ODABERITE ELEKTRONSKI TEST ILI SPECIJALNOST

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

ODABERITE ELEKTRONSKI TEST ILI SPECIJALNOST.
MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike
član 11, tačka E, Službeni glasnik RS, br. 17/2022)

PREUZMI: PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE (PDF)

ELEKTRONSKI TESTOVI ZA LEKARE

AKREDITOVANI PROGRAMI 21. AVGUSTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Specifični rizici primene odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-1394/23
Uloge i zadaci lekara i farmaceuta u lečenju retkih bolesti 5 A-1-1414/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1393/23
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalnog tretmana 5 A-1-1407/23
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1422/23
Uloga i značaj vitamina D za zdravlje ljudi 5 A-1-1421/23
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškaraca 5 A-1-1404/23
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1432/23
Uloga i značaj probiotika za zdravlje ljudi 5 A-1-1433/23
Lečenje gonoroičnog urtritisa i antimikrobna rezistencija 3 A-1-1412/23
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-1403/23
Nova strategija kliničke transfuzije 4 A-1-1399/23
Adekvatna primena antibiotika u terapiji akutnog otitisa 2 A-1-1343/23
Tumori vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1820/23-II
Кineziterapija pacijenata sa bolom u leđima - Konzervativno lečenje 5 A-1-1415/23
Atopijski dermatitis kod dece i odraslih - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1428/23
Kineziterapija pacijenata sa lumbalnom diskus hernijom - Postoperativno lečenje 5 A-1-1409/23
Kardiomiopatije... dijagnoza i lečenje 3 A-1-1372/23
Uloga i značaj probiotika u lečenju zapaljenskih bolesti creva 3 A-1-1380/23
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1397/23
Farmakološko lečenje srčane insuficijencije u perioperativnom periodu 3 A-1-1390/23
Oksigenoterapija - Savremeni pristup 5 A-1-1405/23
Impetigo - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1361/23
Akutni tonzilitis i akutni faringitis - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1341/23
Primena antitrombozne (antikoagulantne) terapije - Savremeni pristup 5 A-1-1419/23
Diferencijalna dijagnoza urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozoma - Značaj hepatomegalije 3 A-1-1364/23
Stečena autoimuna mijastenija gravis - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1356/23
Primena topikalnih preparata kod osteoartritisa 2 A-1-1342/23
Responderi na ACEI - faktor uspešnosti u lečenju hipertenzije 2 A-1-1340/23
Postoperativna mučnina i povraćanje - Prevencija i lečenje 5 A-1-1406/23
Rak usne duplje - Dijagnoza i lečenje 5 V-1821/23-II
Predijabetes - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1349/23
Radiološka dijagnostika - Poremećaji koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca 5 A-1-1410/23
Primena novih oralnih antikoagulanasa kod nevalvularne atrijalne fibrilacije 2 A-1-1360/23
Primena topikalnih kortikosteroida sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-1366/23
Rezistentna arterijska hipertenzija - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1401/23
Poremećaji rasta kod dece - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1363/23
Plućna embolija - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1416/23
Novine u smernicama za dijagnostiku i tretman srčane insuficijencije 3 A-1-1392/23
Tuberkuloza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1362/23
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1408/23
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1431/23
Epileptični napad - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1418/23
Edem pluća - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1427/23
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1424/23
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1417/23
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1426/23
Akutne komplikacija dijabetes melitusa - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1420/23
Zastoj u rastu kod dece i endokrinološki poremećaji 3 A-1-1388/23
Nedostatak hormona rasta kod odraslih - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1396/23
Povreda zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1826/23-II
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hemofilije 5 A-1-1425/23
Akromegalija - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1395/23
Acne vulgaris - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1384/23
Bolesti koje prenose komarci - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1423/23
Antimikrobna rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva 2 A-1-1348/23
Poremećaji spavanja i razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1344/23
Savremeni principi lečenja srčane insuficijencije u perioperativnom periodu 4 A-1-1400/23
Savremeni principi lečenja ishemije mioкarda u perioperativnom periodu 4 A-1-1398/23
Savremeni principi menadžmenta antihiperenzivne terapije u perioperativnom periodu 3 A-1-1377/23
Lečenje mišićno skeletnog bola primenom topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova 2 A-1-1353/23
Kanulacija centralnih vena kod dece 5 A-1-1402/23
Značaj vitamina D u autoimunim bolestima štitaste žlezde 3 A-1-1382/23
Značaj različitih biomarkera za dijagnozu alchajmerove bolesti 3 A-1-1386/23
Urinarne infekcije - Savremeni pristup dijagnostici i lečenju 2 A-1-1347/23
Ulcus cruris venosum - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1385/23
Specifičnosti u lečenju hipertenzije kod bolesnika sa hroničnim bubrežnim oboljenjem 3 A-1-1389/23
Sindrom donjeg urinarnog trakta - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1370/23
Savremeni principi primene statina kod starih 2 A-1-1345/23
Primena levodope u terapiji parkinsonove bolesti 3 A-1-1373/23
Osteoporoza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1375/23
Oralna antikoagulantna terapija u lečenju plućne tromboembolije 3 A-1-1381/23
Nekontrolisana hiperlipidemija 5 A-1-1355/23
Nefroprotektivni efekat sartana u terapiji hipertenzije 5 A-1-1357/23
Kardiomiopatije - Dijagnoza i lečenje _ A-1-1346/23
Infekcije kože uzrokovane Herpes Simplex virusima 3 A-1-1371/23
Herpes Zoster infekcija - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1365/23
Gastroezofagealni refluks kod dece - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1383/23
Dijabetes tip 1 kod kod dece i adolescenata 3 A-1-1367/23
Depresija kod obolelih od multiple skleroze - Dijagnoza i terapija 2 A-1-1351/23
Bulimija - Dijagnoza i terapija 2 A-1-1359/23
Akutni rinosinuzitis - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1374/23
Akutni infarkt miokarda bez perzistentne elevacije ST segmenta - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1350/23
Rezistentna hipertenzija - Dijagnostika i lečenje 3 A-1-1369/23
Primena SGLT2 inhibitora u lečenju akutnog koronarnog sindroma 3 A-1-1378/23
Primena kortikosteroida kod kritično obolelih pacijenata 5 A-1-1411/23
Metabolički neutralni nefroprotektivni antihipertenzivni lekovi 3 A-1-1376/23
Mesto i uloga probiotika u lečenju funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja 3 A-1-1379/23
Kardiotoksičnost izazvana hemoterapijom 5 A-1-1429/23
Familijarna hiperholesterolemija i kasкadni skrining 3 A-1-1368/23
Preporuke za zbrinjavanje otežanog disajnog puta 3 A-1-1387/23
Antibiotska terapija kod kritično obolelih pacijenata sa sepsom 5 A-1-1430/23
AKREDITOVANI PROGRAMI 13. MARTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu 3 A-1-363/23
Farmakološki kriterijumi za izbor beta blokatora 3 A-1-358/23
Rekurentni akutni tonzilitis - Terapijski izazovi 3 A-1-373/23
Primena izotretinoina u lečenju teških formi akni 3 A-1-354/23
Značaj titracije doze beta blokatora u srčanoj insuficijenciji 3 A-1-399/23
Infektivni endokarditis 3 A-1-359/23
Statička i dinamska komponenta opstrukcije kod benigne hiperplazije prostate 2 A-1-364/23
Direktni oralni antikoagulantni lekovi u prevenciji i lečenju tromboza povezanih sa tumorom 3 A-1-375/23
Oralna kandidijaza 3 A-1-355/23
Hipolipidemici u sekundarnoj prevenciji moždanog udara 3 A-1-372/23
D-dimer - Uloga u hemostaznom sistemu i primena u specifičnim kliničkim stanjima 5 A-1-393/23
Poremećaji akta gutanja 2 A-1-384/23
Infekcije koje prenose krpelji 5 A-1-391/23
Pokazatelji oštećenja bubrega 5 A-1-361/23
Dijagnostika i lečenje urinarnih infekcija 5 A-1-368/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnostika i terapija 3 A-1-362/23
Inflamatorne dermatoze 5 A-1-371/23
Planiranje porodice - Savremeni pristup 5 A-1-390/23
Primena interventne radiologije u lečenju opstruktivne bolesti koronarnih krvnih sudova 5 A-1-360/23
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu 5 A-1-392/23
Terapijska primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenja 5 A-1-377/23
Gestaciona zrelost novorođenčeta 5 A-1-365/23
Onkogeneza 5 A-1-396/23
Podhranjenost kod dece 5 A-1-385/23
Niska pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-382/23
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-376/23
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspekti 5 A-1-378/23
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-383/23
Povrede medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-380/23
Povrede lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-379/23
Istine i zablude o ibuprofenu 3 A-1-387/23
Analgetska gastronomija: Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-369/23
IgE - Vezana alergija na hranu 5 A-1-388/23
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu 5 A-1-397/23
Intolerancija laktoze 5 A-1-366/23
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-367/23
Hipovitaminoza A kod dece 5 A-1-389/23
Seksualno transmisivne infekcije muškarca 5 A-1-398/23
Gojazni pacijent - Specifičnosti perioperativnog lečenja 5 A-1-395/23
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-381/23
Ishrana i povišen šećer u krvi 5 A-1-374/23
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-356/23
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-357/23
Bolnička higijena 5 A-1-386/23
Retke bolesti: Hereditarna amiloidna transtiretinska polineuropatija 5 A-1-394/23

AKREDITOVANI PROGRAMI 21. AVGUSTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Specifični rizici primene odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-1394/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1393/23
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalnog tretmana 5 A-1-1407/23
Uloga i značaj vitamina D za zdravlje ljudi 5 A-1-1421/23
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1432/23
Uloga i značaj probiotika za zdravlje ljudi 5 A-1-1433/23
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Tumori vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1820/23-II
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1397/23
Oksigenoterapija - Savremeni pristup 5 A-1-1405/23
Postoperativna mučnina i povraćanje - Prevencija i lečenje 5 A-1-1406/23
Rak usne duplje - Dijagnoza i lečenje 5 V-1821/23-II
Predijabetes - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1349/23
Tuberkuloza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1362/23
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1431/23
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1424/23
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1417/23
Povreda zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1826/23-II
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hemofilije 5 A-1-1425/23
Bolesti koje prenose komarci - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1423/23
Značaj vitamina D u autoimunim bolestima štitaste žlezde 3 A-1-1382/23
Osteoporoza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1375/23
Oralna antikoagulantna terapija u lečenju plućne tromboembolije 3 A-1-1381/23
Infekcije kože uzrokovane Herpes Simplex virusima 3 A-1-1371/23
Akutni rinosinuzitis - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1374/23
Metabolički neutralni nefroprotektivni antihipertenzivni lekovi 3 A-1-1376/23
Antibiotska terapija kod kritično obolelih pacijenata sa sepsom 5 A-1-1430/23
Klinička slika - Osnov za rano otkrivanje parodontopatije 5 V-1815/23-II
Parodontopatije - Savremeni principi medikamentoznog lečenja 5 V-1816/23-II
Etiopatogeneza parodontopatije - Značaj akcesornih faktora 5 V-1817/23-II
Etiopatogeneza parodontopatije-značaj dentalnog plaka 5 V-1818/23-II
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Klinička slika - Osnov za rano otkrivanje parodontopatije 5 V-1815/23-II
Ciste vilica u stomatološkoj praksi 3 V-1822/23-II
Primena implantata u stomatološkoj praksi 5 V-1823/23-II
Oroantralne komunikacije - Dijagnoza i lečenje 5 V-1824/23-II
Savremeni principi promene lokalne anestezije u stomatološkoj praksi 5 V-1825/23-II
Povreda zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1826/23-II
AKREDITOVANI PROGRAMI 13. MARTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Farmakološki kriterijumi za izbor beta blokatora 3 A-1-358/23
Rekurentni akutni tonzilitis - Terapijski izazovi 3 A-1-373/23
Oralna kandidijaza 3 A-1-355/23
D-dimer - Uloga u hemostaznom sistemu i primena u specifičnim kliničkim stanjima 5 A-1-393/23
Poremećaji akta gutanja 2 A-1-384/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnostika i terapija 3 A-1-362/23
Onkogeneza 5 A-1-396/23
Niska pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-382/23
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-376/23
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspekti 5 A-1-378/23
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-383/23
Istine i zablude o ibuprofenu 3 A-1-387/23
Analgetska gastronomija: Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-369/23
Seksualno transmisivne infekcije muškarca 5 A-1-398/23

AKREDITOVANI PROGRAMI 21. AVGUSTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Specifični rizici primene odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-1394/23
Uloge i zadaci lekara i farmaceuta u lečenju retkih bolesti 5 A-1-1414/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1393/23
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalnog tretmana 5 A-1-1407/23
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1422/23
Uloga i značaj vitamina D za zdravlje ljudi 5 A-1-1421/23
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškaraca 5 A-1-1404/23
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1432/23
Uloga i značaj probiotika za zdravlje ljudi 5 A-1-1433/23
Lečenje gonoroičnog urtritisa i antimikrobna rezistencija 3 A-1-1412/23
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-1403/23
Nova strategija kliničke transfuzije 4 A-1-1399/23
Adekvatna primena antibiotika u terapiji akutnog otitisa 2 A-1-1343/23
Tumori vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1820/23-II
Кineziterapija pacijenata sa bolom u leđima - Konzervativno lečenje 5 A-1-1415/23
Atopijski dermatitis kod dece i odraslih - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1428/23
Kineziterapija pacijenata sa lumbalnom diskus hernijom - Postoperativno lečenje 5 A-1-1409/23
Kardiomiopatije... dijagnoza i lečenje 3 A-1-1372/23
Uloga i značaj probiotika u lečenju zapaljenskih bolesti creva 3 A-1-1380/23
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1397/23
Farmakološko lečenje srčane insuficijencije u perioperativnom periodu 3 A-1-1390/23
Oksigenoterapija - Savremeni pristup 5 A-1-1405/23
Impetigo - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1361/23
Akutni tonzilitis i akutni faringitis - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1341/23
Primena antitrombozne (antikoagulantne) terapije - Savremeni pristup 5 A-1-1419/23
Stečena autoimuna mijastenija gravis - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1356/23
Primena topikalnih preparata kod osteoartritisa 2 A-1-1342/23
Responderi na ACEI - faktor uspešnosti u lečenju hipertenzije 2 A-1-1340/23
Postoperativna mučnina i povraćanje - Prevencija i lečenje 5 A-1-1406/23
Predijabetes - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1349/23
Primena topikalnih kortikosteroida sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-1366/23
Rezistentna arterijska hipertenzija - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1401/23
Novine u smernicama za dijagnostiku i tretman srčane insuficijencije 3 A-1-1392/23
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1408/23
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1426/23
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hemofilije 5 A-1-1425/23
Acne vulgaris - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1384/23
Bolesti koje prenose komarci - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1423/23
Antimikrobna rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva 2 A-1-1348/23
Poremećaji spavanja i razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1344/23
Savremeni principi menadžmenta antihiperenzivne terapije u perioperativnom periodu 3 A-1-1377/23
Lečenje mišićno skeletnog bola primenom topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova 2 A-1-1353/23
Značaj vitamina D u autoimunim bolestima štitaste žlezde 3 A-1-1382/23
Specifičnosti u lečenju hipertenzije kod bolesnika sa hroničnim bubrežnim oboljenjem 3 A-1-1389/23
Sindrom donjeg urinarnog trakta - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1370/23
Savremeni principi primene statina kod starih 2 A-1-1345/23
Osteoporoza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1375/23
Oralna antikoagulantna terapija u lečenju plućne tromboembolije 3 A-1-1381/23
Nekontrolisana hiperlipidemija 5 A-1-1355/23
Nefroprotektivni efekat sartana u terapiji hipertenzije 5 A-1-1357/23
Infekcije kože uzrokovane Herpes Simplex virusima 3 A-1-1371/23
Herpes Zoster infekcija - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1365/23
Dijabetes tip 1 kod kod dece i adolescenata 3 A-1-1367/23
Akutni rinosinuzitis - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1374/23
Rezistentna hipertenzija - Dijagnostika i lečenje 3 A-1-1369/23
Primena SGLT2 inhibitora u lečenju akutnog koronarnog sindroma 3 A-1-1378/23
Metabolički neutralni nefroprotektivni antihipertenzivni lekovi 3 A-1-1376/23
Mesto i uloga probiotika u lečenju funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja 3 A-1-1379/23
Kardiotoksičnost izazvana hemoterapijom 5 A-1-1429/23
Antibiotska terapija kod kritično obolelih pacijenata sa sepsom 5 A-1-1430/23
AKREDITOVANI PROGRAMI 13. MARTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu 3 A-1-363/23
Farmakološki kriterijumi za izbor beta blokatora 3 A-1-358/23
Rekurentni akutni tonzilitis - Terapijski izazovi 3 A-1-373/23
Primena izotretinoina u lečenju teških formi akni 3 A-1-354/23
Značaj titracije doze beta blokatora u srčanoj insuficijenciji 3 A-1-399/23
Statička i dinamska komponenta opstrukcije kod benigne hiperplazije prostate 2 A-1-364/23
Direktni oralni antikoagulantni lekovi u prevenciji i lečenju tromboza povezanih sa tumorom 3 A-1-375/23
Oralna kandidijaza 3 A-1-355/23
D-dimer - Uloga u hemostaznom sistemu i primena u specifičnim kliničkim stanjima 5 A-1-393/23
Poremećaji akta gutanja 2 A-1-384/23
Pokazatelji oštećenja bubrega 5 A-1-361/23
Dijagnostika i lečenje urinarnih infekcija 5 A-1-368/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnostika i terapija 3 A-1-362/23
Terapijska primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenja 5 A-1-377/23
Onkogeneza 5 A-1-396/23
Podhranjenost kod dece 5 A-1-385/23
Niska pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-382/23
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-376/23
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspekti 5 A-1-378/23
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-383/23
Istine i zablude o ibuprofenu 3 A-1-387/23
Analgetska gastronomija: Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-369/23
Hipovitaminoza A kod dece 5 A-1-389/23
Seksualno transmisivne infekcije muškarca 5 A-1-398/23
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-381/23
Ishrana i povišen šećer u krvi 5 A-1-374/23
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-356/23
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-357/23
Bolnička higijena 5 A-1-386/23

AKREDITOVANI PROGRAMI 21. AVGUSTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1422/23
Uloga i značaj vitamina D za zdravlje ljudi 5 A-1-1421/23
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškaraca 5 A-1-1404/23
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1432/23
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-1403/23
Nova strategija kliničke transfuzije 4 A-1-1399/23
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1397/23
Primena antitrombozne (antikoagulantne) terapije - Savremeni pristup 5 A-1-1419/23
Responderi na ACEI - faktor uspešnosti u lečenju hipertenzije 2 A-1-1340/23
Postoperativna mučnina i povraćanje - Prevencija i lečenje 5 A-1-1406/23
Predijabetes - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1349/23
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1408/23
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1431/23
Edem pluća - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1427/23
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1424/23
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1417/23
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1426/23
Akutne komplikacija dijabetes melitusa - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1420/23
Nedostatak hormona rasta kod odraslih - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1396/23
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hemofilije 5 A-1-1425/23
Značaj vitamina D u autoimunim bolestima štitaste žlezde 3 A-1-1382/23
Značaj različitih biomarkera za dijagnozu alchajmerove bolesti 3 A-1-1386/23
Urinarne infekcije - Savremeni pristup dijagnostici i lečenju 2 A-1-1347/23
Osteoporoza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1375/23
Oralna antikoagulantna terapija u lečenju plućne tromboembolije 3 A-1-1381/23
Herpes Zoster infekcija - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1365/23
Dijabetes tip 1 kod kod dece i adolescenata 3 A-1-1367/23
Metabolički neutralni nefroprotektivni antihipertenzivni lekovi 3 A-1-1376/23
Familijarna hiperholesterolemija i kasкadni skrining 3 A-1-1368/23
Antibiotska terapija kod kritično obolelih pacijenata sa sepsom 5 A-1-1430/23
AKREDITOVANI PROGRAMI 13. MARTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Antitrombocitna terapija u akutnom koronarnom sindromu 3 A-1-363/23
Farmakološki kriterijumi za izbor beta blokatora 3 A-1-358/23
Rekurentni akutni tonzilitis - Terapijski izazovi 3 A-1-373/23
Statička i dinamska komponenta opstrukcije kod benigne hiperplazije prostate 2 A-1-364/23
Direktni oralni antikoagulantni lekovi u prevenciji i lečenju tromboza povezanih sa tumorom 3 A-1-375/23
Oralna kandidijaza 3 A-1-355/23
D-dimer - Uloga u hemostaznom sistemu i primena u specifičnim kliničkim stanjima 5 A-1-393/23
Poremećaji akta gutanja 2 A-1-384/23
Pokazatelji oštećenja bubrega 5 A-1-361/23
Dijagnostika i lečenje urinarnih infekcija 5 A-1-368/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnostika i terapija 3 A-1-362/23
Terapijska primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenja 5 A-1-377/23
Onkogeneza 5 A-1-396/23
Podhranjenost kod dece 5 A-1-385/23
Niska pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-382/23
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-376/23
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspekti 5 A-1-378/23
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-383/23
IgE - Vezana alergija na hranu 5 A-1-388/23
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu 5 A-1-397/23
Intolerancija laktoze 5 A-1-366/23
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-367/23
Seksualno transmisivne infekcije muškarca 5 A-1-398/23
Gojazni pacijent - Specifičnosti perioperativnog lečenja 5 A-1-395/23
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-357/23
Bolnička higijena 5 A-1-386/23

AKREDITOVANI PROGRAMI 21. AVGUSTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Specifični rizici primene odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-1394/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnoza i lečenje 4 A-1-1393/23
Opstrukcija disajnog puta - Savremeni principi inicijalnog tretmana 5 A-1-1407/23
Akutno pogoršanje bronhijalne astme - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1422/23
Uloga i značaj vitamina D za zdravlje ljudi 5 A-1-1421/23
Simptomi i znaci polnoprenosivih bolesti muškaraca 5 A-1-1404/23
Poremećaji acidobazne ravnoteže - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1432/23
Uloga i značaj probiotika za zdravlje ljudi 5 A-1-1433/23
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Biohemijske analize kod pacijenata sa traumom 5 A-1-1403/23
Adekvatna primena antibiotika u terapiji akutnog otitisa 2 A-1-1343/23
Tumori vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1820/23-II
Кineziterapija pacijenata sa bolom u leđima - Konzervativno lečenje 5 A-1-1415/23
Atopijski dermatitis kod dece i odraslih - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1428/23
Kineziterapija pacijenata sa lumbalnom diskus hernijom - Postoperativno lečenje 5 A-1-1409/23
Uloga i značaj probiotika u lečenju zapaljenskih bolesti creva 3 A-1-1380/23
Ishrana kao faktor prevencije bolesti usta i zuba 4 A-1-1397/23
Oksigenoterapija - Savremeni pristup 5 A-1-1405/23
Impetigo - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1361/23
Akutni tonzilitis i akutni faringitis - Dijagnoza i lečenje 2 A-1-1341/23
Primena topikalnih preparata kod osteoartritisa 2 A-1-1342/23
Responderi na ACEI - faktor uspešnosti u lečenju hipertenzije 2 A-1-1340/23
Postoperativna mučnina i povraćanje - Prevencija i lečenje 5 A-1-1406/23
Rak usne duplje - Dijagnoza i lečenje 5 V-1821/23-II
Radiološka dijagnostika - Poremećaji koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca 5 A-1-1410/23
Primena topikalnih kortikosteroida sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-1366/23
Poremećaji rasta kod dece - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1363/23
Plućna embolija - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1416/23
Tuberkuloza - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1362/23
Hipertenzivna kriza - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1408/23
Hemoragijski šok - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1431/23
Epileptični napad - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1418/23
Edem pluća - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1427/23
Anafilaksa - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1424/23
Akutni moždani udar - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1417/23
Akutni poremećaji srčanog ritma - Savremeni principi inicijalnog lečenja 5 A-1-1426/23
Zastoj u rastu kod dece i endokrinološki poremećaji 3 A-1-1388/23
Povreda zuba i alveolarnog grebena u stomatološkoj praksi 4 V-1826/23-II
Bolesti koje prenose komarci - Dijagnoza i lečenje 5 A-1-1423/23
Antimikrobna rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva 2 A-1-1348/23
Poremećaji spavanja i razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1344/23
Lečenje mišićno skeletnog bola primenom topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova 2 A-1-1353/23
Kanulacija centralnih vena kod dece 5 A-1-1402/23
Značaj vitamina D u autoimunim bolestima štitaste žlezde 3 A-1-1382/23
Značaj različitih biomarkera za dijagnozu alchajmerove bolesti 3 A-1-1386/23
Urinarne infekcije - Savremeni pristup dijagnostici i lečenju 2 A-1-1347/23
Ulcus cruris venosum - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1385/23
Specifičnosti u lečenju hipertenzije kod bolesnika sa hroničnim bubrežnim oboljenjem 3 A-1-1389/23
Sindrom donjeg urinarnog trakta - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1370/23
Savremeni principi primene statina kod starih 2 A-1-1345/23
Nekontrolisana hiperlipidemija 5 A-1-1355/23
Infekcije kože uzrokovane Herpes Simplex virusima 3 A-1-1371/23
Herpes Zoster infekcija - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1365/23
Gastroezofagealni refluks kod dece - Dijagnoza i lečenje 3 A-1-1383/23
Rezistentna hipertenzija - Dijagnostika i lečenje 3 A-1-1369/23
Metabolički neutralni nefroprotektivni antihipertenzivni lekovi 3 A-1-1376/23
Mesto i uloga probiotika u lečenju funkcionalnih gastrointestinalnih poremećaja 3 A-1-1379/23
Familijarna hiperholesterolemija i kasкadni skrining 3 A-1-1368/23
Preporuke za zbrinjavanje otežanog disajnog puta 3 A-1-1387/23
Preporuke za zbrinjavanje otežanog disajnog puta 3 A-1-1387/23
Tumori kože lica i vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1819/23-II
Tumori vrata - Dijagnoza i lečenje 5 V-1820/23-II
Rak usne duplje - Dijagnoza i lečenje 5 V-1821/23-II
Dentogene infekcije - Dijagnoza i lečenje 5 V-1827/23-II
Prevencija i tretman gojaznosti kod školske dece 5 D-1-666/23
Enteralna ishrana bolesnika 5 D-1-667/23
Laboratorijska dijagnostika akutnogkoronarnog sindroma 5 D-1-668/23
Primena dobutamin stres eho testa u proceni koronarne rezerve 5 D-1-669/23
Prevencija i lečenje opstipacije 5 D-1-670/23
Skrining pregledi - Uloge i zadaci medicinske sestre 5 D-1-671/23
Operacioni blok - Uloge i zadaci članova tima 5 D-1-672/23
Monitoring i zdravstvena nega pacijenata na arteficijelnoj ventilaciji 3 D-1-674/23
AKREDITOVANI PROGRAMI 13. MARTA 2023. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Farmakološki kriterijumi za izbor beta blokatora 3 A-1-358/23
Rekurentni akutni tonzilitis - Terapijski izazovi 3 A-1-373/23
Oralna kandidijaza 3 A-1-355/23
D-dimer - Uloga u hemostaznom sistemu i primena u specifičnim kliničkim stanjima 5 A-1-393/23
Poremećaji akta gutanja 2 A-1-384/23
Infekcije koje prenose krpelji 5 A-1-391/23
Pokazatelji oštećenja bubrega 5 A-1-361/23
Dijagnostika i lečenje urinarnih infekcija 5 A-1-368/23
Proširene vene u trudnoći - Dijagnostika i terapija 3 A-1-362/23
Inflamatorne dermatoze 5 A-1-371/23
Planiranje porodice - Savremeni pristup 5 A-1-390/23
Primena interventne radiologije u lečenju opstruktivne bolesti koronarnih krvnih sudova 5 A-1-360/23
Radiološka dijagnostika poremećaja u plućnom vaskularnom sistemu 5 A-1-392/23
Gestaciona zrelost novorođenčeta 5 A-1-365/23
Onkogeneza 5 A-1-396/23
Podhranjenost kod dece 5 A-1-385/23
Niska pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-382/23
Klimatske promene i uticaj na zdravlje ljudi 5 A-1-376/23
Klimatske promene - Javnozdravstveni aspekti 5 A-1-378/23
Deficit vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-383/23
Povrede medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-380/23
Povrede lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-379/23
Istine i zablude o ibuprofenu 3 A-1-387/23
Analgetska gastronomija: Pravi lek, dobar rezultat 5 A-1-369/23
IgE - Vezana alergija na hranu 5 A-1-388/23
Necelijačna preosetljivost na gluten / pšenicu 5 A-1-397/23
Intolerancija laktoze 5 A-1-366/23
Intolerancija hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-367/23
Hipovitaminoza A kod dece 5 A-1-389/23
Seksualno transmisivne infekcije muškarca 5 A-1-398/23
Gojazni pacijent - Specifičnosti perioperativnog lečenja 5 A-1-395/23
Ishrana i poremećaji duševnog zdravlja 5 A-1-381/23
Ishrana i povišen šećer u krvi 5 A-1-374/23
Ishrana i povišen arterijski pritisak 5 A-1-356/23
Dijetetski suplementi, fizička aktivnost i sport 5 A-1-357/23
Bolnička higijena 5 A-1-386/23
Poslednja izmena: utorak, 21. novembar 2023, 12:51