ODABERITE ELEKTRONSKI TEST ILI SPECIJALNOST

Ukoliko elektronske testove koristite za prikupljanje bodova i produženje licence

ODABERITE ELEKTRONSKI TEST ILI SPECIJALNOST.
MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE PROPISA!

U toku jednog dana polaznici mogu koristiti najviše dva elektronska testa.
(Pravilnik o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i saradnike
član 11, tačka E, Službeni glasnik RS, br. 17/2022)

PREUZMI: PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA SPROVOĐENJE KONTINUIRANE EDUKACIJE (PDF)

ELEKTRONSKI TESTOVI ZA LEKARE

AKREDITOVANI PROGRAMI 15. AVGUSTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Kako prepoznati i lečiti herpes zoster infekciju? 3 A-1-1520/22
Rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva na antibiotike 2 A-1-1530/22
Prevencija tromboembolije u ortopedskoj hirurgiji 2 A-1-1522/22
Primena topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova u lečenju mišićno skeletnog bola 2 A-1-1524/22
Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna o bolestima koje prenose komarci? 5 A-1-1529/22
Saradnja leкara i farmaceuta u tretmanu pacijenata sa retкim bolestima 5 A-1-1526/22
Lečenje ishemije mioкarda u perioperativnom periodu - Savremeni principi 4 A-1-1527/22
Lečenje arterijsкe hipertenzije u perioperativnom periodu - Savremeni principi 3 A-1-1525/22
Lečenje srčane insuficijencije - Savremeni principi 4 A-1-1528/22
Poremećaji spavanja i njihov uticaj na razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1531/22
Preporuke za antibiotsku terapiju u lečenju akutnog otitisa 2 A-1-1523/22
Dijagnoza i lečenje poremećaja acidobazne ravnoteže 5 A-1-1532/22
Mesto diuretika u terapiji hfref prema smernicama evropskih udruženja za lečenje akutne i hronične srčane insuficijencije 2 A-1-1521/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 9. MAJA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Topikalni preparati kod osteoartritisa 5 A-1-959/22
Gastroezofagealni refluks kod dece: Lečiti ili ne lečiti? 3 A-1-953/22
Terapija stečene autoimune mijastenije gravis - Gde smo danas? 2 A-1-951/22
Značaj medikamentozne terapije LUTS za poboljšanje kvaliteta života 3 A-1-950/22
Mogućnosti i ograničenja za primenu topikalnih kortikosteroida u kombinaciji sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-946/22
Da li kod starih treba primenjivati terapiju statinima? 2 A-1-945/22
Značaj nefroprotektivnog efekta sartana u terapiji hipertenzije 2 A-1-944/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja akutnog tonzilitisa i akutnog faringitisa 2 A-1-942/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja impetiga 2 A-1-943/22
Gonoroični uretritis i rezistencija na antibiotike 3 A-1-958/22
Predijabetes - Od dijagnoze do prognoze 2 A-1-957/22
Acne vulgaris - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 3 A-1-955/22
Kako lečiti nekontrolisanu hiperlipidemiju? 2 A-1-941/22
Akutni rinosinuzitis: patogeneza, dijagnostika i lečenje 2 A-1-940/22
Novi oralni antikoagulansi kod nevalvularne atrijalne fibrilacije 5 A-1-956/22
Kardiomiopatije - klasifikacija, dijagnostika i modaliteti lečenja 4 A-1-952/22
Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanja 5 A-1-968/22
Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-969/22
Kako prepoznati i tretirati dete rođeno malo za gestaciono doba? 3 A-1-970/22
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoći 4 A-1-973/22
Prevencija akutnog koronarnog sindroma - Uloga statina 5 A-1-971/22
Endokrinološki poremećaji i zastoj u rastu kod dece 4 A-1-972/22
Dijagnostika i lečenje hemofilije - Savremeni pristup 5 A-1-976/22
Dijagnostika i lečenje akromegalije - Savremeni pristup 4 A-1-982/22
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškaraca - Osnov dobre dijagnoze 5 A-1-984/22
Dijagnostika i lečenje povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1672/22-II
Dijagnostika i lečenje poremećaja rasta kod dece - Savremeni pristup 3 A-1-993/22
Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštiti 5 A-1-992/22
Značaj hepatomegalije u diferencijalnoj dijagnozi urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozoma 3 A-1-991/22
Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacija 5 A-1-989/22
Lečenje insuficijencije srca u perioperativnom periodu - Savremeni principi 3 A-1-990/22
Dijagnoza i terapija nedostatka hormona rasta kod odraslih 4 A-1-986/22
Dijagnostika i lečenje rezistentne hipertenzije - Savremeni pristup 4 A-1-983/22
Savremeni pristup u primeni antitrombozne (antikoagulantne) terapije 5 A-1-967/22
Savremeni principi kliničke transfuzije i nova strategija 4 A-1-988/22
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja 5 A-1-987/22
Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zuba 4 A-1-985/22
Inicijalno lečenje hipertenzivne krize 5 A-1-977/22
Inicijalno lečenje plućne embolije 5 A-1-981/22
Inicijalno lečenje epileptičnog napada 5 A-1-961/22
Inicijalno lečenje anafilakse 5 A-1-963/22
Primena kiseonika u terapiji 5 A-1-966/22
Inicijalno lečenje akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-975/22
Inicijalno lečenje akutnog moždanog udara 5 A-1-962/22
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5 A-1-974/22
Inicijalno lečenje hemoragijskog šoka 5 A-1-978/22
Inicijalno lečenje edema pluća 5 A-1-980/22
Inicijalno lečenje opstrukcije disajnog puta 5 A-1-964/22
Inicijalno lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astme 5 A-1-965/22
Inicijalno lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusa 5 A-1-979/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 7. MARTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Dijagnostika i lečenje raka usne duplje 5 V-1628/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora pljuvačnih žlezda 5 V-1629/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora maksilofacijalne regije 5 V-1625/22-II
Primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenja 5 A-1-126/22
Ispitivanje i lečenje bolesnika sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-138/22
Urinarne infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 A-1-120/22
Bolesti proširenih vena u trudnoći: Dijagnostičko-terapijski pristup 5 A-1-121/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja inflamatornih dermatoza 5 A-1-124/22
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-117/22
Poremećaji koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca - Radiološka dijagnostika 5 A-1-140/22
Primena interventne radiologije u lečenju ishemijske bolesti srca 5 A-1-137/22
Poremećaji u plućnom vaskularnom sistemu - Radiološka dijagnostika 5 A-1-139/22
Način procene i značaj određivanja gestacione zrelosti novorođenčeta 5 A-1-144/22
Savremeni principi prevencije hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-145/22
Nastanak i razvoj malignih tumora - Šta svaki lekar treba da zna o onkogenezi? 5 A-1-110/22
Prevencija i tretman pothranjenosti kod dece 5 A-1-128/22
Nedovoljna pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-109/22
Uticaj klimatskih promena na zdravlje ljudi 5 A-1-136/22
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-125/22
Kako prepoznati i lečiti deficite vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-111/22
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih 5 A-1-127/22
Astma kod dece - Faktori rizika i mogućnosti prevencije 5 A-1-135/22
Dijagnostika i lečenje hereditarne amiloidne transtiretinske polineuropatije - Savremeni pristup 5 A-1-129/22
Savremeni principi lečenja povreda medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-112/22
Savremeni principi lečenja povreda lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-113/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hipovitaminoze a kod dece 5 A-1-108/22
Dijagnostika i lečenje intolerancije hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-150/22
Kineziterapija u konzervativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-114/22
Kineziterapija u postoperativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-115/22
Interakcije kardiovaskularnih lekova u kliničkoj praksi 5 A-1-147/22
Dijagnostika i tretman necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu 5 A-1-116/22
Dijagnostika i lečenje tumora kože lica i vrata 5 A-1-123/22
Dijagnostika i lečenje tumora vrata 5 A-1-122/22
Kako odabrati pravi lek za bol? 5 A-1-148/22
Biohemijska dijagnostika kod pacijenata sa traumom 5 A-1-141/22
Ishrana u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-119/22
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog šećera u krvi 5 A-1-133/22
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-132/22
Primena dijetetskih suplemenata kod sportista – Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-131/22
Savremeni principi pravilne upotrebe ibuprofena 3 A-1-146/22
Dijagnostika i lečenje IgE vezanih alergija na hranu 5 A-1-149/22
Polnoprenosive bolesti muškarca - Diferencijalna dijagnoza 5 A-1-118/22
Perioperativno lečenje gojaznih pacijenata 5 A-1-142/22
Savremeni principi i mere bolničke higijene 5 A-1-130/22
Dijagnostika i tretman intolerancije laktoze 5 A-1-134/22
Bolesti koje prenose krpelji iz perspektive lekara opšte prakse 5 A-1-143/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. NOVEMBRA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Primena transfuzione terapije - Savremeni principi 5 A-1-1779/21
Lečenje hronične srčane insuficijencije u perioperativnom periodu - Savremeni principi 3 A-1-1762/21
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1753/21
Savremeni principi primene heparina male molekulske mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacija 5 A-1-1761/21
Šta lekar treba da zna o klinički značajnim interakcijama lekova 5 A-1-1765/21
Osnovni postulati racionalne upotrebe antibiotika 5 A-1-1770/21
Racionalna upotreba antibiotika kod respiratornih infekcija 5 A-1-1772/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju inflamatornih dermatoza 5 A-1-1773/21
Savremeni principi rehabilitacije reumatskih oboljenja 5 A-1-1774/21
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-1776/21
Hitna stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman 5 A-1-1782/21
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Savremeni principi 5 A-1-1783/21
Dijagnostika i lečenje povreda oka - Savremeni pristup 5 A-1-1785/21
Savremeni principi prve pomoći kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1789/21
Savremeni principi prve pomoći kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1793/21
Inicijalno zbrinjavanje traume u trudnoći - Savremeni principi 5 A-1-1795/21
Kliničke implikacije fizioloških promena u trudnoći 5 A-1-1796/21
Neželjena dejstva antibiotika - Šta lekar treba da zna? 5 A-1-1769/21
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-1777/21
Konceptualni okvir biološke bezbednosti laboratorija 5 A-1-1788/21
Savremeni principi prve pomoći kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1791/21
Specifičnosti perioperativnog lečenja i nege kod starih 5 A-1-1814/21
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijama 5 A-1-1787/21
Farmakoterapija psihičkih poremećaja povezanih sa stresom - Savremeni principi 3 A-1-1817/21
Savremeni principi rehabilitacije koštano-mišićnih povreda 5 A-1-1775/21
Racionalna upotreba antibiotika kod urinarnih infekcija 4 A-1-1771/21
Sportske povrede podlaktice, šake i ručnog zgloba - Dijagnostika, lečenje, rehabilitacija 5 A-1-1810/21
Principi pravilne ishrane kod obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1800/21
Pravilna ishrana sportista - Savremeni principi i preporuke 5 A-1-1798/21
Savremeni pristup u tretmanu osteoporoze u menopauzi 5 A-1-1797/21
Mehanizmi dejstva najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-1768/21
Racionalna primena najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-1767/21
Savremeni principi racionalne upotrebe antimikotika 5 A-1-1766/21
Uspostavljanje i održavanje venskih puteva - Savremeni principi 5 A-1-1778/21
Savremeni pristup u tretmanu hroničnog lumbalnog bola 5 A-1-1801/21
Savremeni principi prve pomoći kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1792/21
Savremeni principi prve pomoći kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1794/21
Savremeni principi inicijalnog tretmana kod opekotinske bolesti 5 A-1-1781/21
Principi hirurškog zbrinjavanja povreda oka 5 A-1-1786/21
Prevencija bolesti koje prenose kućni ljubimci 5 A-1-1763/21
Lečenje demencije u opštoj praksi - Savremeni principi 4 A-1-1806/21
Demencije - Etiologija, klasifikacija, klinička slika 4 A-1-1807/21
Principi racionalne primene antibiotika u lečenju infekcija oka 5 A-1-1815/21
Skorovi ranog upozorenja kod srčanog zastoja 3 A-1-1780/21
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1784/21
Prevencija toksoplazmoze u trudnoći 4 A-1-1764/21
Savremeni principi prve pomoći kod krvarenja i rana 5 A-1-1790/21
Dijagnostika i lečenje povreda maksilofacijalne regije - Principi i smernice 5 A-1-1805/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju preloma maksile 5 A-1-1804/21
Savremene smernice za negu zdrave i bolesne kože 5 A-1-1803/21
Primena D-dimera u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja 5 A-1-1802/21
Stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga - Uloga marketinga 5 A-1-1799/21
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1754/21
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1756/21
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1758/21
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1759/21
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1757/21
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1760/21

AKREDITOVANI PROGRAMI 15. AVGUSTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Dijagnoza i lečenje poremećaja acidobazne ravnoteže 5 A-1-1532/22
Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna o bolestima koje prenose komarci? 5 A-1-1529/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 9. MAJA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5 V-1670/22-II
Savremeni principi primene implantata u stomatološkoj praksi 5 V-1671/22-II
Dijagnostika i lečenje ciste vilica 3 V-1673/22-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1674/22-II
Predijabetes - Od dijagnoze do prognoze 2 A-1-957/22
Akutni rinosinuzitis: patogeneza, dijagnostika i lečenje 2 A-1-940/22
Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanja 5 A-1-968/22
Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-969/22
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoći 4 A-1-973/22
Dijagnostika i lečenje hemofilije - Savremeni pristup 5 A-1-976/22
Dijagnostika i lečenje povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1672/22-II
Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštiti 5 A-1-992/22
Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacija 5 A-1-989/22
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja 5 A-1-987/22
Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zuba 4 A-1-985/22
Inicijalno lečenje anafilakse 5 A-1-963/22
Primena kiseonika u terapiji 5 A-1-966/22
Inicijalno lečenje hemoragijskog šoka 5 A-1-978/22
Inicijalno lečenje opstrukcije disajnog puta 5 A-1-964/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 7. MARTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Dijagnostika i lečenje tumora pljuvačnih žlezda 5 V-1629/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora maksilofacijalne regije 5 V-1625/22-II
Bolesti proširenih vena u trudnoći: Dijagnostičko-terapijski pristup 5 A-1-121/22
Nedovoljna pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-109/22
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-125/22
Kako prepoznati i lečiti deficite vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-111/22
Dijagnostika i lečenje raka usne duplje 5 V-1628/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora maksilofacijalne regije 5 V-1625/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora kože lica i vrata 5 A-1-123/22
Dijagnostika i lečenje tumora pljuvačnih žlezda 5 V-1629/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora vrata 5 A-1-123/22
Kako odabrati pravi lek za bol? 5 A-1-148/22
Uloga akcesornih faktora u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1626/22-II
Uloga akcesornih faktora u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1626/22-II
Uloga dentalnog plaka u etiopatogenezi parodontopatije 5 V-1631/22-II
Parodontopatija - Etiologija, patogeneza, klinička slika 5 V-1627/22-II
Savremeni principi pravilne upotrebe ibuprofena 3 A-1-146/22
Polnoprenosive bolesti muškarca - Diferencijalna dijagnoza 5 A-1-118/22
Savremeni principi i mere bolničke higijene 5 A-1-130/22
Dentogene infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 V-1630/22-II
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. NOVEMBRA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1753/21
Šta lekar treba da zna o klinički značajnim interakcijama lekova 5 A-1-1765/21
Osnovni postulati racionalne upotrebe antibiotika 5 A-1-1770/21
Racionalna upotreba antibiotika kod respiratornih infekcija 5 A-1-1772/21
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-1776/21
Hitna stanja kod zavisnika od psihoaktivnih supstanci - Inicijalni tretman 5 A-1-1782/21
Uspostavljanje i održavanje disajnog puta i disanja - Savremeni principi 5 A-1-1783/21
Dijagnostika i lečenje povreda oka - Savremeni pristup 5 A-1-1785/21
Savremeni principi prve pomoći kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1789/21
Savremeni principi prve pomoći kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1793/21
Neželjena dejstva antibiotika - Šta lekar treba da zna? 5 A-1-1769/21
Savremeni principi prve pomoći kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1791/21
Principi pravilne ishrane kod obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1800/21
Mehanizmi dejstva najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-1768/21
Racionalna primena najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-1767/21
Savremeni principi racionalne upotrebe antimikotika 5 A-1-1766/21
Uspostavljanje i održavanje venskih puteva - Savremeni principi 5 A-1-1778/21
Savremeni principi prve pomoći kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1792/21
Savremeni principi prve pomoći kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1794/21
Principi hirurškog zbrinjavanja povreda oka 5 A-1-1786/21
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1784/21
Savremeni principi prve pomoći kod krvarenja i rana 5 A-1-1790/21
Dijagnostika i lečenje povreda maksilofacijalne regije - Principi i smernice 5 A-1-1805/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju preloma maksile 5 A-1-1804/21
Stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga - Uloga marketinga 5 A-1-1799/21
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1754/21
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1756/21
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1758/21
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1759/21
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1757/21
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1760/21

AKREDITOVANI PROGRAMI 15. AVGUSTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Kako prepoznati i lečiti herpes zoster infekciju? 3 A-1-1520/22
Rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva na antibiotike 2 A-1-1530/22
Primena topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova u lečenju mišićno skeletnog bola 2 A-1-1524/22
Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna o bolestima koje prenose komarci? 5 A-1-1529/22
Saradnja leкara i farmaceuta u tretmanu pacijenata sa retкim bolestima 5 A-1-1526/22
Lečenje arterijsкe hipertenzije u perioperativnom periodu - Savremeni principi 3 A-1-1525/22
Poremećaji spavanja i njihov uticaj na razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1531/22
Preporuke za antibiotsku terapiju u lečenju akutnog otitisa 2 A-1-1523/22
Dijagnoza i lečenje poremećaja acidobazne ravnoteže 5 A-1-1532/22
Mesto diuretika u terapiji hfref prema smernicama evropskih udruženja za lečenje akutne i hronične srčane insuficijencije 2 A-1-1521/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 9. MAJA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Topikalni preparati kod osteoartritisa 5 A-1-959/22
Terapija stečene autoimune mijastenije gravis - Gde smo danas? 2 A-1-951/22
Značaj medikamentozne terapije LUTS za poboljšanje kvaliteta života 3 A-1-950/22
Mogućnosti i ograničenja za primenu topikalnih kortikosteroida u kombinaciji sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-946/22
Da li kod starih treba primenjivati terapiju statinima? 2 A-1-945/22
Značaj nefroprotektivnog efekta sartana u terapiji hipertenzije 2 A-1-944/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja akutnog tonzilitisa i akutnog faringitisa 2 A-1-942/22
Gonoroični uretritis i rezistencija na antibiotike 3 A-1-958/22
Predijabetes - Od dijagnoze do prognoze 2 A-1-957/22
Kako lečiti nekontrolisanu hiperlipidemiju? 2 A-1-941/22
Akutni rinosinuzitis: patogeneza, dijagnostika i lečenje 2 A-1-940/22
Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanja 5 A-1-968/22
Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-969/22
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoći 4 A-1-973/22
Prevencija akutnog koronarnog sindroma - Uloga statina 5 A-1-971/22
Dijagnostika i lečenje hemofilije - Savremeni pristup 5 A-1-976/22
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškaraca - Osnov dobre dijagnoze 5 A-1-984/22
Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštiti 5 A-1-992/22
Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacija 5 A-1-989/22
Dijagnostika i lečenje rezistentne hipertenzije - Savremeni pristup 4 A-1-983/22
Savremeni pristup u primeni antitrombozne (antikoagulantne) terapije 5 A-1-967/22
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja 5 A-1-987/22
Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zuba 4 A-1-985/22
Inicijalno lečenje hipertenzivne krize 5 A-1-977/22
Inicijalno lečenje akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-975/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 7. MARTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hipovitaminoze a kod dece 5 A-1-108/22
Urinarne infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 A-1-120/22
Bolesti proširenih vena u trudnoći: Dijagnostičko-terapijski pristup 5 A-1-121/22
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-117/22
Savremeni principi prevencije hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-145/22
Nedovoljna pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-109/22
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-125/22
Kako prepoznati i lečiti deficite vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-111/22
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih 5 A-1-127/22
Astma kod dece - Faktori rizika i mogućnosti prevencije 5 A-1-135/22
Interakcije kardiovaskularnih lekova u kliničkoj praksi 5 A-1-147/22
Kako odabrati pravi lek za bol? 5 A-1-148/22
Ishrana u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-119/22
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog šećera u krvi 5 A-1-133/22
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-132/22
Primena dijetetskih suplemenata kod sportista – Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-131/22
Savremeni principi pravilne upotrebe ibuprofena 3 A-1-146/22
Polnoprenosive bolesti muškarca - Diferencijalna dijagnoza 5 A-1-118/22
Savremeni principi i mere bolničke higijene 5 A-1-130/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. NOVEMBRA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1753/21
Šta lekar treba da zna o klinički značajnim interakcijama lekova 5 A-1-1765/21
Osnovni postulati racionalne upotrebe antibiotika 5 A-1-1770/21
Racionalna upotreba antibiotika kod respiratornih infekcija 5 A-1-1772/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju inflamatornih dermatoza 5 A-1-1773/21
Savremeni principi prve pomoći kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1789/21
Savremeni principi prve pomoći kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1793/21
Kliničke implikacije fizioloških promena u trudnoći 5 A-1-1796/21
Neželjena dejstva antibiotika - Šta lekar treba da zna? 5 A-1-1769/21
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-1777/21
Konceptualni okvir biološke bezbednosti laboratorija 5 A-1-1788/21
Savremeni principi prve pomoći kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1791/21
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijama 5 A-1-1787/21
Farmakoterapija psihičkih poremećaja povezanih sa stresom - Savremeni principi 3 A-1-1817/21
Racionalna upotreba antibiotika kod urinarnih infekcija 4 A-1-1771/21
Principi pravilne ishrane kod obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1800/21
Pravilna ishrana sportista - Savremeni principi i preporuke 5 A-1-1798/21
Savremeni pristup u tretmanu osteoporoze u menopauzi 5 A-1-1797/21
Mehanizmi dejstva najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-1768/21
Racionalna primena najčešće korišćenih antibiotika 5 A-1-1767/21
Savremeni principi racionalne upotrebe antimikotika 5 A-1-1766/21
Savremeni pristup u tretmanu hroničnog lumbalnog bola 5 A-1-1801/21
Savremeni principi prve pomoći kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1792/21
Savremeni principi prve pomoći kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1794/21
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1784/21
Savremeni principi prve pomoći kod krvarenja i rana 5 A-1-1790/21
Savremene smernice za negu zdrave i bolesne kože 5 A-1-1803/21
Primena D-dimera u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja 5 A-1-1802/21
Stvaranje vrednosti kod korisnika zdravstvenih usluga - Uloga marketinga 5 A-1-1799/21
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1754/21
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1756/21
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1758/21
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1759/21
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1757/21
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1760/21

AKREDITOVANI PROGRAMI 15. AVGUSTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Kako prepoznati i lečiti herpes zoster infekciju? 3 A-1-1520/22
Rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva na antibiotike 2 A-1-1530/22
Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna o bolestima koje prenose komarci? 5 A-1-1529/22
Poremećaji spavanja i njihov uticaj na razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1531/22
Dijagnoza i lečenje poremećaja acidobazne ravnoteže 5 A-1-1532/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 9. MAJA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Mogućnosti i ograničenja za primenu topikalnih kortikosteroida u kombinaciji sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-946/22
Da li kod starih treba primenjivati terapiju statinima? 2 A-1-945/22
Značaj nefroprotektivnog efekta sartana u terapiji hipertenzije 2 A-1-944/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja akutnog tonzilitisa i akutnog faringitisa 2 A-1-942/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja impetiga 2 A-1-943/22
Gonoroični uretritis i rezistencija na antibiotike 3 A-1-958/22
Predijabetes - Od dijagnoze do prognoze 2 A-1-957/22
Acne vulgaris - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 3 A-1-955/22
Kako lečiti nekontrolisanu hiperlipidemiju? 2 A-1-941/22
Akutni rinosinuzitis: patogeneza, dijagnostika i lečenje 2 A-1-940/22
Novi oralni antikoagulansi kod nevalvularne atrijalne fibrilacije 5 A-1-956/22
Kardiomiopatije - klasifikacija, dijagnostika i modaliteti lečenja 4 A-1-952/22
Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanja 5 A-1-968/22
Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-969/22
Kako prepoznati i tretirati dete rođeno malo za gestaciono doba? 3 A-1-970/22
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoći 4 A-1-973/22
Prevencija akutnog koronarnog sindroma - Uloga statina 5 A-1-971/22
Endokrinološki poremećaji i zastoj u rastu kod dece 4 A-1-972/22
Dijagnostika i lečenje hemofilije - Savremeni pristup 5 A-1-976/22
Dijagnostika i lečenje akromegalije - Savremeni pristup 4 A-1-982/22
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškaraca - Osnov dobre dijagnoze 5 A-1-984/22
Dijagnostika i lečenje povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1672/22-II
Dijagnostika i lečenje poremećaja rasta kod dece - Savremeni pristup 3 A-1-993/22
Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštiti 5 A-1-992/22
Značaj hepatomegalije u diferencijalnoj dijagnozi urođenih bolesti metabolizma i bolesti lizozoma 3 A-1-991/22
Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacija 5 A-1-989/22
Lečenje insuficijencije srca u perioperativnom periodu - Savremeni principi 3 A-1-990/22
Dijagnoza i terapija nedostatka hormona rasta kod odraslih 4 A-1-986/22
Dijagnostika i lečenje rezistentne hipertenzije - Savremeni pristup 4 A-1-983/22
Savremeni pristup u primeni antitrombozne (antikoagulantne) terapije 5 A-1-967/22
Savremeni principi kliničke transfuzije i nova strategija 4 A-1-988/22
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja 5 A-1-987/22
Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zuba 4 A-1-985/22
Inicijalno lečenje hipertenzivne krize 5 A-1-977/22
Inicijalno lečenje plućne embolije 5 A-1-981/22
Inicijalno lečenje epileptičnog napada 5 A-1-961/22
Inicijalno lečenje anafilakse 5 A-1-963/22
Primena kiseonika u terapiji 5 A-1-966/22
Inicijalno lečenje akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-975/22
Inicijalno lečenje akutnog moždanog udara 5 A-1-962/22
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5 A-1-974/22
Inicijalno lečenje hemoragijskog šoka 5 A-1-978/22
Inicijalno lečenje edema pluća 5 A-1-980/22
Inicijalno lečenje opstrukcije disajnog puta 5 A-1-964/22
Inicijalno lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astme 5 A-1-965/22
Inicijalno lečenje akutnih komplikacija dijabetes melitusa 5 A-1-979/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 7. MARTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenja 5 A-1-126/22
Ispitivanje i lečenje bolesnika sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-138/22
Urinarne infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 A-1-120/22
Bolesti proširenih vena u trudnoći: Dijagnostičko-terapijski pristup 5 A-1-121/22
Prevencija i tretman pothranjenosti kod dece 5 A-1-128/22
Nedovoljna pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-109/22
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-125/22
Kako prepoznati i lečiti deficite vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-111/22
Astma kod dece - Faktori rizika i mogućnosti prevencije 5 A-1-135/22
Dijagnostika i lečenje intolerancije hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-150/22
Dijagnostika i tretman necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu 5 A-1-116/22
Biohemijska dijagnostika kod pacijenata sa traumom 5 A-1-141/22
Primena dijetetskih suplemenata kod sportista – Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-131/22
Dijagnostika i lečenje IgE vezanih alergija na hranu 5 A-1-149/22
Polnoprenosive bolesti muškarca - Diferencijalna dijagnoza 5 A-1-118/22
Perioperativno lečenje gojaznih pacijenata 5 A-1-142/22
Savremeni principi i mere bolničke higijene 5 A-1-130/22
Dijagnostika i tretman intolerancije laktoze 5 A-1-134/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. NOVEMBRA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Primena transfuzione terapije - Savremeni principi 5 A-1-1779/21
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1753/21
Savremeni principi primene heparina male molekulske mase u prevenciji i lečenju tromboembolijskih komplikacija 5 A-1-1761/21
Inicijalno zbrinjavanje traume u trudnoći - Savremeni principi 5 A-1-1795/21
Kliničke implikacije fizioloških promena u trudnoći 5 A-1-1796/21
Savremeni principi inicijalnog lečenja akutnog koronarnog sindroma 5 A-1-1777/21
Konceptualni okvir biološke bezbednosti laboratorija 5 A-1-1788/21
Savremeni principi prve pomoći kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1791/21
Specifičnosti perioperativnog lečenja i nege kod starih 5 A-1-1814/21
Radno okruženje i biološka bezbednost u laboratorijama 5 A-1-1787/21
Principi pravilne ishrane kod obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1800/21
Pravilna ishrana sportista - Savremeni principi i preporuke 5 A-1-1798/21
Savremeni pristup u tretmanu osteoporoze u menopauzi 5 A-1-1797/21
Savremeni principi inicijalnog tretmana kod opekotinske bolesti 5 A-1-1781/21
Primena D-dimera u dijagnozi i praćenju kliničkih stanja 5 A-1-1802/21
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1754/21
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1756/21
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1758/21
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1759/21
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1757/21

AKREDITOVANI PROGRAMI 15. AVGUSTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Kako prepoznati i lečiti herpes zoster infekciju? 3 A-1-1520/22
Rezistencija bolničkih bakterijskih sojeva na antibiotike 2 A-1-1530/22
Prevencija tromboembolije u ortopedskoj hirurgiji 2 A-1-1522/22
Primena topikalnih nesteroidnih antiinflamatornih lekova u lečenju mišićno skeletnog bola 2 A-1-1524/22
Šta zdravstveni radnik primarne zaštite treba da zna o bolestima koje prenose komarci? 5 A-1-1529/22
Poremećaji spavanja i njihov uticaj na razvoj cerebrovaskularnih oboljenja 2 A-1-1531/22
Dijagnoza i lečenje poremećaja acidobazne ravnoteže 5 A-1-1532/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 9. MAJA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Lokalna anestezija u stomatološkoj praksi 5 V-1670/22-II
Savremeni principi primene implantata u stomatološkoj praksi 5 V-1671/22-II
Dijagnostika i lečenje povreda zuba i alveolarnog grebena 4 V-1672/22-II
Dijagnostika i lečenje ciste vilica 3 V-1673/22-II
Oroantralne komunikacije u stomatološkoj praksi 5 V-1674/22-II
Skrining pregledi - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-326/22
Parenteralna ishrana bolesnika - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-325/22
Tretman gojaznosti kod dece školskog uzrasta 5 D-1-324/22
Enteralna ishrana bolesnika - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-323/22
Normativni okvir za primenu metoda tradicionalne medicine 5 D-1-322/22
Topikalni preparati kod osteoartritisa 5 A-1-959/22
Gastroezofagealni refluks kod dece: Lečiti ili ne lečiti? 3 A-1-953/22
Značaj medikamentozne terapije LUTS za poboljšanje kvaliteta života 3 A-1-950/22
Mogućnosti i ograničenja za primenu topikalnih kortikosteroida u kombinaciji sa antibiotikom u dermatologiji 3 A-1-946/22
Značaj i uloga vitamina D u očuvanju i unapređenju zdravlja - Nova saznanja 5 A-1-968/22
Interakcije i neželjena dejstva odabranih grupa lekova kod starih 4 A-1-969/22
Kako prepoznati i tretirati dete rođeno malo za gestaciono doba? 3 A-1-970/22
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju proširenih vena u trudnoći 4 A-1-973/22
Klinička slika polnoprenosivih bolesti muškaraca - Osnov dobre dijagnoze 5 A-1-984/22
Dijagnostika i lečenje poremećaja rasta kod dece - Savremeni pristup 3 A-1-993/22
Prevencija i lečenje Covid 19 u primarnoj zaštiti 5 A-1-992/22
Značaj probiotika za zdravlje u svetlu novih naučnih informacija 5 A-1-989/22
Prevencija i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja 5 A-1-987/22
Uloga i značaj ishrane za zdravlje usta i zuba 4 A-1-985/22
Inicijalno lečenje hipertenzivne krize 5 A-1-977/22
Inicijalno lečenje plućne embolije 5 A-1-981/22
Inicijalno lečenje epileptičnog napada 5 A-1-961/22
Inicijalno lečenje anafilakse 5 A-1-963/22
Primena kiseonika u terapiji 5 A-1-966/22
Inicijalno lečenje akutnih poremećaja srčanog ritma 5 A-1-975/22
Inicijalno lečenje akutnog moždanog udara 5 A-1-962/22
Inicijalni tretman sepse i septičnog šoka 5 A-1-974/22
Inicijalno lečenje hemoragijskog šoka 5 A-1-978/22
Inicijalno lečenje edema pluća 5 A-1-980/22
Inicijalno lečenje opstrukcije disajnog puta 5 A-1-964/22
Inicijalno lečenje akutnog pogoršanja bronhijalne astme 5 A-1-965/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 7. MARTA 2022. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Dijagnostika i lečenje raka usne duplje 5 V-1628/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora pljuvačnih žlezda 5 V-1629/22-II
Dijagnostika i lečenje tumora maksilofacijalne regije 5 V-1625/22-II
Dijagnostika i lečenje raka usne duplje 5 V-1628/22-II
Dentogene infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 V-1630/22-II
Primena kortikosteroida tokom hirurškog lečenja 5 A-1-126/22
Ispitivanje i lečenje bolesnika sa pokazateljima oštećenja bubrega 5 A-1-138/22
Urinarne infekcije - Savremeni principi dijagnostike i lečenja 5 A-1-120/22
Bolesti proširenih vena u trudnoći: Dijagnostičko-terapijski pristup 5 A-1-121/22
Savremeni principi zbrinjavanja povreda kod starih 5 D-1-95/22
Starenje - Fiziološka tranzicija i mere zdravstvene zaštite 5 D-1-106/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja inflamatornih dermatoza 5 A-1-124/22
Savremene metode planiranja porodice 5 A-1-117/22
Poremećaji koji utiču na veličinu, oblik i položaj srca - Radiološka dijagnostika 5 A-1-140/22
Primena interventne radiologije u lečenju ishemijske bolesti srca 5 A-1-137/22
Poremećaji u plućnom vaskularnom sistemu - Radiološka dijagnostika 5 A-1-139/22
Način procene i značaj određivanja gestacione zrelosti novorođenčeta 5 A-1-144/22
Savremeni principi prevencije hroničnih respiratornih bolesti 5 A-1-145/22
Nastanak i razvoj malignih tumora - Šta svaki lekar treba da zna o onkogenezi? 5 A-1-110/22
Prevencija i tretman pothranjenosti kod dece 5 A-1-128/22
Nedovoljna pristupačnost hrane, gladovanje i pothranjenost 5 A-1-109/22
Javnozdravstveni aspekti klimatskih promena 5 A-1-125/22
Kako prepoznati i lečiti deficite vitamina i mikroelemenata kod dece 5 A-1-111/22
Dobutamin stres eho test - Uloga i zadaci medicinske sestre 3 D-1-94/22
Savremeni principi lečenja atopijskog dermatitisa kod dece i odraslih 5 A-1-127/22
Astma kod dece - Faktori rizika i mogućnosti prevencije 5 A-1-135/22
Akutni koronarni sindrom - Laboratorijska dijagnostika 5 D-1-119/22
Savremeni principi lečenja povreda medijalnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-112/22
Savremeni principi lečenja povreda lateralnog ligamenta skočnog zgloba 5 A-1-113/22
Savremeni principi dijagnostike i lečenja hipovitaminoze a kod dece 5 A-1-108/22
Dijagnostika i lečenje intolerancije hrane u sindromu iritabilnog creva 5 A-1-150/22
Kineziterapija u konzervativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-114/22
Kineziterapija u postoperativnom lečenju lumbalnog sindroma 5 A-1-115/22
Interakcije kardiovaskularnih lekova u kliničkoj praksi 5 A-1-147/22
Dijagnostika i tretman necelijačne preosetljivosti na gluten / pšenicu 5 A-1-116/22
Dijagnostika i lečenje tumora kože lica i vrata 5 A-1-123/22
Uloge i zadaci instrumentara u operacionom bloku 5 D-1-96/22
Dijagnostika i lečenje tumora vrata 5 A-1-122/22
Kako odabrati pravi lek za bol? 5 A-1-148/22
Biohemijska dijagnostika kod pacijenata sa traumom 5 A-1-141/22
Ishrana u prevenciji i lečenju poremećaja duševnog zdravlja 5 A-1-119/22
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog šećera u krvi 5 A-1-133/22
Ishrana u prevenciji i lečenju povišenog arterijskog pritiska 5 A-1-132/22
Primena dijetetskih suplemenata kod sportista – Mogućnosti i ograničenja 5 A-1-131/22
Savremeni principi pravilne upotrebe ibuprofena 3 A-1-146/22
Dijagnostika i lečenje IgE vezanih alergija na hranu 5 A-1-149/22
Polnoprenosive bolesti muškarca - Diferencijalna dijagnoza 5 A-1-118/22
Perioperativno lečenje gojaznih pacijenata 5 A-1-142/22
Savremeni principi i mere bolničke higijene 5 A-1-130/22
Dijagnostika i tretman intolerancije laktoze 5 A-1-134/22
Bolesti koje prenose krpelji iz perspektive lekara opšte prakse 5 A-1-143/22
AKREDITOVANI PROGRAMI 18. NOVEMBRA 2021. GODINE
VIDEO PREDAVANJE BROJ BODOVA BROJ
AKREDITACIJE
Primena transfuzione terapije - Savremeni principi 5 A-1-1779/21
Uloga i značaj cinka u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1753/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju inflamatornih dermatoza 5 A-1-1773/21
Savremeni principi rehabilitacije reumatskih oboljenja 5 A-1-1774/21
Principi primene infuzionih rastvora u inicijalnoj reanimaciji hitnih stanja 5 A-1-1776/21
Dijagnostika i lečenje povreda oka - Savremeni pristup 5 A-1-1785/21
Savremeni principi prve pomoći kod povreda kostiju i zglobova 5 A-1-1789/21
Savremeni principi prve pomoći kod iznenada nastalih tegoba i bolesti 5 A-1-1793/21
Inicijalno zbrinjavanje traume u trudnoći - Savremeni principi 5 A-1-1795/21
Kliničke implikacije fizioloških promena u trudnoći 5 A-1-1796/21
Savremeni principi prve pomoći kod termičkih povreda i povreda elektricitetom 5 A-1-1791/21
Farmakoterapija psihičkih poremećaja povezanih sa stresom - Savremeni principi 3 A-1-1817/21
Savremeni principi rehabilitacije koštano-mišićnih povreda 5 A-1-1775/21
Principi pravilne ishrane kod obolelih od maligne bolesti 5 A-1-1800/21
Pravilna ishrana sportista - Savremeni principi i preporuke 5 A-1-1798/21
Savremeni pristup u tretmanu osteoporoze u menopauzi 5 A-1-1797/21
Uspostavljanje i održavanje venskih puteva - Savremeni principi 5 A-1-1778/21
Savremeni principi prve pomoći kod poremećaja stanja svesti 5 A-1-1792/21
Savremeni principi prve pomoći kod hemijskih i bioloških povreda 5 A-1-1794/21
Principi hirurškog zbrinjavanja povreda oka 5 A-1-1786/21
Prevencija bolesti koje prenose kućni ljubimci 5 A-1-1763/21
Skorovi ranog upozorenja kod srčanog zastoja 3 A-1-1780/21
Crevne zarazne bolesti u populaciji školske dece 5 A-1-1784/21
Prevencija toksoplazmoze u trudnoći 4 A-1-1764/21
Savremeni principi prve pomoći kod krvarenja i rana 5 A-1-1790/21
Dijagnostika i lečenje povreda maksilofacijalne regije - Principi i smernice 5 A-1-1805/21
Savremeni pristup dijagnostici i lečenju preloma maksile 5 A-1-1804/21
Savremene smernice za negu zdrave i bolesne kože 5 A-1-1803/21
Uloga i značaj selena u očuvanju i unapređenju zdravlja 3 A-1-1754/21
Uloga i značaj vitamina C u očuvanju i unapređenju zdravlja 4 A-1-1756/21
Uloga i značaj gvožđa u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1758/21
Seksualne posebnosti i poremećaji 5 A-1-1759/21
Uloga i značaj polifenola u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 A-1-1757/21
Kardiovaskularni rizik povezan s Kovid-19 infekcijom - Najnovija saznanja 3 A-1-1760/21
Selen i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-640/21
Vitamin C i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-630/21
Gvožđe i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-638/21
Karakteristike, sadržaj i značaj laboratorijske dijagnostike anemija 5 D-1-637/21
Giht - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-632/21
Principi pravilne ishrane u menopauzi 5 D-1-634/21
Cink i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-639/21
Uloga magnezijuma u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 D-1-635/21
Uloga vitamina B grupe u očuvanju i unapređenju zdravlja 5 D-1-636/21
Prevencija i lečenje gojaznosti odraslih 5 D-1-642/21
Polifenoli i zdravlje - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-641/21
Ishrana i zdravlje starih 5 D-1-633/21
Celijakija - Šta medicinska sestra treba da zna? 5 D-1-631/21

spisak_akme.png

Poslednja izmena: utorak, 13. septembar 2022, 12:15