? 5
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5
Lečenje bola u dečjem uzrastu 5
Urgentna stanja u dečjem uzrastu koja nastaju dejstvom fizičkih faktora - Dijagnostika, terapija, nega 4
Konvulzivne krize u dečjem uzrastu 5
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 4
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2
Menopauza i osteoporoza 5
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5
Ishrana i bolesti usta i zuba 4
Ishrana i maligne bolesti 5
Savremeni pristup i smernice za dijagnostiku i lečenje bolesti zavisnosti 5
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi 5
Urgentni tretman epileptičnog napada 5
Inicijalni tretman hitnih hipertenzivnih stanja 5
Plućna embolija - Dijagnostika, inicijalni tretman i prognoza 5
Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi 5
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5
Spontana subarahnoidna hemoragija 4
Primarna intracerebralna hemoragija 3
Intrakranijalne aneurizme 5
Vulvovaginitis - Etiologija, klinička slika, dijagnostika i terapija 4
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi 5
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece 5
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5
Inicijalni tretman akutnog moždanog udara 5
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe 5
Akutni poremećaji srčanog ritma 5
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šoka 5
Hitna stanja u otorinolaringologiji vezana za opstrukciju disajnog puta 5
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenje 5
Diferencijalna dijagnoza koma i inicijalni tretman 5
Inicijalni tretman edema pluća 5
Inicijalna dijagnostika i lečenje poremećaja funkcije hormona hipofize 5
Inicijalni tretman akutnog pogoršanja bronihijalne astme 5
Otrovi iz duvanskog dima 5
Akutna trovanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti 5
NAZIV STRUČNOG SKUPA
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Sistemska terapija i adekvatna nega kože kod teških formi akni 2 A-1-2193/18
Značaj emolijensa kod atopijskog dermatitisa 2 A-1-2192/18
Značaj pravilne nege kože u terapiji atopijskog dermatitisa 2 A-1-2194/18
Bezbednost topikalne primene mometazon furoata 2 A-1-621/19
Akne u dečjem uzrastu 2 A-1-620/19

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu pohađati na najviše dva elektronska testa
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1225/18-II
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 V-1226/18-II
Implantologija u stomatološkoj praksi 5 V-1227/18-II
Inicijalni tretman hitnih stanja kod bolesnika zavisnih od alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci 5 A-1-2191/18
Disajni put i disanje - Uspostavljanje i održavanje 5 A-1-2188/18
Kanulacija perifernih i centralnih vena 5 A-1-2179/18
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-2178/18
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2543/18
Kardiopulmonalna reanimacija 5 A-1-2553/18
Dentalni strah i fobije u stomatološkoj praksi 5 V-1245/18-II
Lečenje bolnih stanja u primarnoj zaštiti 5 A-1-2529/18
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog trakta 5 A-1-2550/18
Antimikrobni lekovi (1) 5 A-1-2531/18
Antimikrobni lekovi (2) 5 A-1-2532/18
Antimikrobni lekovi (3) 4 A-1-2533/18
Interakcije lekova 5 A-1-2528/18
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 A-1-610/19
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-617/19
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-614/19
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-616/19
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1) 5 A-1-613/19
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-615/19
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite 5 A-1-609/19
Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-619/19
AKREDITOVANi PROGRAMI 21. MAJA 2019. GODINE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparata 5
Maksilofacijalne povrede (2) 5
Maksilofacijalne povrede (1) 5
Implantologija u stomatološkoj praksi 5
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5
Vađenje zuba u stomatološkoj praksi 5
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5
Poremećaji ishrane 5
Opstipacija 5
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2) 5
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5
Tinitus kao javnozdravstveni problem 2
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5
Ishrana i bolesti usta i zuba 4
Ishrana i maligne bolesti 5
Savremeni pristup i smernice za dijagnostiku i lečenje bolesti zavisnosti 5
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi 5
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece 5
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šoka 5
Hitna stanja u otorinolaringologiji vezana za opstrukciju disajnog puta 5
Otrovi iz duvanskog dima 5

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu pohađati na najviše dva elektronska testa
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-2184/18
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šoka 5 A-1-2176/18
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2543/18
Kardiopulmonalna reanimacija 5 A-1-2553/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstva 5 A-1-2562/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5 A-1-2565/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Osnovni principi i normativni okvir 5 A-1-2564/18
Najčešća zapaljenjska oboljenja kože kod dece i odraslih 5 A-1-2537/18
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni principi 5 A-1-2538/18
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (1) 5 A-1-2534/18
Primena antiagregacione terapije - Savremeni principi (2) 5 A-1-2535/18
Nega i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece 5 A-1-2536/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2563/18
Lečenje bolnih stanja u primarnoj zaštiti 5 A-1-2529/18
Akutni koronarni sindrom - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2551/18
Toksoplazmoza i trudnoća: Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2560/18
Antimikrobni lekovi (1) 5 A-1-2531/18
Antimikrobni lekovi (2) 5 A-1-2532/18
Antimikrobni lekovi (3) 4 A-1-2533/18
Interakcije lekova 5 A-1-2528/18
Antibiotici u terapiji infekcija urinarnog trakta 4 A-1-2548/18
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog trakta 5 A-1-2550/18
Sartani - Karakteristike, indikacije i terapijski efekat 5 A-1-2555/18
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1) 5 A-1-613/19
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite 5 A-1-609/19
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi 5 A-1-618/19
Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-619/19
AKREDITOVANi PROGRAMI 21. MAJA 2019. GODINE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5
Efikasna komunikacija zdravstvenog radnika i pacijenta u izboru OTC preparata 5
Poremećaji ishrane 5
Opstipacija 5
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2) 5
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5
Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretman 5
Menopauza i osteoporoza 5
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5
Ishrana i bolesti usta i zuba 4
Ishrana i maligne bolesti 5
Savremeni pristup i smernice za dijagnostiku i lečenje bolesti zavisnosti 5
Inicijalni tretman hitnih hipertenzivnih stanja 5
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi 5
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece 5
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5
Otrovi iz duvanskog dima 5
Akutna trovanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5
NAZIV STRUČNOG SKUPA
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Sistemska terapija i adekvatna nega kože kod teških formi akni 2 A-1-2193/18
Značaj emolijensa kod atopijskog dermatitisa 2 A-1-2192/18
Značaj pravilne nege kože u terapiji atopijskog dermatitisa 2 A-1-2194/18
Bezbednost topikalne primene mometazon furoata 2 A-1-621/19
Akne u dečjem uzrastu 2 A-1-620/19

POGLEDAJTE PROGRAME ZA BIOHEMIČARE

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu pohađati na najviše dva elektronska testa
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Trauma u trudnoći 5 A-1-2183/18
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šoka 5 A-1-2176/18
Infuzioni rastvori u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1055/18
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2543/18
Kardiopulmonalna reanimacija 5 A-1-2553/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstva 5 A-1-2562/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5 A-1-2565/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Osnovni principi i normativni okvir 5 A-1-2564/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2563/18
Lečenje bolnih stanja u primarnoj zaštiti 5 A-1-2529/18
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja 3 A-1-2552/18
Akutni koronarni sindrom - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2551/18
Toksoplazmoza i trudnoća: Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2560/18
Primena transfuzione terapije kod hirurških pacijenata - Osnovni principi 5 A-1-2530/18
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega 5 A-1-2547/18
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1) 5 A-1-613/19
Antiaritmici i antikoagulantni lekovi u kliničkoj praksi 5 A-1-618/19
AKREDITOVANi PROGRAMI 21. MAJA 2019. GODINE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Poremećaji ishrane 5
Opstipacija 5
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2) 5
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna? 5
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5
Ishrana i bolesti usta i zuba 4
Ishrana i maligne bolesti 5
Savremeni pristup i smernice za dijagnostiku i lečenje bolesti zavisnosti 5
Bezbedna zdravstvena usluga u primarnoj zaštiti i stomatološkoj praksi 5
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija kod dece 5
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5
Inicijalni tretman akutnog moždanog udara 5
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5
Inicijalno zbrinjavanje hemoragijskog šoka 5
Diferencijalna dijagnoza koma i inicijalni tretman 5
Inicijalna dijagnostika i lečenje poremećaja funkcije hormona hipofize 5
Inicijalni tretman akutnog pogoršanja bronihijalne astme 5
Otrovi iz duvanskog dima 5
Akutna trovanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti 5

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu pohađati na najviše dva elektronska testa
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike,
Službeni glasnik RS, 3/2016)

NAZIV ELEKTRONSKOG TESTA BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Zdravstvene potrebe starih u vezi sa ishranom i fizičkim aktivnostima 5 D-1-1028/18
Kanulacija perifernih i centralnih vena - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1029/18
Akutne komplikacije dijabetes melitusa - Inicijalna dijagnoza i lečenje 5 D-1-1053/18
Opstrukcija disajnog puta - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1054/18
Pravilno držanje i primena zaštitnih položaja i pokreta 5 D-1-1056/18
Anafilaksa - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1057/18
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1059/18
Hitna stanja povezana sa alkoholom i/ili psihoaktivnim supstancama - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1060/18
Dentogene infekcije u stomatološkoj praksi 5 V-1225/18-II
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 V-1226/18-II
Implantologija u stomatološkoj praksi 5 V-1227/18-II
Dijagnostika i lečenje najčešćih inflamatornih dermatoza - Savremeni pristup 5 A-1-2175/18
Vaskularne malformacije mozga 5 A-1-2177/18
Metode vizuelizacije u dijagnostici hronične bolesti bubrega 2 A-1-2182/18
Trauma u trudnoći 5 A-1-2183/18
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-2184/18
Inicijalni tretman opekotina i opekotinskog šoka 5 A-1-2176/18
Povrede kod starih - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1052/18
Fiziološke promene u starosti - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1058/18
Infuzioni rastvori u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-1055/18
Prva pomoć kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-2543/18
Kardiopulmonalna reanimacija 5 A-1-2553/18
Perinatalna mentalna oboljenja (1) 5 A-1-2539/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Prostor, oprema i sredstva 5 A-1-2562/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Mere zaštite 5 A-1-2565/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Osnovni principi i normativni okvir 5 A-1-2564/18
Najčešća zapaljenjska oboljenja kože kod dece i odraslih 5 A-1-2537/18
Nega zdrave i bolesne kože - Savremeni principi 5 A-1-2538/18
Sportske povrede ramena - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 4 A-1-2558/18
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 5 A-1-2556/18
Sportske povrede kolena i potkolenice - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 5 A-1-2557/18
Osnovi rehabilitacije kod reumatoloških bolesnika 5 A-1-2561/18
Osnovi rehabilitacije kod bolesnika sa mišićno-skeletnim povredama 5 A-1-2559/18
Prva pomoć kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-2545/18
Prva pomoć kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-2544/18
Prva pomoć kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-2546/18
Prva pomoć kod krvarenja i rana 5 A-1-2542/18
Prva pomoć kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-2541/18
Dentalni strah i fobije u stomatološkoj praksi 5 V-1245/18-II
Nega i lečenje inflamatornih dermatoza kod dece 5 A-1-2536/18
Biološka bezbednost u laboratorijama - Incidenti, nesrećni slučajevi i adekvatno reagovanje 5 A-1-2563/18
Vitamini B grupe 5 D-1-1161/18
Giht 5 D-1-1162/18
Magnezijum 5 D-1-1165/18
Celijakija 5 D-1-1164/18
Osnovi tradicionalne medicine (1) 5 D-1-1160/18
Kućni ljubimci: Zdravstveni rizici i mere prevencije 5 A-1-2527/18
Lečenje bolnih stanja u primarnoj zaštiti 5 A-1-2529/18
Skorovi ranog upozorenja u prevenciji srčanog zastoja 3 A-1-2552/18
Fizioterapijski tretman zdravstvenih problema izazvanih lošim držanjem tela kod dece 4 D-1-1159/18
Akutni koronarni sindrom - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-2551/18
Antibiotici u terapiji odabranih infekcija respiratornog trakta 5 A-1-2550/18
Toksoplazmoza i trudnoća: Zdravstveni rizici i prevencija 4 A-1-2560/18
Antimikrobni lekovi (1) 5 A-1-2531/18
Antimikrobni lekovi (2) 5 A-1-2532/18
Antimikrobni lekovi (3) 4 A-1-2533/18
Interakcije lekova 5 A-1-2528/18
Primena transfuzione terapije kod hirurških pacijenata - Osnovni principi 5 A-1-2530/18
Prevencija dislokacije nakon ugradnje endoproteze kuka 4 D-1-1163/18
Biohemijska dijagnostika hronične bolesti bubrega 4 A-1-2547/18
Antibiotici u terapiji infekcija urinarnog trakta 4 A-1-2548/18
Uzročnici respiratornih zaraznih bolesti 5 A-1-2549/18
Sartani - Karakteristike, indikacije i terapijski efekat 5 A-1-2555/18
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju stresom? 4 D-1-330/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o upravljanju konfliktima? 4 D-1-325/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o mobingu? 4 D-1-268/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o komunikaciji? 4 D-1-319/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o emocionalnoj inteligenciji? 4 D-1-328/19
Šta zdravstveni radnik treba da zna o motivaciji? 4 D-1-327/19
Kalijum - Uloga, metabolizam i interakcije 5 D-1-267/19
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5_ D-1-329/19
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 D-1-326/19
Ishrana i dijabetes melitus 5 D-1-318/19
Bolnička higijena 5 D-1-320/19
Tumori vratnog dela maksilofacijalne regije 5 A-1-610/19
Tumori pljuvačnih žlezda - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-617/19
Tumori maksilofacijalne regije - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-614/19
Tumori kože lica i vrata - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-616/19
Strateško planiranje u zdravstvenom sistemu (1) 5 A-1-613/19
Rak usne duplje - Dijagnostika, lečenje, prognoza 5 A-1-615/19
Motivisanje pacijenta za lečenje kroz komunikaciju i interakcije u procesu zaštite 5 A-1-609/19
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (1) 5 A-1-611/19
Mekotkivne povrede skočnog zgloba (2) 5 A-1-612/19
Analgetska gastronomija - Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-619/19
USKORO - SAMO ZA ČLANOVE AKME BROJ BODOVA BROJ AKREDITACIJE
Operacioni blok - Šta instrumentar treba da zna? 5 D-1-311/19
Laboratorijska dijagnostika akutnog koronarnog sindroma 5 D-1-310/19
Oboljenja vena i njihova prevencija - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-270/19
Dobutamin stres eho test - Uloga i zadaci medicinske sestre 3 D-1-269/19
Mehanička ventilacija - Monitoring i zdravstvena nega pacijenta 3 D-1-312/19
AKREDITOVANi PROGRAMI 21. MAJA 2019. GODINE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Primena marketinga u stvaranju vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga 5
Implantologija u stomatološkoj praksi 5
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3
Povrede zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5
Ishrana i fizička aktivnost porodilja 5
Školska užina - Šta medicinska sestra treba da zna? 5
Osnovi tradicionalne medicine (2) 5
Poremećaji ishrane 5
Opstipacija 5
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (2) 5
Pušenje - Razvoj zavisnosti, efekti na zdravlje i mogućnosti prevencije (1) 5
Pravilna ishrana u adolescenciji 5
Prelomi proksimalnog okrajka butne kosti - Dijagnostika i tretman 5
Vitamin D - Šta svaki zdravstveni radnik treba da zna? 5
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5
Urgentni metabolički poremećaji u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5
Lečenje bola u dečjem uzrastu 5
Urgentna stanja u dečjem uzrastu koja nastaju dejstvom fizičkih faktora - Dijagnostika, terapija, nega 4
Konvulzivne krize u dečjem uzrastu 5
Akutni bakterijski meningitis u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 4
Menopauza i osteoporoza 5
Ishrana za fizičku aktivnost i sport (1) 5
Ishrana i bolesti usta i zuba 4
Ishrana i maligne bolesti 5
Urgentni tretman epileptičnog napada 5
Hitna stanja povezana s poremećajima funkcije štitaste žlezde i paraštitastih žlezdi 5
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (2) 5
Povrede oka - Dijagnostika, terapija, nega (1) 5
Fiziološke promene u trudnoći i njihove kliničke implikacije 5
Uzročnici zaraznih bolesti koje se prenose hranom i vodom za piće 5
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalne dijagnostike i terapije 5
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija 5
Kardiopulmonalna reanimacija u posebnim stanjima 5
Oksigenoterapija: Principi primene kiseonika u terapijske svrhe 5
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5
Otrovi iz duvanskog dima 5
Akutna trovanja u dečjem uzrastu - Dijagnostika, terapija, nega 5
Procena lipidskog rizika za razvoj kardiovaskularne bolesti 5
NAZIV STRUČNOG SKUPA
BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Sistemska terapija i adekvatna nega kože kod teških formi akni 2 A-1-2193/18
Značaj emolijensa kod atopijskog dermatitisa 2 A-1-2192/18
Značaj pravilne nege kože u terapiji atopijskog dermatitisa 2 A-1-2194/18
Bezbednost topikalne primene mometazon furoata 2 A-1-621/19
Akne u dečjem uzrastu 2 A-1-620/19

Poslednja izmena: utorak, 21. maj 2019., 10:14